BHP w firmie, wydanie październik 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowa

E-book

BHP w firmie, wydanie październik 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   KALENDARIUM 1.Urządzenia NO muszą spełniać nowe warunki techniczne 2.UDT wprowadził nowe naklejki na dozorowanych urządzeniach technicznych 3.UDT i CNBOP-PIB razem na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej w Polsce 4.Dyrektywa dotycząca organizacji czasu pracy wdrożona niepoprawnie   TEMAT NUMERU 5.Wymagania bhp dotyczące eksploatacji kotłowni 6.Usytuowanie kotłowni 7.Kubatura pomieszczeń kotłowni 8.Magazynowanie oleju opałowego 9.Kotłownie gazowe 10.Zasilanie urządzeń gazem płynnym z butli 11.Wymagania przeciwpożarowe 12.Pomieszczenia zagrożone wybuchem 13.Wymagania dotyczące pomieszczeń kotłowni, usytuowanie kotłów 14.Kotłownie na paliwo stałe o mocy do 25 kW 15.Kotłownie o mocy cieplnej od 25 kW do 2000 kW 16.Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 17.Wentylacja w pomieszczeniach z kotłami o łącznej mocy cieplnej do 30 kW 18.Wentylacja w pomieszczeniach z kotłami o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW do 60 kW 19.Wentylacja w kotłowniach o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW 20.Ustawienie kotłów 21.Instalacje i urządzenia elektryczne 22.Maszyny i urządzenia techniczne 23.Dozór techniczny 24.Urządzenia, instalacje i sieci, do eksploatacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji 25.Przeglądy 26.Zasady bezpiecznej pracy na stanowisku palacza 27.Czynności zakazane   TEMAT BRANŻOWY 28.Bezpieczne składowanie i transport na budowie 29.Ogólne zasady składowania materiałów 30.Magazynowanie substancji i preparatów niebezpiecznych 31.Organizacja składowisk i stanowisk pracy w pobliżu linii elektroenergetycznych 32.Zasady składowania na regałach 33.Składowanie w stosach 34.Składowanie materiałów sypkich 35.Składowanie materiałów pylących 36.Transport 37.Organizacja ręcznych prac transportowych 38.Przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika 39.Zespołowe przenoszenie przedmiotów 40.Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków 41.Transport materiałów niebezpiecznych 42.Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic 43.Transport mechaniczny 44.Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót transportowych 45.Urządzenia pomocnicze wykorzystywane przy pracach transportowych 46.Stosowanie sygnałów przy pracach transportowych 47.Wymagania bhp dotyczące obsługi przenośników 48.Dźwigi i wyciągi budowlane   BUDOWNICTWO 49.Aktywne uczestnictwo służby bhp w odbiorach to ważne zadanie w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie 50.Komisja odbioru – przekazania do użytkowania 51.Protokół z odbioru, przekazania do eksploatacji 52.Nieprawidłowości wstrzymujące oddanie obiektu, urządzenia do użytkowania   PRZEMYSŁ, MEDYCYNA, KOSMETYKA 53.Sposoby bezpiecznej organizacji pracy osób narażonych na promieniowanie optyczne 54.Rodzaje, źródła i podział promieniowania optycznego 55.Promieniowanie optyczne 56.Promieniowanie ultrafioletowe – UVC 57.Promieniowanie widzialne 58.Promieniowanie podczerwone 59.Podział promieniowania optycznego z uwagi na rodzaj źródła 60.Korzystne skutki promieniowania optycznego na organizm człowieka 61.Wielkości do określenia wartości MDE 62.Promieniowanie laserowe 63.Zagrożenia promieniowaniem laserowym dla konkretnej klasy laseru/urządzenia 64.Wartości maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) dla promieniowania laserowego 65.Ocena ryzyka zawodowego przy narażeniu na promieniowanie optyczne 66.Promieniowanie optyczne niestanowiące zagrożenia 67.Badania poziomu narażenia na promieniowanie optyczne 68.Szacowanie ryzyka zawodowego zgodnie z Polską Normą PN-N-18002:2011 69.Działania prewencyjno-profilaktyczne   ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW 70.Montaż rusztowania warszawskiego wymaga specjalnych uprawnień 71.Dokonując oceny ryzyka zawodowego, nie należy łączyć uczniów z pracownikami w jedną grupę 

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

104

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

1.86 MB (MOBI), 2.57 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie