BHP w firmie, wydanie wrzesień 2014 r. (ebook) –	Praca Zbiorowa

E-book

BHP w firmie, wydanie wrzesień 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis publikacji

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:  KALENDARIUM1.Nowy wykaz zaostrza wymagania wartości NDS niektórych chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy2.Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych na nowych zasadach 3.Nowe warunki dotyczące badań lekarskich dla kierowców 4.Czas pracy pracownika niepełnosprawnego został skrócony  TEMAT NUMERU 5.Dokumentacja konieczna do prawidłowego realizowania zadań służby bhp 6.Dokumenty i rejestry prowadzone przez służbę bhp wynikające z jej roli i kompetencji w zakładzie 7.Zakres dokumentów i rejestrów  TEMAT BRANŻOWY 8.Bhp przy magazynowaniu gazów płynnych w butlach 9.Oznakowanie butli 10.Kwalifikacje obsługi 11.Sposoby magazynowania 12.Zasady magazynowania gazu płynnego w butlach 13.Wymagania ppoż. 14.Wyposażenie pracowników 15.Magazynowanie połączone z dystrybucją gazu płynnego  SZKOŁA 16.Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole 17.Wejście do budynku szkoły 18.Podłogi w pomieszczeniach pracy i na drogach komunikacyjnych 19.Pomieszczenia pracy 20.Oświetlenie dzienne i elektryczne21.Ogrzewanie 22.Wentylacja 23.Instalacje i urządzenia elektryczne 24.Pomieszczenia sanitarnohigieniczne25.Kuchnie i jadalnie 26.Schody i klatki schodowe 27.Miejsca niebezpieczne 28.Prace niebezpieczne 29.Wyposażenie szkoły 30.Zawieszenie zajęć 31.Ewakuacja 32.Nadzór nad uczniami 33.Warsztaty, laboratoria, pracownie, stanowiska praktycznej nauki zawodu 34.Wychowanie fizyczne 35.Inne obowiązki dyrektora szkoły w zakresie bhp 36.Przegląd budynku szkolnego 37.Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły i placówki 38.Obowiązki nauczyciela podczas przerw międzylekcyjnych podczas dyżuru  OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 39.Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczki produkcyjno-biurowej 40.Charakterystyka stanowiska pracy 41.Opis stanowiska pracy 42.Organizacja pracy 43.Zagrożenia na stanowisku osoby sprzątającej 44.Szacownie ryzyka zawodowego 45.Szacowanie ryzyka dla czynników chemicznych 46.Szacowanie ryzyka zawodowego dla czynników biologicznych 47.Działania ograniczające ryzyko zawodowe i propozycje działań profilaktycznych 48.Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym  ODPOWIEDZI NA LISTY OD CZYTELNIKÓW 49.Wypadek ucznia podczas odbywania praktyk to wypadek w szczególnych okolicznościach50.Hipermarket musi mieć opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

104

Typ produktu

E-book w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

0.76 MB (MOBI), 1.39 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI