Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie kwiecień 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowa

E-book

Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie kwiecień 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   Listy od Czytelników 1.Pracodawca może podzielić etat na kilka cząstkowych w ramach jednego stosunku pracy 2.Niezapłacone odsetki należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S jako należności 3.Pracodawca nie musi wysyłać wolontariusza na badania wstępne oraz szkolenie bhp 4.Koszty związane z odpisaniem należności umorzonych zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych 5.Sposób ujęcia maszyny w klasyfi kacji środków trwałych zależy od jej podstawowego przeznaczenia   Księgowania   Ulepszeniem są prace powodujące zmianę cech użytkowych środka trwałego 6.Stan techniczny i wartość użytkowa 7.Ulepszenie istniejącego obiektu 8.Zakup nowej części składowej 9.Zakup usług 10.Nabycie materiałów 11.Opis na fakturze wyłącznie jako pomoc 12.Koszty robocizny 13.Naprawa kserokopiarki 14.Usługa kompleksowa   Tworząc analitykę do kont księgowych, trzeba uwzględniać potrzeby zarządcze jednostki 15.Przesłanki prawne dzielenia kont 16.Modyfikacja polityki rachunkowości 17.Analityka do kont zespołu 0 „Majątek trwały” 18.Ewidencja środków na rachunkach bankowych i w kasie 19.Analityka do kont zespołu 2 20.Ewidencja należności 21.Konta szczegółowe przy rozliczeniach materiałów i towarów 22.Ewidencja kosztów i przychodów 23.Księgowanie przychodów w jednostkach publicznych 24.Analityka w przypadku kont pozabilansowych   Dokumentacja   Osoba oskarżona o naruszenie dyscypliny nie musi udowadniać swojej niewinności 25.Procedura w sprawach o naruszenie dyscypliny 26.Przykładowe zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny 27.Uprawnienia obwinionego o naruszenie dyscypliny 28.Wyjaśnienia złożone przez obwinionego 29.Niezachowanie zasady budżetowania brutto 30.Wniosek kierownika jednostki budżetowej o zwiększenie planu 31.Samowolne zmiany w budżecie jednostki 32.Wydawanie środków publicznych bez upoważnienia 33.Nieterminowe uregulowanie składek na ZUS 34.Niewpłacenie środków jednostki na fundusz 35.Zaciągnięcie zobowiązania ponad plan finansowy 36.Zaniedbania w zakresie sprawozdań budżetowych 37.Kontrola zgodności operacji z planem 38.Naruszenia dotyczące kontroli zarządczej 39.Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji   Sprawozdania   Wartość należności w sprawozdaniu Rb-N wykazuje się w wartości brutto 40.Sprawozdanie Rb-N 41.Liczbę podmiotów można szacować 42.Sprawozdanie Rb-UN 43.Sprawozdanie Rb-ZN   Kalendarium – Maj 2014   44.W zakresie budżetu państwa 45.W zakresie budżetu środków europejskich 

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

96

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

0.98 MB (MOBI), 1.99 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie