Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie lipiec 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowa

E-book

Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie lipiec 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   Listy od Czytelników 1.Środki na zajęcia terapeutyczne są funduszem specjalnego przeznaczenia 2.W § 426 należy ujmować opłaty związane ze zużyciem energii oraz z jej dostawą 3.Nieudzielenie związkowcowi czasu wolnego może stanowić utrudnianie w sprawowaniu funkcji 4.Sprzedaż drobnego sprzętu pracownikowi nie jest objęta procedurą odwrotnego obciążenia 5.Zwolnienie ze świadczenia pracy jest dopuszczalne tylko za zgodą pracownika 6.W jednostkach samorządowych zasady zwrotu wydatków powinny wynikać z przepisów wewnętrznych   Rozliczenia   W zbiorczych dokumentach księgowych należy wymienić poszczególne operacje 7.Elementy dowodów księgowych 8.Kontrola dowodów księgowych 9.Faktury 10.Nota księgowa 11.Wyciąg bankowy 12.Polecenie przelewu oraz bankowy dowód wpłaty 13.Czek gotówkowy 14.Polecenie księgowania i lista płac 15.Dowód OT   Naliczenie potrąceń z pensji pracowników służby cywilnej należy księgować memoriałowo 16.Księgowanie naliczenia potrąceń z wynagrodzenia 17.Ewidencja księgowa zapłaty potrąceń   Organy nie są zgodne co do możliwości realizacji potrąceń z funduszu socjalnego 18.Wypłata z funduszu to nie wynagrodzenie 19.Rozbieżności interpretacyjne 20.Możliwości obrony   Dokumentacja   Podczas kontroli RIO należy jasno wydzielić obowiązki kierownika i księgowego 21.Rodzaje kontroli izb obrachunkowych 22.Kryteria kontroli 23.Uprawnienia osób sprawdzających jednostkę 24.Obowiązki pracowników kontrolowanej jednostki 25.Odpowiedzialność za uchylanie się od kontroli   Uposażenie funkcjonariusza za okres choroby należy obniżyć do 80% 26.Kontrola zwolnień lekarskich i oświadczeń 27.Dokumentowanie niezdolności do służby 28.Fundusz nagród 29.Prawo do pełnego wynagrodzenia 30.Rozliczenie i ewidencja zmniejszonego uposażenia 31.Zasady obliczania nagrody rocznej   Kalendarium – Sierpień 2014 32.W zakresie budżetu państwa 33.W zakresie budżetu środków europejskich 34.W zakresie budżetów JST

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

96

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

0.81 MB (MOBI), 1.49 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie