Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie listopad 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowaPromocja

E-book

Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie listopad 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis publikacji

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   Listy od Czytelników 1.Odsetki od wypłat zasiłków dla opiekunów 2.Prawo do wypłaty odprawy emerytalnej nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo 3.Ewidencja zaległej wpłaty w organie podatkowym samorządu 4.Rozliczenie przyjęcia darowizny przez bibliotekę szkolną w postaci książek 5.Częstotliwość zwoływania komisji socjalnej   Rozliczenia   Przygotowanie jednostki do sezonu zimowego 6.Zamówienia na zimowe utrzymanie dróg 7.Wybór trybu zamówieniowego 8.Podział zamówienia 9.Kody CPV przy usługach zimowego utrzymania dróg 10.Zamówienia kilkuletnie 11.Porozumienia samorządowe 12.Zatrudnianie pracowników sezonowych do odśnieżania 13.Rozliczenie księgowe refundacji 14.Ewidencja księgowa zwrotu kosztów zatrudnienia 15.Zakup opału i usług remontowych 16.Ewidencja zakupionego opału 17.Kontrola urządzeń i obiektów budowlanych 18.Zabezpieczenie środków na kontrolę 19.Ewidencja wymiany kotłów grzewczych   Naliczanie i wypłata potrąceń z umów cywilnoprawnych 20.Brak ochrony wypłat zleceniobiorcy 21.Wynagrodzenia bezosobowe w klasyfikacji budżetowej 22.Księgowanie zapłaty potrąceń z wynagrodzenia bezosobowego 23.Naliczanie i zapłata potrąceń z wynagrodzenia za udział w komisjach   Dokumentacja   Ochrona stosunku pracy osoby wybranej na radnego 24.Wniosek o urlop bezpłatny radnego 25.Powrót radnego do pracy 26.Podjęcie nowej pracy 27.Umowy cywilnoprawne 28.Ochrona zatrudnienia 29.Związek rozwiązania stosunku pracy z wykonywaniem mandatu 30.Udział w sesjach 31.Wynagrodzenie, diety i zwrot z tytułu podróży radnych 32.Składki na ubezpieczenia oraz opodatkowanie diet i zwrotów   Uposażenie funkcjonariusza po wypadku w związku ze służbą 33.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku 34.Dokumentowanie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby 35.Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie powołania Komisji powypadkowej 36.Protokół powypadkowy 37.Wyjaśnienia poszkodowanego 38.Przyjęcie wyjaśnień świadka 39.Rejestr wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby 40.Wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby 41.Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy lub z pracy 42.Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy   Kalendarium – Grudzień 2014 43.W zakresie budżetu państwa 44.W zakresie budżetu środków europejskich 45.W zakresie budżetów JST

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

96

Typ produktu

E-book w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

0.64 MB (MOBI), 0.55 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję