Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie wrzesień 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowaPromocja

E-book

Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie wrzesień 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis publikacji

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   Listy od Czytelników 1.Odchylenia wynikające z zaokrągleń w deklaracji VAT-7 księguje się na kontach 760 lub 761 2.Informację o zmianach godzin pracy należy ująć w aktach osobowych pracownika jednostki 3.Odsetki z tytułu nieterminowego odprowadzenia składek na ZUS stanowią koszty finansowe jednostki 4.Pracownik jednostki obejmujący stanowisko urzędnicze musi odbyć służbę przygotowawczą 5.Ewidencja odwrotnego obciążenia VAT zależy od związku nabycia towarów ze sprzedażą opodatkowaną   Spłatę nieściągalnej należności księguje się jako pozostałe przychody operacyjne 6.Ograniczenie ryzyka 7.Przedawnienie roszczeń 8.Dyscyplina finansów publicznych 9.Rozłożenie należności na raty 10.Weryfikacja zaległości 11.Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty 12.Egzekucja komornicza 13.Oświadczenie o wyborze komornika 14.Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej 15.Skierowanie roszczenia na drogę sądową – ewidencja 16.Wszczęcie postępowania egzekucyjnego 17.Oddalenie roszczenia 18.Koszty postępowania sądowego 19.Spłata należności uznanej wcześniej za nieściągalną 20.Obowiązek egzekwowania odsetek za zwłokę 21.Umorzenie należności z tytułu odsetek za zwłokę 22.Odsetki przypisane, ale niezapłacone   Inwentaryzacja majątku może służyć także jako narzędzie zarządzania jednostką 23.Pytania pozwalające usprawnić inwentaryzację 24.Wykaz pytań w fazie przygotowania do inwentaryzacji rzeczowych składników aktywów obrotowych 25.Wykaz pytań w trakcie trwania inwentaryzacji rzeczowych składników aktywów obrotowych 26.Wykaz pytań w fazie rozliczenia inwentaryzacji rzeczowych składników aktywów obrotowych 27.Dokumenty magazynowe 28.Wyciąg z instrukcji gospodarki magazynowej dotyczący dokumentów obrotu materiałowego 29.Wprowadzenie polityki inwentaryzacyjnej   Rozliczenie księgowe zakupu auta zależy od sposobu jego finansowania 30.Podwyższenie progu bagatelności 31.Rozliczenie zakupu auta ze środków własnych 32.Okresowa cesja praw 33.Samochód do nauki jazdy 34.Zakupy na kredyt 35.Korzystanie z leasingu 36.Wady i zalety poszczególnych form finansowania 37.Rozliczenie podatku od towarów i usług 38.Rozliczenie podatku dochodowego 39.Koszty eksploatacyjne 40.Klasyfi kacja budżetowa   Kalendarium – Październik 2014 41.W zakresie budżetu państwa 42.W zakresie budżetu środków europejskich 43.W zakresie budżetów JST

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

96

Typ produktu

E-book w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

1.64 MB (MOBI), 1.45 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję