Instalacje elektryczne w praktyce, wydanie czerwiec 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowaPromocja

E-book

Instalacje elektryczne w praktyce, wydanie czerwiec 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis publikacji

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:  1.Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników  Ocena i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach służby zdrowia 2.Zagrożenia w obiektach medycznych 3.Klasyfikacja pomieszczeń użytkowanych medycznie 4.Ochrona przeciwporażeniowa 5.Pewność zasilania 6.Badania i sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 7.Medyczne urządzenia elektryczne 8.Elektryczność statyczna   Porażenie prądem elektrycznym i ratowanie osób porażonych 9.Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym 10.Wpływ prądu elektrycznego na organizm ludzki 11.Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym 12.Wyposażenie apteczki   Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów, cz. 5 13.Wymagania zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i w rozporządzeniach a normy wycofane 14.System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) – konflikty w zapisach norm 15.Wymagania dla kamer wg norm, przepisów, rozporządzeń zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji 16.Przykłady z akt sądowych i ekspertyz  Wszystko na temat technologii LED, cz. 1 17.Wprowadzenie 18.Budowa i działanie 19.Trwałość 20.Skuteczność świetlna 21.Barwa światła 22.Rozsył światła chipu  Ochrona odgromowa i przepięciowa wolno stojących elektrowni solarnych, cz. 2 23.Wstęp 24.Dobór środków ochrony przed skutkami wyładowania piorunowego dla wolno stojącej elektrowni PV 25.Zwody i przewody odprowadzające 26.Uziomy 

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

104

Typ produktu

E-book w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

2.00 MB (MOBI), 4.79 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję