ISO w praktyce, wydanie marzec-kwiecień 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowaPromocja

E-book

ISO w praktyce, wydanie marzec-kwiecień 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis publikacji

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   1.Bez środków ochrony indywidualnej nie można pracownika dopuścić do pracy • Wymagania dotyczące oceny zgodności • Środki o prostej konstrukcji • Środki o złożonej konstrukcji • Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej   2.Do obowiązków zespołu powypadkowego należy m.in. prawidłowe sporządzenie protokołu • Obowiązki zespołu powypadkowego • Sporządzenie protokołu powypadkowego • Postępowanie odwoławcze   3.Efektywność a jakość w służbie zdrowia • Norma jakości a efektywność • Pojęcie efektywności organizacji • Jakość i efektywność w polskich zakładach opieki zdrowotnej • Badanie opinii pacjentów   4.Ergonomiczne projektowanie stanowisk pracy, maszyn i urządzeń • Ergonomiczne zasady projektowania środków pracy • Eliminacja ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn i urządzeń • Normalizacja w zakresie projektowania   5.Identyfikacja procesów systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie • Wymagania dotyczące podejścia procesowego • Gdzie szukać procesów • Jak opisywać procesy i ich powiązania • Jak utworzyć sekwencję procesów   6.ISO 27001 – zapewnienie bezpieczeństwa informacji • Historia powstania normy ISO 27001 • Dla kogo norma ISO 27001 • Wymagania ISO 27001 • Polityka bezpieczeństwa • Organizacja bezpieczeństwa informacji • Zarządzanie aktywami   7.Usługi będące nośnikiem wartości dla klienta • Proces zaspakajania potrzeb klienta w administracji publicznej • Zadowolenie klienta z usług jako warunek sukcesu • Wyznaczanie wartości usługi • Wartość produktu a zadowolenie klienta   8.W magazynie ogólne warunki bezpieczeństwa pożarowego zależą m.in. od jego przeznaczenia i użytkowania • Urządzenia przeciwpożarowe • Wymagania dla urządzeń przeciwpożarowych • Czynności dotyczące ppoż. w magazynie • Wymagania dla wyjść ewakuacyjnych 

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

196

Typ produktu

E-book w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

2.12 MB (MOBI), 2.57 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję