Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie czerwiec 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowa

E-book

Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie czerwiec 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   TERMINARZ ZADAŃ NA CZERWIEC 2014 ROKU 1.Zadania dyrektora 2.Zadania kadrowo-płacowe   AKTUALNOŚCI KADROWE 3.Pedagog z placówki opiekuńczo-wychowawczej dostanie dodatek za warunki pracy a wychowawca dodatek funkcyjny 4.Nie będzie więcej dni wolnych na opiekę 5.Szkoła musi prowadzić i aktualizować BIP   Z PRAKTYKI SZKOLNEJ 6.Umowę można wypowiedzieć w trakcie przerwy między L-4 wypadającej w weekend   PORADY KADROWE – NAUCZYCIELE AWANS ZAWODOWY 7.Miesięczny termin przy przedłużeniu stażu upływa w dacie odpowiadającej początkowemu dniowi terminu 8.Staż rozpoczęty niezgodnie z prawem nie unieważnia całej ścieżki awansu zawodowego nauczyciela   STOSUNEK PRACY 9.Nauczyciel z 30-letnim stażem pracy zawodowej może wcześniej przejść na emeryturę 10.Odpłatny i obowiązkowy udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 11.W umowie o pracę można wpisać „pełny etat” bez wskazywania liczby godzin realizowanych przez nauczyciela   URLOPY 12.Wymiar dni nieprzepracowanych z powodu urlopu w sprawozdaniu Z-06   PORADY KADROWE – PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI STOSUNEK PRACY 13.Wypowiedzenie umowy terminowej na podstawie informacji o warunkach zatrudnienia 14.Obowiązkowe szkolenie w dniu wolnym trzeba zrekompensować 15.Nie każda trzecia umowa o pracę zawierana z tym samym pracownikiem musi być na czas nieokreślony 16.Przyznanie renty nie rozwiązuje stosunku pracy 17.Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia tylko za zgodą pracownika   PORADY PŁACOWE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 18.Błędną fakturę należy skorygować 19.Niedobory zawinione pokryte przez pracownika należy zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych 20.Osobne rozliczanie składników placu zabaw na potrzeby amortyzacji   SKŁADKI, ZASIŁKI, UBEZPIECZENIA 21.Prawa do zasiłku nie ustala się na podstawie skanu dokumentu 22.Zasiłek chorobowy podlega egzekucji komorniczej   WYNAGRODZENIA, DODATKI, NAGRODY 23.Po uchyleniu zajęcia komorniczego pismo o zajęciu pozostawia się w aktach osobowych pracownika 24.Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy możliwe tylko za zapłatą wynagrodzenia   NARZĘDZIA KADROWE 25.ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM – WYMIAR URLOPU LUB EKWIWALENTU   WZORY DOKUMENTÓW, PISM, WNIOSKÓW 26.PREMIE I NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY   TEMATY NUMERU 27.KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWEGO ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM 

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

100

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

2.75 MB (MOBI), 2.09 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie