Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie kwiecień 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowa

E-book

Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie kwiecień 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: TERMINARZ ZADAŃ NA KWIECIEŃ 2014 ROKU 1.Zadania dyrektora 2.Zadania kadrowo – płacowe   AKTUALNOŚCI KADROWE 3.Obowiązkowa praca przy sprawdzianie i egzaminach 2014 4.Zasady przedłużania stażu–stanowisko MEN 5.Koniec wieloletnich umów na czas określony 6.Umowa na piśmie już w dniu zatrudnienia   Z PRAKTYKI SZKOLNEJ 7.Dyrektor nie musi każdego dnia spędzać 8 godzin w swoim gabinecie   PORADY KADROWE – NAUCZYCIELE CZAS PRACY 8.Kierownik szkolenia praktycznego musi realizować „godziny karciane” 9.Realizacja godziny karcianej na szkolnej dyskotece 10.Zasady zaokrąglania niepełnego etatu ustala organ prowadzący   STOSUNEK PRACY 11.Odwołanie wicedyrektora ze względu na niż demograficzny   URLOPY 12.Za każdy dzień urlopu inna liczba godzin do odliczenia z puli urlopowej   PORADY KADROWE – PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI BHP 13.Nowe okulary dla pracownika tak często, jak to zaleci lekarz   STOSUNEK PRACY 14.Umowa zlecenia w czasie urlopu macierzyńskiego jest sprzeczna z jego celem 15.Wstrzymanie dodatku specjalnego w okresie choroby pracownika   PORADY PŁACOWE WYNAGRODZENIA, DODATKI, NAGRODY 16.Dodatek mieszkaniowy także dla emerytowanego nauczyciela 17.Dodatek wiejski związkowca zwolnionego z części pensum liczy się od pełnego wynagrodzenia   FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SZKOŁY 18.Księgowanie opłat za świadectwa i legitymacje szkolne 19.Księgowanie wydatku za egzamin eksploatacyjny 20.Wydatek na interpretację skarbową i podpis elektroniczny   ZFŚS 21.Dochód na potrzeby ZFŚS to nie tylko pensja zasadnicza lub emerytura   NARZĘDZIA KADROWE 22.24 SYTUACJE, W KTÓRYCH MOŻNA ROZWIĄZAĆ STOSUNEK PRACY Z NAUCZYCIELEM   WZORY DOKUMENTÓW, PISM, WNIOSKÓW 23.ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM – ART. 20 UST. 1 PKT 2 KARTY NAUCZYCIELA   TEMAT NUMERU 24.ZMIANA STANOWISKA PRACY NAUCZYCIELA ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE MIANOWANIA

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

100

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

2.16 MB (MOBI), 1.79 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie