Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wybrane przykłady (ebook) –	Michał  KulińskiPromocja

E-book

Orzecznictwo w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wybrane przykłady

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis publikacji

"Tematyka Publikacja zawiera odpowiednie wskazówki, dotyczące usytuowania planowanej inwestycji, jak również związane ztym aspekty prawne. Korzyści W publikacji znajdziesz odpowiedzi naszereg pytań m.in.: kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego? jakie są ograniczenia wpozwoleniu nabudowę,a jakiew decyzji o warunkach zabudowy? w jaki sposób ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego? co rozumie się przez pojęcie „działki sąsiedniej? I wiele innych przykładów z orzecznictwa wplanowaniuizagospodarowaniu przestrzennym Spis treści Brak gwarancji niezmienności otoczenia Linia zabudowy Ład przestrzenny Lokalizowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych Decyzja o warunkach zabudowy nie jest decyzją uznaniową Pojęcie działki sąsiedniej Lokalizacja inwestycji celu publicznego może przekształcić ład przestrzenny Kiedy można odmówić wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Prawo własności nie ma prymatu przy planowaniu przestrzennym Jeden plan miejscowy dla jednej nieruchomości Obliczanie powierzchni obiektu handlowego wielkopowierzchniowego Kontynuacja „funkcji” w planowaniu przestrzennym Sąsiad jako strona w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy Przeznaczenie terenu na podstawie ewidencji gruntów i budynków Obowiązek organów uzasadnienia rozstrzygnięcia Plan przestrzenny jako kryterium dopuszczalności użytkowania wieczystego w prawo własności Prawo do wyłącznego korzystania z nieruchomości Plan miejscowy bez zakazów adresowanych do indywidualnych podmiotów Nadużycie uprawnień gminy w ustaleniu planu miejscowego Przesłanki zgodności z prawem planu miejscowego Ograniczenia w pozwoleniu na budowę a nie w decyzji o warunkach zabudowy Interes prawny przy zagospodarowaniu terenu Tryb pracy nad planem miejscowym Ochrona interesu prawnego właścicieli nieruchomości przy tworzeniu planu Społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu Ustalenia studium wiążące dla organów gminy Plan musi być zgodny ze studium Nieuwzględnienie uwag zgłoszonych do studium Studium nie może stanowić podstawy odmowy zgody na inwestycję Studium wiążące tylko przy sporządzaniu planu miejscowego Uchwalenie planu miejscowego nie jest obowiązkowe "

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Typ produktu

E-book w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję