Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej (ebook) –	Jacek PogorzelskiPromocja

E-book

Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis publikacji

"Książka jest poświęcona organizacji usług w sferze użyteczności publicznej realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Autor wyodrębnia i analizuje zagadnienia efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego dla fazy inwestycyjnej i fazy operacyjnej, z uwzględnieniem polskich warunków prawnych i ekonomicznych. Udowadnia, że dostarczanie dóbr publicznych przez partnerstwo publiczno-prywatne może być bardziej efektywne niż przez monopol publiczny albo regulowany monopol prywatny oraz że inwestycje takie mogą być mniej kosztowne, ponadto można tak skonstruować umowę wiążącą stronę publiczną i prywatną, aby nie było potrzeby zewnętrznych regulacji. Analiza obejmuje następujące obszary tematyczne: * prezentacja możliwych układów własnościowo-zarządczych publiczno-prywatnych, od zarysu historycznego do analizy korzyści i zarządzania ryzykiem, * uwarunkowania efektywności operacyjnej partnerstwa publiczno-prywatnego, * zagadnienia związane z efektywnością w działalności inwestycyjnej w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, * zalecane postępowanie przy tworzeniu efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz praktyczne konsekwencje ekonomiczne, * przewidywane kierunki badań nad partnerstwem publiczno-prywatnym z punktu widzenia ekonomicznego i finansowego, * ramy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Publikacja jest skierowana zarówno do społeczności akademickiej i środowiska naukowego, jak i do grona ekspertów i decydentów w obszarze infrastruktury publicznej, a także przedstawicieli władz centralnych i lokalnych oraz inwestorów i instytucji finansowych. "

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Typ produktu

E-book w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję