Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową (ebook) –	Marcin Kępiński

E-book

Pomiędzy pamięcią autobiograficzną a zbiorową
Polska Ludowa i stan wojenny w narracjach łódzkich nauczycieli

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis ebooka

Pamięć autobiograficzna (dzieciństwo, dom, szkoła). Nauczyciele wobec stanu wojennego w Łodzi. Relacje pomiędzy pamięcią zbiorową a indywidualną. Czas PRL-u i stanu wojennego. Pamięć autobiograficzna a społeczna.

Książka stanowi podjętą z punktu widzenia antropologii kulturowej próbę rozważań na temat potocznej pamięci Polski Ludowej. Podstawą analizy tego zjawiska kulturowego są badania terenowe prowadzone przez kilka lat w środowisku łódzkich nauczycieli. W publikacji ukazano złożone relacje pomiędzy dwiema narracjami o przeszłości, z których jedna otwarcie krytykuje Polskę Ludową i stan wojenny, druga zaś przypisuje im dobre cechy, nadając pozytywny wymiar państwu realnego socjalizmu. Autor podejmuje temat pamięci autobiograficznej, kreśląc obraz dzieciństwa, młodości i dorosłego życia, który wyłania się z opowieści badanej grupy. W książce czytelnik znajdzie omówienie związków pomiędzy pamięcią indywidualną a społeczną, różniących się, ale także wzajemnie uzupełniających i przenikających w zebranym materiale badawczym. Autor odnosi się przy tym do wdrażanego w szkole obrazu przeszłości, ocen życia w PRL, stanu wojennego i jego pamięci, która zachowała się w narracjach łódzkich nauczycieli. Publikacja jest adresowana do czytelników zainteresowanych przeszłością i pamięcią o Polsce Ludowej, rozpatrywaną z punktu widzenia antropologii kulturowej.

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

560

ISBN wydania papierowego

978-83-8088-008-5

Rok wydania papierowego

2016

Format ebooka

Ebook w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF

Opinie