Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie styczeń 2015 r. (ebook) –	Praca zbiorowa

E-book

Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie styczeń 2015 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:TERMINARZ DYREKTORA1.Zadania dyrektora, nauczycieli i innych pracowników na luty 2015 rokuAKTUALNOŚCI2.Przegląd zmian prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.3.W 2015 roku zmiany w nadzorze pedagogicznym4.Ocenianie uczniów – zmiany na 2015 rok 5.Kosztów dowozu uczniów nie można pokrywać z gminnej dotacji 6.Nowy mechanizm weryfikacji przyznanych punktów na sprawdzianie i egzaminie 7.Nowa procedura unieważniania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w 9 krokach LISTY DO REDAKCJIKształcenie i wychowanie8.Rodzice mogą wycofać zgodę na udział dziecka w nauce religii Organizacja pracy szkoły9.Nie ma dolnego limitu uczniów na zajęciach wychowania do życia w rodzinie 10.Wgląd w arkusz obserwacji lekcji i wydanie jego kserokopii konstytucyjnym prawem nauczycielaBezpieczeństwo i opieka11.W dni ogłoszone na początku roku szkolnego jako wolne od zajęć należy dzieciom zapewnić opiekę Kadry i płace12.Czas trwania umowy na zastępstwo można ustalić na 2 sposoby13.W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków opłaca się pójść na zwolnienie lekarskie14.Miejsce pracy przesądza o prawie do urlopu wypoczynkowego 15.Dyrektor szkoły nie ma prawa żądać od lekarza wglądu w dokumentację choroby pracownika 16.Na urlopie macierzyńskim można wnioskować o postępowanie egzaminacyjne w ramach awansu zawodowego17.Psycholog może uzupełnić przygotowanie pedagogiczne w trakcie trwania stażu18.Pracownik niepełnosprawny ma specjalne przywilejeFinanse i rachunkowość19.Omyłkowo wypłacone świadczenie z ZFŚS podlega zwrotowi 20.Nauczycielowi spełniającemu wymogi nie można odmówić zasiłku na zagospodarowanie PRAKTYK RADZI21.Modyfikacja harmonogramu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na II półrocze roku szkolnegoNADZÓR PEDAGOGICZNY22.Program naprawczy – obowiązek czy szansa?KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE23.Klasyfikacja śródroczna inna niż na koniec rokuFINANSE I KADRY24.Obowiązki dyrektora związane z ustaniem stanu nieczynnego nauczyciela 25.Okres nieobecności w pracy z powodu choroby jest limitowany czasowo

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

116

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

0.80 MB (MOBI), 0.79 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie