Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem (ebook) –	INFOR PL SAPromocja

E-book

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis publikacji

W publikacji znajduje się 200 aktywnych wzorów pism urzędowych, umów i notatek służbowych dla komórek finansowych oraz rejestr umów ułatwiający ewidencję zaangażowania wydatków. Ponadto zamieszczono wzory zarządzenia w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów oraz w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych. Zaprezentowano najpopularniejsze umowy wraz z zasadami dotyczącymi ich sporządzania oraz roli głównego księgowego w tym zakresie. Przy każdej z umów podano jej ewidencję księgową bilansową i pozabilansową wraz ze wskazaniem właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Ponadto można znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania:

  • jakie rozwiązania są praktykowane przez jednostki sektora finansów publicznych w przypadku zapłaty odsetek,
  • czy jeśli wójt gminy podpisuje aneksy do umów dotyczące np. wykonania robót inwestycyjnych lub remontowych, to aneksy te powinien kontrasygnować również skarbnik gminy,
  • czy wójt gminy może w przepisach wewnętrznych (regulaminie) powierzyć kontrasygnowanie umów innej osobie niż skarbnik gminy,
  • czy skarbnik gminy (powiatu, województwa) może odmówić kontrasygnowania umów, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach.

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Typ produktu

E-book w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję