Rys geografii Królestwa Polskiego 1887 (opracowanie) (ebook) –	K. Krynicki

E-book

Rys geografii Królestwa Polskiego 1887 (opracowanie)

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

"Autor opracowania: Marcin Gliński Projekt okładki: I.S. Fox Zapomniane Królestwo Polskie. Królestwo Polskie, zwane też kongresowym istniało w latach 1815–1918. Mało kto pamięta tę początkowo monarchię konstytucyjną, ze stolicą w Warszawie i językami urzędowymi polskim i rosyjskim; od 1867 tylko rosyjskim. Królestwo Polskie powstało w wyniku kongresu wiedeńskiego 1815. Koronacji faktycznie dokonał tylko jeden Car Rosji – Mikołaj I, zaś ostatnim szefem rządu nie kto inny jak sam Przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych - Włodzimierz Lenin Początkiem K.P. był akt końcowy kongresu wiedeńskiego tworzący to Królestwo z ziem Księstwa Warszawskiego (16 czerwca 1815), a końcem Cesja terytorium na podstawie traktatu brzeskiego której dokonała Rosja na rzecz państw centralnych 3 marca 1918. Do 1831 K.P. posiadało własną konstytucję, własną walutę (złoty), własny sejm, własny (polski) język urzędowy. W szkołach uczą nas o powstaniach listopadowym i styczniowym, o wywózkach kibitkami na Sybir, o szalejącej rusyfikacji. Często też mowa o nędzy gospodarczej, oświatowej i kulturalnej pod zaborem rosyjskim. Powstaje zatem pytanie – jak i za co, ci ciemiężeni biedacy stworzyli takie arcydzieła jak zbudowany w czasie 2 lat gmach główny Politechniki warszawskiej (perłę secesji światowej klasy), podziwiane do dziś arcydzieło techniki czyli warszawskie filtry, wodociągi i kanalizację i dlaczego zakwitła na jakiś czas przemysłowa gwiazda Łodzi? Skąd wzięło się ponad 1000 telefonów w Warszawie 1887? Nie bez kozery są też pytania: jakim cudem pod tą straszna cenzurą mogli tworzyć najwybitniejsi twórcy polskiej kultury w tym Sienkiewicz, Prus, Moniuszko i inni? No i jakim kryzysem trzeba tłumaczyć nagłe przyspieszenie tempa wzrostu ilości ludność Królestwa Polskiego? Zabór rosyjski z pewnością dla wielu nie był rajem. Chociaż - na tym tle warto zastanowić się nad zniesieniem pańszczyzny, które w Królestwie Polskim wprowadzono w 1864 jako represję po powstaniu styczniowym. Jednak dla kogo była to represja? Dla chłopów? A może K.P. było jednym ze europejskich skansenów feudalizmu skoro pańszczyznę zniesiono w samej Rosji w 1861, zaś w zaborach – austriackim 1848, a w Prusach w 1811 i w 1850? Królestwo Polskie formalnie istniało 103 lata. Zaczęło się fikcyjną autonomią i skończyło fikcyjnym bytem. W ebooku poznasz szczegółowy opis stanu Kongresówki wchodzącej w okres ożywionego rozwoju gospodarczego. Niniejszy ebook opracowano na podstawie egzemplarza wydanego w 1887 r. nakładem księgarni Teodora Paprockiego i S-ki. Niestety zmuszeni byliśmy pominąć stanowiącą załącznik mapę litograficzną, kolorowaną. Zrezygnowaliśmy również z zamieszczania skorowidza alfabetycznego, gdyż elektroniczna forma publikacji umożliwia jej swobodne przeszukiwanie bez tego skorowidza. Wydawca: Symen.pl"

Szczegóły

Język ebooka

polski

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

0.34 MB (MOBI), 0.42 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie