Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej (ebook) –	Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski

E-book

Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej

Ujęcie praktyczne

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis publikacji

Książka jest ciekawym przeglądem wiedzy oraz doświadczeń autorów w obszarze wspierania rodzin. Stanowi praktyczną pomoc w rozwoju zawodowym dla pracowników pieczy zastępczej i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest wartością dla każdego człowieka, zapewnia ciągłość biologiczną i społeczną oraz wpływa w kluczowy sposób na jakość życia dzieci. Jej znaczenie powoduje, że pomoc rodzinie, która nie jest w stanie sama pokonać trudności życiowych, jest zapisana jako obowiązek w ustawie o pomocy społecznej, a ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2012 r. szczegółowo reguluje publiczne działania w tym obszarze.

Publikacja skierowana jest do asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników socjalnych. Może być użyteczna dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz polityków lokalnych, a także edukatorów kształcących przyszłych pracowników zawodów pomocowych.

Autorami opracowania są: osoba mająca doświadczenie zawodowe w publicznej pomocy społecznej oraz nauczyciel akademicki zajmujący się kształceniem i szkoleniem pracowników socjalnych i polityków społecznych, będący autorem licznych publikacji dotyczących tej sfery działalności praktycznej.

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

258

ISBN wydania papierowego

978-83-7969-997-1

Rok wydania papierowego

2016

Typ produktu

E-book w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF