Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie) (ebook) –	Mieczysław  PrystupaPromocja

E-book

Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym (wydanie drugie)

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis publikacji

Książka stanowi kompendium wiedzy z metodyki wycen dla słuchaczy podyplomowych studiów w zakresie szacowania nieruchomości w podejściu dochodowym oraz specjalistycznych kursów zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podręcznik powinien być pomocny w procesie dydaktycznym realizowanym na wyższych uczelniach na kierunkach ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa, administracji, gospodarowania nieruchomościami itp.


Praca powinna zainteresować także kadrę ekonomiczną i menadżerską przedsiębiorstw; specjalistów ds. ekonomiczno-finansowych i prawnych; osoby pracujące w bankowości przy obsłudze udzielania kredytów; sędziów wydziałów gospodarczych sądów powszechnych, syndyków masy upadłościowej i komorników; niektórych urzędników administracji rządowej i samorządowej (odpowiedzialnych za obrót majątkiem publicznym); adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych etc.


Czytelnik w książce odnajdzie m.in.:

– podstawowe definicje i uwarunkowania dotyczące wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw,

– omówienie typów i rodzajów wartości nieruchomości,

– funkcje i cele wycen,

– charakterystykę rynku nieruchomości, a także rynku przedsiębiorstw,

– podstawowe modele wycen nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, które wynikają z zasad teorii wartości pieniądza w czasie,

– omówienie zasad określania prognozy dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw,

– zasadnicze uwarunkowania prawne wpływające na sposób określania dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości,

– omówienie zasad sporządzania prognoz dochodów wynikających z prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej,

– zasady określania stóp używanych zarówno przy wycenie nieruchomości, jak i przy wycenie przedsiębiorstw,

– zasady wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym z dokładnym omówieniem metodyki szacowania nieruchomości,

– omówienie metodyki wyceny przedsiębiorstw w podejściu dochodowym.

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

242

Typ produktu

E-book w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję