Zeszyt Ćwiczeń do analizy i interpretacji literatury dla szkół ponadgimnazjalnych (ebook) –	Aneta  Cierechowicz

E-book

Zeszyt Ćwiczeń do analizy i interpretacji literatury dla szkół ponadgimnazjalnych

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis ebooka

Pragniemy przekazać do rąk nauczycieli i uczniów zeszyt ćwiczeń do interpretacji i analizy literatury ułatwiający pracę na lekcjach języka polskiego. Jego celem jest rozwinięcie umiejętności ucznia pozwalających na zrozumienie tekstu oraz jego twórczy odbiór. Celem zeszytu jest ćwiczenie takich umiejętności jak: - rozumienie tekstu, wykorzystywanie i refleksyjne przetwarzania zawartych w nim informacji, - wykorzystanie wiedzy specjalistycznej, o charakterze naukowym, wiedzy z zakresu poetyki do rozpoznawania i rozwiązywania problemów poruszanych przez pisarzy, - wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji zawartych w tekście, - dostrzeganie sensów i przesłań zawartych w tekście, - wskazywanie i nazywanie funkcji: tekstu i środków językowych stosowanych przez autora, - wykorzystywanie wiedzy o kontekstach (literackich, teoretycznoliterackich, kulturowych, historycznych, filozoficznych, religijnych, estetycznych i innych) do pogłębionej interpretacji utworu, - prezentowanie własnych ocen i interpretacji wynikających z kontaktu z dziełem sztuki, - dostrzeganie uniwersalności motywów i twórczego ich wykorzystania w różnych epokach. Proponowane ćwiczenia są zgodne z nowa podstawą programową. Przygotowują uczniów do: - samodzielnej i kreatywnej pracy z tekstem, - zdyscyplinowanej i rzetelnej interpretacji fragmentu utworu, - analitycznego i syntetycznego postrzegania analizowanych utworów, - otwartości i gotowości do poszukiwań interpretacji badanego tekstu proponowanych przez innych twórców, - sprawnego posługiwania się różnymi narzędziami badawczymi. Uczeń, który będzie wykonywał proponowane ćwiczenia, wykształci także umiejętności przydatne podczas egzaminu maturalnego. Autorkami zeszytu są polonistki z ponad 20-letnim stażem i uprawnieniami egzaminatora. Doskonale znają wymagania stawiane przed maturzystą i wiedzą, jakie umiejętności musi opanować uczeń, aby egzamin zewnętrzny nie sprawiał mu trudności analitycznych. Ćwiczenia zostały przygotowane na drodze konsultacji i weryfikacji ich skuteczności. Opracowanie ich przez zespół polonistek gwarantuje wielostronne spojrzenie na utwory oraz umożliwia uczniowi samodzielne zrozumienie dzieł. Ćwiczenia mają zróżnicowany poziom, są skierowane do wszystkich uczniów, i tych zdających egzamin podstawowy, i tych myślących o rozszerzeniu. Nauczyciel nie musi korzystać z wszystkich propozycji tematycznych ani z wszystkich poleceń. Ćwiczenia wymagające pracy z obrazem są fakultatywne, poszerzają interpretację tekstu literackiego. Ich obecność ma uwrażliwić ucznia na możliwości interpretacyjne tekstów kultury, uświadomić mu intertekstualność dzieł oraz przekonać, że interpretowanie może być ciekawą przygodą z tekstem.

Szczegóły

Język ebooka

polski

Format ebooka

Ebook w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF

Opinie