okładka Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Detektory i pomiary stężeń gazów oraz par palnych

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W ebooku przedstawiono zadania, które spełniają systemy detekcji gazów. Opisano czynniki wpływające na dobór systemów do konkretnych warunków oraz zaprezentowano charakterystyki stosowanych czujników.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:39,90

Kupuj z kodem od: 29,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Ebook przedstawia opracowane na podstawie norm wskazówki dotyczące projektowania oświetlenia ulicznych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. W publikacji opisano stosowane rozwiązania. Wskazano błędy i podano...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Wskazówki dotyczące doboru, montażu i uruchomienia zespołu prądotwórczego. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Wskazówki dotyczące doboru, montażu i uruchomienia zespołu prądotwórczego

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Ebook przedstawia procedurę doboru, instalowania, sprawdzenia i uruchomienia zespołu prądotwórczego stanowiącego źródło zasilania awaryjnego. Przedstawia czynności, obliczenia i sprawdzenia (np. przenośnymi analizatorami...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Kompensacja mocy biernej transformatorów – wskazówki i spostrzeżenia. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Kompensacja mocy biernej transformatorów – wskazówki i spostrzeżenia

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W ebooku przedstawiono sposoby kompensacji mocy biernej w transformatorach. Opisano kondesatory używane do kompensacji i obliczenia służące do ich doboru do transformatorów olejowych i suchych.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Sprawdzanie parametrów eksploatacyjnych oświetlenia. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Sprawdzanie parametrów eksploatacyjnych oświetlenia

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W ebooku przedstawiono zasady sprawdzania elektrycznego oświetlenia obiektu. Podano zalecenia Polskich Norm dotyczące parametrów oświetlenia, które powinny być zachowane podczas eksploatacji urządzeń oświetleniowych.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:39,90

Kupuj z kodem od: 29,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Pomiary parametrów procesów technologicznych – elektryczne pomiary ciśnienia. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Pomiary parametrów procesów technologicznych – elektryczne pomiary ciśnienia

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W ebooku przedstawiono informacje o elektrycznych metodach pomiarów ciśnienia podczas procesów technologicznych. Opisane są zasady działania różnego rodzaju czujników. Podane wskazówki dotyczące doboru i montażu czujników.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych nn – nowa edycja normy PN-HD 60364–5–534. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Ochrona przepięciowa w instalacjach elektrycznych nn – nowa edycja normy PN-HD 60364–5–534

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Ebook omawia wymagania arkusza 534 normy PN-HD 60364 dotyczące doboru i montażu SPD mających na celu ochronę przed przepięciami w sytuacjach, gdy jest ona wymagana zgodnie z postanowieniami arkusza 443 lub serii norm EN 62305.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka 10 najważniejszych wzorów dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

10 najważniejszych wzorów dokumentów dla wspólnot mieszkaniowych

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Zyskaj szablony najistotniejszych pism sporządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe wraz z komentarzami ekspertów.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Dobór skoordynowanego układu SPD według załącznika C do PN-EN 62305-42011. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Dobór skoordynowanego układu SPD według załącznika C do PN-EN 62305-42011

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Ebook opisuje zaprojektowanie skoordynowanego układu ograniczników przepięć zgodnie z załacznikiem C do normy PN-EN 62305-4:2011. Przedstawiono zasady doboru SPD z uwzględnieniem takich czynników, jak: napięciowy poziom...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Ochrona przepięciowa paneli FV w budownictwie jednorodzinnym. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Ochrona przepięciowa paneli FV w budownictwie jednorodzinnym

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W ebooku przedstawiono ochronę przed przepięciami w budynku z instalacją fotowoltaiczną z zewnętrzną instalacją odgromową i bez niej. Opisano zasady rozmieszczania zwodów i sposoby określania stref ochronnych.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Letter to Colossians. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Letter to Colossians

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Vocatio

0,0 (brak ocen)

Angielska wersja Listu do Kolosan (NPD)
New Testament in contemporary English language with philological, theological and historical commentaries

In the new dynamic translation of the "Letter to Colossians", ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:15,00

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka List do Filipian. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

List do Filipian

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Vocatio

0,0 (brak ocen)

Nowy Testament we współczesnym języku polskim z komentarzem filologicznym, historycznym i teologicznym
List do Filipian uważany jest za najserdeczniejszy z listów św. Pawła, a jednocześnie mocno skoncentrowany na...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:5,00
okładka Nowe stawki podatku od nieruchomości 2018. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Nowe stawki podatku od nieruchomości 2018

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo WasPos

0,0 (brak ocen)

Po przeczytaniu tego e-booka dowiesz się, co w praktyce oznaczają zmiany w podatku od nieruchomości wprowadzone w 2017 roku, jakie są nowe stawki podatków lokalnych.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Zmiany dla użytkowników wieczystych 2018. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Zmiany dla użytkowników wieczystych 2018

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo WasPos

0,0 (brak ocen)

Zyskaj eBooka a upewnisz się, jakie nieruchomości po zmianach będą do wykupu, kto zapłaci opłatę przekształceniową i jakie będą od niej bonifikaty.
Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Rozbuduj swój komputer aplikacjami ze sklepu Windows. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Rozbuduj swój komputer aplikacjami ze sklepu Windows

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Komputer bez programów to jak auto bez kół: bezużyteczne. Pobieranie darmowego oprogramowania z Internetu ciągle okazuje się być źródłem zagrożeń. Sklep Windows Store sprawi, że stanie się to bezpieczne i wygodne.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,90

Kupuj z kodem od: 19,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Zmiany w PIT i CIT 2018. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Zmiany w PIT i CIT 2018

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Początek nowego roku oznacza dużo zmian w PIT i CIT. Aby się do nich przygotować podatników czeka ogrom pracy.Sprawdź wskazówki naszych ekspertów.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Rozliczanie transakcji transgranicznych w 2018 roku

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W tej publikacji Czytelnik znajdzie kompleksowe omówienie zasad rozliczania eksportu, importu, WDT i WNT.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Biuro rachunkowe musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Co się zmieni w 2018 roku?. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Biuro rachunkowe musi przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych. Co się zmieni w 2018 roku?

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez biuro rachunkowe, mają określone prawa. Biuro powinno je znać i respektować, gdyż za ich nieprzestrzeganie grozi grzywna, a nawet pozbawienie wolności. Ten e- book pozwoli ci...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka 10 praktycznych problemów z rozliczaniem VAT w 2018 roku. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

10 praktycznych problemów z rozliczaniem VAT w 2018 roku

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Praktyczne zestawienie i omówienie 10 praktycznych przypadków z rozliczeniem, których księgowi mają kłopoty.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka 8 problemów z rozliczaniem odwrotnego obciążenia w 2018 r.. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

8 problemów z rozliczaniem odwrotnego obciążenia w 2018 r.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Omówienie częstych kłopotliwych sytuacji, związanych z rozliczaniem w systemie reverse charge.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Już dziś przygotuj się na zmiany w zakresie JPK. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Już dziś przygotuj się na zmiany w zakresie JPK

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przesyłaniem plików JPK.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Ordynacja podatkowa, NIP 2018. Podatki część 3. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Ordynacja podatkowa, NIP 2018. Podatki część 3

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:• Ordynację podatkową,• ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),• wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych)...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Jakie zgody musisz uzyskać, aby zminimalizować roszczenia pacjentów. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Jakie zgody musisz uzyskać, aby zminimalizować roszczenia pacjentów

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Zgoda na podjęcie działań medycznych musi być świadoma, poprzedzona skuteczną i wyczerpującą informacją. Dochodzi jednak do sytuacji, że jej uzyskanie nie jest możliwe, bo np. pacjent jest nieprzytomny. Z e-booka dowiesz...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Udostępnianie dokumentacji medycznej – terminy udostępnienia i konsekwencje za ich naruszenie. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Udostępnianie dokumentacji medycznej – terminy udostępnienia i konsekwencje za ich naruszenie

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania określają, że dokumentację medyczną...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Elektroniczna dokumentacja medyczna – poznaj skuteczne wskazówki dotyczące zamówienia. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Elektroniczna dokumentacja medyczna – poznaj skuteczne wskazówki dotyczące zamówienia

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Przed rozpoczęciem procesu wdrażania EDM musisz się zastanowić się nad wszystkimi punktami krytycznymi, które wynikają z czynności związanych z uruchamianiem systemu komputerowego do zarządzania elektroniczną dokumentacją...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Uzupełnianie dokumentacji medycznej – jakie zasady musisz stosować. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Uzupełnianie dokumentacji medycznej – jakie zasady musisz stosować

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Pomyłki w dokumentacji medycznej zdarzają się często. Po analizie dokumentów zauważa je np. osoba, która dokonała wpisu bądź niezadowolony pacjent, który nie zgadza się z wpisem i żąda jego natychmiastowego usunięcia...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Recepty – jak je właściwie wypełnić i jak uniknąć kary NFZ. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Recepty – jak je właściwie wypełnić i jak uniknąć kary NFZ

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Stan ordynacji lekarskiej w praktyce pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzają to cykliczne kontrole prowadzone przez NFZ. Z e-booka dowiesz się, za co najczęściej karze NFZ i jak uniknąć tych nieprawidłowości.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Jakie zgody musisz uzyskać, lecząc dziecko. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Jakie zgody musisz uzyskać, lecząc dziecko

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Dziadkowie lub inni opiekunowie pod nieobecność rodziców mogą skonsultować z lekarzem stan zdrowia dziecka. Z e-booka dowiesz się, kto w takim przypadku powinien wyrazić zgodę na podjęcie przez lekarza czynności medycznych,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Uniknij roszczeń pacjenta – na co zwrócić uwagę w dokumentacji medycznej. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Uniknij roszczeń pacjenta – na co zwrócić uwagę w dokumentacji medycznej

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Przy prowadzeniu dokumentacji medycznej istnieje wiele zasad, ważne jest też, aby przed zabiegiem odebrać od pacjenta zgodę na wykonanie świadczenia na piśmie. Z e-booka dowiesz się, jakie mogą być konsekwencje dla lekarza i...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja „Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami” zawiera aktualną treść ustawy oraz praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian.W publikacji omówione...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:103,20

Kupuj z kodem od: 93,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2018 r.. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od stycznia 2018 r.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

W wyniku zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r., wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka VAT 2018. Podatki cześć 2. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

VAT 2018. Podatki cześć 2

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

W 2018 r. Minister Finansów planuje wprowadzić wiele zmian. Obecnie trwają prace nad pięcioma projektami zmieniającymi ustawę VAT od 2018 r. Niektóre zmiany są już znane. Zostaną wprowadzone system podzielonej płatności split...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka PIT, CIT, ryczałt 2018. Podatki część 1. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

PIT, CIT, ryczałt 2018. Podatki część 1

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka PKPiR 2018. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

PKPiR 2018

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W publikacji omówiono: • rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Sprawozdanie finansowe w firmie - Poradnik Gazety Prawnej 12/2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Sprawozdanie finansowe w firmie - Poradnik Gazety Prawnej 12/2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Inwentaryzacja w firmie. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Inwentaryzacja w firmie

Poradnik Gazety Prawnej 11/2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Przepisy ustawy o rachunkowości poświęcają stosunkowo niewiele miejsca problematyce inwentaryzacji. Aby inwentaryzację przygotować, przeprowadzić oraz rozliczyć prawidłowo i sprawnie, należy posiadać gruntowną wiedzę...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka JPK_VAT 2018. Instrukcja wdrożenia. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

JPK_VAT 2018. Instrukcja wdrożenia

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Jednolity Plik Kontrolny na potrzeby VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:63,20

Kupuj z kodem od: 53,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Jak prowadzić ZFŚS w 2018 r.. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Jak prowadzić ZFŚS w 2018 r.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Pracodawca, stosownie do swoich możliwości i warunków, powinien zaspokajać bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Oznacza to, że obowiązek ten nie ma charakteru bezwzględnego. Jego realizacja zależy od...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Zmiany w VAT 2018. Split payment – kompleksowe omówienie. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Zmiany w VAT 2018. Split payment – kompleksowe omówienie

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Nadchodzi kolejna rewolucja w VAT. Nowe przepisy dotyczące split payment zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2017 r. Poznaj szczegóły!

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Dbaj o kręgosłup. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Dbaj o kręgosłup

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Bogato ilustrowany, napisany przystępnym językiem poradnik zawierający informacje o budowie kręgosłupa, wskazówki, jak dbać o kręgosłup (m.in. jak prawidłowo siedzieć, dźwigać i przesuwać przedmioty) oraz zwalczać...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Odchudzanie. Ćwiczenia. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Odchudzanie. Ćwiczenia

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Praktyczny poradnik zawierający ćwiczenia odchudzające i ujędrniające ciało, rzeźbiące sylwetkę, zamieniające tkankę tłuszczową w tkankę mięśniową, wzmacniające mięśnie, przyspieszające przemianę materii i...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Wyliczanki. Rymowanki. Ene, due, rabe. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Wyliczanki. Rymowanki. Ene, due, rabe

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Zbiór najbardziej znanych rymowanek i wyliczanek dla dzieci (m.in.: Entliczek pentliczek…, Ele mele dudki... Ślimak, ślimak, pokaż rogi..., Idzie rak nieborak…, Mam chusteczkę haftowaną…). Atrakcyjna szata graficzna....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:4,00
okładka Zarządzanie magazynem. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Zarządzanie magazynem

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Opisujemy proces, który jest najbardziej widocznym elementem całego łańcucha dostaw, a który tak naprawdę należy eliminować lub redukować do minimum. Zapasy w magazynie są pewną formą zamrożonego, niepracującego...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:99,00

Kupuj z kodem od: 89,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

JPK_VAT 2018 – Instrukcja wdrożenia

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie miał obowiązek przesyłania do MF swojej ewidencji sprzedaży w formacie JPK_VAT. MF zachęca mikroprzedsiębiorców do próbnego przesyłania JPK_VAT jeszcze w tym...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:9,90
okładka Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – praktyczny poradnik. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – praktyczny poradnik

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca powinien...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym

wydanie II

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:102,40

Kupuj z kodem od: 92,40 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Dokumentacja kadrowa. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Dokumentacja kadrowa

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

W książce zostały omówione najważniejsze kwestie związane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najnowsze zmiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre dokumenty...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:63,20

Kupuj z kodem od: 53,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Przyjazny PIT i PKPiR Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Przyjazny PIT i PKPiR Najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz 100 najczęstszych problemów

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Podatek dochodowy od osób fizycznych nie musi być taki problematyczny. Przedstawiamy Ci publikację, w której eksperci w prosty i przyjazny sposób wytłumaczą, jak rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych.
...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:69,90

Kupuj z kodem od: 59,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Jak korzystać ze zwolnień składkowych i podatkowych – najnowsze interpretacje urzędowe

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Przyznanie określonych świadczeń pracownikom i zleceniobiorcom powoduje co do zasady powstanie przychodu po stronie zatrudnionych. Pod pewnymi warunkami, zarówno ściśle wskazanymi w przepisach, jak i wynikającymi z praktyk...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Publikacja wyjaśnia, jakie kompetencje mają urzędnicy po reformie Krajowej Administracji Skarbowej. Wskazuje na nowe zasady kontroli podatkowych. W książce omawiamy też planowane zmiany, które dadzą urzędnikom nowe...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:59,90

Kupuj z kodem od: 49,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Informator kadrowego 2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Informator kadrowego 2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

8,0 (ocen: 1)

80 tabel i zestawień – wszystkie najważniejsze informacje kadrowe skondensowane w wygodnej formie. Ważne wskaźniki, listy kontrolne, zestawienia, przypomnienia - związane z zatrudnianiem, zwalnianiem, obowiązkami pracodawcy,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,90

Kupuj z kodem od: 19,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Podmioty medyczne muszą zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych pacjentów. Od stycznia 2015 r. obowiązują nowe regulacje w tym zakresie. Za brak ich przestrzegania grożą placówkom kary nałożone przez GIODO....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:79,00

Kupuj z kodem od: 69,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia (WE) 561/2006.. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Normy czasu pracy kierowcy według rozporządzenia (WE) 561/2006.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Jeżeli choćby część pracy kierowcy w ciągu dnia jest przewozem po drogach publicznych samochodem podlegającym rozporządzeniu nr 561/2006, kierowca powinien przestrzegać przepisów tego rozporządzenia, a więc zachowywać...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:79,90

Kupuj z kodem od: 69,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Nowe Prawo wodne z uzasadnieniem rządowym. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Nowe Prawo wodne z uzasadnieniem rządowym

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Prezentujemy Państwu pierwszą na rynku publikację zawierającą ostateczny tekst właśnie uchwalonej nowej ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem rządowym. Przygotowaliśmy ją z myślą o wszystkich, którzy muszą jak...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:94,40

Kupuj z kodem od: 84,40 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Amortyzacja jednorazowa i rozliczanie amortyzacji w praktyce

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Środki trwałe są tym elementem, bez którego żadne przedsiębiorstwo nie może prowadzić swej działalności.. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:78,40

Kupuj z kodem od: 68,40 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Dokumentacja pracownicza w firmie. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Dokumentacja pracownicza w firmie

Poradnik Gazety Prawnej 9/2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Niektóre dokumenty pracownicze powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może stworzyć...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Pracownicy tymczasowi. Zatrudnianie po zmianie przepisów od 1 czerwca 2017 r.. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Pracownicy tymczasowi. Zatrudnianie po zmianie przepisów od 1 czerwca 2017 r.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Praca tymczasowa to specyficzna forma zatrudnienia, która ma charakter okresowy. Jest to stosunek prawny między trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem i pracownikiem tymczasowym. Niniejsza...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:47,20

Kupuj z kodem od: 37,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja przedstawia najważniejsze zmiany w powszechnym systemie emerytalnym obowiązujące od 1 października 2017 r. Obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn pociąga za sobą wiele zmian dla pracodawców m.in....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:55,20

Kupuj z kodem od: 45,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Windows 10. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Windows 10

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W książce znajdziesz m.in. kilkadziesiąt odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez użytkowników Windows 10. Chcemy w ten sposób pokazać sposoby rozwiązywania różnych problemów, które mogą być przydatne...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Marks. Nowe perspektywy. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Marks. Nowe perspektywy

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

0,0 (brak ocen)

Czy dziś, po upadku realnego socjalizmu i w dobie gruntownych przekształceń państw uprzemysłowionych, filozofia Marksa jest jeszcze użytecznym narzędziem teoretycznym do krytyki kapitalistycznej rzeczywistości?

...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:39,00

Kupuj z kodem od: 29,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka City 3. Antologia polskich opowiadań grozy. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

City 3. Antologia polskich opowiadań grozy

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Forma

0,0 (brak ocen)

Przekonanie o tym, że miasto niekoniecznie jest ostoją tego, co najlepsze, daje impuls do osadzania akcji utworów grozy w samym środku największych ludzkich zbiorowisk. Autorzy wielu narracji z ogromnym upodobaniem kwaterują...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:28,50

Kupuj z kodem od: 18,50 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Niezbędnik specjalisty ds. bhp. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Niezbędnik specjalisty ds. bhp

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W "Niezbędniku specjalisty ds. bhp" znajdują się informacje dotyczące m.in. wymagań kwalifikacyjnych dla służby bhp, częstotliwości przeprowadzania i rodzajów szkoleń bhp, czynników i procesów stwarzających zagrożenie...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W książce Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie podpowiadamy, jakim wymaganiom musi sprostać przedsiębiorca, do jakich przepisów się dostosować i na jakie zmiany w prawie przygotować.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:79,00

Kupuj z kodem od: 69,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Zamówienia publiczne w 3 krokach. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Zamówienia publiczne w 3 krokach

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Zamówienia publiczne to proces, w którym krzyżują się interesy zamawiających i wykonawców. Sięgnij po zgodną z najnowszymi przepisami książkę, która przeprowadzi Cię przez każdy etap tej złożonej procedury –...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:99,00

Kupuj z kodem od: 89,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października 2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W publikacji Czytelnik sprawdzi, na czym polegają zmiany dotyczące obniżenia wieku emerytalnego. Chodzi tu o ustalanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, obliczanie ich wysokości oraz postępowanie w sprawie przyznania...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:59,90

Kupuj z kodem od: 49,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Umowa o dofinansowanie unijne. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Umowa o dofinansowanie unijne

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Książka "Umowa o dofinansowanie unijne. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć, zanim ją podpiszesz" to praktyczny poradnik zawierający dobre praktyki zarządzających projektami dotyczącymi dotacji unijnych. Prezentuje 12 ...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:49,00

Kupuj z kodem od: 39,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Wniosek o dofinansowanie unijne w sześciu krokach. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Wniosek o dofinansowanie unijne w sześciu krokach

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Istnieje kilka reguł, jakimi należy kierować się podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Przede wszystkim projekt musi być adekwatny do zdiagnozowanych potrzeb i problemów, musi wpisywać się w założenia konkursu ...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,89

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Samochód w firmie VAT PIT/CIT UoR Praktyczne wskazówki. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Samochód w firmie VAT PIT/CIT UoR Praktyczne wskazówki

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Książka zawiera szerokie omówienie zagadnień związanych z rozliczaniem wydatków na auta wykorzystywane w działalności gospodarczej. Składają się na nią zarówno komentarze, jak i interpretacje oraz odpowiedzi ...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:59,00

Kupuj z kodem od: 49,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych 2017 z praktycznym komentarzem. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych 2017 z praktycznym komentarzem

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Interpretacje ogólne ministra finansów dają podatnikom skuteczną broń w sporach z urzędnikami. Podatnik, który zastosuje się do interpretacji ogólnej zyskuje ochronę.
Warto więc mieć pod ręką zbiór najnowszych...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:69,90

Kupuj z kodem od: 59,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Rozliczenia urlopów 2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Rozliczenia urlopów 2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Publikacja to praktyczny poradnik dla księgowych, w którym znajdą wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii, związanych z opodatkowaniem oraz księgowaniem kosztów dofinansowania urlopów pracowniczych.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:49,00

Kupuj z kodem od: 39,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Wyjaśnienia ekspertów. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Najnowsze zmiany w VAT w praktyce Wyjaśnienia ekspertów

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Publikacja zawiera praktyczne porady ekspertów, dzięki czemu rozliczenia VAT będą przebiegały bezbłędnie.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:59,00

Kupuj z kodem od: 49,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Fakturowanie sprzedaży w 2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Fakturowanie sprzedaży w 2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Faktura VAT jest podstawowym dokumentem księgowym i rozliczeniowym. Pełni wiele funkcji, ale najważniejsza jest ta, że pozwala ona na udokumentowanie transakcji i umożliwia poprawne jej ujęcie w księgach i ewidencjach zarówno...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:59,90

Kupuj z kodem od: 49,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Praktyki HRM – Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Praktyki HRM – Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Pozycja rekomendowana przez : Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner oraz Polish Society for Training & Development (PSTD.Na 256 stronach znajdą Państwo najciekawsze studiów przypadku z dziedziny zarządzania firmą szczególnie...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:23,20

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Zarządzanie zespołem w projekcie unijnym. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Zarządzanie zespołem w projekcie unijnym

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Stworzenie dobrego zespołu projektowego to nie lada wyzwanie. Tym bardziej, jeśli uświadomimy sobie, że to od personelu w największym stopniu zależy, czy nasz dotowany np. z UE projekt osiągnie sukces, czy też zakończy się...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,89

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Rozliczenia księgowe w kulturze 2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Rozliczenia księgowe w kulturze 2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Książka zawiera kilkadziesiąt praktycznych porad z zakresu rachunkowości i księgowości, które instytucje kultury muszą stosować w 2017 roku. Wskazówki przygotował ceniony zespół ekspertów.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:69,00

Kupuj z kodem od: 59,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka PDOP 2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

PDOP 2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja zawiera:ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny 5 lutego 2017 r.),wyciąg z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiające tzw. przepisy...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Kodeks pracy 2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Kodeks pracy 2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Zmiany dotyczące obowiązku tworzenia zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania, modyfikacje w zakresie wydawania świadectw pracy oraz nowe terminy związane ze składaniem odwołań do sądu pracy - m.in. te zmiany...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:49,90

Kupuj z kodem od: 39,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka 29 zmian prawnych w ochronie środowiska które weszły życie w 2017 r.. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

29 zmian prawnych w ochronie środowiska które weszły życie w 2017 r.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

"29 zmian prawnych w ochronie środowiska, które weszły życie w 2017 r." to publikacja dzięki której przedsiębiorca z łatwością przebrnie przez najnowsze nowości prawne związane np. z wycinką drzew i krzewów,...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:79,00

Kupuj z kodem od: 69,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Drinki. Przygotuj to sam!. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Drinki. Przygotuj to sam!

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Psychoskok

0,0 (brak ocen)

„Drinki. Przygotuj to sam!” to bardzo praktyczny e-book, w którym można znaleźć przepisy na drinki, które sprawdzą się na każde „party”.
Samouczek przedstawia proste sposoby na przygotowanie napojów ze składników...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:1,99
okładka Niemiecki. Słownik w obrazkach. eBook. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Niemiecki. Słownik w obrazkach. eBook

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Lingo

0,0 (brak ocen)

Nowość Lingo! "Niemiecki. Słownik w obrazkach" to doskonały pomysł na naukę dla wzrokowców i pomoc dla wyjeżdżających za granicę. To świetny sposób na zapamiętanie najważniejszych niemieckich słówek! Zalety książki:-...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:14,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Hiszpański. Słownik w obrazkach. eBook. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Hiszpański. Słownik w obrazkach. eBook

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Lingo

0,0 (brak ocen)

"Hiszpański. Słownik w obrazkach" to nowość Lingo będąca doskonałym pomysłem na naukę dla wzrokowców i pomocą dla wyjeżdżających za granicę. To świetny sposób na zapamiętanie najważniejszych hiszpańskich słówek!...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:14,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 3-4. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 3-4

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Rozdziały 3-4 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 3. Reumatoidalne zapalenie stawów
Rozdział 4. Reumatologia wieku rozwojowego
...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część V. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część V

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Część V z publikacji pt. "Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej" redakcja naukowa: Maciej Banach, Elżbieta Biernacka, Wojciech Braksator.
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej jest przykładem opracowania ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka INNE PODATKI 2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

INNE PODATKI 2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja zawiera ujednolicone teksty(stan prawny marzec 2017 r.):ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnychustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnychustawy z dnia 28 lipca...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 17-18. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 17-18

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Rozdziały 17-18 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 17. Reaktywne zapalenie stawów
Rozdział 18. Zapalenie stawów w przebiegu niswoistych...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Kontrola podatników – nowe procedury. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Kontrola podatników – nowe procedury

Poradnik Gazety Prawnej 4/2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Ustawa ta nie tylko ujednolica dotychczas istniejące struktury pod wspólną nazwą czy wprowadza zmiany kompetencyjne w zakresie już istniejących...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 21-22. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 21-22

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Rozdziały 21-22 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 21. Zespoły chorobowe związane z nadmierną ruchomością stawów
Rozdział 22....

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część II. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część II

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Część II z publikacji pt. "Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej" redakcja naukowa: Maciej Banach, Elżbieta Biernacka, Wojciech Braksator.
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej jest przykładem opracowania ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Alternative Dispute Resolution: From Roman Law to Contemporary Regulations

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Silva Rerum

0,0 (brak ocen)

Wykładowcy polskich i hiszpańskich uniwersytetów, prawnicy i politolodzy, rozważają kwestie związane z funkcjonowaniem i przyszłością Unii Europejskiej. Dokąd, my Europejczycy zmierzamy i dokąd prowadzą nas rządy Unii...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:35,00

Kupuj z kodem od: 25,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Dylematy Unii Europejskiej. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Dylematy Unii Europejskiej

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Silva Rerum

0,0 (brak ocen)

Mając na uwadze aktualną sytuację polityczną, nie bez znaczenia jest próba odpowiedzi na pytania o przyszłość współpracy w regionie Europy we wszystkich aspektach.
Ważnym pytaniem jest także jak będzie (jak...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:31,00

Kupuj z kodem od: 21,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 13-14. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 13-14

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Rozdziały 13-14 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 13. Polimialgia reumatyczna
Rozdział 14. Zapalenie tkanki tłuszczowej
Osiągnięcia...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część IV. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część IV

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Część IV z publikacji pt. "Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej" redakcja naukowa: Maciej Banach, Elżbieta Biernacka, Wojciech Braksator.
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej jest przykładem opracowania ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 7-8. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 7-8

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Rozdziały 7-8 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 7. Miszana choroba tkanki łącznej
Rozdział 8. Zespół antyfosfolipidowy
...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozdział 9. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozdział 9

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Rozdział 9 z publikacji pt. "Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej" redakcja Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część I. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Część I

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Część I z publikacji pt. "Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej" redakcja naukowa: Maciej Banach, Elżbieta Biernacka, Wojciech Braksator.
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej jest przykładem opracowania ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja „KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010” zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864) i...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:79,20

Kupuj z kodem od: 69,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Umowy zlecenia  i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. Problemy praktyczne. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Umowy zlecenia  i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. Problemy praktyczne

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja jest praktycznym komentarzem do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zawiera szczegółowe objaśnienia do każdego przepisu tej ustawy poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 5-6. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 5-6

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Rozdziały 5-6 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 5. Choroba Stilla u dorosłych
Rozdział 6. Toczeń rumieniowaty układowy
Osiągnięcia...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 11-12. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 11-12

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Rozdziały 11-12 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 11. Zapalenia naczyń
Rozdział 12. Zespół Sjoegrena.
Osiągnięcia w dziedzinie...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 19-20. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 19-20

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Rozdziały 19-20 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 19. Choroba zwyrodnieniowa stawów
Rozdział 20. Choroby stawów wywołane przez...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 23-25. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Postępy reumatologii klinicznej. Rozdział 23-25

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Rozdziały 23-25 z publikacji pt. "Postępy reumatologii klinicznej", redakcja naukowa: Irena Zimmermann-Górska.
Rozdział 23. Fibromialgia
Rozdział 24. Regionalne zespołu bólowe
Rozdizał 25. Addendum....

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:13,00
okładka Fizjoterapia w onkologii. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Fizjoterapia w onkologii

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

0,0 (brak ocen)

Stosowanie fizjoterapii w onkologii jest przedmiotem licznych dyskusji i badań naukowych. Dawniej powszechne było przekonanie, że u pacjentów chorych na nowotwory należy unikać ćwiczeń ruchowych oraz zabiegów ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:63,00

Kupuj z kodem od: 53,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka 2014. Antologia współczesnych polskich opowiadań. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

2014. Antologia współczesnych polskich opowiadań

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Forma

0,0 (brak ocen)

To już trzecia antologia współczesnych polskich opowiadań, które proponuje Państwu do lektury Wydawnictwo FORMA. Poprzednie – "2008" i "2011" – przekonały, że tego rodzaju książki czyta się żywo, bardzo dobrze, są...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:33,75

Kupuj z kodem od: 23,75 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka REGULAMINY PRACY po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r.. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

REGULAMINY PRACY po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja omawia tryb sporządzenia regulaminu pracy i jego treść.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2016/2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja zawiera przegląd wszystkich zmian w ustawie o VAT oraz w ustawie o podatku akcyzowym, które obowiązują od 1 stycznia, od 1 marca i od 1 lipca 2017 r. Ponadto w książce omówiono treść najnowszych zmian w kodeksie...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:63,20

Kupuj z kodem od: 53,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Sprawozdanie finansowe po zmianach. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Sprawozdanie finansowe po zmianach

Poradnik Gazety Prawnej 12/2016

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,92

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka E-urząd Cyfrowe usługi publiczne. Poradnik dla administracji i przedsiębiorców. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

E-urząd Cyfrowe usługi publiczne. Poradnik dla administracji i przedsiębiorców

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja ma charakter poradnika dla mieszkańców, przedsiębiorców poszukujących informacji nt. możliwości i sposobu załatwiania sprawy z wykorzystaniem Internetu, ale również dla podmiotów publicznych realizujących zadania z...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:63,20

Kupuj z kodem od: 53,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka USTAWA O RACHUNKOWOŚCI 2017 PROWADZENIE KSIĄG – STANOWISKO KSR. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI 2017 PROWADZENIE KSIĄG – STANOWISKO KSR

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości. Najnowsze, obowiązujące od 2017 r. zmiany, zostały w tekście ustawy wyróżnione - dzięki czemu łatwo je odnaleźć.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:24,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Praktyki HRM – Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Praktyki HRM – Najlepsze studia przypadku z polskiego rynku

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Pozycja rekomendowana przez : Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner oraz Polish Society for Training & Development (PSTD.Na 256 stronach znajdą Państwo najciekawsze studiów przypadku z dziedziny zarządzania firmą szczególnie...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:23,00

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Księga Psalmów. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Księga Psalmów

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Vocatio

0,0 (brak ocen)

"Nowy, dynamiczny przekład Księgi Psalmów to zwiastun zakrojonego na wielką skalę projektu, który ma objąć przekład całego Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Wychodzi on naprzeciw zapotrzebowaniu na tekst ksiąg...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:15,99

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka List do Kolosan (NPD). Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

List do Kolosan (NPD)

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Vocatio

0,0 (brak ocen)

W nowym tłumaczeniu Listu do Kolosan obok nowoczesnej formy udało się Redakcji NPD zachować powagę i godność stylu należnego przekazowi biblijnemu. Efekt ten osiągnięto nie w drodze odwołań do archaicznych cech...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:4,99
okładka Wątroba. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Wątroba

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Przystępnie napisany, bogato ilustrowany poradnik. Wątroba – funkcje. Diagnostyka – leczenie – zalecenia lekarza – dieta wątrobowa. Opis chorób: zapalenie wątroby, żółtaczka, marskość, rak, kamica pęcherzyka...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Wielka księga aforyzmów. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Wielka księga aforyzmów

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

7,0 (ocen: 3)

Ponad 2500 złotych myśli, sentencji znanych pisarzy, poetów, filozofów i polityków. Najciekawsze myśli o ludziach i świecie. Duża różnorodność stylistyczna: od słów pełnych powagi do wypowiedzi nasyconych humorem....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:10,00
okładka Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya. Streszczenie, analiza, interpretacja. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya. Streszczenie, analiza, interpretacja

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

6,0 (ocen: 1)

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Przejrzysty układ....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:3,00
okładka Nadwaga. Zdrowe diety. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Nadwaga. Zdrowe diety

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Praktyczny poradnik, w którym poznasz najnowsze informacje dotyczące zasad zdrowego żywienia i opis najskuteczniejszych diet odchudzających wraz z przepisami: śródziemnomorską, Michaela Montignac, South Beach, kapuścianą,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Zdrowe oczy. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Zdrowe oczy

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Przystępnie napisany poradnik zawierający wiele praktycznych porad, co robić, by mieć dobry wzrok i zdrowe oczy (m.in. właściwe odżywianie, ćwiczenia). W książce opisano również krótkowzroczność, dalekowzroczność,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Cholesterol. Zdrowa dieta. Tabele kalorii i tłuszczu. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Cholesterol. Zdrowa dieta. Tabele kalorii i tłuszczu

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Bogato ilustrowany, napisany przystępnym językiem poradnik medyczny, w którym poznasz najnowsze informacje dotyczące zasad zdrowego żywienia, metabolizmu i roli cholesterolu w organizmie oraz hipercholesterolemii i...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Zdrowe odżywianie. Przepisy antynowotworowe. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Zdrowe odżywianie. Przepisy antynowotworowe

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Poznaj leczniczą moc jedzenia. W tym poradniku znajdziesz praktyczne rady, jak zdrowo się odżywiać i zapobiegać rakowi, stosując odpowiednią dietę, zasady antynowotworowego stylu życia, a także przepisy na smaczne i zdrowe...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Osteoporoza. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Osteoporoza

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Przystępnie napisany poradnik, adresowany do chorych na osteoporozę i osób zainteresowanych profilaktyką. Autorzy wyjaśniają, jakie są czynniki ryzyka, objawy, przyczyny choroby, jak się odżywiać i jaki prowadzić tryb...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka PMS i bolesne miesiączki. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

PMS i bolesne miesiączki

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Bogato ilustrowany, napisany przystępnym językiem poradnik medyczny, w którym znajdziesz najnowsze informacje dotyczące zespołu napięcia przedmiesiączkowego oraz bolesnych menstruacji. Znajdziesz tu praktyczne porady związane...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Zdrowa tarczyca. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Zdrowa tarczyca

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Poradnik medyczny, w którym znajdziesz najnowsze informacje, dotyczące najczęstszych chorób tarczycy i przytarczyc. Znajdziesz tu praktyczne wskazówki oraz cenne informacje na temat m.in.: nadczynności i niedoczynności...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Nadwaga. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Nadwaga

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Praktyczny, bogato ilustrowany zdjęciami poradnik – m.in. przyczyny i typy otyłości, diagnostyka, porady, jak mieć zgrabną sylwetkę dzięki ćwiczeniom i odpowiedniej diecie. Skuteczne ćwiczenia opisane krok po kroku,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Joga. Mudry. Mała joga dłoni. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Joga. Mudry. Mała joga dłoni

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Mudry możemy wykonać sami, w domu. Dwadzieścia pięć ćwiczeń zaprezentowanych w książce pomoże pokonać stresu i jego skutki, doskonale poprawi samopoczucie, ułatwi koncentrację i zapamiętywanie. Książka zawiera...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński 3 w 1. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Słownik łacińsko-polski, polsko-łaciński 3 w 1

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Kompleksowa pomoc w nauce języka łacińskiego: najnowszy słownik, przystępnie wytłumaczona gramatyka (z licznymi przykładami), słownik tematyczny (terminy anatomiczne, farmaceutyczne i medyczne) oraz bogaty zbiór sentencji,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:15,00

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Ból głowy i migrena. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Ból głowy i migrena

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Przystępnie napisany poradnik zawierający informacje o migrenie i różnych rodzajach bólu głowy (m.in. klasterowym i napięciowym). Autorzy wyjaśniają, jakie są czynniki ryzyka, objawy, przyczyny bólu, jak go leczyć,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Ciechocinek. Przewodnik. Informator. Plan. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Ciechocinek. Przewodnik. Informator. Plan

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Bogato ilustrowany zdjęciami przewodnik po Ciechocinku – jednej z najbardziej znanych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Znajdziesz w nim najważniejsze informacje z historii miasta, plan miasta, ciekawostki o miejscach,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Jagódki Krasnoludki Ojciec Wirgiliusz Wierszyki dla maluchów. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Jagódki Krasnoludki Ojciec Wirgiliusz Wierszyki dla maluchów

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Atrakcyjna graficznie seria WIERSZYKI DLA MALUCHÓW prezentuje utwory klasyków literatury dla dzieci, anonimowe oraz młodych polskich autorów.

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:5,00
okładka List do Rzymian (NPD). Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

List do Rzymian (NPD)

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Vocatio

0,0 (brak ocen)

Nowy Testament we współczesnym języku polskim z komentarzem filologicznym, historycznym i teologicznym
Praca tłumaczy Biblii polega nie tylko na poprawnym przełożeniu poszczególnych słów. Muszą oni...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:9,99
okładka Słownik łacińsko-polski tematyczny. Medycyna, farmacja, anatomia. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Słownik łacińsko-polski tematyczny. Medycyna, farmacja, anatomia

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Niniejszy słownik łacińsko-polski przeznaczony jest dla wszystkich osób, które interesują się medycyną, farmacją i biologią. Język łaciński jest niezmiernie istotny we wszystkich tych dziedzinach. Nasz słownik polecany...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:4,00
okładka Wątroba. Zdrowa dieta. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Wątroba. Zdrowa dieta

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Praktyczny poradnik, dzięki któremu poznasz najnowsze informacje dotyczące zasad zdrowego żywienia przy chorobach wątroby, takich jak: zapalenie wątroby, marskość wątroby, rak wątroby, kamica pęcherzyka żółciowego....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Dziecko. Porady lekarza rodzinnego. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Dziecko. Porady lekarza rodzinnego

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Literat

0,0 (brak ocen)

Niezastąpiony poradnik dla rodziców małych dzieci. W książce zostały omówione wszystkie istotne zagadnienia: od przygotowań matki do porodu, poprzez pobyt w szpitalu, opiekę nad dzieckiem i pielęgnację malucha, rozwój...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:2,00
okładka Poznań Fantastyczny Antymiasto. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Poznań Fantastyczny Antymiasto

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Miejskie Posnania

0,0 (brak ocen)

W nieskończonym wszechświecie z pewnością istnieje nieskończona liczba antymiast. My wybraliśmy te, które warto odwiedzić. Czternaście doskonałych opowiadań przeniesie was w przeszłość, przyszłość, światy równoległe, a...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:23,40

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka VAT w eksporcie i imporcie – 15 praktycznych wskazówek. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

VAT w eksporcie i imporcie – 15 praktycznych wskazówek

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest eksport towarów. Przypomnę, że eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:39,90

Kupuj z kodem od: 29,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka VAT od samochodów - najnowsze wyjaśnienia ekspertów. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

VAT od samochodów - najnowsze wyjaśnienia ekspertów

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Aby podatnik miał prawo do 100% pełnego odliczenia VAT od samochodu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Koszty uzyskania przychodów 2016. Jak prawidłowo zaliczać wydatki do kosztów podatkowych, aby nie narazić się organom podatkowym?. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Koszty uzyskania przychodów 2016. Jak prawidłowo zaliczać wydatki do kosztów podatkowych, aby nie narazić się organom podatkowym?

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

W publikacji zawarliśmy odpowiedzi na pytania, które w praktyczny sposób wyjaśniają, jak prawidłowo zaliczać wydatki do kosztów uzyskania przychodów, aby uniknąć sporów z fiskusem. Zebraliśmy też najważniejsze wyroki...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:29,90

Kupuj z kodem od: 19,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Proces ubiegania się o decyzje odpadowe jest często skomplikowany i wymaga precyzyjnego przygotowania wniosku. Nie zawsze też wiadomo, gdzie składać wymagane dokumenty. Dlatego przygotowaliśmy e-book, który pomoże przebrnąć...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:47,97

Kupuj z kodem od: 37,97 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Poznań fantastyczny - miasto wyobraźni. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Poznań fantastyczny - miasto wyobraźni

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Miejskie Posnania

0,0 (brak ocen)

„Poznań fantastyczny – miasto wyobraźni” to zbiór najlepszych opowiadań, wybranych w konkursie literackim, zorganizowanym przez Wydawnictwo Miejskie Posnania. Autorzy odwołują się do historii Poznania, umieszczają niesamowite...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:17,00

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Smok z Zamkowej Góry. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Smok z Zamkowej Góry

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Miejskie Posnania

0,0 (brak ocen)

Smok w Poznaniu?! Czy odbudowa zamku królewskiego, na który przed wiekami klątwę rzuciła księżna Ludgarda, może być zagrożona?Niesamowite, trzymające w napięciu, zabawne przygody Felka, młodego poznaniaka, który stawia czoło...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:16,00

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Poznań Fantastyczny. MIEJSKA PARALAKSA. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Poznań Fantastyczny. MIEJSKA PARALAKSA

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Miejskie Posnania

0,0 (brak ocen)

Miejska Paralaksa najsilniej występuje w Poznaniu. Czym jest? Skąd się bierze? Jakie są jej skutki? Czy można ją ujarzmić? Na te pytania próbowali odpowiedzieć laureaci trzeciej edycji konkursu „Poznań Fantastyczny”. W tym...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:21,60

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Poznań Fantastyczny MIASTO DWA ZERO. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Poznań Fantastyczny MIASTO DWA ZERO

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Miejskie Posnania

0,0 (brak ocen)

Czy Poznań to constans, czy może nieustannie ewoluujący byt zbiorowy złożonym z jednostek-komórek stanowiących część wielkiego organizmu? My rządzimy miastem, czy ono nami? Między innymi na takie pytania próbowali...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:17,00

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Rekolekcje z Sercem Jezusa. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Rekolekcje z Sercem Jezusa

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

0,0 (brak ocen)

Wy odwodzicie dzieci od Niego, pytacie, jak się uczą? Ale nie – jak żyją? O to nikt się nie troszczy. Ważniejszym od tego, czy nie stracił niewinności, jest stopień w nauce. Wszak z tych dzieci wyrośnie naród, mężowie,...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:12,90
okładka 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące CIT. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące CIT

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Podatnicy CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, muszą do końca marca złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). W tym samym dniu upływa również termin wpłaty podatku...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:60,61

Kupuj z kodem od: 50,61 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Najciekawsze wyroki z wynagrodzeń i interpretacje ZUS z komentarzem. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Najciekawsze wyroki z wynagrodzeń i interpretacje ZUS z komentarzem

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

ZUS udziela indywidualnych interpretacji tylko na wniosek przedsiębiorcy. Zakres wydawanych indywidualnych interpretacji jest ograniczony. ZUS nie wyda interpretacji m.in. w sprawach dotyczących: objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:60,80

Kupuj z kodem od: 50,80 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Rozmowy o rynku książki 14. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Rozmowy o rynku książki 14

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Biblioteka Analiz

0,0 (brak ocen)

"Czternasty tom rozmów, które pierwotnie drukowane były przez cały 2014 rok w dwutygodniku „Biblioteka Analiz”, przynosi wywiady z wydawcami, księgarzami, papiernikami, drukarzami, a także osobami kierującymi ważnymi...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:20,00

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Prawo pracy w spółce z o.o. Prawa i obowiązki zarządu. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Prawo pracy w spółce z o.o. Prawa i obowiązki zarządu

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Publikacja to kompendium, które zawiera omówienie praktycznych zagadnień z zakresu prawa pracy, z którymi pracodawcy mają najczęściej problemy. Przekonasz się, jakie obowiązki i prawa masz wobec pracowników. Znajdziesz tu wiele...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:52,58

Kupuj z kodem od: 42,58 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Rachunkowość finansowa i podatkowa. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Rachunkowość finansowa i podatkowa

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

0,0 (brak ocen)

Ujęcie rachunkowości finansowej i podatkowej w jednym podręczniku sprawia, że zawiera on kompendium wiedzy, w jaką powinien być zaopatrzony współczesny księgowy, poczynając od prawno-ekonomicznego otoczenia firmy, ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:67,00

Kupuj z kodem od: 57,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Szkoła w dobie Internetu. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Szkoła w dobie Internetu

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

0,0 (brak ocen)

Obserwowany w ciągu ostatnich lat rozwój mediów spowodował ich zwiększającą się obecność w różnych dziedzinach życia. W książce skoncentrowano się przede wszystkim na współczesnej młodzieży, mediach i ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:39,00

Kupuj z kodem od: 29,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Retoryka. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Retoryka

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

10,0 (ocen: 1)

Podręcznik prezentuje nowoczesne podejście do retoryki. Łączy wiedzę z historii i teorii retoryki z jej współczesnym zastosowaniem w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego: literaturoznawstwie,...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Public relations. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Public relations

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

0,0 (brak ocen)

Public relations – biała czy czarna magia zarządzania? Podręcznik akademicki do przedmiotu public relations zawiera najnowszą wiedzę o funkcjach i roli społecznej pełnionej przez PR. Inicjuje nową w...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:43,90

Kupuj z kodem od: 33,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Kompendium wiedzy o turystyce. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Kompendium wiedzy o turystyce

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

0,0 (brak ocen)

Turystyka to fenomen ostatnich dziesięcioleci. Stała się jednym z najbardziej dochodowych biznesów na świecie i cechą charakterystyczną społeczeństw państw wysokorozwiniętych. Turystyka jest dziedziną ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:31,90

Kupuj z kodem od: 21,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Rada nadzorcza w spółce z o.o.. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Rada nadzorcza w spółce z o.o.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

0,0 (brak ocen)

Jeśli w spółce powstały wątpliwości, czy należy powołać radę nadzorczą – niniejsza publikacja pomoże je rozwiać. Dzięki jej lekturze czytelnik zyska pewność, czy w jego spółce trzeba powołać ten organ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:34,99

Kupuj z kodem od: 24,99 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Mężczyzna w zielonych spodniach. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Mężczyzna w zielonych spodniach

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Czerwona Papuga

0,0 (brak ocen)

Kartka wisiała w alei od kilku dni. Miała naddarty róg i rozlane litery, ale prawie wszystkie słowa można było odczytać. „Ktokolwiek zna mężczyznę, który błąkał się w okolicy od piątku xx.xx.xxxx, proszony jest o kontakt...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:14,90
okładka Pismo Święte Starego i Nowego testamentu  tzw. Biblia Gdańska. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Pismo Święte Starego i Nowego testamentu tzw. Biblia Gdańska

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Armoryka

0,0 (brak ocen)

Biblia Gdańska to przekład Biblii na język polski jaki w roku 1632 wspólnie przygotowali bracia czescy i kalwiniści. Mimo upływu lat i archaicznego języka przez środowiska protestanckie nadal uważany jest za najlepszy...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Pismo Święte Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Pismo Święte Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Armoryka

0,0 (brak ocen)

Pismo Święte Nowego Testamentu, w przekładzie Jakuba Wujka zawiera następujące Księgi: Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Marka, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Jana, Dzieje Apostolskie, List św. Pawła do...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:12,30
okładka Potrawka z gołębi Opowieści z dreszczykiem. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Potrawka z gołębi Opowieści z dreszczykiem

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Armoryka

0,0 (brak ocen)

Zbiór zawiera opowiadania: Wiktor Gomulicki, POTRAWKA Z GOŁĘBI (Rok 1674) Anna Mostowska, STRACH W ZAMECZKU Zygmunt Krasiński, TEODORO, KRÓL BORÓW. Powieść korsykańska Andrzej Sarwa, PRZEDZIWNA, STARODAWNA OPOWIEŚĆ...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:8,00
okładka Liryka francuska. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Liryka francuska

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Armoryka

0,0 (brak ocen)

"Antologia poezji francuskiej w wyborze i tłumaczeniu Bronisławy Ostrowskiej zawiera utwory nastepujących wutorów: Alfred de Vigny, Théophile Gautier, Théodore de Banville,

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:3,00
okładka Kwiat paproci i inne baśnie europejskie. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Kwiat paproci i inne baśnie europejskie

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Armoryka

0,0 (brak ocen)

Zbiór ośmiu baśni mistrzów pióra literatury dziecięcej zawiera utwory: Kwiat paproci, Historia małej Nefry i jej ulubieńca Pepa,  grzeczność wynagrodzona, bajka o kurce i koguciku, królewna gęsiarka, jelonek,...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:8,00
okładka Dywan perski. Antologia arcydzieł dawnej poezji perskiej. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Dywan perski. Antologia arcydzieł dawnej poezji perskiej

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Armoryka

0,0 (brak ocen)

Zbiór arcydzieł dawnej poezji perskiej takich autorów jak: Firdausi, Abu Said Abu al Chejr, Saadi, Omar Chajjam, Chakani, Rumi, Hafiz, Dżami, Fath Ali Szah Kadżar. Antologię opracował i wstępem opatrzył Antoni Lange....

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:8,00
okładka Diable wiano i inne, opowieści. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Diable wiano i inne, opowieści

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Armoryka

0,0 (brak ocen)

Zbiór niezwykłych, budzących dreszczyk emocji, a czasami nawet i grozy, opowiadań sześciu znakomitych polskich autorów. Do refleksji nad ludzkim losem zachęcają nas: Artur Gruszecki utworem „W podziemiach ruin”, Józef Ignacy...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:12,30
okładka Gorąca antologia. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Gorąca antologia

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: E-bookowo

0,0 (brak ocen)

"Pomysł na Gorącą Antologię zrodził się w umyśle Katarzyny Krzan, redaktor naczelnej wydawnictwa E-bookowo i portalu Strefa Autora. Umyśle – dodajmy – owładniętym gorączką z powodu szalejącej grypy. Z tego powodu wiele...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:1,00
okładka E-biznes na Allegro. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

E-biznes na Allegro

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Insignis

7,0 (ocen: 3)

Sprzedajesz na Allegro? Chcesz, by Twoja oferta przyciągała klientów i wygrywała z konkurencją? Koniecznie przeczytaj E-biznes na Allegro – wyczerpujące kompendium handlu internetowego, przygotowane przez certyfikowanych...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji. Ebook | EPUB,MOBI | Praca zbiorowa

Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: W Drodze

5,3 (ocen: 3)

Dzięki tekstom braci dominikanów napisanym pod kierunkiem o. Tomasza Gałuszki OP poznamy historię, tradycję i duchowość Zakonu św. Dominika, zrozumiemy kontemplacyjno-apostolski styl życia sióstr i braci tworzących Rodzinę...

Ebook dostępny w formatach: EPUB MOBI

Ebook dostępny od:23,00

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja zawiera wykaz zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych od 1 września 2016 r. i w 2017 r. Zostały one przedstawione w unikatowy sposób przez porównanie treści przepisu przed nowelizacją i po nowelizacji oraz...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:63,20

Kupuj z kodem od: 53,20 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Czas pracy w 2018 r.. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Czas pracy w 2018 r.

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany jakie wejdą w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta....

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:19,90

Kupuj z kodem od: 14,90 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ
okładka Polish your HR English. Angielski (nie tylko) dla HR-owca-PAKIET częć I i II. Ebook | PDF | Praca zbiorowa

Polish your HR English. Angielski (nie tylko) dla HR-owca-PAKIET częć I i II

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: INFOR

0,0 (brak ocen)

Najlepszy zestaw do nauki języka angielskiego ( nie) tylko dla HR-owców! Komplet bestsellerowych pozycji Polish Your HR English. Angielski (nie tylko) dla HR-owca cześć 1 i 2 to zestaw, który z pewnością przyda się nie tylko osobom...

Ebook dostępny w formacie: PDF

Ebook dostępny od:80,00

Kupuj z kodem od: 70,00 zł

Dziękujemy, kod prawidłowy

Wprowadź inny kod
UŻYJ

Fani tego autora