Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawca

Filtry:
  Promocja
  okładka Twórczość, pasja, Uniwersytet, Ebook | Jarosław Płuciennik, Kinga Klimczak

  Ebook

  Twórczość, pasja, Uniwersytet

  Jarosław Płuciennik, Kinga Klimczak

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Z doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty przynosi uczenie się przez działanie, tworzenie i kreowanie, poprzez aktywne uczestniczenie w danym projekcie. Im więcej pasji wkładamy w proces dydaktyczny, tym lepsze jego efekty. Im bardziej angażujemy się w to, co robimy, tym łatwiej nam to przychodzi. Zaangażowanie zdaje się być pojęciem kluczowym dla osiągania dobrych efektów kształcenia się, winno więc stać w centrum procesu nauczania - tę tezę st...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  Promocja
  okładka Twórczość, pasja, Uniwersytet, Ebook | Jarosław Płuciennik, Kinga Klimczak
  Promocja
  okładka Twórczość, pasja, Uniwersytet, Ebook | Jarosław Płuciennik, Kinga Klimczak

  Z doświadczenia wiemy, że najlepsze efekty przynosi uczenie się przez działanie, tworzenie i kreowanie, poprzez aktywne uczestniczenie w danym projekcie. Im więcej pasji wkładamy w proces dydaktyczny, tym lepsze jego efekty. Im bardziej angażujemy się w to, co robimy, tym łatwiej nam to przychodzi. Zaangażowanie zdaje się być pojęciem kluczowym dla osiągania dobrych efektów kształcenia się, winno więc stać w centrum procesu nauczania - tę tezę starają się udowodnić autorzy zamieszczonych w publi...
  Promocja
  okładka Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, Ebook | Karol Żakowski, Małgorzata Pietrasiak, Michał Stelmach

  Ebook

  Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń

  Karol Żakowski, Małgorzata Pietrasiak, Michał Stelmach

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja jest poświęcona ćwierćwieczu polityki zagranicznej Polski od chwili przemian ustrojowych na przełomie 1989 i 1990 r. W zebranych artykułach zostały opisane zarówno sukcesy polskiej dyplomacji, jak i wyzwania, przed którymi stoi III Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Monografia składa się z czterech bloków tematycznych. Trzy pierwsze dotyczą relacji Polski z poszczególnymi regionami - Unią Europejską, Europą Wschodnią oraz krajam...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  Promocja
  okładka Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, Ebook | Karol Żakowski, Małgorzata Pietrasiak, Michał Stelmach
  Promocja
  okładka Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, Ebook | Karol Żakowski, Małgorzata Pietrasiak, Michał Stelmach

  Publikacja jest poświęcona ćwierćwieczu polityki zagranicznej Polski od chwili przemian ustrojowych na przełomie 1989 i 1990 r. W zebranych artykułach zostały opisane zarówno sukcesy polskiej dyplomacji, jak i wyzwania, przed którymi stoi III Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Monografia składa się z czterech bloków tematycznych. Trzy pierwsze dotyczą relacji Polski z poszczególnymi regionami - Unią Europejską, Europą Wschodnią oraz krajami pozaeuropejskimi, zaś czwarty - polityki bezpiec...
  Promocja
  okładka Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, Ebook | Krystian M., Iwona M.

  Ebook

  Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych

  Krystian M., Iwona M.

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Przekazujemy Czytelnikom książkę dedykowaną samorządowcom podejmującym nowe wyzwania w obszarze szeroko pojętej racjonalizacji kosztów działania. Opracowanie dotyczy prawnych aspektów organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych. Potrzeba powoływania tego typu jednostek w odniesieniu do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych była dostrzegana już dużo wcześniej. Działania podejmowane przez poszczególne jedn...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  Promocja
  okładka Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, Ebook | Krystian M., Iwona M.
  Promocja
  okładka Prawne aspekty organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych, Ebook | Krystian M., Iwona M.

  Przekazujemy Czytelnikom książkę dedykowaną samorządowcom podejmującym nowe wyzwania w obszarze szeroko pojętej racjonalizacji kosztów działania. Opracowanie dotyczy prawnych aspektów organizacji i funkcjonowania samorządowych centrów usług wspólnych. Potrzeba powoływania tego typu jednostek w odniesieniu do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych była dostrzegana już dużo wcześniej. Działania podejmowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego skłoniły do przyjęc...
  Promocja
  okładka Polska bibliografia szekspirowska 2001-2010, Ebook | Agata Dąbrowska

  Ebook

  Polska bibliografia szekspirowska 2001-2010

  Agata Dąbrowska

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Polska bibliografia szekspirowska 2001-2010 powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie życiem i twórczością Szekspira w Polsce. Okres, którego dotyczy niniejsza monografia, był niezwykle istotny w dziejach kulturotwórczej roli angielskiego barda w naszym kraju. Zmiany polityczno-społeczne będące efektem procesu globalizacji, a także rozpoczęcia nowego stulecia, wywarty istotny wpływ na recepcję jego twórczości w Polsce. W sztukach Szekspira...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  Promocja
  okładka Polska bibliografia szekspirowska 2001-2010, Ebook | Agata Dąbrowska
  Promocja
  okładka Polska bibliografia szekspirowska 2001-2010, Ebook | Agata Dąbrowska

  Polska bibliografia szekspirowska 2001-2010 powstała w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie życiem i twórczością Szekspira w Polsce. Okres, którego dotyczy niniejsza monografia, był niezwykle istotny w dziejach kulturotwórczej roli angielskiego barda w naszym kraju. Zmiany polityczno-społeczne będące efektem procesu globalizacji, a także rozpoczęcia nowego stulecia, wywarty istotny wpływ na recepcję jego twórczości w Polsce. W sztukach Szekspira, uniwersalnych i nieustająco aktualnych, ciągle o...
  Promocja
  okładka Odrodzenie miast, Ebook | Andrzej Majer

  Ebook

  Odrodzenie miast

  Andrzej Majer

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  W książce zawarto problematykę odrodzenia miast przemysłowych, lub inaczej możliwości wychodzenia przez nie z kryzysu wywołanego wprowadzeniem systemu kapitalistycznego, przechodzenia w jego nową postindustrialną fazę rozwoju. _x000D_ Na podstawie literatury przedmiotu autor daje opis i wyjaśnienie logiki funkcjonowania systemów miejskich, które wykorzystując endogenne i egzogenne czynniki stabilizacji i rozwoju ekonomicznego zaadaptowały się do ...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 20,58
  Cena katalogowa 24,50

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Odrodzenie miast, Ebook | Andrzej Majer
  Promocja
  okładka Odrodzenie miast, Ebook | Andrzej Majer

  W książce zawarto problematykę odrodzenia miast przemysłowych, lub inaczej możliwości wychodzenia przez nie z kryzysu wywołanego wprowadzeniem systemu kapitalistycznego, przechodzenia w jego nową postindustrialną fazę rozwoju. _x000D_ Na podstawie literatury przedmiotu autor daje opis i wyjaśnienie logiki funkcjonowania systemów miejskich, które wykorzystując endogenne i egzogenne czynniki stabilizacji i rozwoju ekonomicznego zaadaptowały się do nowych realiów ekonomicznych i społecznych. Proces...
  Promocja
  okładka Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku, Ebook | Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Krzysztof A.

  Ebook

  Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku

  Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Krzysztof A.

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Kontekst polski tematu „Austria” był i jest naturalnym zagadnieniem licznych prac. Tematem tym ze strony polskiej zajmowali się m.in.: Henryk Batowski, Józef Buszko, Stefan H. Kaszyński, Jerzy Kozeński, Władysław Stanisław Kucharski, Roman Taborski, Henryk Wereszycki. Są to ludzie nauki z różnych dziedzin: historycy, germaniści i poloniści. Patrząc kompleksowo na dorobek strony polskiej odnośnie do badań nad historią i kulturą Austrii, odbiorca w...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  Promocja
  okładka Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku, Ebook | Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Krzysztof A.
  Promocja
  okładka Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku, Ebook | Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Krzysztof A.

  Kontekst polski tematu „Austria” był i jest naturalnym zagadnieniem licznych prac. Tematem tym ze strony polskiej zajmowali się m.in.: Henryk Batowski, Józef Buszko, Stefan H. Kaszyński, Jerzy Kozeński, Władysław Stanisław Kucharski, Roman Taborski, Henryk Wereszycki. Są to ludzie nauki z różnych dziedzin: historycy, germaniści i poloniści. Patrząc kompleksowo na dorobek strony polskiej odnośnie do badań nad historią i kulturą Austrii, odbiorca w naszym kraju ma dobre możliwości zapoznania się z...
  Promocja
  okładka Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej, Ebook | Paweł Kuźbik, Maria J.

  Ebook

  Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej

  Paweł Kuźbik, Maria J.

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Zbiór stanowi omówienie metodologicznych aspektów zarządzania z trzech głównych perspektyw: społecznej (uwzględniającej socjokulturowe uwarunkowania funkcjonowania organizacji, rolę człowieka i jego szeroko rozumiane kompetencje), narzędziowej (techniczne aspekty działania organizacji) oraz globalnej (sprawność funkcjonowania organizacji rozumianej jako system otwarty, pozostający w relacji ze swoim otoczeniem). Zawiera interesujące opracowania d...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 22,05
  Cena katalogowa 26,25

  Kupuj z kodem od: 16,25 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej, Ebook | Paweł Kuźbik, Maria J.
  Promocja
  okładka Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej, Ebook | Paweł Kuźbik, Maria J.

  Zbiór stanowi omówienie metodologicznych aspektów zarządzania z trzech głównych perspektyw: społecznej (uwzględniającej socjokulturowe uwarunkowania funkcjonowania organizacji, rolę człowieka i jego szeroko rozumiane kompetencje), narzędziowej (techniczne aspekty działania organizacji) oraz globalnej (sprawność funkcjonowania organizacji rozumianej jako system otwarty, pozostający w relacji ze swoim otoczeniem). Zawiera interesujące opracowania dotyczące: zarządzania wiekiem; ról konsultanta w p...
  Promocja
  okładka LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish Experiences, Ebook | Katarzyna Zajda, Łukasz Sykała, Karol Janas, Anna Kołomycew

  Ebook

  LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish Experiences

  Katarzyna Zajda, Łukasz Sykała, Karol Janas, Anna Kołomycew

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  The publication presents an overview of the implementation of the LEADER approach and Community-Led Local Development in Poland. The authors discusses the theoretical background of the transformation of ruraI areas development policy, and presents the essence and the key characteristics of the LEADER approach, its origin, and different models of its implementation in European countries. They also concentrate on the participation principle, percei...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  Promocja
  okładka LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish Experiences, Ebook | Katarzyna Zajda, Łukasz Sykała, Karol Janas, Anna Kołomycew
  Promocja
  okładka LEADER and Community-Led Local Development Approach. Polish Experiences, Ebook | Katarzyna Zajda, Łukasz Sykała, Karol Janas, Anna Kołomycew

  The publication presents an overview of the implementation of the LEADER approach and Community-Led Local Development in Poland. The authors discusses the theoretical background of the transformation of ruraI areas development policy, and presents the essence and the key characteristics of the LEADER approach, its origin, and different models of its implementation in European countries. They also concentrate on the participation principle, perceived as a one of the most important principles of t...
  Promocja
  okładka Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, Ebook | Barbara Ocicka, Magda Zięba

  Ebook

  Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku

  Barbara Ocicka, Magda Zięba

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja monografii „Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku” jest jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw – SKN SCM, działające przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zostało ono utworzone w 2013 roku. Zrzesza studentów, których ambitne inicjatywy i projekty udowadniają, jak inspirującym i interesującym zagadn...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  Promocja
  okładka Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, Ebook | Barbara Ocicka, Magda Zięba
  Promocja
  okładka Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku, Ebook | Barbara Ocicka, Magda Zięba

  Publikacja monografii „Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku” jest jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem Dostaw – SKN SCM, działające przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zostało ono utworzone w 2013 roku. Zrzesza studentów, których ambitne inicjatywy i projekty udowadniają, jak inspirującym i interesującym zagadnieniem jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Żądni wi...
  Promocja
  okładka Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych, Ebook | Dorota Wolska-Prylińska

  Ebook

  Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych

  Dorota Wolska-Prylińska

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja dotyczy kategorii współdziałania w obrębie profesji społecznych i medycznych, także w kontekście kształcenia do tych zawodów. Autorka. dysponująca obszerną wiedzą teoretyczną oraz bogatym doświadczeniem praktycznym, stawia tezę, że współdziałanie w praktyce społecznej i medycznej jest realizowane w ograniczonym zakresie. Rozumiane jest bowiem bardziej jako sporadyczna współpraca niż aktywność równoprawnych partnerów. W toku analiz...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 19,70
  Cena katalogowa 23,45

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych, Ebook | Dorota Wolska-Prylińska
  Promocja
  okładka Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych, Ebook | Dorota Wolska-Prylińska

  Publikacja dotyczy kategorii współdziałania w obrębie profesji społecznych i medycznych, także w kontekście kształcenia do tych zawodów. Autorka. dysponująca obszerną wiedzą teoretyczną oraz bogatym doświadczeniem praktycznym, stawia tezę, że współdziałanie w praktyce społecznej i medycznej jest realizowane w ograniczonym zakresie. Rozumiane jest bowiem bardziej jako sporadyczna współpraca niż aktywność równoprawnych partnerów. W toku analizy autorka wskazuje na znaczenie i możliwości współ...
  Promocja
  okładka Świat cały ma Cię za obrońcę. Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach, Ebook | Małgorzata Skowronek

  Ebook

  Świat cały ma Cię za obrońcę. Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach

  Małgorzata Skowronek

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Michał Archanioł, jeden z najpopularniejszych świętych i najsłynniejszy z aniołów, od początków chrześcijaństwa otaczany jest wyjątkową czcią. Na ten stan składa się cały szereg czynników, do których należą m.in. wyobrażenia tradycji judaistycznej, rozwój kultu w łonie samego chrześcijaństwa, związane z imieniem Świętego dziedzictwo literatury i sztuk pięknych, a także nakładanie się na stare kulty pogańskie pierwiastków wiary i religijności chrz...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 14,11
  Cena katalogowa 16,80

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Świat cały ma Cię za obrońcę. Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach, Ebook | Małgorzata Skowronek
  Promocja
  okładka Świat cały ma Cię za obrońcę. Michał Archanioł w kulturze Słowian prawosławnych na Bałkanach, Ebook | Małgorzata Skowronek

  Michał Archanioł, jeden z najpopularniejszych świętych i najsłynniejszy z aniołów, od początków chrześcijaństwa otaczany jest wyjątkową czcią. Na ten stan składa się cały szereg czynników, do których należą m.in. wyobrażenia tradycji judaistycznej, rozwój kultu w łonie samego chrześcijaństwa, związane z imieniem Świętego dziedzictwo literatury i sztuk pięknych, a także nakładanie się na stare kulty pogańskie pierwiastków wiary i religijności chrześcijańskiej oraz wierzenia ludowe. Wszystko to da...
  Promocja
  okładka Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Ebook | Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz

  Ebook

  Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji

  Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Regiony miejskie są obszarami, w których zachodzą bardzo intensywne procesy urbanizacji, nasilające się w Polsce po transformacji ustrojowo-gospodarczej zapoczątkowanej w latach 90. ubiegłego stulecia. W postsocjalistycznych regionach miejskich tereny wiejskie leżące wokół dużych miast wykazują większą dynamikę przemian niż same miasta. Ponadto każdy region wyróżnia się pewną specyfiką. W pracy zostały przedstawione, a dzięki temu porównane regio...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 13,10
  Cena katalogowa 15,60

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Ebook | Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
  Promocja
  okładka Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji, Ebook | Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz

  Regiony miejskie są obszarami, w których zachodzą bardzo intensywne procesy urbanizacji, nasilające się w Polsce po transformacji ustrojowo-gospodarczej zapoczątkowanej w latach 90. ubiegłego stulecia. W postsocjalistycznych regionach miejskich tereny wiejskie leżące wokół dużych miast wykazują większą dynamikę przemian niż same miasta. Ponadto każdy region wyróżnia się pewną specyfiką. W pracy zostały przedstawione, a dzięki temu porównane regiony miejskie trzech największych miast Polski: Wars...
  Promocja
  okładka Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, Ebook | Elżbieta Durys, Patrycja Chudzicka-Dudzik

  Ebook

  Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze

  Elżbieta Durys, Patrycja Chudzicka-Dudzik

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Dla samych gender studies kluczowe okazało się wydobycie i doprecyzowanie przez Anne Oakley rozróżnienia na płeć biologiczną i płeć kulturową, przy czym ta ostatnia stała się naczelną kategorią służącą krytycznej analizie treści społecznych i kulturowych. Już pierwsze jej zastosowania świadczyły o niezwykłym potencjale. Kategoria gender, podobnie jak wcześniej perspektywa feministyczna, pozwoliła dostrzec i poddać analizie nieadresowane dotychcza...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 15,12
  Cena katalogowa 18,00

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, Ebook | Elżbieta Durys, Patrycja Chudzicka-Dudzik
  Promocja
  okładka Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, Ebook | Elżbieta Durys, Patrycja Chudzicka-Dudzik

  Dla samych gender studies kluczowe okazało się wydobycie i doprecyzowanie przez Anne Oakley rozróżnienia na płeć biologiczną i płeć kulturową, przy czym ta ostatnia stała się naczelną kategorią służącą krytycznej analizie treści społecznych i kulturowych. Już pierwsze jej zastosowania świadczyły o niezwykłym potencjale. Kategoria gender, podobnie jak wcześniej perspektywa feministyczna, pozwoliła dostrzec i poddać analizie nieadresowane dotychczas kwestie, takie jak chociażby kulturowo-społeczne...
  Promocja
  okładka Barriers of Activity-Based Costing Implementation in Polish Companies, Ebook | Tomasz Wnuk-Pel, Wioleta Miodek

  Ebook

  Barriers of Activity-Based Costing Implementation in Polish Companies

  Tomasz Wnuk-Pel, Wioleta Miodek

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  The book aims to determine the level of ABC diffusion and identify the barriers to adopting this system in Polish companies. lt focuses mainly on: (a) the factors which facilitate ABC implementation, (b) the ways that information from ABC is used, the key reasons underlying inadequate interest in ABC implementation, and the key difficulties related to ABC implementation._x000D_ “Since the topic of ABC has been around for many decades, same busine...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 19,28
  Cena katalogowa 22,95

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Barriers of Activity-Based Costing Implementation in Polish Companies, Ebook | Tomasz Wnuk-Pel, Wioleta Miodek
  Promocja
  okładka Barriers of Activity-Based Costing Implementation in Polish Companies, Ebook | Tomasz Wnuk-Pel, Wioleta Miodek

  The book aims to determine the level of ABC diffusion and identify the barriers to adopting this system in Polish companies. lt focuses mainly on: (a) the factors which facilitate ABC implementation, (b) the ways that information from ABC is used, the key reasons underlying inadequate interest in ABC implementation, and the key difficulties related to ABC implementation._x000D_ “Since the topic of ABC has been around for many decades, same businesses have received benefits in implementing it whi...
  Promocja
  okładka Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku, Ebook | Katarzyna Sicińska

  Ebook

  Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku

  Katarzyna Sicińska

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Książka jest naukowym opracowaniem polszczyzny południowokresowej XVII i XVIII w. Autorka zrekonstruowała dzisiaj już historyczny wariant terytorialny języka polskiego na podstawie najbliższego ówczesnej polszczyźnie mówionej źródła, jakim są listy. W ten sposób odkryła także nowe źródła dla językoznawstwa historycznego, tym bardziej wartościowe, że rękopiśmienne, więc niepoddane normalizującej korekturze drukar-skiej, która w znacznym stopniu za...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  Promocja
  okładka Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku, Ebook | Katarzyna Sicińska
  Promocja
  okładka Polszczyzna południowokresowa XVII i XVIII wieku, Ebook | Katarzyna Sicińska

  Książka jest naukowym opracowaniem polszczyzny południowokresowej XVII i XVIII w. Autorka zrekonstruowała dzisiaj już historyczny wariant terytorialny języka polskiego na podstawie najbliższego ówczesnej polszczyźnie mówionej źródła, jakim są listy. W ten sposób odkryła także nowe źródła dla językoznawstwa historycznego, tym bardziej wartościowe, że rękopiśmienne, więc niepoddane normalizującej korekturze drukar-skiej, która w znacznym stopniu zacierała, a nawet eliminowała znamiona regionalne j...
  Promocja
  okładka Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego, Ebook | Renata Marciniak-Firadza

  Ebook

  Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego

  Renata Marciniak-Firadza

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Cz. I. W monografii podjęto zagadnienie słowotwórstwa gwarowego z punktu widzenia funkcji kategorialnosemantycznej. Zawarto też opis derywatów będących rzeczownikami pospolitymi zaliczanymi do kategorii nazw osobowych wykonawców czynności, funkcjonujących w gwarach położonych na pograniczu małopolsko-mazowieckim. Administracyjnie badany obszar leży w województwach: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim. Wskazano w niej wykładniki formal...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  Promocja
  okładka Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego, Ebook | Renata Marciniak-Firadza
  Promocja
  okładka Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego, Ebook | Renata Marciniak-Firadza

  Cz. I. W monografii podjęto zagadnienie słowotwórstwa gwarowego z punktu widzenia funkcji kategorialnosemantycznej. Zawarto też opis derywatów będących rzeczownikami pospolitymi zaliczanymi do kategorii nazw osobowych wykonawców czynności, funkcjonujących w gwarach położonych na pograniczu małopolsko-mazowieckim. Administracyjnie badany obszar leży w województwach: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim. Wskazano w niej wykładniki formalne i mechanizmy derywacyjne, które doprowadziły do...
  Promocja
  okładka Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce, Ebook | Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

  Ebook

  Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce

  Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Rozwój bankowości inwestycyjnej stanowi jeden z czynników determinujących rozwój współczesnej gospodarki rynkowej. W Polsce rozwój usług bankowości inwestycyjnej wpływa na rozwój gospodarczy, przez co rośnie konkurencyjność polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Pomiędzy rozwojem bankowości inwestycyjnej w Polsce a rozwojem gospodarczym istnieją określone współzależności. W monografii poddano badaniu wzajemne zależności pomiędzy wielkośc...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 23,06
  Cena katalogowa 27,45

  Kupuj z kodem od: 17,45 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce, Ebook | Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
  Promocja
  okładka Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce, Ebook | Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

  Rozwój bankowości inwestycyjnej stanowi jeden z czynników determinujących rozwój współczesnej gospodarki rynkowej. W Polsce rozwój usług bankowości inwestycyjnej wpływa na rozwój gospodarczy, przez co rośnie konkurencyjność polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Pomiędzy rozwojem bankowości inwestycyjnej w Polsce a rozwojem gospodarczym istnieją określone współzależności. W monografii poddano badaniu wzajemne zależności pomiędzy wielkością i stopniem rozwoju systemu finansowego a wzrost...
  Promocja
  okładka Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część 2, Ebook | Maciej Kokoszko

  Ebook

  Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część 2

  Maciej Kokoszko

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Jest to kontynuacja cyklu książek poświęconych historii jedzenia, dietetyki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bizancjum. Autorzy przedstawiają studia odnoszące się do kolejnych grup pokarmów – kontynuując wątek podjęty w części I książki Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.) pt. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (nr XVI, ser. „Byzantina Lodziensia”), opisując rolę r...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 22,18
  Cena katalogowa 26,40

  Kupuj z kodem od: 16,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część 2, Ebook | Maciej Kokoszko
  Promocja
  okładka Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II-VII w.). Część 2, Ebook | Maciej Kokoszko

  Jest to kontynuacja cyklu książek poświęconych historii jedzenia, dietetyki i medycyny w antyku klasycznym i wczesnym Bizancjum. Autorzy przedstawiają studia odnoszące się do kolejnych grup pokarmów – kontynuując wątek podjęty w części I książki Dietetyka i sztuka kulinarna antyku i wczesnego Bizancjum (II–VII w.) pt. Zboża i produkty zbożowe w źródłach medycznych antyku i wczesnego Bizancjum (nr XVI, ser. „Byzantina Lodziensia”), opisując rolę roślin strączkowych i warzyw, immanentnych składnik...
  Promocja
  okładka Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze Lyonie i Łodzi, Ebook | Jarosław Kaźmierczak

  Ebook

  Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze Lyonie i Łodzi

  Jarosław Kaźmierczak

  Wydawnictwo: CrackTheBottle

  0,0 (brak ocen)

  Tematyka książki dotyczy kształtowania nowego obszaru centralnego w mieście w wyniku rewitalizacji terenów poprzemysłowych, a w konsekwencji generowania relacji przestrzenno-funkcjonalnych, jakie zachodzą między „nowym” a „starym” centrum miasta. Jest kompleksową pracą podejmującą ten problem zarówno w krajowych, jak i zagranicznych studiach miejskich. Stanowi unikatowe studium porównawcze trzech dawnych wielkich europejskich ośrodków przemysłu w...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 23,27
  Cena katalogowa 27,70

  Kupuj z kodem od: 17,70 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze Lyonie i Łodzi, Ebook | Jarosław Kaźmierczak
  Promocja
  okładka Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze Lyonie i Łodzi, Ebook | Jarosław Kaźmierczak

  Tematyka książki dotyczy kształtowania nowego obszaru centralnego w mieście w wyniku rewitalizacji terenów poprzemysłowych, a w konsekwencji generowania relacji przestrzenno-funkcjonalnych, jakie zachodzą między „nowym” a „starym” centrum miasta. Jest kompleksową pracą podejmującą ten problem zarówno w krajowych, jak i zagranicznych studiach miejskich. Stanowi unikatowe studium porównawcze trzech dawnych wielkich europejskich ośrodków przemysłu włókienniczego Znajdujemy też odpowiedź na kluczowe...
  Promocja
  okładka Narzędzia podnoszenia produktywności, Ebook | Lidia Krużycka, Joanna Czerska, Monika Czołba

  Ebook

  Narzędzia podnoszenia produktywności

  Lidia Krużycka, Joanna Czerska, Monika Czołba

  Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

  0,0 (brak ocen)

  Poszukujesz rozwiązań, które pomogą Ci zwiększyć produktywność fabryki? Chcesz szybciej realizować zamówienia klientów? Rozważ wdrożenie przepływu jednej sztuki – narzędzia koncepcji Lean Management, pozwalającego zmienić organizację przepływu materiałów przez fabrykę i uzyskać wzrost efektywności procesu wytwórczego...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 16,72
  Cena katalogowa 19,90

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Narzędzia podnoszenia produktywności, Ebook | Lidia Krużycka, Joanna Czerska, Monika Czołba
  Promocja
  okładka Narzędzia podnoszenia produktywności, Ebook | Lidia Krużycka, Joanna Czerska, Monika Czołba

  Poszukujesz rozwiązań, które pomogą Ci zwiększyć produktywność fabryki? Chcesz szybciej realizować zamówienia klientów? Rozważ wdrożenie przepływu jednej sztuki – narzędzia koncepcji Lean Management, pozwalającego zmienić organizację przepływu materiałów przez fabrykę i uzyskać wzrost efektywności procesu wytwórczego
  Promocja
  okładka Pierzchające ogrody, Ebook | Bogusława Latawiec

  Ebook

  Pierzchające ogrody

  Bogusława Latawiec

  Wydawnictwo: Forma

  0,0 (brak ocen)

  Widzenie, bycie, pamięć i wiedza spotykają się w słowie Bogusławy Latawiec, które wszystkie te akcje umysłu pragnie połączyć w momentalnym, a zarazem utrwalonym na papierze przeżyciu istnienia, które chce być dotknięciem całości bytu zatrzymanym na zawsze, ale musi przeminąć. Kluczem do tej przelotnej wspólnoty wydaje się przekład z języka przyrody – bliski odwiecznym utopiom „Księgi Natury”, najsilniej wyrażonym w romantycznej filozofii Schellin...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 16,38
  Cena katalogowa 19,50

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Pierzchające ogrody, Ebook | Bogusława Latawiec
  Promocja
  okładka Pierzchające ogrody, Ebook | Bogusława Latawiec

  Widzenie, bycie, pamięć i wiedza spotykają się w słowie Bogusławy Latawiec, które wszystkie te akcje umysłu pragnie połączyć w momentalnym, a zarazem utrwalonym na papierze przeżyciu istnienia, które chce być dotknięciem całości bytu zatrzymanym na zawsze, ale musi przeminąć. Kluczem do tej przelotnej wspólnoty wydaje się przekład z języka przyrody – bliski odwiecznym utopiom „Księgi Natury”, najsilniej wyrażonym w romantycznej filozofii Schellinga i Schlegela. Poetka parafrazując Białoszewskieg...
  Promocja
  okładka Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Ebook | Roman Niestrój

  Ebook

  Współczesne problemy zarządzania i marketingu

  Roman Niestrój

  Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  0,0 (brak ocen)

  Niniejszy tom stanowi zbiór tekstów przygotowanych przez doktorantów pochodzących z wielu ośrodków akademickich. Zakres tematyczny publikacji, objęty ogólnym tytułem: Współczesne problemy zarządzania i marketingu, stanowi pochodną zainteresowań_x000D_ badawczych Autorów związanych z tematyką ich rozpraw doktorskich. Jest to więc specyficzna monografia, której spoiwem w większym stopniu jest wspólna motywacja Autorów (konieczność publikacji...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 21,00
  Cena katalogowa 25,00

  Kupuj z kodem od: 15,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Ebook | Roman Niestrój
  Promocja
  okładka Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Ebook | Roman Niestrój

  Niniejszy tom stanowi zbiór tekstów przygotowanych przez doktorantów pochodzących z wielu ośrodków akademickich. Zakres tematyczny publikacji, objęty ogólnym tytułem: Współczesne problemy zarządzania i marketingu, stanowi pochodną zainteresowań_x000D_ badawczych Autorów związanych z tematyką ich rozpraw doktorskich. Jest to więc specyficzna monografia, której spoiwem w większym stopniu jest wspólna motywacja Autorów (konieczność publikacji) niż zbieżność tematyczna prezentowanych opracowa...
  Promocja
  okładka Wyprzedaże, Ebook | Julita Zdończyk

  Ebook

  Wyprzedaże

  Julita Zdończyk

  Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

  0,0 (brak ocen)

  O wyprzedaży zdecydują 3 czynniki: koszty poniesione na wyprodukowanie czy nabycie towaru, potencjalne przychody, które firma może dzięki wyprzedaży osiągnąć, oraz koszty utraconych możliwości.W tej publikacji elektronicznej dowiesz się, jak wyliczyć przychody z wyprzedaży w zależności od wysokości rabatu. Zobaczysz na przykładach, jak skalkulować opłacalność wyprzedaży względem poniesionych kosztów produkcji, tak żeby określić poziom upustów, kt...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 12,52
  Cena katalogowa 14,90

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Wyprzedaże, Ebook | Julita Zdończyk
  Promocja
  okładka Wyprzedaże, Ebook | Julita Zdończyk

  O wyprzedaży zdecydują 3 czynniki: koszty poniesione na wyprodukowanie czy nabycie towaru, potencjalne przychody, które firma może dzięki wyprzedaży osiągnąć, oraz koszty utraconych możliwości.W tej publikacji elektronicznej dowiesz się, jak wyliczyć przychody z wyprzedaży w zależności od wysokości rabatu. Zobaczysz na przykładach, jak skalkulować opłacalność wyprzedaży względem poniesionych kosztów produkcji, tak żeby określić poziom upustów, który nie będzie generował strat dla firmy
  Promocja
  okładka Arianie polscy, Ebook | Szczęsny Morawski

  Ebook

  Arianie polscy

  Szczęsny Morawski

  Wydawnictwo: Armoryka

  0,0 (brak ocen)

  UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu_x000D_ _x000D_ Bardzo obszerne i wyczerpujące dzieło traktujące o powstaniu i dziejach tej typowej dla Polski denominacji religijnej. Autor omawia bardzo szczegółowo proces, w wyniku którego doszło do wyodrębnienia się arianizmu z „pozostałego” protestantyzmu, opisuje ważne dla tego wyznania postaci, zdarzenia, miejsca, działalność zarów...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 12,60
  Cena katalogowa 15,00

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Arianie polscy, Ebook | Szczęsny Morawski
  Promocja
  okładka Arianie polscy, Ebook | Szczęsny Morawski

  UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu_x000D_ _x000D_ Bardzo obszerne i wyczerpujące dzieło traktujące o powstaniu i dziejach tej typowej dla Polski denominacji religijnej. Autor omawia bardzo szczegółowo proces, w wyniku którego doszło do wyodrębnienia się arianizmu z „pozostałego” protestantyzmu, opisuje ważne dla tego wyznania postaci, zdarzenia, miejsca, działalność zarówno religijną, jak i edukacyjną, a także polityczną...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.