Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  okładka Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?, Ebook | Agnieszka Korzeniewska, Jarosław Guzal, Anna Białorucka

  Ebook

  Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?

  Agnieszka Korzeniewska, Jarosław Guzal, Anna Białorucka

  Wydawnictwo: Grupa Medium

  0,0 (brak ocen)

  Na koszty energii w budynku oraz na bezpieczeństwo i komfort użytkowania ma wpływ dobór_x000D_ odpowiednich, energooszczędnych rozwiązań, technologii i materiałów, a także wszystkie działania_x000D_ związane z prawidłowym zaprojektowaniem oraz wykonaniem izolacji termicznej budynku._x000D_ Problemy te przybliżamy w artykułach zebranych w tej publikacji. W jednym z materiałów_x000D_ poruszamy temat projektowania budynków niskoenergetycznych i omaw...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?, Ebook | Agnieszka Korzeniewska, Jarosław Guzal, Anna Białorucka
  okładka Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?, Ebook | Agnieszka Korzeniewska, Jarosław Guzal, Anna Białorucka

  Na koszty energii w budynku oraz na bezpieczeństwo i komfort użytkowania ma wpływ dobór_x000D_ odpowiednich, energooszczędnych rozwiązań, technologii i materiałów, a także wszystkie działania_x000D_ związane z prawidłowym zaprojektowaniem oraz wykonaniem izolacji termicznej budynku._x000D_ Problemy te przybliżamy w artykułach zebranych w tej publikacji. W jednym z materiałów_x000D_ poruszamy temat projektowania budynków niskoenergetycznych i omawiamy czynniki, które_x000D_ na...

  okładka Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Ebook | Katarzyna Zajda, Elżbieta Psyk-Piotrowska, Agnieszka Kretek-Kamińska

  Ebook

  Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania

  Katarzyna Zajda, Elżbieta Psyk-Piotrowska, Agnieszka Kretek-Kamińska

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia metodologiczne badań własnych, poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu. Rozdział drugi obejmuje charakterystykę badanej zbiorowości – zarówno opis społeczno-demograficznych cech respondentów, ich członkostwa w LGD, jak i aktywności politycznej. W rozdziale trzecim dokonano prezentacji danych dotyczących struktury kapitału społecznego lokalnych grup działani...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Ebook | Katarzyna Zajda, Elżbieta Psyk-Piotrowska, Agnieszka Kretek-Kamińska
  okładka Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Ebook | Katarzyna Zajda, Elżbieta Psyk-Piotrowska, Agnieszka Kretek-Kamińska

  Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia metodologiczne badań własnych, poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu. Rozdział drugi obejmuje charakterystykę badanej zbiorowości – zarówno opis społeczno-demograficznych cech respondentów, ich członkostwa w LGD, jak i aktywności politycznej. W rozdziale trzecim dokonano prezentacji danych dotyczących struktury kapitału społecznego lokalnych grup działania, z uwzględnieniem jego różny...

  okładka Polskie inwestycje bezpośrednie, Ebook | Bogdan Buczkowski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek, Janusz Świerkocki

  Ebook

  Polskie inwestycje bezpośrednie

  Bogdan Buczkowski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek, Janusz Świerkocki

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest stosunkowo nowym, ale dynamicznym zjawiskiem, które mocno wpływa na krajobraz polskiej gospodarki i konkurencyjności. Wzbudza też rosnące zainteresowanie praktyków (specjalistów od biznesu międzynarodowego), polityków i ekonomistów. Zaangażowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych ma różny zakres (od marginalnego do pełnego). Skala ta zale...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 19,50

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Polskie inwestycje bezpośrednie, Ebook | Bogdan Buczkowski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek, Janusz Świerkocki
  okładka Polskie inwestycje bezpośrednie, Ebook | Bogdan Buczkowski, Agnieszka Kłysik-Uryszek, Anetta Kuna-Marszałek, Janusz Świerkocki

  Międzynarodowa ekspansja polskich przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest stosunkowo nowym, ale dynamicznym zjawiskiem, które mocno wpływa na krajobraz polskiej gospodarki i konkurencyjności. Wzbudza też rosnące zainteresowanie praktyków (specjalistów od biznesu międzynarodowego), polityków i ekonomistów. Zaangażowanie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych ma różny zakres (od marginalnego do pełnego). Skala ta zależy od dwóch grup czynników: en...

  okładka Forma ciało i brzemię imerium. O prozie Władysława L. Terleckiego, Ebook | Agnieszka Izdebska

  Ebook

  Forma ciało i brzemię imerium. O prozie Władysława L. Terleckiego

  Agnieszka Izdebska

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Pisarstwo Władysława L. Terleckiego, twórcy uważanego, obok Teodora Parnickiego, za odnowiciela polskiej powieści historycznej i zasłużenie bardzo wysoko lokowanego w hierarchii literackiej lat 1945–1989, wydaje się dziś niemal zupełnie zapomniane. Przekonać się o tym można zaglądając choćby do indeksów nazwisk, na które powołują się autorzy zbiorowych tomów poświęconych pisarstwu historycznemu. Ten stan rzeczy bywa odnotowywany „kuluarowo”, w tr...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 20,40

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Forma ciało i brzemię imerium. O prozie Władysława L. Terleckiego, Ebook | Agnieszka Izdebska
  okładka Forma ciało i brzemię imerium. O prozie Władysława L. Terleckiego, Ebook | Agnieszka Izdebska

  Pisarstwo Władysława L. Terleckiego, twórcy uważanego, obok Teodora Parnickiego, za odnowiciela polskiej powieści historycznej i zasłużenie bardzo wysoko lokowanego w hierarchii literackiej lat 1945–1989, wydaje się dziś niemal zupełnie zapomniane. Przekonać się o tym można zaglądając choćby do indeksów nazwisk, na które powołują się autorzy zbiorowych tomów poświęconych pisarstwu historycznemu. Ten stan rzeczy bywa odnotowywany „kuluarowo”, w trakcie konferencji naukowych, i...

  okładka Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim, Ebook | Agnieszka Podstawczyńska

  Ebook

  Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim

  Agnieszka Podstawczyńska

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Celem opracowania jest rozszerzenie wiedzy na temat czasowej zmienności stężenia radonu w powietrzu atmosferycznym na obszarze miasta i na terenie niezurbanizowanym oraz poszukiwanie związku tej zmienności z lokalnymi i makroskopowymi warunkami meteorologicznymi. W pracy podjęto próbę oceny wpływu poszczególnych elementów meteorologicznych na kształtowanie dynamiki zawartości radonu w powietrzu. Ocenie poddano także rolę cyrkulacji atmosferycznej...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 22,10

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim, Ebook | Agnieszka Podstawczyńska
  okładka Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim, Ebook | Agnieszka Podstawczyńska

  Celem opracowania jest rozszerzenie wiedzy na temat czasowej zmienności stężenia radonu w powietrzu atmosferycznym na obszarze miasta i na terenie niezurbanizowanym oraz poszukiwanie związku tej zmienności z lokalnymi i makroskopowymi warunkami meteorologicznymi. W pracy podjęto próbę oceny wpływu poszczególnych elementów meteorologicznych na kształtowanie dynamiki zawartości radonu w powietrzu. Ocenie poddano także rolę cyrkulacji atmosferycznej determinującej dwa składowe s...

  okładka Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Ebook | Małgorzata Burchard-Dziubińska, Agnieszka Rzeńca, Dominik Drzazga

  Ebook

  Zrównoważony rozwój - naturalny wybór

  Małgorzata Burchard-Dziubińska, Agnieszka Rzeńca, Dominik Drzazga

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Koncepcja zrównoważonego rozwoju wydaje się najlepszym osiągalnym sposobem urządzenia współczesnego świata, dającym szansę trwałego i sprawiedliwego rozwoju ludzkiej społeczności zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Jest podejściem holistycznym, integrującym materialne i niematerialne elementy ludzkiego życia i gospodarowania. Choć, jak zaznaczono w tytule książki, zrównoważony rozwój powinien być naturalnym wyborem każdego z nas, autorzy m...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 22,80

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Ebook | Małgorzata Burchard-Dziubińska, Agnieszka Rzeńca, Dominik Drzazga
  okładka Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Ebook | Małgorzata Burchard-Dziubińska, Agnieszka Rzeńca, Dominik Drzazga

  Koncepcja zrównoważonego rozwoju wydaje się najlepszym osiągalnym sposobem urządzenia współczesnego świata, dającym szansę trwałego i sprawiedliwego rozwoju ludzkiej społeczności zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Jest podejściem holistycznym, integrującym materialne i niematerialne elementy ludzkiego życia i gospodarowania. Choć, jak zaznaczono w tytule książki, zrównoważony rozwój powinien być naturalnym wyborem każdego z nas, autorzy mają świadomość, że złożoność w...

  okładka Literatura prze-pisana II, Ebook | Agnieszka Izdebska, Danuta Szajnert, Agnieszka Przybyszewska

  Ebook

  Literatura prze-pisana II

  Agnieszka Izdebska, Danuta Szajnert, Agnieszka Przybyszewska

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  7,0 (ocen: 1)

  Publikacja stanowi kontynuację refleksji nad różnymi postaciami literackiego, i nie tylko literackiego, recyklingu kanonicznych tekstów kultury, podjętej w tomie I: Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, red. A. Izdebska, D. Szajnert, Łódź 2015. Tematyka tomu II dotyczy zatem zagadnień związanych z wielorako rozumianym prze-pisywaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przemian, które zaszły w kulturze w ostatnich latach. Autorzy tropią te zag...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 19,95

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Literatura prze-pisana II, Ebook | Agnieszka Izdebska, Danuta Szajnert, Agnieszka Przybyszewska
  okładka Literatura prze-pisana II, Ebook | Agnieszka Izdebska, Danuta Szajnert, Agnieszka Przybyszewska

  Publikacja stanowi kontynuację refleksji nad różnymi postaciami literackiego, i nie tylko literackiego, recyklingu kanonicznych tekstów kultury, podjętej w tomie I: Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, red. A. Izdebska, D. Szajnert, Łódź 2015. Tematyka tomu II dotyczy zatem zagadnień związanych z wielorako rozumianym prze-pisywaniem, ze szczególnym uwzględnieniem przemian, które zaszły w kulturze w ostatnich latach. Autorzy tropią te zagadnienia na rozmaitych obszara...

  okładka Senior to brzmi dumnie!, Ebook | Agnieszka Wierzbicka

  Ebook

  Senior to brzmi dumnie!

  Agnieszka Wierzbicka

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Uniwersytet Łódzki chce przyczynić się do rozwiązywania problemu aktywizacji seniorów w Łodzi i najbliższych okolicach oraz szerzej zaangażować w politykę prosenioralną regionu w ramach tzw. trzeciej misji uczelni, czyli docierania z ofertą edukacyjną do odbiorców spoza środowiska akademickiego. W odpowiedzi na potrzeby dojrzałych dorosłych nasza Uczelnia, w ramach projektu „Senior w zagrożeniu”, przygotowała broszurę Senior to brzmi dumnie!, któ...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka Senior to brzmi dumnie!, Ebook | Agnieszka Wierzbicka
  okładka Senior to brzmi dumnie!, Ebook | Agnieszka Wierzbicka

  Uniwersytet Łódzki chce przyczynić się do rozwiązywania problemu aktywizacji seniorów w Łodzi i najbliższych okolicach oraz szerzej zaangażować w politykę prosenioralną regionu w ramach tzw. trzeciej misji uczelni, czyli docierania z ofertą edukacyjną do odbiorców spoza środowiska akademickiego. W odpowiedzi na potrzeby dojrzałych dorosłych nasza Uczelnia, w ramach projektu „Senior w zagrożeniu”, przygotowała broszurę Senior to brzmi dumnie!, która promuje zdrowe i bezpieczne...

  Promocja
  okładka Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, Ebook | Agnieszka Piechocka-Kałużna, Radosław Kałużny, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

  Ebook

  Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych

  Agnieszka Piechocka-Kałużna, Radosław Kałużny, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

  0,0 (brak ocen)

  Książka, przeznaczona dla osób zajmujących się audytem zewnętrznym, szczegółowo wyjaśnia, jak przygotowywać dokumentację badań sprawozdań finansowych z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku. Autorzy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i biegli rewidenci, omawiają znaczenie nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości, konstrukcję kart roboczych i ich zastosowanie w przypadku badania bilansu, rachu...

  Ebook dostępny w formacie: mobi, epub

  Ebook dostępny od: 33,15
  Cena katalogowa 51,00

  Kupuj z kodem od: 41,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę
  Promocja
  okładka Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, Ebook | Agnieszka Piechocka-Kałużna, Radosław Kałużny, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
  Promocja
  okładka Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych, Ebook | Agnieszka Piechocka-Kałużna, Radosław Kałużny, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

  Książka, przeznaczona dla osób zajmujących się audytem zewnętrznym, szczegółowo wyjaśnia, jak przygotowywać dokumentację badań sprawozdań finansowych z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku. Autorzy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i biegli rewidenci, omawiają znaczenie nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości, konstrukcję kart roboczych i ich zastosowanie w przypadku badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz pozost...

  okładka Apetyt na rzeczywistość, Ebook | Ewa Kobyłecka-Piwońska, Agnieszka Kłosińska-Nachin

  Ebook

  Apetyt na rzeczywistość

  Ewa Kobyłecka-Piwońska, Agnieszka Kłosińska-Nachin

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Publikacja jest zbiorem artykułów eksplorujących relacje między dziennikarstwem a literaturą z różnych perspektyw i w różnych obszarach językowych. Wobec postępującej w ostatnich dziesięcioleciach kontaminacji między dziennikarstwem a literaturą autorzy tekstów pochylają się nad historycznymi związkami między badanymi dziedzinami (począwszy od starożytności do czasów najbardziej współczesnych), stawiają pytania dotyczące kontekstów kulturowych de...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka Apetyt na rzeczywistość, Ebook | Ewa Kobyłecka-Piwońska, Agnieszka Kłosińska-Nachin
  okładka Apetyt na rzeczywistość, Ebook | Ewa Kobyłecka-Piwońska, Agnieszka Kłosińska-Nachin

  Publikacja jest zbiorem artykułów eksplorujących relacje między dziennikarstwem a literaturą z różnych perspektyw i w różnych obszarach językowych. Wobec postępującej w ostatnich dziesięcioleciach kontaminacji między dziennikarstwem a literaturą autorzy tekstów pochylają się nad historycznymi związkami między badanymi dziedzinami (począwszy od starożytności do czasów najbardziej współczesnych), stawiają pytania dotyczące kontekstów kulturowych determinujących badaną ekspresję...

  okładka Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego, Ebook | Agnieszka Wencel, Tomasz Koniarski

  Ebook

  Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego

  Agnieszka Wencel, Tomasz Koniarski

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Monografia dotyczy zagadnienia z obszaru zaawansowanej rachunkowości finansowej - podatku dochodowego odroczonego. Jej autorami są pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwent tego wydziału - praktyk księgowy. Ich współpraca zaowocowała publikacją posiadającą walory zarówno naukowe, jak i empiryczne. Zaprezentowali w niej cele i funkcje rewizji finansowej oraz poszczególne etapy badania sprawozdania fin...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 22,45

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego, Ebook | Agnieszka Wencel, Tomasz Koniarski
  okładka Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego, Ebook | Agnieszka Wencel, Tomasz Koniarski

  Monografia dotyczy zagadnienia z obszaru zaawansowanej rachunkowości finansowej - podatku dochodowego odroczonego. Jej autorami są pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwent tego wydziału - praktyk księgowy. Ich współpraca zaowocowała publikacją posiadającą walory zarówno naukowe, jak i empiryczne. Zaprezentowali w niej cele i funkcje rewizji finansowej oraz poszczególne etapy badania sprawozdania finansowego. Scharakteryzowali ro...

  okładka Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych, Ebook | Iwa Kuchciak

  Ebook

  Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych

  Iwa Kuchciak

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Treść pracy świadczy o dobrej znajomości materii funkcjonowania oaz podatkowych. Autorka dowiodła tego we wcześniej napisanej i pozytywnie obronionej dysertacji doktorskiej, której byłem recenzentem. Jej dotychczasowy dorobek stworzył dobre podstawy do napisania monografii, zasługującej na opublikowanie (...) W dotychczasowej, rodzimej literaturze przedmiotu ukazało się, na przestrzeni kilkudziesięciu lat, zaledwie kilka pozycji książkowych na te...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 16,80

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych, Ebook | Iwa Kuchciak
  okładka Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych, Ebook | Iwa Kuchciak

  Treść pracy świadczy o dobrej znajomości materii funkcjonowania oaz podatkowych. Autorka dowiodła tego we wcześniej napisanej i pozytywnie obronionej dysertacji doktorskiej, której byłem recenzentem. Jej dotychczasowy dorobek stworzył dobre podstawy do napisania monografii, zasługującej na opublikowanie (...) W dotychczasowej, rodzimej literaturze przedmiotu ukazało się, na przestrzeni kilkudziesięciu lat, zaledwie kilka pozycji książkowych na temat oaz podatkowych. Każda kol...

  okładka Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa, Ebook | Agnieszka Matuszewska-Pierzynka

  Ebook

  Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa

  Agnieszka Matuszewska-Pierzynka

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Prywatyzacja bezpośrednia przez oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania spółce kapitałowej wydaje się szczególną metodą przekształceń własnościowych, ponieważ ze względu na swój pracowniczy charakter najpełniej wpisuje się w realizację zarówno ekonomicznych, jak i społecznych celów tego procesu. W monografii skoncentrowano się na kwestii wypełniania przez spółki kapitałowe odpłatnie korzystające z majątku przedsiębiorstw pa...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 20,50

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa, Ebook | Agnieszka Matuszewska-Pierzynka
  okładka Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa, Ebook | Agnieszka Matuszewska-Pierzynka

  Prywatyzacja bezpośrednia przez oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania spółce kapitałowej wydaje się szczególną metodą przekształceń własnościowych, ponieważ ze względu na swój pracowniczy charakter najpełniej wpisuje się w realizację zarówno ekonomicznych, jak i społecznych celów tego procesu. W monografii skoncentrowano się na kwestii wypełniania przez spółki kapitałowe odpłatnie korzystające z majątku przedsiębiorstw państwowych zobowiązań finansowy...

  okładka Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości, Ebook | Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski

  Ebook

  Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości

  Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  6,0 (ocen: 1)

  Niewątpliwym walorem poznawczym niniejszego opracowania jest bogactwo prezentowanych w nim treści opracowanych przez Autorów na podstawie bardzo zróżnicowanych, oryginalnych, bogatych materiałów źródłowych. Monografia stanowi interesujący i oryginalny dorobek Autorów, który z pewnością znajdzie wielu czytelników w różnych ośrodkach akademickich oraz z praktyki gospodarczej zajmujących się bezpośrednio i/lub pośrednio rynkiem nieruchomości oraz je...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 19,20

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości, Ebook | Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski
  okładka Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynków nieruchomości, Ebook | Ewa Kucharska-Stasiak, Magdalena Załęczna, Konrad Żelazowski

  Niewątpliwym walorem poznawczym niniejszego opracowania jest bogactwo prezentowanych w nim treści opracowanych przez Autorów na podstawie bardzo zróżnicowanych, oryginalnych, bogatych materiałów źródłowych. Monografia stanowi interesujący i oryginalny dorobek Autorów, który z pewnością znajdzie wielu czytelników w różnych ośrodkach akademickich oraz z praktyki gospodarczej zajmujących się bezpośrednio i/lub pośrednio rynkiem nieruchomości oraz jego finansowaniem. Stanowić będ...

  okładka Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową, Ebook | Agnieszka Zatorska

  Ebook

  Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową

  Agnieszka Zatorska

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Monografia jest poświęcona polskim i słoweńskim predykatorom kauzatywnym z para-frazą przymiotnikową. Autorka dokonuje charakterystyki predykatorów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową ze względu na rodzaje struktur zdaniowych oraz typologii struktur predykatowo-argumentowych, których odzwierciedleniem są zdania zawiera-jące analizowane czasowniki. Zawiera też wnioski dotyczące powiązania między budo-wą semantyczno-składniową struktur zdaniowy...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową, Ebook | Agnieszka Zatorska
  okładka Polskie i słoweńskie predykatory kauzatywne z parafrazą przymiotnikową, Ebook | Agnieszka Zatorska

  Monografia jest poświęcona polskim i słoweńskim predykatorom kauzatywnym z para-frazą przymiotnikową. Autorka dokonuje charakterystyki predykatorów kauzatywnych z parafrazą przymiotnikową ze względu na rodzaje struktur zdaniowych oraz typologii struktur predykatowo-argumentowych, których odzwierciedleniem są zdania zawiera-jące analizowane czasowniki. Zawiera też wnioski dotyczące powiązania między budo-wą semantyczno-składniową struktur zdaniowych realizujących predykat kauz...

  okładka Polish Commercial Law in a Nutshell, Ebook | Bartosz Kucharski

  Ebook

  Polish Commercial Law in a Nutshell

  Bartosz Kucharski

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  The aim of the present book is to give an outline of Polish Commercial Law in English language. The book follows the usual sequence of lectures on Commercial Law in Poland dividing the content in two parts. First part is on entrepreneurs mainly partnerships and companies as the most important forms of organization of business and second part is on commercial acts especially contract. The latter part includes also chapters on securities as wall as...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 23,50

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Polish Commercial Law in a Nutshell, Ebook | Bartosz Kucharski
  okładka Polish Commercial Law in a Nutshell, Ebook | Bartosz Kucharski

  The aim of the present book is to give an outline of Polish Commercial Law in English language. The book follows the usual sequence of lectures on Commercial Law in Poland dividing the content in two parts. First part is on entrepreneurs mainly partnerships and companies as the most important forms of organization of business and second part is on commercial acts especially contract. The latter part includes also chapters on securities as wall as on prevention of unfair compe...

  okładka EkoMiasto#Społeczeństwo, Ebook | Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Agnieszka Rzeńca

  Ebook

  EkoMiasto#Społeczeństwo

  Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Agnieszka Rzeńca

  Wydawnictwo: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  0,0 (brak ocen)

  Autorzy książki EkoMiasto#Społeczeństwo koncentrują się na wymiarze społecznym zrównoważonego rozwoju przestrzeni zurbanizowanych. Miasto interpretowane jest tutaj przez pryzmat relacji międzyludzkich, jakości życia, dziedzictwa kulturowego oraz aktywności społeczności miejskich. Ideą przewodnią monografii jest teza wskazująca, że współpraca, konsensus i współtworzenie miasta przez jego użytkowników są kluczowym warunkiem i wyzwaniem determinując...

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 0,00
  okładka EkoMiasto#Społeczeństwo, Ebook | Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Agnieszka Rzeńca
  okładka EkoMiasto#Społeczeństwo, Ebook | Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki, Agnieszka Rzeńca

  Autorzy książki EkoMiasto#Społeczeństwo koncentrują się na wymiarze społecznym zrównoważonego rozwoju przestrzeni zurbanizowanych. Miasto interpretowane jest tutaj przez pryzmat relacji międzyludzkich, jakości życia, dziedzictwa kulturowego oraz aktywności społeczności miejskich. Ideą przewodnią monografii jest teza wskazująca, że współpraca, konsensus i współtworzenie miasta przez jego użytkowników są kluczowym warunkiem i wyzwaniem determinującym rozwój społeczno-gospodarcz...

  okładka Emisja do powietrza - jak uniknąć pułapek interpretacyjnych?, Ebook | Agnieszka Świerczewska

  Ebook

  Emisja do powietrza - jak uniknąć pułapek interpretacyjnych?

  Agnieszka Świerczewska

  Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

  0,0 (brak ocen)

  Kiedy prowadzisz instalację, powinieneś pamiętać o uzgodnieniach formalno-prawnych w zakresie emisji do powietrza.

  Ebook dostępny w formacie: pdf, pdf-drm

  Ebook dostępny od: 14,90

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Emisja do powietrza - jak uniknąć pułapek interpretacyjnych?, Ebook | Agnieszka Świerczewska
  okładka Emisja do powietrza - jak uniknąć pułapek interpretacyjnych?, Ebook | Agnieszka Świerczewska

  Kiedy prowadzisz instalację, powinieneś pamiętać o uzgodnieniach formalno-prawnych w zakresie emisji do powietrza.

  okładka Zaczarowana codzienność, czyli bezwstydnie optymistycznie o życiu. Zeszyt 3, Ebook | Agnieszka Korzeniewska

  Ebook

  Zaczarowana codzienność, czyli bezwstydnie optymistycznie o życiu. Zeszyt 3

  Agnieszka Korzeniewska

  Wydawnictwo: Od deski do deski

  0,0 (brak ocen)

  Magda Omilianowicz: „Przekraczające granice” to cykl moich wywiadów z barwnymi, nietuzinkowymi kobietami m.in. panią Teresą – 82 letnią Królową Autostopu, Martą Frey – malarką, Magdaleną Kozak – lekarką, która była na dwóch misjach w Afganistanie. Każda z nich jest wyjątkowa i wspaniała. Jak pierwszy raz przeczytałam teksty Agnieszki Korzeniewskiej, posłuchałam jej wypowiedzi na fb – to od razu pomyślałam: kolejna niesamowita babka! Energiczna, r...

  Ebook dostępny w formacie: mobi, epub

  Ebook dostępny od: 14,90

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  okładka Zaczarowana codzienność, czyli bezwstydnie optymistycznie o życiu. Zeszyt 3, Ebook | Agnieszka Korzeniewska
  okładka Zaczarowana codzienność, czyli bezwstydnie optymistycznie o życiu. Zeszyt 3, Ebook | Agnieszka Korzeniewska

  Magda Omilianowicz: „Przekraczające granice” to cykl moich wywiadów z barwnymi, nietuzinkowymi kobietami m.in. panią Teresą – 82 letnią Królową Autostopu, Martą Frey – malarką, Magdaleną Kozak – lekarką, która była na dwóch misjach w Afganistanie. Każda z nich jest wyjątkowa i wspaniała. Jak pierwszy raz przeczytałam teksty Agnieszki Korzeniewskiej, posłuchałam jej wypowiedzi na fb – to od razu pomyślałam: kolejna niesamowita babka! Energiczna, radosna, idealna bohaterka moic...

  okładka Zaczarowana codzienność, czyli bezwstydnie optymistycznie o życiu. Zeszyt 4, Ebook | Agnieszka Korzeniewska

  Ebook

  Zaczarowana codzienność, czyli bezwstydnie optymistycznie o życiu. Zeszyt 4

  Agnieszka Korzeniewska

  Wydawnictwo: Od deski do deski

  0,0 (brak ocen)

  „...Każdego dnia dostarczę Ci dawki bezwstydnego optymizmu, który sprawi, że poczujesz wielką moc sprawczą słowa i uwierzysz, że jesteś wyjątkową osobą żyjącą w wyjątkowym świecie. Czasem będą to dłuższe teksty, czasem zaledwie zarys myśli. Codzienne sytuacje z Twojego, mego, ich życia. Dwanaście skromnych książeczek zwanych "zeszytami", które zmienią Twoje spojrzenie na otaczającą Cię rzeczywistość. Napisane przez kobietę, bo przecież kto lepiej...

  Ebook dostępny w formacie: mobi, epub