Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  Promocja
  okładka Pożegnanie powstańca Artura Grottgera, Książka | Justyna Mrowiec, Marta Dobrowolska-Kierył
  Promocja
  okładka Pożegnanie powstańca Artura Grottgera, Książka | Justyna Mrowiec, Marta Dobrowolska-Kierył

  Dlaczego flaga polski jest biało0czrwona? Czym jest kokarda narodowa? Jak wytłumaczyć dziecku, na czym polegały rozbiory Polski i w jaki sposób opowiedzieć o powstaniu styczniowym? Najlepiej zrobić to przez zabawę. Opowiadanie, krótkie teksty informacyjne i ćwiczenia polegające na rysowaniu, malowaniu i wycinaniu przybliżą najmłodszym nie tylko historię XIX-wiecznej Polski, lecz także główne pojęcia związane z patriotyzmem, i malarstwem historycznym. Jeśli twoje dziecko sądzi...

  Promocja
  okładka Miedzy nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana, Książka | Kukiełko-Rogozińska Kalina
  Promocja
  okładka Miedzy nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana, Książka | Kukiełko-Rogozińska Kalina

  Praca doktorska Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana została wyróżniona II nagrodą oraz rekomendacją do wydania pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury w IX edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. O globalnej wiosce słyszy się często, ale nazwisko autora tego terminu, jego poglądy i dzieła znane są tylko nielicznym. W swej pracy Kalina Kukiełko-Rogozińska nie tylko o...

  Promocja
  okładka Ojczysty, Książka |
  Promocja
  okładka Ojczysty, Książka |

  Promocja
  okładka Etyczny i pragmatyczny Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Książka | Kłosińska Katarzyna
  Promocja
  okładka Etyczny i pragmatyczny Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku, Książka | Kłosińska Katarzyna

  "Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 rok" to ciekawa publikacja o dyskursie politycznym. Oparta na obszernej próbie materiałowej monografia autorstwa Katrzyny Kłosińskiej zawiera nową propozycję oglądu oraz oceny jezyka polityki w okresie minionego dwudziestolecia. Rozprawa ta wnosi szereg informacji o dyskursie politycznym tego okresu, stanowiąc oryginalne opracowanie naukowe. prof. dr hab. Stanisław Dubisz Książka Katarzyny Kłosińskiej jest owocem ...

  Promocja
  okładka Białe Kruki Gry i zabawy ruchowe z lat 1821-1939, Książka |
  Promocja
  okładka Białe Kruki Gry i zabawy ruchowe z lat 1821-1939, Książka |

  Publikacja przedstawia opisy zapomnianych dziś, lecz nadal potencjalnie przydatnych gier i zabaw ruchowych dla dzieci – ponad sto zabaw i gier opublikowanych w polskojęzycznych podręcznikach w latach 1821-1939. W opracowaniu znajdują się zabawy nie tylko dziś już nieznane, lecz również unikatowe. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla badaczy tematu, poszukujących usystematyzowanej wiedzy na temat dawnych gier i zabaw, jak i antropologów kultury, historyków sportu i kulturo...

  Promocja
  okładka Teoria i estetyka fotografii cyfrowej Antologia, Książka |
  Promocja
  okładka Teoria i estetyka fotografii cyfrowej Antologia, Książka |

  Antologia „Teoria i estetyka fotografii cyfrowej” przynosi zróżnicowane naukowe spojrzenia na tę nową i gwałtownie rozwijającą się gałąź sztuk plastycznych – spojrzenia kulturoznawcze i medioznawcze. Na publikację składa się kilkanaście tekstów autorów zagranicznych, z teoretycznym wprowadzeniem jej polskiego redaktora – dr. hab. Piotra Zawojskiego. Pomimo naukowego charakteru jest to także przystępny przewodnik po tej dziedzinie dla fotografów, fotoedytorów czy specjalistów ...

  Promocja
  okładka Historia Rosji XX wieku 1894-1922, Książka | Zubow Andriej
  Promocja
  okładka Historia Rosji XX wieku 1894-1922, Książka | Zubow Andriej

  „Historia Rosji XX wieku” jest monumentalnym kompendium, pióra kilkudziesięciorga specjalistów, wydanym pod redakcją prof. Andrieja Zubowa, pierwotnie po rosyjsku w roku 2009. Zubow przyjął za cel stworzyć dzieło historiografii moralnej – nie unikające oceny moralnej opisywanych wydarzeń, stawiające w centrum człowieka a nie proces dziejowy, potępiające komunizm ale i podnoszące zasługi tych Rosjan którzy przeciwstawiali mu się w kraju czy zagranicą. Tom wydany obecnie w pols...

  Promocja
  okładka Nowa Widownia O promocji w kulturze, Książka | Czarnecki Sławomir
  Promocja
  okładka Nowa Widownia O promocji w kulturze, Książka | Czarnecki Sławomir

  Nowa widownia Sławomira Czarneckiego to książka o promocji w kulturze i o promocji kultury. Autor, przyjmując założenie: im lepiej zrozumiemy odbiorcę, tym skuteczniej będziemy promować kulturę, przystępuje do rekonstrukcji świadomości ;typu idealnego; odbiorcy kultury. W oparciu o tę wiedzę przedstawia możliwości stosowania w promocji kultury narzędzi z zakresu marketingu i public relations.

  Promocja
  okładka Skandal, gafa, prowokacja, Książka | Bąbel Agnieszka
  Promocja
  okładka Skandal, gafa, prowokacja, Książka | Bąbel Agnieszka

  Książka powstała z inspiracji skomplikowanym światem życia codziennego na ziemiach polskich w zaborze rosyjskim w drugiej połowie XIX wieku, utrwalonym w literaturze pięknej i przekazie dokumentalnym. Jest to obraz niezwykle bogaty – taki, jakim go świadomie kreowano, ale również taki, jaki daje się odczytać „spomiędzy linijek”, nierzadko wbrew świadomym intencjom autorów. Ukazuje on dwoiste oblicze epoki: konformizm i bunt, zasady kształtujące współżycie społeczne i pragnie...

  Promocja
  okładka Polska Biblioteka Widmowa, Książka | Dunin-Wąsowicz Paweł
  Promocja
  okładka Polska Biblioteka Widmowa, Książka | Dunin-Wąsowicz Paweł

  Publikacja jest swoistym leksykonem książek nieistniejących, fikcyjnych, skrzętnie wynotowanych z lektur autora. Przedstawia zarówno cytowane tytuły widmo, jak również autentyczne publikacje, schowane pod różnymi kryptonimami. o zupełnie niepotrzebna książka, którą każdy by chciał mieć w domu. Książka, która powstała z książek, które nigdy nie istniały. Wytrwały i niezrównany Paweł Dunin-Wąsowicz kolejny raz dokonuje cudu: robi coś z niczego. I jakie to piękne! Marcin Świetli...

  Promocja
  okładka Atlas Obrazów Mnemosyne, Książka | Warburg Aby
  Promocja
  okładka Atlas Obrazów Mnemosyne, Książka | Warburg Aby

  Uznawany za opus magnum Warburga, Atlas obrazów Mnemosyne, jest przedsięwzięciem niezwykłym: wybitny badacz kultury zestawiając ze sobą między innymi dzieła sztuki z różnych epok, zdjęcia prasowe, reklamy, grafiki czy stronice z traktatów naukowych zamierzał stworzyć narzędzie unaoczniające i problematyzujące pamięć zbiorową Europejczyków. Atlas nigdy nie został ukończony, ale i tak zyskał status jednej z najważniejszych książek XX wieku, stając się inspiracją dla historyków ...

  Promocja
  okładka Prace rentowne, Książka | Toniak Ewa
  Promocja
  okładka Prace rentowne, Książka | Toniak Ewa

  „Prace rentowne” to rekonstrukcja zupełnie nieznanego dotychczas badaczom zjawiska, jakim była, na poły towarzyska, grupa malarzy, grafików i rzeźbiarzy, specjalizująca się w sztuce użytkowej i architekturze wnętrz. Grupa została stworzona w okresie odwilży lat 1956-1958 przez dwóch warszawskich malarzy, braci Andrzeja i Jerzego Mierzejewskich, synów przedwojennego artysty z kręgu Formistów, Jacka Mierzejewskiego. To także publikacja o „innym” dyskursie artystycznym pierwszy...

  Promocja
  okładka Szczecin Grudzień-Sierpień-Grudzień, Książka | Szejnert Małgorzata
  Promocja
  okładka Szczecin Grudzień-Sierpień-Grudzień, Książka | Szejnert Małgorzata

  Książka "Szczecin: Grudzień - Sierpień - Grudzień" ukazała się nakładem Narodowego Centrum Kultury w ramach obchodów 35-lecia powstania Solidarności.To V wydanie reportażu autorstwa Małgorzaty Szejnert i Tomasza Zalewskiego dokumentującego negocjacje strajkowe w sierpniu 1980 r. w Szczecińskiej stoczni. Kiedy 22 sierpnia 1980 r. Małgorzata Szejnert i Tomasz Zalewski przyjechali do Szczecina, Stocznia Warskiego stała już cztery dni, a gdańska tydzień. Dwójkę reporterów, którzy...

  Promocja
  okładka Emocje w kulturze, Książka |
  Promocja
  okładka Emocje w kulturze, Książka |

  Książka jest zbiorem ukazujących się po raz pierwszy w języku polskim klasycznych i nowszych tekstów wybitnych badaczy zachodnich zajmujących się problematyką kulturowych zróżnicowań w postrzeganiu i definiowaniu oraz doświadczaniu i kształtowaniu emocji. Na tle prac teoretycznych z zakresu nauk pokrewnych antropologii kulturowej (socjologii, historii, językoznawstwa) ukazana została specyfika perspektywy antropologii emocji – subdyscypliny rozwijającej się od kilku dekad w ...

  Promocja
  okładka Małpy Pana Boga Obrazy Tom 1-2, Książka | Parowski Maciej
  Promocja
  okładka Małpy Pana Boga Obrazy Tom 1-2, Książka | Parowski Maciej

  W I tomie pt. „Słowa", który ukazał się nakładem NCK w 2011 r., Parowski pełnił rolę kronikarza sztuki wyobraźni w III Rzeczpospolitej. Tom II został natomiast poświęcony związkom literatury science-fiction ze sztukami wizualnymi. Tym razem Parowski pisze o grafice, komiksie i filmie fantastycznym. Z publikacji tej wyłania się obraz ewolucji sztuk wizualnych, które dzisiaj stały się pełnoprawnymi obywatelami fantastycznego światka. ,,Małpy Pana Boga. Obrazy" to wydanie skład...

  Promocja
  okładka Wspólne nie znaczy niczyje, Książka | Alicja Szyguła, Jakub Głaz
  Promocja
  okładka Wspólne nie znaczy niczyje, Książka | Alicja Szyguła, Jakub Głaz

  Wspólne nie znaczy niczyje to nie tylko ciekawie napisana i zilustrowana, ale też bardzo potrzebna książka dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Alicja Szyguła i Jakub Głaz w przystępny sposób opowiadają, jak otaczająca nas przestrzeń może stawać się atrakcyjna i przyjazna, co stanowi o jej jakości i funkcjonalności, co powoduje, że miejsca w których mieszkamy, odpoczywamy i bawimy się mogą nabierać wartości, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Dowiadujemy się, w jaki sposób a...

  Promocja
  okładka Lekturnik, Książka | Janusz Grzegorz, Gonzales Ernesto
  Promocja
  okładka Lekturnik, Książka | Janusz Grzegorz, Gonzales Ernesto

  Obrazkowy przewodnik, który prowadzi współczesnego czytelnika przez sienkiewiczowski świat, rzucając - jak latarnia morska - snop światła na przygody bohaterskich pokoleń, wielkie tęsknoty Polaków i wielkie polskie sny.

  Promocja
  okładka Wirtualne ciało sztuki, Książka | Wysocka Elżbieta
  Promocja
  okładka Wirtualne ciało sztuki, Książka | Wysocka Elżbieta

  Jak rewolucja technologiczna XX wieku głęboko przeobraziła sztukę i jak wymusiła przewartościowanie materialnej podstawy dzieła? Elżbieta Wysocka sugestywnie pokazuje zmianę tradycyjnej postaci dzieła – opartej na trwałości jego fizycznego fundamentu – na współczesne formaty cyfrowe, będące odwrotnością cech konwencjonalnych. Niezmienne pozostaje najważniejsze pytanie archiwisty – konserwatora o zachowanie tożsamości dzieła, jego niezbywalnych właściwości w procesie „przepis...

  Promocja
  okładka Filozofia na wynos, Książka | Gretkowska Manuela
  Promocja
  okładka Filozofia na wynos, Książka | Gretkowska Manuela

  Czy znajomość historii filozofii może uratować młodego surfera z Kalifornii przed utonięciem? A może wystarczy przyjaźń z nastoletnią Marysią z Polski? Jak pracował Leonardo da Vinci? Jak zginął Giordano Bruno? Czy Kartezjusz lubił psy? Która królowa zamiast władzy wybrała filozofię? Co Schopenhauer myślał o Heglu? Najnowsza powieść Manueli Gretkowskiej pozwala młodemu czytelnikowi przeżyć fascynującą przygodę, pełną podróży w czasie i przestrzeni, a przy okazji poznać hist...

  Promocja
  okładka Lafit Ludzie Kultury o sobie, Książka | Chojecki Mirosław
  Promocja
  okładka Lafit Ludzie Kultury o sobie, Książka | Chojecki Mirosław

  Album Lafit. Ludzie Kultury o sobie powstał w oparciu o liczne materiały poświęcone członkom redakcji paryskiej. Zawiera wypowiedzi m.in. Jerzego Giedroycia, Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Miłosza czy Melchiora Wańkowicza, opracowane w formie ponad 350 cytatów. W albumie tym ludzie Kultury oraz współpracownicy Instytutu Literackiego w Paryżu opowiadają o początkach Kultury, życiu codziennym, linii politycznej, relacjach z Polską i ideach przyświe...

  Promocja
  okładka Wampiry w średniowiecznej Polsce, Książka | Łukasz Maurycy Stanaszek
  Promocja
  okładka Wampiry w średniowiecznej Polsce, Książka | Łukasz Maurycy Stanaszek

  Jak wytłumaczyć znaczenie grobów, w których zmarłych pochowano twarzą do ziemi bądź przygnieciono ciężkimi kamieniami? Co oznacza akt odcięcia głowy i złożenia jej pomiędzy nogami? Czy są to pochówki osób, których pośmiertnej aktywności szczególnie się obawiano? Czy tak nietypowa i niejednokrotnie drastyczna (z naszego punktu widzenia)forma potraktowania zwłok miała zapewnić bezpieczeństwo lokalnej społeczności i uchronić ją od niepożądanego wpływu umarłych? A może podobne pr...

  Promocja
  okładka Festum Folkloricum Performatywność folkloru w kulturze współczesnej Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych, Książka | Dziadowiec Joanna
  Promocja
  okładka Festum Folkloricum Performatywność folkloru w kulturze współczesnej Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych, Książka | Dziadowiec Joanna

  Praca otrzymała w 2014 roku I nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Celem pracy było zbadanie na ile specyficzne, z jednej strony wyreżyserowane, z drugiej odrealnione, świąteczne, ludyczne i zrytualizowane międzykulturowe praktyki folklorystyczne (sceniczne i zakulisowe) mogą stanowić interakcyjną odpowiedź na wyobcowanie i bierność człowieka we współczesnym świecie. Międzykulturowe festiwale folklorystyczne, stanowi...

  Promocja
  okładka Sienkiewicz dzisiaj, Książka |
  Promocja
  okładka Sienkiewicz dzisiaj, Książka |

  Dobór tekstów, składających się na antologię, został podyktowany dwoma zasadniczymi względami: czasem ich powstania i tym, że dotyczą one bezpośrednio samej twórczości Sienkiewicza […]. To, że autorzy w swych wypowiedziach skupili się głównie na pojedynczych tekstach Sienkiewicza, nie oznacza jednak, że nie wyprowadzają oni wniosków o charakterze bardziej ogólnym, dotyczących nie tylko twórczości samego pisarza, ale również polskiej historii i kultury. Często wybrane teksty w...

  Promocja
  okładka Kukliński Jak polski oficer świat uratował, Książka | Sobolewski Wojciech
  Promocja
  okładka Kukliński Jak polski oficer świat uratował, Książka | Sobolewski Wojciech

  „Oto historia niezwykłego człowieka – polskiego oficera, który rzucił wyzwanie największemu imperium świata, by uchronić Europę przed szaleństwem wojny atomowej i zwycięstwem komunizmu”

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.