Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawca

  Promocja
  okładka Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia Sektor niepubliczny, Książka | Buliński Leszek

  Książka. Oprawa miękka

  Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia Sektor niepubliczny

  Buliński Leszek

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Wśród licznych opracowań dotyczących poszczególnych aspektów działalności zakładów opieki zdrowotnej przedstawiona praca ujmuje możliwie całościowo proces rozwoju rynku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Autor wyznaczył sobie trudne zadanie zaproponowania kolejnej pozycji literatury, która ma wyjaśnić możliwości i trudności rozwoju sektora prywatnego w opiece zdrowotnej wobec aktualnego stanu prawnego, organizacyjnego i finansowe...

  Książka dostępna od: 37,18
  Cena katalogowa 57,20

  Kupuj z kodem od: 47,20 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia Sektor niepubliczny, Książka | Buliński Leszek
  Promocja
  okładka Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia Sektor niepubliczny, Książka | Buliński Leszek

  Wśród licznych opracowań dotyczących poszczególnych aspektów działalności zakładów opieki zdrowotnej przedstawiona praca ujmuje możliwie całościowo proces rozwoju rynku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Autor wyznaczył sobie trudne zadanie zaproponowania kolejnej pozycji literatury, która ma wyjaśnić możliwości i trudności rozwoju sektora prywatnego w opiece zdrowotnej wobec aktualnego stanu prawnego, organizacyjnego i finansowego oraz subiektywnych odczuć pacjentów. Z recenzj...
  Promocja
  okładka Zielony łańcuch dostaw Zarządzanie, pomiar, ocena, Książka | Blanka Tundys

  Książka. Oprawa miękka

  Zielony łańcuch dostaw Zarządzanie, pomiar, ocena

  Blanka Tundys

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Monografia w sposób kompleksowy przybliża problematykę zarządzania zielonym łańcuchem dostaw. W kolejnych rozdziałach opracowania prezentowane są: teoretyczne aspekty zielonego łańcucha dostaw, instrumenty i narzędzia wykorzystywane w pomiarze łańcucha dostaw, rozwiązania dynamizujące i stymulujące procesy w łańcuchu dostaw oraz wieloaspektowa ocena funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw w kontekście nowego modelu biznesowego przedsiębiorstw. W...

  Książka dostępna od: 58,50
  Cena katalogowa 90,00

  Kupuj z kodem od: 80,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Zielony łańcuch dostaw Zarządzanie, pomiar, ocena, Książka | Blanka Tundys
  Promocja
  okładka Zielony łańcuch dostaw Zarządzanie, pomiar, ocena, Książka | Blanka Tundys

  Monografia w sposób kompleksowy przybliża problematykę zarządzania zielonym łańcuchem dostaw. W kolejnych rozdziałach opracowania prezentowane są: teoretyczne aspekty zielonego łańcucha dostaw, instrumenty i narzędzia wykorzystywane w pomiarze łańcucha dostaw, rozwiązania dynamizujące i stymulujące procesy w łańcuchu dostaw oraz wieloaspektowa ocena funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw w kontekście nowego modelu biznesowego przedsiębiorstw. W monografii postuluje się zmianę podejścia z trady...
  Promocja
  okładka Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce, Książka | Artur Arkadiusz Trzebiński

  Książka. Oprawa miękka

  Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce

  Artur Arkadiusz Trzebiński

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Książka stanowi pierwszą na polskim rynku, kompleksową analizę rynku funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na rynku nieruchomości. Na wstępie przedstawiono genezę powstania funduszy nieruchomości na świecie oraz ich historie. Szczególną uwagę zwrócono na polski rynek funduszy nieruchomości, który zaprezentowano z poziomu otoczenia prawno-podatkowego oraz miejsca funduszy nieruchomości w rynku funduszy inwestycyjnych. Ważną częścią książki jes...

  Książka dostępna od: 29,90
  Cena katalogowa 46,00

  Kupuj z kodem od: 36,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce, Książka | Artur Arkadiusz Trzebiński
  Promocja
  okładka Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce, Książka | Artur Arkadiusz Trzebiński

  Książka stanowi pierwszą na polskim rynku, kompleksową analizę rynku funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na rynku nieruchomości. Na wstępie przedstawiono genezę powstania funduszy nieruchomości na świecie oraz ich historie. Szczególną uwagę zwrócono na polski rynek funduszy nieruchomości, który zaprezentowano z poziomu otoczenia prawno-podatkowego oraz miejsca funduszy nieruchomości w rynku funduszy inwestycyjnych. Ważną częścią książki jest szeroki przegląd literatury krajowej i światowej...
  Promocja
  okładka Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Książka | Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

  Książka. Oprawa miękka

  Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

  Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Duet autorski, specjalizujący się w problematyce zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym z dużym dorobkiem teoretycznym i praktycznym jest gwarancją wysokiego poziomu naukowego tekstów. Autorzy monografii są ponadto znani z wielu innych publikacji w piśmiennictwie fachowym. Recenzowana monografia dała im możliwość pogłębienia i poszerzenia niektórych zagadnień, a także wprowadzenia do tekstów wielu nowych zagadnień naukowych, dotychcz...

  Książka dostępna od: 58,50
  Cena katalogowa 90,00

  Kupuj z kodem od: 80,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Książka | Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
  Promocja
  okładka Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Książka | Adam Jabłoński, Marek Jabłoński

  Duet autorski, specjalizujący się w problematyce zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym z dużym dorobkiem teoretycznym i praktycznym jest gwarancją wysokiego poziomu naukowego tekstów. Autorzy monografii są ponadto znani z wielu innych publikacji w piśmiennictwie fachowym. Recenzowana monografia dała im możliwość pogłębienia i poszerzenia niektórych zagadnień, a także wprowadzenia do tekstów wielu nowych zagadnień naukowych, dotychczas dość skromnie prezentowanych w piśmiennictwie n...
  Promocja
  okładka Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, Książka | Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Ro Skikiewicz

  Książka. Oprawa miękka

  Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury

  Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Ro Skikiewicz

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Książka jest atrakcyjną propozycją wydawniczą i adresowana jest zarówno do pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego, a zwłaszcza menedżerów sektora finansowego. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski

  Książka dostępna od: 49,01
  Cena katalogowa 75,40

  Kupuj z kodem od: 65,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, Książka | Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Ro Skikiewicz
  Promocja
  okładka Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, Książka | Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Ro Skikiewicz

  Książka jest atrakcyjną propozycją wydawniczą i adresowana jest zarówno do pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego, a zwłaszcza menedżerów sektora finansowego. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski
  Promocja
  okładka Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Nauka o organizacji i zarządzaniu w obecnym czasie skupia swoja uwagę przede wszystkim na opracowaniu nowatorskich rozwiązań, dzięki którym współczesne przedsiębiorstwo będzie mogło konkurować na różnych rynkach. Specyfika polskiej gospodarki zmusza do poszukiwań, które pozwolą jej na szybkie dostosowanie się do zdarzeń, jakie niosq z sobą procesy globalizacji i integracji. Wymaga to od ośrodków akademickich czynnego włączenia się w nurt tych pos...

  Książka dostępna od: 43,10
  Cena katalogowa 66,30

  Kupuj z kodem od: 56,30 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, Książka |
  Promocja
  okładka Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, Książka |

  Nauka o organizacji i zarządzaniu w obecnym czasie skupia swoja uwagę przede wszystkim na opracowaniu nowatorskich rozwiązań, dzięki którym współczesne przedsiębiorstwo będzie mogło konkurować na różnych rynkach. Specyfika polskiej gospodarki zmusza do poszukiwań, które pozwolą jej na szybkie dostosowanie się do zdarzeń, jakie niosq z sobą procesy globalizacji i integracji. Wymaga to od ośrodków akademickich czynnego włączenia się w nurt tych poszukiwań. Wyrazem tych działań jest niniejsza publi...
  Promocja
  okładka Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w dz, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w dz

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Zarządzanie i logistyka to dwa obszary, które występują oraz przenikają się zarówno w gospodarce i wspierającej ją ekonomii, jak również w bezpieczeństwie, a także obronności. Publikacja „Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych na kierunku morsko-lądowym" prezentuje, w jaki sposób wspomniane w tytule metody, wykorzystywane w modelowaniu i ocenie zjawisk gospodar...

  Książka dostępna od: 35,75
  Cena katalogowa 55,00

  Kupuj z kodem od: 45,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w dz, Książka |
  Promocja
  okładka Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w dz, Książka |

  Zarządzanie i logistyka to dwa obszary, które występują oraz przenikają się zarówno w gospodarce i wspierającej ją ekonomii, jak również w bezpieczeństwie, a także obronności. Publikacja „Wykorzystanie metod zarządzania i logistyki stosowanej do oceny interoperacyjności logistycznej w działaniach wielonarodowych na kierunku morsko-lądowym" prezentuje, w jaki sposób wspomniane w tytule metody, wykorzystywane w modelowaniu i ocenie zjawisk gospodarczych, związanych z nimi procesów oraz wspierający...
  Promocja
  okładka European Union - China Trade Relationships. In the 70 years of born anniversary and 47 years of sci, Książka | Zdzisław W. Puślecki

  Książka. Oprawa miękka

  European Union - China Trade Relationships. In the 70 years of born anniversary and 47 years of sci

  Zdzisław W. Puślecki

  Wydawnictwo: CeDeWu

  In this research work, Author focus on the analysis of the trade relationships between European Union and People Republic China. Realistic point is important trends in the trade regime between EU and China. China is already in the process of rebalancing its economy towards greater reliance on domestic drivers of growth, in particular consumption. In order to continue its fast convergence in living standards with more prosperous societies, China w...

  Książka dostępna od: 63,70
  Cena katalogowa 98,00

  Kupuj z kodem od: 88,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka European Union - China Trade Relationships. In the 70 years of born anniversary and 47 years of sci, Książka | Zdzisław W. Puślecki
  Promocja
  okładka European Union - China Trade Relationships. In the 70 years of born anniversary and 47 years of sci, Książka | Zdzisław W. Puślecki

  In this research work, Author focus on the analysis of the trade relationships between European Union and People Republic China. Realistic point is important trends in the trade regime between EU and China. China is already in the process of rebalancing its economy towards greater reliance on domestic drivers of growth, in particular consumption. In order to continue its fast convergence in living standards with more prosperous societies, China will also need to increasingly rely on multifactor ...
  Promocja
  okładka Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych - od teorii do praktyki, Książka | Waliszewski (red. nauk.) Krzysztof

  Książka. Oprawa miękka

  Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych - od teorii do praktyki

  Waliszewski (red. nauk.) Krzysztof

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, w tym przestrzeganie norm etycznych, jest jednym z ważnych instrumentów budowania zaufania publicznego do tych instytucji, które jest niezbędne w świadczeniu usług finansowych klientom. Nadal jednak w działalności instytucji finansowych spotyka się przejawy społecznej nieodpowiedzialności, w tym nieodpowiedzialnej i niedostosowanej do potrzeb i sytuacji klienta sprzedaży (misselling) prod...

  Książka dostępna od: 32,50
  Cena katalogowa 50,00

  Kupuj z kodem od: 40,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych - od teorii do praktyki, Książka | Waliszewski (red. nauk.) Krzysztof
  Promocja
  okładka Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych - od teorii do praktyki, Książka | Waliszewski (red. nauk.) Krzysztof

  Społeczna odpowiedzialność biznesu instytucji finansowych, w tym przestrzeganie norm etycznych, jest jednym z ważnych instrumentów budowania zaufania publicznego do tych instytucji, które jest niezbędne w świadczeniu usług finansowych klientom. Nadal jednak w działalności instytucji finansowych spotyka się przejawy społecznej nieodpowiedzialności, w tym nieodpowiedzialnej i niedostosowanej do potrzeb i sytuacji klienta sprzedaży (misselling) produktów finansowych, której konsekwencje mają negaty...
  Promocja
  okładka Zaplanuj swoje szczęście. Praktyczne ćwiczenia z myślenia i działania, Książka | Chybicka Aneta, Poszewiecka Katarzyna

  Książka. Oprawa miękka

  Zaplanuj swoje szczęście. Praktyczne ćwiczenia z myślenia i działania

  Chybicka Aneta, Poszewiecka Katarzyna

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Książka dedykowana jest osobom, które chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie i poprawić jego jakość w oparciu o naukowo zweryfikowane sposoby myślenia i działania. Wskazówki (i arkusze indywidualnych ćwiczeń) zawarte w niej mają na celu poprawić jakość naszego życia. Spowodować, aby być bardziej sprawczym i po prostu szczęśliwym człowiekiem. Dla kogo jest książka „Zaplanuj swoje szczęście"? - Dla osób, które chcą inaczej spojrzeć na siebie i...

  Książka dostępna od: 25,61
  Cena katalogowa 39,40

  Kupuj z kodem od: 29,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Zaplanuj swoje szczęście. Praktyczne ćwiczenia z myślenia i działania, Książka | Chybicka Aneta, Poszewiecka Katarzyna
  Promocja
  okładka Zaplanuj swoje szczęście. Praktyczne ćwiczenia z myślenia i działania, Książka | Chybicka Aneta, Poszewiecka Katarzyna

  Książka dedykowana jest osobom, które chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie i poprawić jego jakość w oparciu o naukowo zweryfikowane sposoby myślenia i działania. Wskazówki (i arkusze indywidualnych ćwiczeń) zawarte w niej mają na celu poprawić jakość naszego życia. Spowodować, aby być bardziej sprawczym i po prostu szczęśliwym człowiekiem. Dla kogo jest książka „Zaplanuj swoje szczęście"? - Dla osób, które chcą inaczej spojrzeć na siebie i swoją rzeczywistość. - Dla osób chcących otworzyć...
  Promocja
  okładka Analiza fundamentalna - wykorzystanie na rynku akcji w Polsce (wyd. II), Książka | Krzysztof Kowalke

  Książka. Oprawa miękka

  Analiza fundamentalna - wykorzystanie na rynku akcji w Polsce (wyd. II)

  Krzysztof Kowalke

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Szczególne miejsce w procesie racjonalizacji decyzji na rynku kapitałowym ma analiza fundamentalna, polegająca na badaniu fundamentów działalności przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie finansowym, jak i niefinansowym. Analiza fundamentalna opiera się na założeniu, iż ceny walorów na giełdzie, powinny kształtować się adekwatnie do jej wskazań. Z tego też powodu wszystkie procedury analizy fundamentalnej, podporządkowane są gromadzeniu informacji, k...

  Książka dostępna od: 31,85
  Cena katalogowa 49,00

  Kupuj z kodem od: 39,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Analiza fundamentalna - wykorzystanie na rynku akcji w Polsce (wyd. II), Książka | Krzysztof Kowalke
  Promocja
  okładka Analiza fundamentalna - wykorzystanie na rynku akcji w Polsce (wyd. II), Książka | Krzysztof Kowalke

  Szczególne miejsce w procesie racjonalizacji decyzji na rynku kapitałowym ma analiza fundamentalna, polegająca na badaniu fundamentów działalności przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie finansowym, jak i niefinansowym. Analiza fundamentalna opiera się na założeniu, iż ceny walorów na giełdzie, powinny kształtować się adekwatnie do jej wskazań. Z tego też powodu wszystkie procedury analizy fundamentalnej, podporządkowane są gromadzeniu informacji, które umożliwią oszacowanie wartości wewnętrznej ak...
  Promocja
  okładka Marketing relacji - teoria i praktyka (wyd. III), Książka | Maciej Mitręga

  Książka. Oprawa miękka

  Marketing relacji - teoria i praktyka (wyd. III)

  Maciej Mitręga

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Książka została zaprojektowana jako swoisty przewodnik dla marketerów w zakresie problematyki kształtowania trwałych relacji z klientem. Spośród jej możliwych obszarów zastosowań praktycznych wypada wymienić m.in. badania skuteczności programów stymulujących lojalność klientów oraz planowanie działań nakierowanych na maksymalizację zysków w całym cyklu związku z klientem. Przegląd mierników relacji stanowiący część książki może być punktem odnies...

  Książka dostępna od: 25,61
  Cena katalogowa 39,40

  Kupuj z kodem od: 29,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Marketing relacji - teoria i praktyka (wyd. III), Książka | Maciej Mitręga
  Promocja
  okładka Marketing relacji - teoria i praktyka (wyd. III), Książka | Maciej Mitręga

  Książka została zaprojektowana jako swoisty przewodnik dla marketerów w zakresie problematyki kształtowania trwałych relacji z klientem. Spośród jej możliwych obszarów zastosowań praktycznych wypada wymienić m.in. badania skuteczności programów stymulujących lojalność klientów oraz planowanie działań nakierowanych na maksymalizację zysków w całym cyklu związku z klientem. Przegląd mierników relacji stanowiący część książki może być punktem odniesienia dla aplikacji komputerowych CRM projektowany...
  Promocja
  okładka Uczenie się i rodzina. Perspektywa andragogiczna, Książka | Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych

  Książka. Oprawa miękka

  Uczenie się i rodzina. Perspektywa andragogiczna

  Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Książka Ewy Przybylskiej i Danuty Wajsprych to systematyczne przedstawienie różnych sposobów rozumienia procesów uczenia się w rodzinie i próba odpowiedzi na pytanie o zadania edukacyjne jakie ma, może i powinna mieć rodzina w kontekście procesów uczenia się przez całe życie. Autorki przyglądają się dzieciństwu i młodości z perspektywy dorosłości, szczególną uwagę poświęcając kategorii codzienności. Treść książki rozpięta jest między pedagogiką s...

  Książka dostępna od: 37,70
  Cena katalogowa 58,00

  Kupuj z kodem od: 48,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Uczenie się i rodzina. Perspektywa andragogiczna, Książka | Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych
  Promocja
  okładka Uczenie się i rodzina. Perspektywa andragogiczna, Książka | Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych

  Książka Ewy Przybylskiej i Danuty Wajsprych to systematyczne przedstawienie różnych sposobów rozumienia procesów uczenia się w rodzinie i próba odpowiedzi na pytanie o zadania edukacyjne jakie ma, może i powinna mieć rodzina w kontekście procesów uczenia się przez całe życie. Autorki przyglądają się dzieciństwu i młodości z perspektywy dorosłości, szczególną uwagę poświęcając kategorii codzienności. Treść książki rozpięta jest między pedagogiką społeczną, pedagogiką rodziny i andragogiką. Ze szc...
  Promocja
  okładka Indywidualna działalność gospodarcza Uproszczone formy ewidencji, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Indywidualna działalność gospodarcza Uproszczone formy ewidencji

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Jeżeli myślisz o indywidualnej działalności gospodarczej lub już ją prowadzisz, to ta książka jest dla Ciebie. Czy wiesz, że obecnie w Polsce jest około 1 miliona kobiet i 2 miliony mężczyzn pracujących na własny rachunek (samozatrudnienie)? Dzięki tej książce dowiesz się o: • istocie samozatrudnienia w warunkach polskiej gospodarki; • relacjach samozatrudnionego z „pracodawcą” i członkami rodziny; • obciążeniach podatkowych i parapodatkowy...

  Książka dostępna od: 31,20
  Cena katalogowa 48,00

  Kupuj z kodem od: 38,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Indywidualna działalność gospodarcza Uproszczone formy ewidencji, Książka |
  Promocja
  okładka Indywidualna działalność gospodarcza Uproszczone formy ewidencji, Książka |

  Jeżeli myślisz o indywidualnej działalności gospodarczej lub już ją prowadzisz, to ta książka jest dla Ciebie. Czy wiesz, że obecnie w Polsce jest około 1 miliona kobiet i 2 miliony mężczyzn pracujących na własny rachunek (samozatrudnienie)? Dzięki tej książce dowiesz się o: • istocie samozatrudnienia w warunkach polskiej gospodarki; • relacjach samozatrudnionego z „pracodawcą” i członkami rodziny; • obciążeniach podatkowych i parapodatkowych; • optymalizacji podatkowej; • niezbędnej dok...
  Promocja
  okładka Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Książka | Danuta Sikora, Adrian Kulczycki
  Książka dostępna od: 44,79
  Cena katalogowa 68,90

  Kupuj z kodem od: 58,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Książka „Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki" stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę,...

  Książka dostępna od: 52,00
  Cena katalogowa 80,00

  Kupuj z kodem od: 70,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, Książka |
  Promocja
  okładka Rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, Książka |

  Książka „Rachunkowość finansowa - od teorii do praktyki" stanowi drugi stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książce Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przed...
  Promocja
  okładka Trendy i wyzwania wspólczesnego marketingu, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Trendy i wyzwania wspólczesnego marketingu

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Aby przetrwać w warunkach dynamicznego otoczenia zarządzający organizacjami muszą nadążać za zmieniającym się rynkiem i oczekiwaniami nabywców. Przedsiębiorstwa, które pragną się rozwijać i zająć mocną pozycję na rynku muszą antycypować nadchodzące zmiany i reagować na nie szybciej niż konkurencja. Niewątpliwie sprzyja temu wiedza o mechanizmach działania rynku, znajomość  trendów i wdrażanie nowych koncepcji marketingowych. Niniejsza publikacja...

  Książka dostępna od: 49,01
  Cena katalogowa 75,40

  Kupuj z kodem od: 65,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Trendy i wyzwania wspólczesnego marketingu, Książka |
  Promocja
  okładka Trendy i wyzwania wspólczesnego marketingu, Książka |

  Aby przetrwać w warunkach dynamicznego otoczenia zarządzający organizacjami muszą nadążać za zmieniającym się rynkiem i oczekiwaniami nabywców. Przedsiębiorstwa, które pragną się rozwijać i zająć mocną pozycję na rynku muszą antycypować nadchodzące zmiany i reagować na nie szybciej niż konkurencja. Niewątpliwie sprzyja temu wiedza o mechanizmach działania rynku, znajomość  trendów i wdrażanie nowych koncepcji marketingowych. Niniejsza publikacja jest odzwierciedleniem problemów nurtujących tak ...
  Promocja
  okładka DZIECI EKRANU. Jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z, Książka | Nicholas Kardaras

  Książka. Broszurowa ze skrzydełkami

  DZIECI EKRANU. Jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z

  Nicholas Kardaras

  Wydawnictwo: CeDeWu

  „DZIECI EKRANU" AUTORSTWA DR. NICHOLASA KARDARASA, SPECJALISTY DS. UZALEŻNIEŃ - TO WSTRZĄSAJĄCA ARGUMENTACJA, ŻE TECHNOLOGIA MA OGROMNY WPŁYW NA MÓZGI DZIECI - I TO WCALE NIE POZYTYWNY. Wszyscy je widzieliśmy: dzieci hipnotycznie wpatrzone w jarzące się ekrany w restauracjach, na placach zabaw i w domach naszych przyjaciół - a ich liczba wciąż rośnie. Oświetlone przez jarzący się blask buzie - dzieci ekranu - mnożą się niczym wirtualna plaga. Le...

  Książka dostępna od: 31,85
  Cena katalogowa 49,00

  Kupuj z kodem od: 39,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka DZIECI EKRANU. Jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z, Książka | Nicholas Kardaras
  Promocja
  okładka DZIECI EKRANU. Jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z, Książka | Nicholas Kardaras

  „DZIECI EKRANU" AUTORSTWA DR. NICHOLASA KARDARASA, SPECJALISTY DS. UZALEŻNIEŃ - TO WSTRZĄSAJĄCA ARGUMENTACJA, ŻE TECHNOLOGIA MA OGROMNY WPŁYW NA MÓZGI DZIECI - I TO WCALE NIE POZYTYWNY. Wszyscy je widzieliśmy: dzieci hipnotycznie wpatrzone w jarzące się ekrany w restauracjach, na placach zabaw i w domach naszych przyjaciół - a ich liczba wciąż rośnie. Oświetlone przez jarzący się blask buzie - dzieci ekranu - mnożą się niczym wirtualna plaga. Lecz za jaką cenę? Czy jest to jedynie nieszkodliwa ...
  Promocja
  okładka Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Książka „Zaawansowana rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki" stanowi trzeci stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książkach: • Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki, • Rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są wybrane treści teoretyczne, poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane j...

  Książka dostępna od: 61,75
  Cena katalogowa 95,00

  Kupuj z kodem od: 85,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, Książka |
  Promocja
  okładka Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, Książka |

  Książka „Zaawansowana rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki" stanowi trzeci stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książkach: • Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki, • Rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są wybrane treści teoretyczne, poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Dzięki tej książce zdobędziesz n...
  Promocja
  okładka Istota i problemy poznania naukowego, Książka | Bogdanienko Jerzy

  Książka. Oprawa miękka

  Istota i problemy poznania naukowego

  Bogdanienko Jerzy

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Problemy poznania naukowego są przedmiotem zainteresowania każdego człowieka nauki. W procesie poznania naukowego badacz dokonuje odkryć naukowych lub interpretuje znane zjawiska w innym ujęciu, co powoduje przyrost wiedzy naukowej oraz rewolucyjne zmiany paradygmatów przyjętych w określonej dyscyplinie naukowej. Bez względu na charakter wytworzonej wiedzy wymagane jest, by cechowała ją wiarygodność, o której zaświadcza w pierwszej kolejności ety...

  Książka dostępna od: 35,10
  Cena katalogowa 54,00

  Kupuj z kodem od: 44,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Istota i problemy poznania naukowego, Książka | Bogdanienko Jerzy
  Promocja
  okładka Istota i problemy poznania naukowego, Książka | Bogdanienko Jerzy

  Problemy poznania naukowego są przedmiotem zainteresowania każdego człowieka nauki. W procesie poznania naukowego badacz dokonuje odkryć naukowych lub interpretuje znane zjawiska w innym ujęciu, co powoduje przyrost wiedzy naukowej oraz rewolucyjne zmiany paradygmatów przyjętych w określonej dyscyplinie naukowej. Bez względu na charakter wytworzonej wiedzy wymagane jest, by cechowała ją wiarygodność, o której zaświadcza w pierwszej kolejności etyczna postawa badacza i stosowanie metody naukowej ...
  Promocja
  okładka Narracje biznesowe. Modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Narracje biznesowe. Modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie

  Wydawnictwo: CeDeWu

  W książce przedstawiono nowoczesne modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie narracji biznesowych, które współcześnie w optymalny sposób umożliwiają aranżowanie formy, systemu zarządzania, struktury organizacyjnej i komunikowania menedżerskiego wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również w układach międzyorganizacyjnych (firma - otoczenie, kooperanci, konkurenci, klienci i inne podmioty zaangażowane). Przedsiębiorstwo p...

  Książka dostępna od: 21,71
  Cena katalogowa 33,40

  Kupuj z kodem od: 23,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Narracje biznesowe. Modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie, Książka |
  Promocja
  okładka Narracje biznesowe. Modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie, Książka |

  W książce przedstawiono nowoczesne modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie narracji biznesowych, które współcześnie w optymalny sposób umożliwiają aranżowanie formy, systemu zarządzania, struktury organizacyjnej i komunikowania menedżerskiego wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również w układach międzyorganizacyjnych (firma - otoczenie, kooperanci, konkurenci, klienci i inne podmioty zaangażowane). Przedsiębiorstwo przyjmuje się w książce jako teatr aktorów organiza...
  Promocja
  okładka Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych, Książka | Pluskota Przemysław

  Książka. Oprawa miękka

  Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych

  Pluskota Przemysław

  Wydawnictwo: CeDeWu

  „Monografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające istotne kwestie związane z problematyką efektywnego i bezpiecz­nego funkcjonowania instytucji mikrofinansowych w Polsce i na świecie. Wyniki prowadzonych badań mogą być wykorzystane (...) jako niezwykle inte­resujące źródło informacji dla osób wykluczonych społecznie i/lub finansowo, tradycyjnych instytucji bankowych oraz innych uczestników rynku finan­sowego (...)....

  Książka dostępna od: 44,85
  Cena katalogowa 69,00

  Kupuj z kodem od: 59,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych, Książka | Pluskota Przemysław
  Promocja
  okładka Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych, Książka | Pluskota Przemysław

  „Monografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające istotne kwestie związane z problematyką efektywnego i bezpiecz­nego funkcjonowania instytucji mikrofinansowych w Polsce i na świecie. Wyniki prowadzonych badań mogą być wykorzystane (...) jako niezwykle inte­resujące źródło informacji dla osób wykluczonych społecznie i/lub finansowo, tradycyjnych instytucji bankowych oraz innych uczestników rynku finan­sowego (...). (...) może być wykorzystywana nie tylko jako podr...
  Promocja
  okładka Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości, Książka | Cieciura Małgorzata

  Książka. Oprawa miękka

  Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości

  Cieciura Małgorzata

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak też dla osób zainteresowanych rachunkowo­ścią i finansami przedsiębiorstwa. Do szczególnych walorów pragmatycznych monografii zaliczyć należy opracowanie: - procedury rozliczania wartości firmy dla polskich jednostek gospodarczych, uwzględniającej zarówno specyfikę polskiego rynku, jak i zalecenia mię­dzynarodowych regulacji rachunkowości, - wzoru...

  Książka dostępna od: 31,20
  Cena katalogowa 48,00

  Kupuj z kodem od: 38,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości, Książka | Cieciura Małgorzata
  Promocja
  okładka Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości, Książka | Cieciura Małgorzata

  Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak też dla osób zainteresowanych rachunkowo­ścią i finansami przedsiębiorstwa. Do szczególnych walorów pragmatycznych monografii zaliczyć należy opracowanie: - procedury rozliczania wartości firmy dla polskich jednostek gospodarczych, uwzględniającej zarówno specyfikę polskiego rynku, jak i zalecenia mię­dzynarodowych regulacji rachunkowości, - wzoru raportu w formie tabelaryczno-opisowej z rozlicza...
  Promocja
  okładka Religia w amerykańskich wyborach prezydenckich, Książka | Peck Anna

  Książka. Oprawa miękka

  Religia w amerykańskich wyborach prezydenckich

  Peck Anna

  Wydawnictwo: CeDeWu

  Jaką rolę ogrywa religia w sekularnym systemie politycznym, takim jak amerykański? Czy wyznanie religijne kandydata w wyborach prezydenckich, jego przynależność do organizacji religijnej, przekonania w kwestiach moralności wpływają na decyzje wyborców? Książka przedstawia transformację w sposobie traktowania religii w prezydenckich kampaniach wyborczych w Stanach Zjednoczonych, zaczynając od dominacji kandydatów grupy WASP, uprzywilejowanych spo...

  Książka dostępna od: 33,80
  Cena katalogowa 52,00

  Kupuj z kodem od: 42,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Religia w amerykańskich wyborach prezydenckich, Książka | Peck Anna
  Promocja
  okładka Religia w amerykańskich wyborach prezydenckich, Książka | Peck Anna

  Jaką rolę ogrywa religia w sekularnym systemie politycznym, takim jak amerykański? Czy wyznanie religijne kandydata w wyborach prezydenckich, jego przynależność do organizacji religijnej, przekonania w kwestiach moralności wpływają na decyzje wyborców? Książka przedstawia transformację w sposobie traktowania religii w prezydenckich kampaniach wyborczych w Stanach Zjednoczonych, zaczynając od dominacji kandydatów grupy WASP, uprzywilejowanych społecznie i politycznie protestantów pochodzenia ang...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.