Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawca

  Promocja
  okładka Weksylologia polska, Książka | Ptak Jan

  Książka. Oprawa twarda

  Weksylologia polska

  Ptak Jan

  Wydawnictwo: DiG

  Weksylologia jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową, uważaną powszechnie za tzw. naukę pomocniczą historii. Przedmiotem jej badań jest chorągiew, przedmiot złożony z płata materii i dodatkowych elementów umożliwiających jego użytkowanie (weksylium) — zarówno w wymiarze praktycznym, jak i symbolicznym. Z uwagi na skąpą literaturę przedmiotu i wciąż kształtujący się obszar zainteresowań weksylologii można uznać prezentowaną książkę za jedyne pols...

  Książka dostępna od: 44,85
  Cena katalogowa 69,00

  Kupuj z kodem od: 59,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Weksylologia polska, Książka | Ptak Jan
  Promocja
  okładka Weksylologia polska, Książka | Ptak Jan

  Weksylologia jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową, uważaną powszechnie za tzw. naukę pomocniczą historii. Przedmiotem jej badań jest chorągiew, przedmiot złożony z płata materii i dodatkowych elementów umożliwiających jego użytkowanie (weksylium) — zarówno w wymiarze praktycznym, jak i symbolicznym. Z uwagi na skąpą literaturę przedmiotu i wciąż kształtujący się obszar zainteresowań weksylologii można uznać prezentowaną książkę za jedyne polskie kompendium wiedzy z tej dy...

  Promocja
  okładka Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, Książka |

  Książka. Oprawa twarda

  Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem średniowiecze i wczesna epoka nowożytna

  Wydawnictwo: DiG

  Polacy i Czesi zaliczani są do grupy Słowian Zachodnich. Historia obu narodów pokazuje jednak, że odgrywały w niej rolę zarówno wpływy ze Wschodu, jak i Zachodu. Ta książka jest właśnie próbą charakterystyki tych wpływów i ich oceny w średniowieczu i epoce nowożytnej. Grupa kompetentnych autorów dokonała analizy różnych zjawisk z zakresu historii politycznej, militarnej, ale także kultury i ideologii. Czy Polska i Czechy były bardziej związane ze...

  Książka dostępna od: 40,95
  Cena katalogowa 63,00

  Kupuj z kodem od: 53,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, Książka |
  Promocja
  okładka Czechy i Polska między Wschodem i Zachodem średniowiecze i wczesna epoka nowożytna, Książka |

  Polacy i Czesi zaliczani są do grupy Słowian Zachodnich. Historia obu narodów pokazuje jednak, że odgrywały w niej rolę zarówno wpływy ze Wschodu, jak i Zachodu. Ta książka jest właśnie próbą charakterystyki tych wpływów i ich oceny w średniowieczu i epoce nowożytnej. Grupa kompetentnych autorów dokonała analizy różnych zjawisk z zakresu historii politycznej, militarnej, ale także kultury i ideologii. Czy Polska i Czechy były bardziej związane ze Wschodem czy Zachodem, a może...

  Promocja
  okładka Józef Piłsudski Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu, Książka | Gaul Jerzy

  Książka. Oprawa twarda

  Józef Piłsudski Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu

  Gaul Jerzy

  Wydawnictwo: DiG

  W tomie II publikacji poświęconej działalności Józefa Piłsudskiego w latach 1914-1918 znajdują się dokumenty z Ogólnego Archiwum Administracji oraz z Archiwum Domu-, Dworu- i Państwa (oddziały Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu). Przedstawiają one m.in. kontrowersje, jak postępować z Piłsudskim, między dyplomatami z c. i. k. MSZ oraz władzami wojskowymi. Archiwalia świadczą o próbach władz austro-węgierskich pozyskania Piłsudskiego do k...

  Książka dostępna od: 40,95
  Cena katalogowa 63,00

  Kupuj z kodem od: 53,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Józef Piłsudski Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu, Książka | Gaul Jerzy
  Promocja
  okładka Józef Piłsudski Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu, Książka | Gaul Jerzy

  W tomie II publikacji poświęconej działalności Józefa Piłsudskiego w latach 1914-1918 znajdują się dokumenty z Ogólnego Archiwum Administracji oraz z Archiwum Domu-, Dworu- i Państwa (oddziały Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu). Przedstawiają one m.in. kontrowersje, jak postępować z Piłsudskim, między dyplomatami z c. i. k. MSZ oraz władzami wojskowymi. Archiwalia świadczą o próbach władz austro-węgierskich pozyskania Piłsudskiego do koncepcji austro-polskiej, czeg...

  Promocja
  okładka Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Książka | Chłapowski Krzysztof

  Książka. Oprawa twarda

  Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe

  Chłapowski Krzysztof

  Wydawnictwo: DiG

  Praca ma charakter wydawnictwa źródłowego, poprzedzonego obszernym wstępem zawierającym także nowe ustalenia merytoryczne. Jest odpowiedzią na postulat zewidencjonowania użytkowników dóbr królewskich w XVI–XVIII w. jako niezbędnej pomocy dla pełnego zbadania przemian w obrębie stanu szlacheckiego, a zwłaszcza w obrębie jego elity. Opracowanie Krzysztofa Chłapowskiego wpisuje się więc w tak sformułowany postulat badawczy idealnie i ma szansę uzu...

  Książka dostępna od: 40,95
  Cena katalogowa 63,00

  Kupuj z kodem od: 53,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Książka | Chłapowski Krzysztof
  Promocja
  okładka Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Książka | Chłapowski Krzysztof

  Praca ma charakter wydawnictwa źródłowego, poprzedzonego obszernym wstępem zawierającym także nowe ustalenia merytoryczne. Jest odpowiedzią na postulat zewidencjonowania użytkowników dóbr królewskich w XVI–XVIII w. jako niezbędnej pomocy dla pełnego zbadania przemian w obrębie stanu szlacheckiego, a zwłaszcza w obrębie jego elity. Opracowanie Krzysztofa Chłapowskiego wpisuje się więc w tak sformułowany postulat badawczy idealnie i ma szansę uzupełnić poważną lukę w polskiej...

  Promocja
  okładka Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny, Książka | Wolnicz-Pawłowska Ewa
  Książka dostępna od: 34,13
  Cena katalogowa 52,50

  Kupuj z kodem od: 42,50 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny, Książka | Wolnicz-Pawłowska Ewa
  Promocja
  okładka Nazwy wodne dorzecza Warty od źródeł do ujścia Prosny, Książka | Wolnicz-Pawłowska Ewa

  Promocja
  okładka Seweryn Romer Wspomnienia spisane w 1863 roku, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Seweryn Romer Wspomnienia spisane w 1863 roku

  Wydawnictwo: DiG

  Wspomnienia S. Romera obejmują okres wygnania, kiedy towarzyszył ojcu w Woroneżu, przymusowego pobytu w guberni Kurlandzkiej i kilku miesięcy po tymczasowym powrocie do Wilna. W sumie jest to obraz kilku lat życia młodego człowieka rzuconego w obce środowisko, pozbawionego możliwości kształcenia uniwersyteckiego i wciągania się do pracy na użytek społeczny. Ze wstępu...

  Książka dostępna od: 27,30
  Cena katalogowa 42,00

  Kupuj z kodem od: 32,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Seweryn Romer Wspomnienia spisane w 1863 roku, Książka |
  Promocja
  okładka Seweryn Romer Wspomnienia spisane w 1863 roku, Książka |

  Wspomnienia S. Romera obejmują okres wygnania, kiedy towarzyszył ojcu w Woroneżu, przymusowego pobytu w guberni Kurlandzkiej i kilku miesięcy po tymczasowym powrocie do Wilna. W sumie jest to obraz kilku lat życia młodego człowieka rzuconego w obce środowisko, pozbawionego możliwości kształcenia uniwersyteckiego i wciągania się do pracy na użytek społeczny. Ze wstępu

  Promocja
  okładka Pamiętnik Emila Dybowskiego, Książka | Brus Anna

  Książka. Oprawa miękka

  Pamiętnik Emila Dybowskiego

  Brus Anna

  Wydawnictwo: DiG

  .

  Książka dostępna od: 27,30
  Cena katalogowa 42,00

  Kupuj z kodem od: 32,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Pamiętnik Emila Dybowskiego, Książka | Brus Anna
  Promocja
  okładka Pamiętnik Emila Dybowskiego, Książka | Brus Anna

  .

  Promocja
  okładka Śmiech Sienkiewicza Śmiech z Sienkiewicza, Książka |

  Książka. Oprawa twarda

  Śmiech Sienkiewicza Śmiech z Sienkiewicza

  Wydawnictwo: DiG

  Henryk Sienkiewicz postrzegany jest współcześnie głównie przez pryzmat swoich największych dokonań literackich i Nagrody Nobla. To niejednokrotnie prowadzi do wypaczonej nieco optyki patrzenia na dzieło i postać samego pisarza, a tym samym do tworzenia stereotypów i zamykania tej wielobarwnej postaci w utartych schematach. Autorzy zbiorowego tomu Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza postawili sobie za cel „odczarowanie” powagi Sienkiewicza ...

  Książka dostępna od: 34,13
  Cena katalogowa 52,50

  Kupuj z kodem od: 42,50 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Śmiech Sienkiewicza Śmiech z Sienkiewicza, Książka |
  Promocja
  okładka Śmiech Sienkiewicza Śmiech z Sienkiewicza, Książka |

  Henryk Sienkiewicz postrzegany jest współcześnie głównie przez pryzmat swoich największych dokonań literackich i Nagrody Nobla. To niejednokrotnie prowadzi do wypaczonej nieco optyki patrzenia na dzieło i postać samego pisarza, a tym samym do tworzenia stereotypów i zamykania tej wielobarwnej postaci w utartych schematach. Autorzy zbiorowego tomu Śmiech Sienkiewicza. Śmiech z Sienkiewicza postawili sobie za cel „odczarowanie” powagi Sienkiewicza i ukazanie mało znanej strony ...

  Promocja
  okładka Medycyna i religia Tom 1, Książka |

  Książka. Oprawa twarda

  Medycyna i religia Tom 1

  Wydawnictwo: DiG

  W historiografii medycyny z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX w., inspirowanej przez filozofię pozytywistyczną, wzajemne związki medycyny i religii były rozpatrywane w kategoriach nie dającego się przezwyciężyć konfliktu. Zgodnie z tą koncepcją, medycyna miała stopniowo uwalniać się spod wpływu czynników kulturowych i światopoglądowych, uzyskując stopniowo całkowitą od nich autonomię, opartą na nieuprzedzonej interpretacji faktów empiryczn...

  Książka dostępna od: 34,13
  Cena katalogowa 52,50

  Kupuj z kodem od: 42,50 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Medycyna i religia Tom 1, Książka |
  Promocja
  okładka Medycyna i religia Tom 1, Książka |

  W historiografii medycyny z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX w., inspirowanej przez filozofię pozytywistyczną, wzajemne związki medycyny i religii były rozpatrywane w kategoriach nie dającego się przezwyciężyć konfliktu. Zgodnie z tą koncepcją, medycyna miała stopniowo uwalniać się spod wpływu czynników kulturowych i światopoglądowych, uzyskując stopniowo całkowitą od nich autonomię, opartą na nieuprzedzonej interpretacji faktów empirycznych. Już w latach 20. i 30. XX...

  Promocja
  okładka Dawne pieczęcie Typologia - metody badań - interpretacje, Książka |
  Książka dostępna od: 45,50
  Cena katalogowa 70,00

  Kupuj z kodem od: 60,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Dawne pieczęcie Typologia - metody badań - interpretacje, Książka |
  Promocja
  okładka Dawne pieczęcie Typologia - metody badań - interpretacje, Książka |

  Promocja
  okładka Rządy bez ziemi Struktury władzy na uchodźstwie, Książka |

  Książka. Oprawa twarda

  Rządy bez ziemi Struktury władzy na uchodźstwie

  Wydawnictwo: DiG

  Książka dostępna od: 44,85
  Cena katalogowa 69,00

  Kupuj z kodem od: 59,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Rządy bez ziemi Struktury władzy na uchodźstwie, Książka |
  Promocja
  okładka Rządy bez ziemi Struktury władzy na uchodźstwie, Książka |

  Promocja
  okładka Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w latach 1565-1763, Książka | Konieczna Diana
  Książka dostępna od: 26,26
  Cena katalogowa 40,40

  Kupuj z kodem od: 30,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w latach 1565-1763, Książka | Konieczna Diana
  Promocja
  okładka Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w latach 1565-1763, Książka | Konieczna Diana

  Promocja
  okładka Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku, Książka |

  Książka. Oprawa twarda

  Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku

  Wydawnictwo: DiG

  Publikacja w sposób wielostronny ukazuje wpływ kobiet na kształtowanie się rzeczywistości przełomu wieków oraz ich rolę w zachowaniu dziedzictwa i pielęgnowaniu wartości ponadczasowych. Bohaterkami książki są kobiety, które pochodzeniem, pracą bądź sercem związane były z Kresami Wschodnimi. Czytelnik odnajdzie w publikacji odkryte na nowo postaci, obecne już na kartach historii, a także kobiety nieco mniej znane, o których pamięć jest żywa wyłąc...

  Książka dostępna od: 39,00
  Cena katalogowa 60,00

  Kupuj z kodem od: 50,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku, Książka |
  Promocja
  okładka Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku, Książka |

  Publikacja w sposób wielostronny ukazuje wpływ kobiet na kształtowanie się rzeczywistości przełomu wieków oraz ich rolę w zachowaniu dziedzictwa i pielęgnowaniu wartości ponadczasowych. Bohaterkami książki są kobiety, które pochodzeniem, pracą bądź sercem związane były z Kresami Wschodnimi. Czytelnik odnajdzie w publikacji odkryte na nowo postaci, obecne już na kartach historii, a także kobiety nieco mniej znane, o których pamięć jest żywa wyłącznie w społecznościach lokalny...

  Promocja
  okładka Sumariusz metryki koronnej Tom VII Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego. MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593–1594 Seria nowa., Książka |

  Książka. Oprawa twarda

  Sumariusz metryki koronnej Tom VII Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego. MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593–1594 Seria nowa.

  Wydawnictwo: DiG

  To siódmy tom serii, której założeniem jest udostępnienie w języku polskim zawartości ksiąg wpisów Metryki Koronnej czyli produktu działalności centralnego organu władzy wykonawczej króla. Metryka to źródło podstawowe do dziejów Polski późnośredniowecznej i czasów nowożytnych. Tom obejmuje m.in. okres wyprawy Zygmunta III do Szwecji. Jest zaopatrzony w indeksy: rzeczowy, osób, miejscowości i nazw geograficznych....

  Książka dostępna od: 27,30
  Cena katalogowa 42,00

  Kupuj z kodem od: 32,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Sumariusz metryki koronnej Tom VII Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego. MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593–1594 Seria nowa., Książka |
  Promocja
  okładka Sumariusz metryki koronnej Tom VII Księga wpisów podkanclerzego Jana Tarnowskiego. MK 138 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1593–1594 Seria nowa., Książka |

  To siódmy tom serii, której założeniem jest udostępnienie w języku polskim zawartości ksiąg wpisów Metryki Koronnej czyli produktu działalności centralnego organu władzy wykonawczej króla. Metryka to źródło podstawowe do dziejów Polski późnośredniowecznej i czasów nowożytnych. Tom obejmuje m.in. okres wyprawy Zygmunta III do Szwecji. Jest zaopatrzony w indeksy: rzeczowy, osób, miejscowości i nazw geograficznych.

  Promocja
  okładka Publicystyka polityczna w Polsce 1926-1939, Książka | Stępnik Krzysztof
  Książka dostępna od: 27,30
  Cena katalogowa 42,00

  Kupuj z kodem od: 32,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Publicystyka polityczna w Polsce 1926-1939, Książka | Stępnik Krzysztof
  Promocja
  okładka Publicystyka polityczna w Polsce 1926-1939, Książka | Stępnik Krzysztof

  Promocja
  okładka Medycyna w historii i kulturze, Książka | Płonka-Syroka Bożena

  Książka. Oprawa twarda

  Medycyna w historii i kulturze

  Płonka-Syroka Bożena

  Wydawnictwo: DiG

  Książka dostępna od: 45,50
  Cena katalogowa 70,00

  Kupuj z kodem od: 60,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Medycyna w historii i kulturze, Książka | Płonka-Syroka Bożena
  Promocja
  okładka Medycyna w historii i kulturze, Książka | Płonka-Syroka Bożena

  Promocja
  okładka Bolesław Chrobry, Książka | Strzelczyk Jerzy

  Książka. Oprawa miękka

  Bolesław Chrobry

  Strzelczyk Jerzy

  Wydawnictwo: DiG

  Książka dostępna od: 19,76
  Cena katalogowa 30,40

  Kupuj z kodem od: 20,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Bolesław Chrobry, Książka | Strzelczyk Jerzy
  Promocja
  okładka Bolesław Chrobry, Książka | Strzelczyk Jerzy

  okładka O polskich elitach raz jeszcze, Książka |

  Książka. Oprawa twarda

  O polskich elitach raz jeszcze

  Wydawnictwo: DiG

  Książka dostępna od: 42,00

  Kupuj z kodem od: 32,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ

  Produkt dostępny

  okładka O polskich elitach raz jeszcze, Książka |
  okładka O polskich elitach raz jeszcze, Książka |

  okładka Pory roku, Książka | Tymoszuk Janina

  Książka. Oprawa twarda

  Pory roku

  Tymoszuk Janina

  Wydawnictwo: DiG

  Tomik zawiera liryki, przesycone delikatną erotyką. Pojawiają się tu strofy o kłopotach dnia codziennego oraz wiersze religijne.

  Książka dostępna od: 12,60

  Produkt dostępny

  okładka Pory roku, Książka | Tymoszuk Janina
  okładka Pory roku, Książka | Tymoszuk Janina

  Tomik zawiera liryki, przesycone delikatną erotyką. Pojawiają się tu strofy o kłopotach dnia codziennego oraz wiersze religijne.

  okładka Rycerz i jego konie Tom 3, Książka | Szymczak Jan

  Książka. Oprawa twarda

  Rycerz i jego konie Tom 3

  Szymczak Jan

  Wydawnictwo: DiG

  „Koń, jak wszyscy wiedzą, jest najważniejszą częścią rycerza”. To zdanie ze sztuki Jeana Giraudoux (1882-1944) pt. (akt I, scena 2) jest najlepszym mottem dla tego tomu z serii moich książek o rycerzach na wojnie, w podróży i na kwaterze . Bez konia nie byłoby więc rycerza, gdyż wyniósł on jeźdźca ponad innych wojowników i dlatego Jean Flori w swej znakomitej pracy o rycerzach i rycerstwie w średniowieczu poświęcił mu oddzielny rozdział pt. Od je...

  Książka dostępna od: 42,00

  Kupuj z kodem od: 32,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ

  Produkt dostępny

  okładka Rycerz i jego konie Tom 3, Książka | Szymczak Jan
  okładka Rycerz i jego konie Tom 3, Książka | Szymczak Jan

  „Koń, jak wszyscy wiedzą, jest najważniejszą częścią rycerza”. To zdanie ze sztuki Jeana Giraudoux (1882-1944) pt. (akt I, scena 2) jest najlepszym mottem dla tego tomu z serii moich książek o rycerzach na wojnie, w podróży i na kwaterze . Bez konia nie byłoby więc rycerza, gdyż wyniósł on jeźdźca ponad innych wojowników i dlatego Jean Flori w swej znakomitej pracy o rycerzach i rycerstwie w średniowieczu poświęcił mu oddzielny rozdział pt. Od jeźdźca do rycerza . Wraz z zaan...

  okładka Eustachy Januszkiewicz Pamiętnik, Książka |

  Książka. Oprawa twarda

  Eustachy Januszkiewicz Pamiętnik

  Wydawnictwo: DiG

  Książka dostępna od: 54,60

  Kupuj z kodem od: 44,60 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ

  Produkt dostępny

  okładka Eustachy Januszkiewicz Pamiętnik, Książka |
  okładka Eustachy Januszkiewicz Pamiętnik, Książka |

  okładka Urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego Tom 3 Księstwo żmudzkie XV-XVIII wiek, Książka |
  Książka dostępna od: 55,15

  Kupuj z kodem od: 45,15 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ

  Produkt dostępny

  okładka Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Książka | Bieniak Janusz

  Książka. Oprawa twarda

  Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie

  Bieniak Janusz

  Wydawnictwo: DiG

  Tragiczny zgon króla Przemysła 8 lutego 1296 roku jest jednym z kilku dziejowych wydarzeń, które zadecydowały o dalszej przyszłości Polski. Poprzez parę kolejnych układów małżeńskich, związanych z panowaniem konkretnych osób, otworzył on drogę późniejszej „epoce Jagiellonów” izwiązanej z nią wschodniej orientacji państwa, czego konsekwencją stało się sąsiedztwo z Rosją i coraz bardziej potęgujący się wpływ Imperium carów na wydarzenia w Polsce. R...

  Książka dostępna od: 42,00

  Kupuj z kodem od: 32,00 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ

  Produkt dostępny

  okładka Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Książka | Bieniak Janusz
  okładka Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Książka | Bieniak Janusz

  Tragiczny zgon króla Przemysła 8 lutego 1296 roku jest jednym z kilku dziejowych wydarzeń, które zadecydowały o dalszej przyszłości Polski. Poprzez parę kolejnych układów małżeńskich, związanych z panowaniem konkretnych osób, otworzył on drogę późniejszej „epoce Jagiellonów” izwiązanej z nią wschodniej orientacji państwa, czego konsekwencją stało się sąsiedztwo z Rosją i coraz bardziej potęgujący się wpływ Imperium carów na wydarzenia w Polsce. Również i przesunięcie granic e...

  okładka Michał Tyszkiewicz 1857-1930 Człowiek i polityka, Książka |

  Książka. Oprawa twarda

  Michał Tyszkiewicz 1857-1930 Człowiek i polityka

  Wydawnictwo: DiG

  Sesja związana ze 150-leciem urodzin hrabiego Michała Tyszkiewicza Łohojskiego (...) okazała się niezwykle ciekawym wkładem w badania nad historią całego rodu Tyszkiewiczów i jej wybitnego przedstawiciela, jakim był niewątpliwie hr. Michał - artysta, malarz, pisarz, historyk, intelektualista, mecenas sztuki w Polsce i na Ukrainie oraz polityk europejski....

  Książka dostępna od: 37,40

  Kupuj z kodem od: 27,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ

  Produkt dostępny

  okładka Michał Tyszkiewicz 1857-1930 Człowiek i polityka, Książka |
  okładka Michał Tyszkiewicz 1857-1930 Człowiek i polityka, Książka |

  Sesja związana ze 150-leciem urodzin hrabiego Michała Tyszkiewicza Łohojskiego (...) okazała się niezwykle ciekawym wkładem w badania nad historią całego rodu Tyszkiewiczów i jej wybitnego przedstawiciela, jakim był niewątpliwie hr. Michał - artysta, malarz, pisarz, historyk, intelektualista, mecenas sztuki w Polsce i na Ukrainie oraz polityk europejski.

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.