Czytaj PL

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  Promocja
  okładka Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 5 Korespondencja hetmana wielkiego koronnego Jyefa Potockiego Tok 1739, Książka |
  Promocja
  okładka Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 5 Korespondencja hetmana wielkiego koronnego Jyefa Potockiego Tok 1739, Książka |

  Korespondencja hetmańska obejmująca okres od połowy XVII do połowy XVIII wieku, to bezcenne źródło do dziejów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Idea zebrania, opracowania a następnie wydania listów pięciu hetmanów wywodzących się z rodziny Potockich herbu Pilawa, narodziła się jako odpowiedź na pojawiające się postulaty, niedostatecznego wykorzystanie pistolografii w badaniach nad dziejami państwa polsko-litewskiego. Listy wytwarzane w otoczeniu kolejnych hetmanów koronnych, a...

  Promocja
  okładka Sztuka położnicza dla kobiet Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914), Książka | Stawiak-Ososińska Małgorzata
  Promocja
  okładka Sztuka położnicza dla kobiet Kształcenie akuszerek na ziemiach polskich w dobie niewoli narodowej (1773–1914), Książka | Stawiak-Ososińska Małgorzata

  Od połowy XV w. coraz popularniejszym określeniem kobiet pomagającym rodzącym był termin „akuszerka” pochodzący od francuskiego słowa accoucher—rodzić. To określenie, być może z uwagi na powszechne posługiwanie się w wieku XVIII językiem francuskim, upowszechniło się na ziemiach polskich. Nazewnictwo używane w innych językach nie weszło w ogóle do użycia. Akuszerkami nazywano jednak nie wszystkie osoby zajmujące się pomaganiem rodzącym. Było ono niejako zarezerwowane dla niew...

  Promocja
  okładka Społeczeństwo staropolskie Seria nowa Tom 5, Książka |
  Promocja
  okładka Społeczeństwo staropolskie Seria nowa Tom 5, Książka |

  Społeczeństwo staropolskie Seria nowa Tom 5 Społeczeństwo a elity.

  Promocja
  okładka Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej, Książka | Janota-Strama Anna
  Promocja
  okładka Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej, Książka | Janota-Strama Anna

  Promocja
  okładka Dawne pieczęcie Typologia - metody badań - interpretacje, Książka |
  Promocja
  okładka Dawne pieczęcie Typologia - metody badań - interpretacje, Książka |

  Promocja
  okładka Tadeusz Stachowiak Żołnierz niezłomny Żołnierz wyklęty, Książka |
  Promocja
  okładka Tadeusz Stachowiak Żołnierz niezłomny Żołnierz wyklęty, Książka |

  Promocja
  okładka Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 2 Korespondencja Stanisława Rewery Potockiego Hetman Polny Koronny 1652-1654 Hetman Wielki Koronny 1654-1667, Książka |
  Promocja
  okładka Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 2 Korespondencja Stanisława Rewery Potockiego Hetman Polny Koronny 1652-1654 Hetman Wielki Koronny 1654-1667, Książka |

  Korespondencja hetmańska obejmująca okres od połowy XVII do połowy XVIII wieku, to bezcenne źródło do dziejów Rzeczypospolitej. Idea zebrania, opracowania a następnie wydania listów pięciu hetmanów wywodzących się z rodziny Potockich herbu Pilawa, narodziła się jako odpowiedz na pojawiające się postulaty, niedostatecznego wykorzystania epistolografii w badaniach nad dziejami państwa polsko-litewskiego. Listy wytwarzane w otoczeniu kolejnych hetmanów koronnych, a kierowane do ...

  Promocja
  okładka Średniowieczność w literaturze i kulturze popularnej, Książka | Regiewicz Adam
  Promocja
  okładka Średniowieczność w literaturze i kulturze popularnej, Książka | Regiewicz Adam

  Adam Regiewicz Prof. zw. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, filolog i filmoznawca, od 2012 kieruje Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Zajmuje się badaniem zjawisk na pograniczu literaturoznawstwa i komparatystyki kulturowej, m.in. transkulturowym badaniem średniowieczności, antropologią i kulturą współczesną badanymi w perspektywie chrześcijaństwa jako paradygmatu kulturowego Europ...

  Promocja
  okładka Język polski na Kresach, Książka | Janusz A. Rieger
  Promocja
  okładka Język polski na Kresach, Książka | Janusz A. Rieger

  Język polski na Kresach rozwijał się w ciągu wieków. Rewolucja 1917 r. zdziesiątkowała ludność polską na Ukrainie i na Białorusi, a po 1944 r. represje objęły także Polaków na Kresach bliższych, które przed II wojną wchodziły w skład Państwa Polskiego. Książka porusza zagadnienia genezy polszczyzny, jej zróżnicowania związanego z przynależnością stanową jego nosicieli, uwarunkowań jej trwania oraz funkcjonowania. Wiele uwagi poświęcono konkurencji wyrazów rodzimych i zapożycz...

  Promocja
  okładka Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 - 1861, Książka | Sęczys Elżbieta
  Promocja
  okładka Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 - 1861, Książka | Sęczys Elżbieta

  Cenne uzupełnienie opublikowanych herbarzy i innych źródeł do genealogii szlachty Królestwa Polskiego na podstawie zachowanych protokołów posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego. Książka otrzymała Nagrodę im. Adama Heymowskiego. Publikacja wydana wspólnie z Polskim Towarzystwem Heraldycznym i Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

  Promocja
  okładka Medycyna i religia Tom 3, Książka | Mateusz Dąsal, Bożena Płonka-Syroka
  Promocja
  okładka Medycyna i religia Tom 3, Książka | Mateusz Dąsal, Bożena Płonka-Syroka

  Seria Medycyna i religia jest poświęcona prezentacji badań nad wzajemnymi relacjami tych dwóch obszarów ludzkiej kultury. Medycyna jest tu definiowana jako zespół działań, których celem jest zachowanie i przywrócenie zdrowia, których uzasadnienie teoretyczne jest czerpane ze zmieniających się w kolejnych okresach historycznych standardów wiedzy i racjonalności. Realizacja tych celów przyjmuje w związku z tym różne formy praktyczne, zmieniające się zgodnie z aktualnym poziomem...

  Promocja
  okładka Medycyna i religia Tom 2, Książka | Mateusz Dąsal, Bożena Płonka-Syroka
  Promocja
  okładka Medycyna i religia Tom 2, Książka | Mateusz Dąsal, Bożena Płonka-Syroka

  Seria Medycyna i religia jest poświęcona prezentacji badań nad wzajemnymi relacjami tych dwóch obszarów ludzkiej kultury. Medycyna jest tu definiowana jako zespół działań, których celem jest zachowanie i przywrócenie zdrowia, których uzasadnienie teoretyczne jest czerpane ze zmieniających się w kolejnych okresach historycznych standardów wiedzy i racjonalności. Realizacja tych celów przyjmuje w związku z tym różne formy praktyczne, zmieniające się zgodnie z aktualnym poziomem...

  Promocja
  okładka Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 3 Korespondencja Szczęsnego Kazimierza Potockiego Hetman Polny Koronny 1692–1702 Hetman Wielki Koronny 1702, Książka |
  Promocja
  okładka Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 3 Korespondencja Szczęsnego Kazimierza Potockiego Hetman Polny Koronny 1692–1702 Hetman Wielki Koronny 1702, Książka |

  Korespondencja hetmańska obejmująca okres od połowy XVII do połowy XVIII wieku, to bezcenne źródło do dziejów Rzeczypospolitej. Idea zebrania, opracowania a następnie wydania listów pięciu hetmanów wywodzących się z rodziny Potockich herbu Pilawa, narodziła się jako odpowiedz na pojawiające się postulaty, niedostatecznego wykorzystania epistolografii w badaniach nad dziejami państwa polsko-litewskiego. Listy wytwarzane w otoczeniu kolejnych hetmanów koronnych, a kierowane do ...

  Promocja
  okładka Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 1 Korespondencja Mikołaja Potockiego Hetman Polny Koronny 1637–1646 Hetman Wielki Koronny 1646–1651, Książka |
  Promocja
  okładka Listy hetmańskie rodu Potockich Tom 1 Korespondencja Mikołaja Potockiego Hetman Polny Koronny 1637–1646 Hetman Wielki Koronny 1646–1651, Książka |

  Korespondencja hetmańska obejmująca okres od połowy XVII do połowy XVIII wieku, to bezcenne źródło do dziejów Rzeczypospolitej. Idea zebrania, opracowania a następnie wydania listów pięciu hetmanów wywodzących się z rodziny Potockich herbu Pilawa, narodziła się jako odpowiedz na pojawiające się postulaty, niedostatecznego wykorzystania epistolografii w badaniach nad dziejami państwa polsko-litewskiego. Listy wytwarzane w otoczeniu kolejnych hetmanów koronnych, a kierowane do ...

  Promocja
  okładka Unia lubelska 1569 Pieczęcie herby, Książka | Górzyński Sławomir
  Promocja
  okładka Unia lubelska 1569 Pieczęcie herby, Książka | Górzyński Sławomir

  Akt unii lubelskiej z 1569 roku to wyjątkoweświadectwo ustanowienia, w początku epoki nowożytnej, wspólnoty dwóch różnych państw, osiągniętego za pomocą negocjacji i argumentacji. Akt utworzenia z Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego jednego państwa cechował się trwałym charakterem, polityczną siłą i kulturową atrakcyjnością. Książka jest edycją pieczęci wraz z informacją o sygnatariuszach litewskiego dokumentu unii. Zaprezentowano w publikacji niezwykle wysokiej ...

  Promocja
  okładka O polskich elitach raz jeszcze, Książka |
  Promocja
  okładka O polskich elitach raz jeszcze, Książka |

  Promocja
  okładka Pory roku, Książka | Tymoszuk Janina
  Promocja
  okładka Pory roku, Książka | Tymoszuk Janina

  Tomik zawiera liryki, przesycone delikatną erotyką. Pojawiają się tu strofy o kłopotach dnia codziennego oraz wiersze religijne.

  Promocja
  okładka Rycerz i jego konie Tom 3, Książka | Szymczak Jan
  Promocja
  okładka Rycerz i jego konie Tom 3, Książka | Szymczak Jan

  „Koń, jak wszyscy wiedzą, jest najważniejszą częścią rycerza”. To zdanie ze sztuki Jeana Giraudoux (1882-1944) pt. (akt I, scena 2) jest najlepszym mottem dla tego tomu z serii moich książek o rycerzach na wojnie, w podróży i na kwaterze . Bez konia nie byłoby więc rycerza, gdyż wyniósł on jeźdźca ponad innych wojowników i dlatego Jean Flori w swej znakomitej pracy o rycerzach i rycerstwie w średniowieczu poświęcił mu oddzielny rozdział pt. Od jeźdźca do rycerza . Wraz z zaan...

  Promocja
  okładka Eustachy Januszkiewicz Pamiętnik, Książka |
  Promocja
  okładka Eustachy Januszkiewicz Pamiętnik, Książka |

  Promocja
  okładka Urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego Tom 3 Księstwo żmudzkie XV-XVIII wiek, Książka |
  Promocja
  okładka Urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego Tom 3 Księstwo żmudzkie XV-XVIII wiek, Książka |

  Promocja
  okładka Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Książka | Bieniak Janusz
  Promocja
  okładka Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Książka | Bieniak Janusz

  Tragiczny zgon króla Przemysła 8 lutego 1296 roku jest jednym z kilku dziejowych wydarzeń, które zadecydowały o dalszej przyszłości Polski. Poprzez parę kolejnych układów małżeńskich, związanych z panowaniem konkretnych osób, otworzył on drogę późniejszej „epoce Jagiellonów” izwiązanej z nią wschodniej orientacji państwa, czego konsekwencją stało się sąsiedztwo z Rosją i coraz bardziej potęgujący się wpływ Imperium carów na wydarzenia w Polsce. Również i przesunięcie granic e...

  Promocja
  okładka Strajki w Polsce w XX wieku, Książka |
  Promocja
  okładka Strajki w Polsce w XX wieku, Książka |

  Pierwsze opracowanie porównawcze i syntetyzujące tak istotnego fenomenu społecznego, jakim były XX–wieczne strajki na ziemiach polskich lub stanowiących państwowość polską. Specyfika polskiej rzeczywistości polegała na tym, że wskazany problem badawczy można odnieść do warunków politycznych, ekonomicznych i społecznych lat zaborów, wojen światowych, czasów PRL i w najszerszym zakresie transformacji ustrojowej. Książka obejmuje protesty robotnicze, studenckie, a nawet religijn...

  Promocja
  okładka Rhetorica regina artis scientiaeque, Książka |
  Promocja
  okładka Rhetorica regina artis scientiaeque, Książka |

  Retoryka jako instrument wywierania wpływu i sztuka wymowy pozostaje bardzo atrakcyjną dziedziną wiedzy. Różnorodność tekstów zgromadzonych w cennej merytorycznie publikacji Rhetorica regina artis scientiaeque (dedykowanej prof. Jakubowi Z. Lichańskiemu) wskazuje na jej ponadczasowość oraz szerokie zastosowanie środków perswazji. Zaproszeni do współpracy badacze pokazują, jak politycy wyzyskiwali ją w praktyce, by przekonywać odbiorców do swoich racji, zdobywać poparcie czy u...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.