Czytaj PL

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  Promocja
  okładka Ambasadorzy idei Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1, Książka | Pudłocki Tomasz
  Promocja
  okładka Ambasadorzy idei Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1, Książka | Pudłocki Tomasz

  Przygotowana przez dr. Tomasza Pudłockiego praca w swojej dziedzinie jest dziełem pionierskim. Składa się z pięciu zasadniczych rozdziałów. Pierwszy ma charakter wprowadzający i jest próbą ukazania obrazu Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1939. W kolejnych uwaga Autora koncentruje się na wielopłaszczyznowej działalności na rzecz Polski - polskich służ dyplomatycznych, brytyjskich polonofili oraz szczególnie zasłużonego na tym polu anglisty Romana Dyboskiego. Całość zos...

  Promocja
  okładka Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze (z wyborem tekstów z XIV i XV wieku), Książka | Rafał Hryszko, Rozalia Sasor
  Promocja
  okładka Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze (z wyborem tekstów z XIV i XV wieku), Książka | Rafał Hryszko, Rozalia Sasor

  niniejszej pracy zgromadzono teksty będące fragmentami średniowiecznych katalońskich zabytków kultury pisanej. Ich wspólnym mianownikiem są kwestie wyrobu i konsumpcji słodyczy. Wśród nich pierwszoplanową rolę odgrywają teksty użytkowe, czyli średniowieczne receptury cukiernicze spisane w języku katalońskim. Osobne miejsce zajmuje fragment źródła narracyjnego o charakterze kronikarskim, wyjęty z Llibre de les solemnitats de Barcelona (Księgi uroczystości Barcelony) oraz wyimk...

  Promocja
  okładka Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze, wpływy, Książka | Kuras Katarzyna
  Promocja
  okładka Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze, wpływy, Książka | Kuras Katarzyna

  Maria Leszczyńska była przez 43 lata żoną Ludwika XV Burbona i królową Francji. Swe obowiązki wypełniała z wielkim oddaniem, dbając szczególnie o to, by prestiż związany z jej monarszą pozycją nie został w żaden sposób uszczuplony. Książka ta dotyczy wszystkich ludzi, którzy ja otaczali, umożliwiali realizację bieżących obowiązków i codziennych zadań, a także zapewniali Leszczyńskiej niezbędną pomoc w poruszaniu się w skomplikowanej geografii Wersalu. Znalazło się tu miejsce ...

  Promocja
  okładka W Galicji i nad Soczą. Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej V Galiciji in ob. Soči. Polijaki in Slovenci na frontah 1. Svetovne vojne, Książka |
  Promocja
  okładka W Galicji i nad Soczą. Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej V Galiciji in ob. Soči. Polijaki in Slovenci na frontah 1. Svetovne vojne, Książka |

  Polaków i Słoweńców w XIX wieku połączyła wspólna historia. Żyjąc w jednym państwie – monarchii habsburskiej – borykali się z podobnymi problemami. Politycy polscy i słoweńscy współpracowali ze sobą, a elity intelektualne obydwu narodów utrzymywały kontakty. Polacy i Słoweńcy w podobny sposób zostali także doświadczeni w czasie I wojny światowej. Terytoria zamieszkiwane przez te narody zostały wówczas poprzecinane liniami frontów, ich przedstawiciele walczyli obok siebie, s...

  Promocja
  okładka Galicyjskie miasta w epoce zmian społecznoopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku 5, Książka |
  Promocja
  okładka Galicyjskie miasta w epoce zmian społecznoopolitycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII-XIX wieku 5, Książka |

  Struktura społeczno-zawodowa mieszczan Oleksa w świetle opisania domów z 1789 roku Historyczna rekonstrukcja topografii miejscowości za pomocą metryki józefińskiej, na przykładzie wsi Zboiska Miasto Józefów w świetle opisań urbarialnych Stosunki społeczno-gospodarcze Sanoka w świetle metryki józefińskiej Osobliwości dokumentacji aktowej kancelarii ekonomicznej Lwowa ostatnich dekad XVIII wieku Księgi komunii wielkanocnej z kościoła dominikańskiego w Złotym Potoku: charakterys...

  Promocja
  okładka Nowy Aleksander Ikonografia i legenda Mitrydatesa VI Eupatora, Książka | Fulińska Agnieszka
  Promocja
  okładka Nowy Aleksander Ikonografia i legenda Mitrydatesa VI Eupatora, Książka | Fulińska Agnieszka

  Mitrydates VI Eupator Dionysos jest jedną z najbarwniejszych postaci świata hellenistycznego. Historia zapamiętała go jako władcę o ogromnych ambicjach i zdolnościach politycznych oraz militarnych, rozmiłowanego w kulturze helleńskiej i występującego w jej obronie przeciwko ekspansji Rzymu, a zarazem człowieka bezwzględnego i okrutnego. Nie jest to jedyna ambiwalencja w jego portrecie historycznym: ten wykształcony na sposób grecki król, piszący traktaty naukowe i koresponduj...

  Promocja
  okładka Galicja Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, Książka |
  Promocja
  okładka Galicja Studia z dziejów społeczno-gospodarczych, Książka |

  Wielkie nurty badawcze historii XIX w. podjęte przez Tomasza Gąsowskiego inspirowały i nadal inspirują kolegów oraz uczniów Profesora. Stąd też zrodziła się idea wydania monografii zbiorowej poświęconej szeroko rozumianym dziejom Galicji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw ekonomicznych, kulturowych, a także problemów żydowskich. Obejmuje ona wiele słabo lub zupełnie nieznanych zagadnień związanych z historią zaboru austriackiego. Publikacja niniejszej monografii zbiorowej p...

  Promocja
  okładka Slaktarebenck, czyli Krwawe jatki księcia Karola Sudermańskiego, Książka |
  Promocja
  okładka Slaktarebenck, czyli Krwawe jatki księcia Karola Sudermańskiego, Książka |

  Slaktarebenck, czyli Krwawe jatki księcia Karola Sudermańskiego

  Promocja
  okładka Virtuti et ingenio Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, pod redakcją A. K. Banacha, Książka |
  Promocja
  okładka Virtuti et ingenio Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, pod redakcją A. K. Banacha, Książka |

  Dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi księga zawierająca kilkadziesiąt artykułów dotyczących przede wszystkim różnych problemów ziem polskich w XIX-XX wieku oraz II Rzeczypospolitej (kultura, gospodarka, problemuy polityczne, narodowościowe), aczkolwiek w tomie pomieszczone zostały takze teksty dotyczace dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu, spraw polskich w XVII wieku oraz problemów Europy środkowo-wschodniej w XX wieku.

  Promocja
  okładka Przemysł tytoniowy w Polsce w okresie pierwszego planu pięcioletniego (1956-1960), Książka | Synowiec Andrzej
  Promocja
  okładka Przemysł tytoniowy w Polsce w okresie pierwszego planu pięcioletniego (1956-1960), Książka | Synowiec Andrzej

  Promocja
  okładka Turecka opończa, belgijska peleryna Obraz państwa bułgarskiego w twórczości satyrycznej przełomu XIX i XX wieku, Książka | Popek Krzysztof
  Promocja
  okładka Turecka opończa, belgijska peleryna Obraz państwa bułgarskiego w twórczości satyrycznej przełomu XIX i XX wieku, Książka | Popek Krzysztof

  Niniejsza monografia podejmuje próbę rekonstrukcji obrazu państwa bułgarskiego w twórczo?ci czołowych bułgarskich twórców satyrycznych przełomu XIX oraz XX wieku: Aleko Konstantinowa, Stojana Michajłowskiego, Georgiego Kirkowa oraz grupy karykaturzystów związanych z czasopismem Byłgaran. Przy wykorzystaniu kategorii nowego historyzmu oraz postkolonializmu zostały przedstawione obrazy najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa: główne ośrodki władzy (monarcha, premier ora...

  Promocja
  okładka Zakład uprawy tytoniu polskiego monopolu tytoniowego w Krakowie-Czyżynach Krakowska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego, Książka | Synowiec Andrzej
  Promocja
  okładka Zakład uprawy tytoniu polskiego monopolu tytoniowego w Krakowie-Czyżynach Krakowska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego, Książka | Synowiec Andrzej

  Monografia stanowi znaczące dzieło naukowe doświadczonego badacza, od wielu lat zajmującego się problematyką przemysłu tytoniowego w Polsce w dwudziestym wieku, Autora dwóch książek i wielu artykułów poświęconych tej tematyce. Recenzowana rozprawa ma charakter oryginalny i stanowi znaczny wkład w badania nad procesami przemian gospodarczych Polski po drugiej wojnie światowej. Dostarcza wielu interesujących i nieznanych w polskiej historiografii gospodarczej informacji ?źródł...

  Promocja
  okładka Liga Narodowa 1887-1906 Sprawozdania, odezwy, dokumenty. Wstęp i opracowanie Mateusz Werner, Książka | Werner Mateusz
  Promocja
  okładka Liga Narodowa 1887-1906 Sprawozdania, odezwy, dokumenty. Wstęp i opracowanie Mateusz Werner, Książka | Werner Mateusz

  Książka zbiera niekiedy ciężko dostępne dokumenty i obrazuje rozwój na przestrzeni kilkunastu lat tajnego, elitarnego ciała decyzyjnego Narodowej Demokracji - od grupy działaczy niepodległościowych do gremium kierującego masową formacją ideowo-polityczną, aspirującego do roli rządu narodowego. Całościowa lektura zawartych treści może być impulsem by inaczej oświetlić już istniejące bądź wskazać kolejne wątki w historii obozu wszechpolskiego, a w niektórych miejscach zaskoczyć...

  Promocja
  okładka Amico, socio et viro docto Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, Książka |
  Promocja
  okładka Amico, socio et viro docto Księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha, Książka |

  Promocja
  okładka Dywizja Kozaków Sułtańskich Polityczno-wojskowe koncepcje stronnictwa Czartoryskich w okresie wojny krymskiej (1853-1856), Książka | Wierzbicki Paweł
  Promocja
  okładka Dywizja Kozaków Sułtańskich Polityczno-wojskowe koncepcje stronnictwa Czartoryskich w okresie wojny krymskiej (1853-1856), Książka | Wierzbicki Paweł

  Książka przedstawia dzieje Dywizji Kozaków Sułtańskich - polskiej formacji wojskowej, utworzonej z inicjatywy stronnictwa Czartoryskich przez rząd Wielkiej Brytanii. Dywizja została sformowana na terytorium Turcji, w listpadzie 1855 roku. Nie wzięła jednak udziału w żadnej bitwie i 31 lipca 1856 roku została rozwiązana, a jej żołnierze ulegli rozproszeniu. Ich losy są przykładem bohaterskich i często tragicznych postaw polskiej emigracji walczącej bezskutecznie niepodległość...

  Promocja
  okładka Lehahayer 2, Książka |
  Promocja
  okładka Lehahayer 2, Książka |

  Promocja
  okładka Szarży podobnej dawno nie widziały dzieje Ułani galicyjscy 1778-1918, Książka | Baczkowski Michał
  Promocja
  okładka Szarży podobnej dawno nie widziały dzieje Ułani galicyjscy 1778-1918, Książka | Baczkowski Michał

  Po 1918 roku pamięć o galicyjskich regimentach ułanów została bardzo szybko wyparta ze świadomości Polaków. Ich miejsce zajęły pułki szwoleżerów, ułanów i strzelców konnych odrodzonej Rzeczpospolitej. Mitem założycielskim II Rzeczpospolitej stała się wojna polsko-bolszewicka 1920 r. Koleje losów dawnych regimentów cesarskich nie budziły już zainteresowania. Dla nowych pokoleń Polaków stały się fragmentem obcej, a często wrogiej historii. z Podsumowania

  Promocja
  okładka Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku, Książka | Kastory Agnieszka
  Promocja
  okładka Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku, Książka | Kastory Agnieszka

  Promocja
  okładka Wrogowie porządku rzymskiego Studium zjawiska agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i konstytucja, Książka | Stachura Michał
  Promocja
  okładka Wrogowie porządku rzymskiego Studium zjawiska agresji językowej w Kodeksie Teodozjusza, Nowelach Postteodozjańskich i konstytucja, Książka | Stachura Michał

  Wrogowie porządku rzymskiego mogą być definiowani jako ci, wobec których cesarze rzymscy w swoich ustawach przywoływali swoistą, agresywną retorykę, charakterystyczną dla języka ustaw późnoantycznych. Heretycy i poganie, barbarzyńcy i uzurpatorzy, skorumpowani urzędnicy i przestępcy byli na różne sposoby piętnowani przez ustawodawcę. Autor śledzi przyczyny zjawiska i analizuje język agresji skierowany przeciw poszczególnym wrogom rzymskiego porządku.

  Promocja
  okładka Ha-Makedoni Images of Alexander the Great in Ancient and Medieval Jewish Literature, Książka | Klęczar Aleksandra
  Promocja
  okładka Ha-Makedoni Images of Alexander the Great in Ancient and Medieval Jewish Literature, Książka | Klęczar Aleksandra

  ALeksander the Great is an unexpected yet important hero of a number of ancient and medieval Jewish narratives. He appears in historical works, prophecies, moralizing parables and in a number of fantastic stories retelling his life and deeds. These legends were in circulation very early on: the earliest written accounts on Aleksander in Jewish tradition are older than the ones preserved from the Greco-Roman world

  Promocja
  okładka O języku łacińskim Tom 1, Książka | Marek Terencjusz Warron
  Promocja
  okładka O języku łacińskim Tom 1, Książka | Marek Terencjusz Warron

  Pierwszy tom zawierający przekład zachowanych ksiąg (V-X) dzieła Marka Terencjusza Warrona De Lingua Latina.

  Promocja
  okładka Ager Gallicus Polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e., Książka | Piegdoń Maciej
  Promocja
  okładka Ager Gallicus Polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e., Książka | Piegdoń Maciej

  Senonowie byli pierwszymi Celtami, z jakimi zetknął się Rzym w czasie budowania dominacji w Italii. Spotkanie to odegrało niezwykle istotną rolę w ukształtowaniu się postawy Rzymian wobec Galów. Tak dla Republiki jak i dla Senonów wzajemne relacje były pełne dramatycznych momentów. Rzym ucierpiał w wyniku najazdu senońskiego w 390 r., natomiast Senonowie w 283 r. zostali poddani bezwzględnej eksterminacji przez Rzymian. Jej następstwem było zdobycie przez Republikę pierwszych...

  Promocja
  okładka Antologia okolicznościowej poezji politycznej bezkrólewia i wojny o tron polski (1733-1735), Książka |
  Promocja
  okładka Antologia okolicznościowej poezji politycznej bezkrólewia i wojny o tron polski (1733-1735), Książka |

  Niniejsza antologia powstała z mojej własnej inicjatywy. Nie była przedmiotem projektu badawczego, a ukazuje się jedynie dzięki pomocy finansowej Dyrekcji Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ze zrozumiałych względów ma więc ograniczone rozmiary i nie zawiera wszystkich wierszy, do których udało mi się dotrzeć. Zamieściłem w niej 67 utworów, a 16 kolejnych krótko omówiłem a aneksie na końcu pracy. Wszystkie powstały współcześnie z wydarzeniami, do których się odno...

  Promocja
  okładka Galia u schyłku panowania rzymskiego, Książka | Zołoteńki Dawid
  Promocja
  okładka Galia u schyłku panowania rzymskiego, Książka | Zołoteńki Dawid

  Książka poświęcona jest przeobrażeniom zachodzącym w Galii w okresie upadku cesarstwa rzymskiego. Autor wykorzystując źródła historiograficzne, hagiograficzne, epistolograficzne, epigraficzne i normatywne ukazuje ewolucję administracji rzymskiej pod rządami Germanów. Książka przedstawia proces przyswajania przez wodzów plemiennych zdobyczy cywilizacyjnych Rzymian i dostosowywania ich do własnych potrzeb. W sposób daleki od utartych stereotypów został przedstawiony w niej okr...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.