Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

  Promocja
  okładka Rozpoznawanie szans edukacyjnych dzieci niesłyszących na progu szkoły podstawowej (badania z regionu, Książka | Olempska-Wysocka Magdalena

  Książka. Oprawa miękka

  Rozpoznawanie szans edukacyjnych dzieci niesłyszących na progu szkoły podstawowej (badania z regionu

  Olempska-Wysocka Magdalena

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Problematyka szans edukacyjnych uczniów niesłyszących wiąże się z szerszym zagadnieniem szans i barier w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami i stanowi podstawę rozważań naukowych oraz poszukiwania rozwiązań praktycznych w ramach systemów kształcenia na całym świecie. Współcześnie wyznaczają je tendencje przeciwdziałania marginalizacji (lub wykluczenia edukacyjnego) jakiejkolwiek z grup uczniów w perspektywie analogicznego procesu związaneg...

  Książka dostępna od: 35,49
  Cena katalogowa 54,60

  Kupuj z kodem od: 44,60 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Rozpoznawanie szans edukacyjnych dzieci niesłyszących na progu szkoły podstawowej (badania z regionu, Książka | Olempska-Wysocka Magdalena
  Promocja
  okładka Rozpoznawanie szans edukacyjnych dzieci niesłyszących na progu szkoły podstawowej (badania z regionu, Książka | Olempska-Wysocka Magdalena

  Problematyka szans edukacyjnych uczniów niesłyszących wiąże się z szerszym zagadnieniem szans i barier w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami i stanowi podstawę rozważań naukowych oraz poszukiwania rozwiązań praktycznych w ramach systemów kształcenia na całym świecie. Współcześnie wyznaczają je tendencje przeciwdziałania marginalizacji (lub wykluczenia edukacyjnego) jakiejkolwiek z grup uczniów w perspektywie analogicznego procesu związanego z uczestnictwem społecznym. ...

  Promocja
  okładka Szkolni protagoniści Predyspozycje i kompetencje kierownicze, Książka | Szafran Joanna

  Książka. Oprawa miękka

  Szkolni protagoniści Predyspozycje i kompetencje kierownicze

  Szafran Joanna

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  W książce zaprezentowano tradycję badań nad kierowaniem i jego uwarunkowaniami. Przedstawiona perspektywa stanowiła punkt wyjścia refleksji nad behawioryzmem organizacyjnym i przywództwem edukacyjnym. W efekcie prac badawczych wskazano, jakie zasoby kadrowe w zakresie potencjału psychologicznego i kierowniczego posiada współczesna szkoła, krytycznie rozważono także kwestie rozwiązań systemowych konkursu dyrektorskiego. Przedstawione refleksje sta...

  Książka dostępna od: 38,87
  Cena katalogowa 59,80

  Kupuj z kodem od: 49,80 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Szkolni protagoniści Predyspozycje i kompetencje kierownicze, Książka | Szafran Joanna
  Promocja
  okładka Szkolni protagoniści Predyspozycje i kompetencje kierownicze, Książka | Szafran Joanna

  W książce zaprezentowano tradycję badań nad kierowaniem i jego uwarunkowaniami. Przedstawiona perspektywa stanowiła punkt wyjścia refleksji nad behawioryzmem organizacyjnym i przywództwem edukacyjnym. W efekcie prac badawczych wskazano, jakie zasoby kadrowe w zakresie potencjału psychologicznego i kierowniczego posiada współczesna szkoła, krytycznie rozważono także kwestie rozwiązań systemowych konkursu dyrektorskiego. Przedstawione refleksje stanowią przyczynek do dalszych a...

  Promocja
  okładka Książka dla Julia Cortázar po latach, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Książka dla Julia Cortázar po latach

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Monografia jest pierwszą polską publikacją naukową poświęconą twórczości argentyńskiego pisarza, Julia Cortázara. Autorzy poszczególnych studiów i esejów zawartych w tomie, literaturoznawcy, kulturoznawcy, tłumacze, artyści sztuk wizualnych, podjęli próbę nowego odczytania tekstów Cortázara – narracyjnych, ale również eseistycznych i sylwicznych....

  Książka dostępna od: 21,71
  Cena katalogowa 33,40

  Kupuj z kodem od: 23,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Książka dla Julia Cortázar po latach, Książka |
  Promocja
  okładka Książka dla Julia Cortázar po latach, Książka |

  Monografia jest pierwszą polską publikacją naukową poświęconą twórczości argentyńskiego pisarza, Julia Cortázara. Autorzy poszczególnych studiów i esejów zawartych w tomie, literaturoznawcy, kulturoznawcy, tłumacze, artyści sztuk wizualnych, podjęli próbę nowego odczytania tekstów Cortázara – narracyjnych, ale również eseistycznych i sylwicznych.

  Promocja
  okładka Intencjonalność komunikacyjna gestów wskazujących, Książka | Jarmołowicz-Nowikow Ewa

  Książka. Oprawa miękka

  Intencjonalność komunikacyjna gestów wskazujących

  Jarmołowicz-Nowikow Ewa

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Monografia jest wynikiem badań poświęconych roli zachowań niewerbalnych w komunikacji multimodalnej, których celem było krytyczne omówienie formy i funkcji gestów wskazujących z perspektywy komunikacyjnej, rozwojowej, a także kulturowej – pokazanie, że gesty wskazujące, często określane w literaturze jako proste i podstawowe środki komunikacji, stanowią w istocie złożone morfologicznie i konceptualnie interakcyjne akty multimodalne. Autorka wyodr...

  Książka dostępna od: 20,74
  Cena katalogowa 31,90

  Kupuj z kodem od: 21,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Intencjonalność komunikacyjna gestów wskazujących, Książka | Jarmołowicz-Nowikow Ewa
  Promocja
  okładka Intencjonalność komunikacyjna gestów wskazujących, Książka | Jarmołowicz-Nowikow Ewa

  Monografia jest wynikiem badań poświęconych roli zachowań niewerbalnych w komunikacji multimodalnej, których celem było krytyczne omówienie formy i funkcji gestów wskazujących z perspektywy komunikacyjnej, rozwojowej, a także kulturowej – pokazanie, że gesty wskazujące, często określane w literaturze jako proste i podstawowe środki komunikacji, stanowią w istocie złożone morfologicznie i konceptualnie interakcyjne akty multimodalne. Autorka wyodrębniła i opisała atrybuty form...

  Promocja
  okładka Dzieje archidiecezji poznańskiej w XX wieku i na początku XXI wieku, t. IV, Książka | Wilczyński Leszek

  Książka. Oprawa twarda

  Dzieje archidiecezji poznańskiej w XX wieku i na początku XXI wieku, t. IV

  Wilczyński Leszek

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Książka jest czwartym - z zaplanowanych czterech tomów „Dziejów Archidiecezji Poznańskiej” pod redakcją Józefa Dobosza. Niniejszy tom obejmuje XX i początki XXI wieku w z dziejów archidiecezji poznańskiej. Przeprowadzone studia nad zagadnieniami przemian politycznych gospodarczych i społecznych regionu dały możliwości rozpoznania różnych aspektów zmian, jakie zaszły na terenie Wielkopolski i archidiecezji poznańskiej od 1918 r. do dziś. Publikac...

  Książka dostępna od: 65,91
  Cena katalogowa 101,40

  Kupuj z kodem od: 91,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Dzieje archidiecezji poznańskiej w XX wieku i na początku XXI wieku, t. IV, Książka | Wilczyński Leszek
  Promocja
  okładka Dzieje archidiecezji poznańskiej w XX wieku i na początku XXI wieku, t. IV, Książka | Wilczyński Leszek

  Książka jest czwartym - z zaplanowanych czterech tomów „Dziejów Archidiecezji Poznańskiej” pod redakcją Józefa Dobosza. Niniejszy tom obejmuje XX i początki XXI wieku w z dziejów archidiecezji poznańskiej. Przeprowadzone studia nad zagadnieniami przemian politycznych gospodarczych i społecznych regionu dały możliwości rozpoznania różnych aspektów zmian, jakie zaszły na terenie Wielkopolski i archidiecezji poznańskiej od 1918 r. do dziś. Publikacja z pewnością wnosi nowe spoj...

  Promocja
  okładka Chińska filozofia historii Od początków do końca XVIII wieku, Książka | Rogacz Dawid

  Książka. Oprawa miękka

  Chińska filozofia historii Od początków do końca XVIII wieku

  Rogacz Dawid

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Książka jest pierwszą w skali światowej monografią naukową poświęconą rekonstrukcji i interpretacji chińskiej filozofii historii od jej początków do końca XVIII wieku. Podważając dominujące przeświadczenie, iż filozofia historii jest wytworem jedynie kultury Zachodu, autor skrupulatnie analizuje koncepcje historiozoficzne ponad czterdziestu filozofów chińskich, którzy tworzyli przed kontaktem z ideami europejskimi. Dzieła większości z nich, spisa...

  Książka dostępna od: 38,87
  Cena katalogowa 59,80

  Kupuj z kodem od: 49,80 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Chińska filozofia historii Od początków do końca XVIII wieku, Książka | Rogacz Dawid
  Promocja
  okładka Chińska filozofia historii Od początków do końca XVIII wieku, Książka | Rogacz Dawid

  Książka jest pierwszą w skali światowej monografią naukową poświęconą rekonstrukcji i interpretacji chińskiej filozofii historii od jej początków do końca XVIII wieku. Podważając dominujące przeświadczenie, iż filozofia historii jest wytworem jedynie kultury Zachodu, autor skrupulatnie analizuje koncepcje historiozoficzne ponad czterdziestu filozofów chińskich, którzy tworzyli przed kontaktem z ideami europejskimi. Dzieła większości z nich, spisane w klasycznym języku chiński...

  Promocja
  okładka Kapitał społeczny szkoły Z doświadczeń biograficznych nauczycieli. Studium przypadków, Książka | Wawrzyniak-Beszterda Renata

  Książka. Oprawa miękka

  Kapitał społeczny szkoły Z doświadczeń biograficznych nauczycieli. Studium przypadków

  Wawrzyniak-Beszterda Renata

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Książka otwiera nowe pola oglądu fenomenu kapitału społecznego szkoły, opisane przez Autorkę przez pryzmat doświadczeń biograficznych nauczycieli – zupełnie nowej perspektywy poznawania procesów wewnątrzszkolnych, przejawiających się na różnych poziomach funkcjonowania szkoły i rozwoju kariery zawodowej nauczycieli. Kategoria kapitału społecznego jest w ostatnich kilkudziesięciu latach pojęciem używanym ( o ile nie nadużywanym) w różnych kontekst...

  Książka dostępna od: 30,42
  Cena katalogowa 46,80

  Kupuj z kodem od: 36,80 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Kapitał społeczny szkoły Z doświadczeń biograficznych nauczycieli. Studium przypadków, Książka | Wawrzyniak-Beszterda Renata
  Promocja
  okładka Kapitał społeczny szkoły Z doświadczeń biograficznych nauczycieli. Studium przypadków, Książka | Wawrzyniak-Beszterda Renata

  Książka otwiera nowe pola oglądu fenomenu kapitału społecznego szkoły, opisane przez Autorkę przez pryzmat doświadczeń biograficznych nauczycieli – zupełnie nowej perspektywy poznawania procesów wewnątrzszkolnych, przejawiających się na różnych poziomach funkcjonowania szkoły i rozwoju kariery zawodowej nauczycieli. Kategoria kapitału społecznego jest w ostatnich kilkudziesięciu latach pojęciem używanym ( o ile nie nadużywanym) w różnych kontekstach teoretycznych i badawczych...

  Promocja
  okładka Claude Lévi-Strauss struktura i nieoswojone, Książka | Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Machty

  Książka. Oprawa miękka

  Claude Lévi-Strauss struktura i nieoswojone

  Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Machty

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  W 2018 roku przypadła 60 rocznica pierwszej publikacji „Antropologii strukturalnej” oraz 110 rocznica urodzin Claude’a Lévi-Straussa. Był to moment na to, aby na nowo poddać analizie i refleksji intelektualne dziedzictwo i udzielić odpowiedzi na pytanie, czy dorobek francuskiego antropologa nadal i w jakim stopniu oddziałuje na współczesną humanistykę. Interdyscyplinarny charakter namysłu nad dorobkiem autora „Antropologii strukturalnej” potwierd...

  Książka dostępna od: 30,42
  Cena katalogowa 46,80

  Kupuj z kodem od: 36,80 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Claude Lévi-Strauss struktura i nieoswojone, Książka | Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Machty
  Promocja
  okładka Claude Lévi-Strauss struktura i nieoswojone, Książka | Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Machty

  W 2018 roku przypadła 60 rocznica pierwszej publikacji „Antropologii strukturalnej” oraz 110 rocznica urodzin Claude’a Lévi-Straussa. Był to moment na to, aby na nowo poddać analizie i refleksji intelektualne dziedzictwo i udzielić odpowiedzi na pytanie, czy dorobek francuskiego antropologa nadal i w jakim stopniu oddziałuje na współczesną humanistykę. Interdyscyplinarny charakter namysłu nad dorobkiem autora „Antropologii strukturalnej” potwierdza aktualność i wielość możliw...

  Promocja
  okładka Ignacy Krasicki Dzieła zebrane Zbiory wierszy (edycja krytyczna), Książka | Teresa (oprac.) Kostkiewiczowa

  Książka. Oprawa twarda

  Ignacy Krasicki Dzieła zebrane Zbiory wierszy (edycja krytyczna)

  Teresa (oprac.) Kostkiewiczowa

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Tom stanowi kontynuację „Dzieł zebranych” Krasickiego, zawierających „Poematy”, wydane w 1998 roku przez Ossolineum oraz „Komedie”, które ukazały się w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM. Przedstawiane zbiory wierszy obejmują: „Bajki i przypowieści”, „Bajki nowe”, „Satyry. Część pierwszą”, „Satyry. Część drugą”, „Listy”, „Wiersze różne”, „Listy z wierszami”, „Listy o ogrodach” wraz z dodatkiem krytycznym....

  Książka dostępna od: 72,67
  Cena katalogowa 111,80

  Kupuj z kodem od: 101,80 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Ignacy Krasicki Dzieła zebrane Zbiory wierszy (edycja krytyczna), Książka | Teresa (oprac.) Kostkiewiczowa
  Promocja
  okładka Ignacy Krasicki Dzieła zebrane Zbiory wierszy (edycja krytyczna), Książka | Teresa (oprac.) Kostkiewiczowa

  Tom stanowi kontynuację „Dzieł zebranych” Krasickiego, zawierających „Poematy”, wydane w 1998 roku przez Ossolineum oraz „Komedie”, które ukazały się w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM. Przedstawiane zbiory wierszy obejmują: „Bajki i przypowieści”, „Bajki nowe”, „Satyry. Część pierwszą”, „Satyry. Część drugą”, „Listy”, „Wiersze różne”, „Listy z wierszami”, „Listy o ogrodach” wraz z dodatkiem krytycznym.

  Promocja
  okładka Doświadczenia rodziny polskiej na emigracji w Niemczech, Książka | Teusz Grażyna

  Książka. Oprawa miękka

  Doświadczenia rodziny polskiej na emigracji w Niemczech

  Teusz Grażyna

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Tematem książki są emigracyjne losy rodziny polskiej w Niemczech. W części teoretycznej autorka prezentuje charakterystykę zjawiska migracji, omawia istotę, strukturę, cechy i funkcje rodziny oraz przedstawia migracje z Polski do Niemiec w latach osiemdziesiątych XX wieku. W części badawczej za pomocą metody badań jakościowych i techniki wywiadu dokonuje biograficzno-narracyjnego opisu, analizy i interpretacji treści relacji reprezentantów drugie...

  Książka dostępna od: 24,96
  Cena katalogowa 38,40

  Kupuj z kodem od: 28,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Doświadczenia rodziny polskiej na emigracji w Niemczech, Książka | Teusz Grażyna
  Promocja
  okładka Doświadczenia rodziny polskiej na emigracji w Niemczech, Książka | Teusz Grażyna

  Tematem książki są emigracyjne losy rodziny polskiej w Niemczech. W części teoretycznej autorka prezentuje charakterystykę zjawiska migracji, omawia istotę, strukturę, cechy i funkcje rodziny oraz przedstawia migracje z Polski do Niemiec w latach osiemdziesiątych XX wieku. W części badawczej za pomocą metody badań jakościowych i techniki wywiadu dokonuje biograficzno-narracyjnego opisu, analizy i interpretacji treści relacji reprezentantów drugiego pokolenia migrantów, którzy...

  Promocja
  okładka Byt i światło-cień O antropologii poetyckiej Cypriana Norwida, Książka | Banowska Lidia

  Książka. Oprawa miękka

  Byt i światło-cień O antropologii poetyckiej Cypriana Norwida

  Banowska Lidia

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Książka poświęcona jest wzajemnym oddziaływaniom między antropologią (byt) i ironią („światło-cień”) w twórczości Cypriana Norwida, dla którego te sfery pozostają jednymi z najważniejszych pól problemowych. Autorka ukazuje, jak głęboko są one powiązane w płaszczyźnie znaczeń ontologicznych, egzystencjalnych, epistemologicznych i estetycznych. Antropologia stanowi jeden z najważniejszych „dalszych planów ironii”, podczas gdy ironia dla antropologi...

  Książka dostępna od: 32,11
  Cena katalogowa 49,40

  Kupuj z kodem od: 39,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Byt i światło-cień O antropologii poetyckiej Cypriana Norwida, Książka | Banowska Lidia
  Promocja
  okładka Byt i światło-cień O antropologii poetyckiej Cypriana Norwida, Książka | Banowska Lidia

  Książka poświęcona jest wzajemnym oddziaływaniom między antropologią (byt) i ironią („światło-cień”) w twórczości Cypriana Norwida, dla którego te sfery pozostają jednymi z najważniejszych pól problemowych. Autorka ukazuje, jak głęboko są one powiązane w płaszczyźnie znaczeń ontologicznych, egzystencjalnych, epistemologicznych i estetycznych. Antropologia stanowi jeden z najważniejszych „dalszych planów ironii”, podczas gdy ironia dla antropologii pozostaje „dalszym planem” j...

  Promocja
  okładka Nauczyciel w re?eksjach i z re?eksji, Książka |

  Książka. Oprawa twarda

  Nauczyciel w re?eksjach i z re?eksji

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczone zostały interdyscyplinarne re?eksje teoretyczne dotyczące nauczyciela. Ujęto je szeroko, tak jak zaproponowane zostało to w tytule, by każdy z autorów mógł przedstawić indywidualną re?eksję będącą wynikiem wiedzy, doświadczenia, namysłu, przyjętej perspektywy prezentacji zagadnienia. W drugiej części znalazły się teksty o zróżnicowanej strukturze i formie. Zamieszczono tu narracje wsp...

  Książka dostępna od: 36,34
  Cena katalogowa 55,90

  Kupuj z kodem od: 45,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Nauczyciel w re?eksjach i z re?eksji, Książka |
  Promocja
  okładka Nauczyciel w re?eksjach i z re?eksji, Książka |

  Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczone zostały interdyscyplinarne re?eksje teoretyczne dotyczące nauczyciela. Ujęto je szeroko, tak jak zaproponowane zostało to w tytule, by każdy z autorów mógł przedstawić indywidualną re?eksję będącą wynikiem wiedzy, doświadczenia, namysłu, przyjętej perspektywy prezentacji zagadnienia. W drugiej części znalazły się teksty o zróżnicowanej strukturze i formie. Zamieszczono tu narracje współuczestników życia zawodowego...

  Promocja
  okładka Mistyczne zaułki dyskursów Rzecz o słownikach niemożliwych, Książka | Anna Maria Skibska

  Książka. Oprawa miękka

  Mistyczne zaułki dyskursów Rzecz o słownikach niemożliwych

  Anna Maria Skibska

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  W monografii autorka rozważa ideę przestrzenno-metaforycznego zaułka, gdyż jego figuratywna wartość nadzwyczaj dobrze wpisuje się w szereg znaczących konceptów czy raczej quasi-konceptów, które wydają się błądzić w gąszczu problemów i tematów, wymykając się przy tym trudom przedstawieniowym i zachowując pożądaną płynność pojęciową. Szereg ów tworzą takie oryginalne pomysły, jak wnienachodimost’, niewspółobecność Michaiła Bachtina, herezja Jana Pa...

  Książka dostępna od: 37,18
  Cena katalogowa 57,20

  Kupuj z kodem od: 47,20 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Mistyczne zaułki dyskursów Rzecz o słownikach niemożliwych, Książka | Anna Maria Skibska
  Promocja
  okładka Mistyczne zaułki dyskursów Rzecz o słownikach niemożliwych, Książka | Anna Maria Skibska

  W monografii autorka rozważa ideę przestrzenno-metaforycznego zaułka, gdyż jego figuratywna wartość nadzwyczaj dobrze wpisuje się w szereg znaczących konceptów czy raczej quasi-konceptów, które wydają się błądzić w gąszczu problemów i tematów, wymykając się przy tym trudom przedstawieniowym i zachowując pożądaną płynność pojęciową. Szereg ów tworzą takie oryginalne pomysły, jak wnienachodimost’, niewspółobecność Michaiła Bachtina, herezja Jana Patočki, sobość i inność Emmanue...

  Promocja
  okładka Ekranowe życie mitu Powstanie warszawskie w polskim flmie fabularnym, Książka | Czaja Justyna

  Książka. Oprawa miękka

  Ekranowe życie mitu Powstanie warszawskie w polskim flmie fabularnym

  Czaja Justyna

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  W społecznej świadomości powstanie warszawskie funkcjonuje w dużej mierze jako mit heroiczno-martyrologiczny – zespół określonych symboli, sensów i znaczeń przypisywanych temu wydarzeniu. Kino o tematyce powstańczej z jednej strony sytuuje się wobec mitu powstania, stworzonego przez zbiorową wyobraźnię i utrwalanego w społecznej świadomości kolejnych pokoleń Polaków, mitu w określony, zmienny historycznie sposób podlegającego presji, modyfikacjom...

  Książka dostępna od: 38,87
  Cena katalogowa 59,80

  Kupuj z kodem od: 49,80 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Ekranowe życie mitu Powstanie warszawskie w polskim flmie fabularnym, Książka | Czaja Justyna
  Promocja
  okładka Ekranowe życie mitu Powstanie warszawskie w polskim flmie fabularnym, Książka | Czaja Justyna

  W społecznej świadomości powstanie warszawskie funkcjonuje w dużej mierze jako mit heroiczno-martyrologiczny – zespół określonych symboli, sensów i znaczeń przypisywanych temu wydarzeniu. Kino o tematyce powstańczej z jednej strony sytuuje się wobec mitu powstania, stworzonego przez zbiorową wyobraźnię i utrwalanego w społecznej świadomości kolejnych pokoleń Polaków, mitu w określony, zmienny historycznie sposób podlegającego presji, modyfikacjom na skutek zewnętrznych uwarun...

  Promocja
  okładka Wzorce wyrazowe w Dionysiaca Nonnosa, Książka | Stępień Piotr

  Książka. Oprawa miękka

  Wzorce wyrazowe w Dionysiaca Nonnosa

  Stępień Piotr

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Książka prezentuje wyniki badań nad stylem poety z Panopolis. W celu objaśnienia cech charakterystycznych tego stylu wprowadzono pionierskie pojęcie określane jako wzorzec wyrazowy. Pozwala ono na obserwację relacji wewnątrztekstowych, które wynikają z operowania przez poetę określonym szykiem części mowy. Na podstawie licznych przykładów autor wskazuje na funkcje wzorców wyrazowych, które odpowiadają za estetyczne aspekty poematu Nonnosa oraz uj...

  Książka dostępna od: 11,70
  Cena katalogowa 18,00

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Wzorce wyrazowe w Dionysiaca Nonnosa, Książka | Stępień Piotr
  Promocja
  okładka Wzorce wyrazowe w Dionysiaca Nonnosa, Książka | Stępień Piotr

  Książka prezentuje wyniki badań nad stylem poety z Panopolis. W celu objaśnienia cech charakterystycznych tego stylu wprowadzono pionierskie pojęcie określane jako wzorzec wyrazowy. Pozwala ono na obserwację relacji wewnątrztekstowych, które wynikają z operowania przez poetę określonym szykiem części mowy. Na podstawie licznych przykładów autor wskazuje na funkcje wzorców wyrazowych, które odpowiadają za estetyczne aspekty poematu Nonnosa oraz ujawniają związki kompozycyjne p...

  Promocja
  okładka Filologia w kontakcie Polonistyka, germanistyka, postkolonializm, Książka | Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata

  Książka. Oprawa miękka

  Filologia w kontakcie Polonistyka, germanistyka, postkolonializm

  Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Polska i Niemcy jako sąsiedzi to temat gruntownie przebadany, ale wciąż frapujący. Mimo kilku dekad tzw. normalizacji i dobrosąsiedztwa kwestie te nie są ani przezroczyste, ani nudne – w Polsce figura Niemca raz po raz pojawia się na myślowym horyzoncie i pełni funkcje polityczno-społeczne. Historycy, socjologowie, niemco- i polonoznawcy z obu krajów pytają, skąd taka potrzeba, czemu to służy i co z tego będzie? Dlaczego Polacy tak chętnie wchodz...

  Książka dostępna od: 36,34
  Cena katalogowa 55,90

  Kupuj z kodem od: 45,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Filologia w kontakcie Polonistyka, germanistyka, postkolonializm, Książka | Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata
  Promocja
  okładka Filologia w kontakcie Polonistyka, germanistyka, postkolonializm, Książka | Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata

  Polska i Niemcy jako sąsiedzi to temat gruntownie przebadany, ale wciąż frapujący. Mimo kilku dekad tzw. normalizacji i dobrosąsiedztwa kwestie te nie są ani przezroczyste, ani nudne – w Polsce figura Niemca raz po raz pojawia się na myślowym horyzoncie i pełni funkcje polityczno-społeczne. Historycy, socjologowie, niemco- i polonoznawcy z obu krajów pytają, skąd taka potrzeba, czemu to służy i co z tego będzie? Dlaczego Polacy tak chętnie wchodzą dziś np. w rolę szlachetnych...

  Promocja
  okładka Fontes Historiae Antiquae XXXVI, Książka | Magdalena Stuligrosz, Paweł (przekła Sawiński

  Książka. Oprawa miękka

  Fontes Historiae Antiquae XXXVI

  Magdalena Stuligrosz, Paweł (przekła Sawiński

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Pierwsze polskie tłumaczenie dekretów z Pizy opiera się na edycji inskrypcji, którą zaprezentował John Bert Lott. W kilku miejscach dokonano zmian w tekście łacińskim, ponieważ uznano, że niektóre partie inskrypcji zostały źle zrekonstruowane bądź są wynikiem błędów kamieniarza. Zmiany te sygnalizowano w przypisach. Przekład został opatrzony komentarzem, który odbiega od formy klasycznych uwag, z jakimi spotkać się może Czytelnik w przypadku wyda...

  Książka dostępna od: 9,10
  Cena katalogowa 14,00
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Fontes Historiae Antiquae XXXVI, Książka | Magdalena Stuligrosz, Paweł (przekła Sawiński
  Promocja
  okładka Fontes Historiae Antiquae XXXVI, Książka | Magdalena Stuligrosz, Paweł (przekła Sawiński

  Pierwsze polskie tłumaczenie dekretów z Pizy opiera się na edycji inskrypcji, którą zaprezentował John Bert Lott. W kilku miejscach dokonano zmian w tekście łacińskim, ponieważ uznano, że niektóre partie inskrypcji zostały źle zrekonstruowane bądź są wynikiem błędów kamieniarza. Zmiany te sygnalizowano w przypisach. Przekład został opatrzony komentarzem, który odbiega od formy klasycznych uwag, z jakimi spotkać się może Czytelnik w przypadku wydań źródeł antycznych. Zrezygnow...

  Promocja
  okładka Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją Magdaleny Piorunek). Książka została podzielona na trzy obsza...

  Książka dostępna od: 28,73
  Cena katalogowa 44,20

  Kupuj z kodem od: 34,20 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2, Książka |
  Promocja
  okładka Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2, Książka |

  Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją Magdaleny Piorunek). Książka została podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich...

  Promocja
  okładka Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa Tom 1, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa Tom 1

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Problematyka podjęta w książce koncentruje się wokół działań pomocowych i interwencyjnych adresowanych do różnych grup potrzebujących. W warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej naturalne wydaje się szukanie wsparcia, pomocy, poradnictwa. W każdej niemal dziedzinie życia obserwujemy przejawy aktywności specjalistów od pomagania – doradców, konsultantów, trenerów, terapeutów, mentorów, tutorów, coachów, zarówno profesjonali...

  Książka dostępna od: 28,73
  Cena katalogowa 44,20

  Kupuj z kodem od: 34,20 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa Tom 1, Książka |
  Promocja
  okładka Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa Tom 1, Książka |

  Problematyka podjęta w książce koncentruje się wokół działań pomocowych i interwencyjnych adresowanych do różnych grup potrzebujących. W warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej naturalne wydaje się szukanie wsparcia, pomocy, poradnictwa. W każdej niemal dziedzinie życia obserwujemy przejawy aktywności specjalistów od pomagania – doradców, konsultantów, trenerów, terapeutów, mentorów, tutorów, coachów, zarówno profesjonalistów, jak i osób działających ...

  Promocja
  okładka Z polskich studiów slawistycznych, Książka |

  Książka. Oprawa miękka

  Z polskich studiów slawistycznych

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Utopia w literaturze chorwackiej a idea postępu. Studium z historii idei doby nowoczesności Polski wpływ na rosyjskie dziennikarstwo w latach 20.-30. XIX wieku Polska poezja kobiet XX wieku - próba porządkowania doświadczeń Słowiańszczyzna jako temat polskiego romantyzmu O użyteczności schematów periodyzacyjnych. Zarys problemu na przykładzie staroserbskiej literatury Solidarność z życiem w kulturze tradycyjnej - od zasady do postulatu Słowiańsko...

  Książka dostępna od: 20,09
  Cena katalogowa 30,90

  Kupuj z kodem od: 20,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Z polskich studiów slawistycznych, Książka |
  Promocja
  okładka Z polskich studiów slawistycznych, Książka |

  Utopia w literaturze chorwackiej a idea postępu. Studium z historii idei doby nowoczesności Polski wpływ na rosyjskie dziennikarstwo w latach 20.-30. XIX wieku Polska poezja kobiet XX wieku - próba porządkowania doświadczeń Słowiańszczyzna jako temat polskiego romantyzmu O użyteczności schematów periodyzacyjnych. Zarys problemu na przykładzie staroserbskiej literatury Solidarność z życiem w kulturze tradycyjnej - od zasady do postulatu Słowiańskość w dziewiętnastowiecznych po...

  Promocja
  okładka Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku, Książka | Umerle Tomasz

  Książka. Oprawa miękka

  Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku

  Umerle Tomasz

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  W książce podjęto refleksję nad tym, jak literaturoznawstwo zajmować może się codziennymi praktykami literackimi, które autor rozumie jako praktyki łączące to, co artystycznie literackie i to, co społeczne. Proponuje on, aby do takich badań stosować model twórczości godzący literackość (tropy, strategie twórcze) i codzienność (relacje między ludźmi, zachowania społeczne) we wspólnej poszerzonej przestrzeni literackiej. Literatura pojmowana jako p...

  Książka dostępna od: 16,51
  Cena katalogowa 25,40

  Kupuj z kodem od: 15,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku, Książka | Umerle Tomasz
  Promocja
  okładka Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku, Książka | Umerle Tomasz

  W książce podjęto refleksję nad tym, jak literaturoznawstwo zajmować może się codziennymi praktykami literackimi, które autor rozumie jako praktyki łączące to, co artystycznie literackie i to, co społeczne. Proponuje on, aby do takich badań stosować model twórczości godzący literackość (tropy, strategie twórcze) i codzienność (relacje między ludźmi, zachowania społeczne) we wspólnej poszerzonej przestrzeni literackiej. Literatura pojmowana jako praktyka codzienności byłaby ba...

  Promocja
  okładka Polańskis Two Men and a Wardrobe, Książka | Hendrykowski Marek

  Książka. Oprawa miękka

  Polańskis Two Men and a Wardrobe

  Hendrykowski Marek

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Seria Klasyka Kina popularyzuje najwybitniejsze dokonania filmu polskiego, a także ukazuje polską kinematografię w kontekście europejskiej i światowej sztuki filmowej. Walorem dodatkowym prezentowanej Serii Klasyka Kina jest równoległe przygotowywanie edycji polskiej i angielskiej. Warto podkreślić oryginalność opracowania kolejnych tomików oraz ich monograficzny charakter. Każdy z nich zawiera bowiem pełny opis filmu, esej krytyczny wraz z dokł...

  Książka dostępna od: 11,70
  Cena katalogowa 18,00

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Polańskis Two Men and a Wardrobe, Książka | Hendrykowski Marek
  Promocja
  okładka Polańskis Two Men and a Wardrobe, Książka | Hendrykowski Marek

  Seria Klasyka Kina popularyzuje najwybitniejsze dokonania filmu polskiego, a także ukazuje polską kinematografię w kontekście europejskiej i światowej sztuki filmowej. Walorem dodatkowym prezentowanej Serii Klasyka Kina jest równoległe przygotowywanie edycji polskiej i angielskiej. Warto podkreślić oryginalność opracowania kolejnych tomików oraz ich monograficzny charakter. Każdy z nich zawiera bowiem pełny opis filmu, esej krytyczny wraz z dokładną filmografią i fotosami z ...

  Promocja
  okładka Fenomen młodych pisarzy w literaturze włoskiej końca XX wieku, Książka | Kornacka Barbara

  Książka. Oprawa miękka

  Fenomen młodych pisarzy w literaturze włoskiej końca XX wieku

  Kornacka Barbara

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Starzejący się wiek XX, paradoksalnie, zbiega się z kolejną nawracającą falą „retoryki młodości”, czego wyrazem w literaturze włoskiej jest m.in. fenomen „młodych pisarzy”, usankcjonowany ostatecznie na Targach Książki we Frankfurcie w roku 1985. Zjawisko to, będące po części produktem strategii marketingowych przemysłu wydawniczego, wpisuje się w ważną cezurę w historii literatury włoskiej, wynikającą z wymiany pokoleniowej, jaka ma wówczas miej...

  Książka dostępna od: 10,40
  Cena katalogowa 16,00

  Kupuj z kodem od: 14,90 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Fenomen młodych pisarzy w literaturze włoskiej końca XX wieku, Książka | Kornacka Barbara
  Promocja
  okładka Fenomen młodych pisarzy w literaturze włoskiej końca XX wieku, Książka | Kornacka Barbara

  Starzejący się wiek XX, paradoksalnie, zbiega się z kolejną nawracającą falą „retoryki młodości”, czego wyrazem w literaturze włoskiej jest m.in. fenomen „młodych pisarzy”, usankcjonowany ostatecznie na Targach Książki we Frankfurcie w roku 1985. Zjawisko to, będące po części produktem strategii marketingowych przemysłu wydawniczego, wpisuje się w ważną cezurę w historii literatury włoskiej, wynikającą z wymiany pokoleniowej, jaka ma wówczas miejsce, oraz z głębszych zmian na...

  Promocja
  okładka Strategie dochodowe różnych kategorii podmiotów na rynku kapitalistycznym, Książka | Wechta Przemysław

  Książka. Oprawa miękka

  Strategie dochodowe różnych kategorii podmiotów na rynku kapitalistycznym

  Wechta Przemysław

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM

  Celem książki jest analiza strategii dochodowych realizowanych przez różne kategorie akcjonariuszy, menedżerów, pracowników, konsumentów. Obejmuje ona swoim zakresem problematykę określaną mianem nadzoru korporacyjnego. W analizie strategii dochodowych autor stosuje narzędzia socjologiczne, skupiając się na wymiarach i kryteriach zróżnicowania społecznego stron stosunków kontraktowych zawiązywanych na rynku kapitalistycznym. Przedmiotem badania s...

  Książka dostępna od: 24,31
  Cena katalogowa 37,40

  Kupuj z kodem od: 27,40 zł

  Dziękujemy, kod prawidłowy

  Wprowadź inny kod
  UŻYJ
  Dodaj do koszyka i wybierz cenę

  Produkt dostępny

  Promocja
  okładka Strategie dochodowe różnych kategorii podmiotów na rynku kapitalistycznym, Książka | Wechta Przemysław
  Promocja
  okładka Strategie dochodowe różnych kategorii podmiotów na rynku kapitalistycznym, Książka | Wechta Przemysław

  Celem książki jest analiza strategii dochodowych realizowanych przez różne kategorie akcjonariuszy, menedżerów, pracowników, konsumentów. Obejmuje ona swoim zakresem problematykę określaną mianem nadzoru korporacyjnego. W analizie strategii dochodowych autor stosuje narzędzia socjologiczne, skupiając się na wymiarach i kryteriach zróżnicowania społecznego stron stosunków kontraktowych zawiązywanych na rynku kapitalistycznym. Przedmiotem badania są takie zagadnienia, jak: stru...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.