Czytaj PL

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  Promocja
  okładka Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tom III: 1980-2000, Książka |
  Promocja
  okładka Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tom III: 1980-2000, Książka |

  Książka jest trzecim tomem szerszej publikacji poświęconej doktorom honoris causa UAM. Z rozproszonych materiałów źródłowych starano się wiernie odtworzyć jeden z ważnych, ale też i szczególnych fragmentów historii uczelni. W okresie 1980-2000 zaszczytny tytuł doktora honoris causa otrzymało czterdziestu siedmiu ludzi nauki i kultury z Polski i zagranicy. W publikacji zaprezentowano ich sylwetki w układzie chronologicznym. W każdym przypadku odtworzono kalendarium procesu prz...

  Promocja
  okładka Mapy rzeczywistości społecznej, Książka |
  Promocja
  okładka Mapy rzeczywistości społecznej, Książka |

  Dojrzała refleksja naukowa i życiowe doświadczenie prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego może być doskonałym impulsem do pogłębienia refleksji, tak nad podejmowaną przez niego problematyką ( co znalazło wyraz w jego publikacjach), jak i ostrogą, by tematy, które były dla Jubilata wiodącymi, stały się inspiracją do prowadzenia dalszych badań we wskazanych przezeń obszarach. Książka jubileuszowa stała się okazją do zaprezentowania, tak przez oddanych przyjaciół (tych z w...

  Promocja
  okładka Narracja w filmie i ruchomych obrazach, Książka | Hendrykowski Marek
  Promocja
  okładka Narracja w filmie i ruchomych obrazach, Książka | Hendrykowski Marek

  Dojrzała refleksja naukowa i życiowe doświadczenie prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego może być doskonałym impulsem do pogłębienia refleksji, tak nad podejmowaną przez niego problematyką ( co znalazło wyraz w jego publikacjach), jak i ostrogą, by tematy, które były dla Jubilata wiodącymi, stały się inspiracją do prowadzenia dalszych badań we wskazanych przezeń obszarach. Książka jubileuszowa stała się okazją do zaprezentowania, tak przez oddanych przyjaciół (tych z w...

  Promocja
  okładka Fontes Historiae Antiquae XLIII: Diodor Sycylijski, Klęska Ateńczyków/Diodorus Siculus, De clade Ath, Książka | Romuald (przekład) Turasiewicz, Les Mrozewicz
  Promocja
  okładka Fontes Historiae Antiquae XLIII: Diodor Sycylijski, Klęska Ateńczyków/Diodorus Siculus, De clade Ath, Książka | Romuald (przekład) Turasiewicz, Les Mrozewicz

  Obszerna księga XIII Biblioteki Historycznej obejmuje zaledwie jedenaście lat (415-404 przed Chr.), ale jest to okres niezwykle ważny, obfity w wydarzenia, które ostatecznie doprowadziły do klęski Aten. Stąd też tytuł, nadany tej księdze: Klęska Ateńczyków (De clade Atheniensium). Jej znamiona to przede wszystkim wielka wyprawa na Sycylię (415-413), największa operacja Aten w okresie wojny peloponeskiej, zakończona katastrofą, układ persko-spartański (411), dzięki któremu Spa...

  Promocja
  okładka Fontes Historiae Antiquae XLI: Diodorus Siculus, De Pericle et bello Peloponnesiaco /Diodor Sycylijs, Książka |
  Promocja
  okładka Fontes Historiae Antiquae XLI: Diodorus Siculus, De Pericle et bello Peloponnesiaco /Diodor Sycylijs, Książka |

  Księga XII Biblioteki Historycznej obejmuje lata 450-415 przed Chr.: złoty wiek Peryklesa i pierwszy etap wojny peloponeskiej. Był to okres największego triumfu Aten, hegemona Związku Morskiego (Delijskiego), niekwestionowanego zwycięzcy w trwającym pół wieku konflikcie z Persami (tzw. pokój Kaliasza z roku 449), a zarazem czas równowagi politycznej w relacjach ze Spartą i jej sojusznikami (Związek Peloponeski). Wyrazem tego był pokój wieczysty, zawarty ze Spartą w roku 446 n...

  Promocja
  okładka Heroica Bohaterstwo w literaturze i kulturze europejskiej, Książka | Anna Gawarecka, Włodzimierz Szturc, Wesołowsk
  Promocja
  okładka Heroica Bohaterstwo w literaturze i kulturze europejskiej, Książka | Anna Gawarecka, Włodzimierz Szturc, Wesołowsk

  Autorzy kolejnych rozdziałów monografii rzucają nowe światło na tytułowe, wydawałoby się, już wielokrotnie opracowane tematy i na pierwszy rzut oka ostatecznie rozwiązane problemy aksjologiczne, poznawcze czy tożsamościowe. Począwszy od nowego odczytania starożytnych wzorców heroizmu i przykładów ich historiograficznych, mitycznych, literackich i artystycznych reprezentacji, przez przewijające się przez wieki kontynuacje i przekształcenia po ukazanie postmodernistycznych zabi...

  Promocja
  okładka Słownik terminów archeologicznych polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski/Diccionario de términos arqu, Książka | Krueger Michał
  Promocja
  okładka Słownik terminów archeologicznych polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski/Diccionario de términos arqu, Książka | Krueger Michał

  Słownik terminów archeologicznych polsko-hiszpański i hiszpańsko-polski stanowi dwujęzyczny spis pojęć z zakresu archeologii pradziejowej, średniowiecznej i śródziemnomorskiej. Hasła zostały ułożone w porządku alfabetycznym i zaopatrzone są w kwalifikatory gramatyczne w obu wersjach językowych. Poza terminami stricte archeologicznymi, słownik uwzględnia także najważniejsze pojęcia z dziedzin współpracujących z archeologią. Jest to pierwsza praca tego typu zestawiająca terminy...

  Promocja
  okładka Szkolni protagoniści Predyspozycje i kompetencje kierownicze, Książka | Szafran Joanna
  Promocja
  okładka Szkolni protagoniści Predyspozycje i kompetencje kierownicze, Książka | Szafran Joanna

  W książce zaprezentowano tradycję badań nad kierowaniem i jego uwarunkowaniami. Przedstawiona perspektywa stanowiła punkt wyjścia refleksji nad behawioryzmem organizacyjnym i przywództwem edukacyjnym. W efekcie prac badawczych wskazano, jakie zasoby kadrowe w zakresie potencjału psychologicznego i kierowniczego posiada współczesna szkoła, krytycznie rozważono także kwestie rozwiązań systemowych konkursu dyrektorskiego. Przedstawione refleksje stanowią przyczynek do dalszych a...

  Promocja
  okładka Książka dla Julia Cortázar po latach, Książka |
  Promocja
  okładka Książka dla Julia Cortázar po latach, Książka |

  Monografia jest pierwszą polską publikacją naukową poświęconą twórczości argentyńskiego pisarza, Julia Cortázara. Autorzy poszczególnych studiów i esejów zawartych w tomie, literaturoznawcy, kulturoznawcy, tłumacze, artyści sztuk wizualnych, podjęli próbę nowego odczytania tekstów Cortázara – narracyjnych, ale również eseistycznych i sylwicznych.

  Promocja
  okładka Edukacja w warunkach globalnych i lokalnych konteksty i egzemplifikacje, Książka | Aleksandra Boroń, Anna Mańkowska, Czech-Włoda
  Promocja
  okładka Edukacja w warunkach globalnych i lokalnych konteksty i egzemplifikacje, Książka | Aleksandra Boroń, Anna Mańkowska, Czech-Włoda

  Monografia interdyscyplinarna przedstawia rezultat intelektualnych poszukiwań autorów zainteresowanych problemami edukacji w obszarze pedagogiki porównawczej. Poszczególne rozdziały wpisują się w interdyscyplinarny dialog w dyskursie edukacyjnym, sytuując badane zjawiska na pograniczu pedagogiki, socjologii i nauk o kulturze. Autorzy prezentują różnorakie teorie i analizy, w wieloaspektowy sposób opisując rzeczywistości społeczno-kulturowe oraz ukazują polityczne i ideologicz...

  Promocja
  okładka Dzieje archidiecezji poznańskiej w XX wieku i na początku XXI wieku, t. IV, Książka | Wilczyński Leszek
  Promocja
  okładka Dzieje archidiecezji poznańskiej w XX wieku i na początku XXI wieku, t. IV, Książka | Wilczyński Leszek

  Książka jest czwartym - z zaplanowanych czterech tomów „Dziejów Archidiecezji Poznańskiej” pod redakcją Józefa Dobosza. Niniejszy tom obejmuje XX i początki XXI wieku w z dziejów archidiecezji poznańskiej. Przeprowadzone studia nad zagadnieniami przemian politycznych gospodarczych i społecznych regionu dały możliwości rozpoznania różnych aspektów zmian, jakie zaszły na terenie Wielkopolski i archidiecezji poznańskiej od 1918 r. do dziś. Publikacja z pewnością wnosi nowe spoj...

  Promocja
  okładka Chińska filozofia historii Od początków do końca XVIII wieku, Książka | Rogacz Dawid
  Promocja
  okładka Chińska filozofia historii Od początków do końca XVIII wieku, Książka | Rogacz Dawid

  Książka jest pierwszą w skali światowej monografią naukową poświęconą rekonstrukcji i interpretacji chińskiej filozofii historii od jej początków do końca XVIII wieku. Podważając dominujące przeświadczenie, iż filozofia historii jest wytworem jedynie kultury Zachodu, autor skrupulatnie analizuje koncepcje historiozoficzne ponad czterdziestu filozofów chińskich, którzy tworzyli przed kontaktem z ideami europejskimi. Dzieła większości z nich, spisane w klasycznym języku chiński...

  Promocja
  okładka Ignacy Krasicki Dzieła zebrane Zbiory wierszy (edycja krytyczna), Książka | Teresa (oprac.) Kostkiewiczowa
  Promocja
  okładka Ignacy Krasicki Dzieła zebrane Zbiory wierszy (edycja krytyczna), Książka | Teresa (oprac.) Kostkiewiczowa

  Tom stanowi kontynuację „Dzieł zebranych” Krasickiego, zawierających „Poematy”, wydane w 1998 roku przez Ossolineum oraz „Komedie”, które ukazały się w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM. Przedstawiane zbiory wierszy obejmują: „Bajki i przypowieści”, „Bajki nowe”, „Satyry. Część pierwszą”, „Satyry. Część drugą”, „Listy”, „Wiersze różne”, „Listy z wierszami”, „Listy o ogrodach” wraz z dodatkiem krytycznym.

  Promocja
  okładka Być dziewczyną - być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży, Książka | Chmura-Rutkowska Iwona
  Promocja
  okładka Być dziewczyną - być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży, Książka | Chmura-Rutkowska Iwona

  Przemoc ze względu na płeć (gender-based violence, GBV) jest rozumiana jako przemoc motywowana stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią, a zatem wynikająca z normatywnych oczekiwań związanych z kobiecością i męskością dominujących w danym społeczeństwie i kulturze oraz z nierównych relacji władzy między płciami. Rówieśnicza przemoc ze względu na płeć, w tym o charakterze seksualnym staje się problemem już na początku okresu dojrzewania i ma poważne konsekwencje na pozi...

  Promocja
  okładka Themersonowie dzieciom, Książka | Gromadzka Beata
  Promocja
  okładka Themersonowie dzieciom, Książka | Gromadzka Beata

  Książka jest monograficznym opracowaniem twórczości przeznaczonej dla dziecięcego czytelnika dwojga wybitnych polskich artystów awangardowych XX wieku, Franciszki i Stefana Themersonów. Artyści znani głównie z eksperymentów filmowych oraz wybitnych przedsięwzięć fotograficznych, malarskich, graficznych, literackich i edytorskich na początku swojej drogi artystycznej stworzyli wiele oryginalnych utworów dla dzieci, prekursorskich wobec współcześnie niezwykle popularnej książki...

  Promocja
  okładka Nauczyciel w re?eksjach i z re?eksji, Książka |
  Promocja
  okładka Nauczyciel w re?eksjach i z re?eksji, Książka |

  Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczone zostały interdyscyplinarne re?eksje teoretyczne dotyczące nauczyciela. Ujęto je szeroko, tak jak zaproponowane zostało to w tytule, by każdy z autorów mógł przedstawić indywidualną re?eksję będącą wynikiem wiedzy, doświadczenia, namysłu, przyjętej perspektywy prezentacji zagadnienia. W drugiej części znalazły się teksty o zróżnicowanej strukturze i formie. Zamieszczono tu narracje współuczestników życia zawodowego...

  Promocja
  okładka Słowiańska Wieża Babel Tom 2 Język i tożsamość, Książka | Justyna Czaja, Irina Jermaszowa, Moni Wójciak
  Promocja
  okładka Słowiańska Wieża Babel Tom 2 Język i tożsamość, Książka | Justyna Czaja, Irina Jermaszowa, Moni Wójciak

  Tom wpisuje się jubileuszowym przesłaniem w tradycję międzykulturowej Wieży Babel. Zawiera dwadzieścia artykułów dotyczących tożsamości, języka oraz przekładu. Autorzy podejmują kwestie tożsamości zarówno słowiańskiej, jak i różnych kultur narodowych, a także języka oraz strategii językowych, analizując zagadnienie z różnych perspektyw: feministycznej, w kontekście historycznych zagrożeń, w konfrontacji z Innym, jako wypadkową polityki, tradycji i mitu. Prace poświęcone prężn...

  Promocja
  okładka Ćwiczenie uważności Codzienność jako poetyckie doświadczenie nowoczesne, Książka | Marcin Telicki
  Promocja
  okładka Ćwiczenie uważności Codzienność jako poetyckie doświadczenie nowoczesne, Książka | Marcin Telicki

  W książce zawarto przegląd dwudziestowiecznych strategii poetyckich czyniących codzienność kluczową kategorią namysłu nad rzeczywistością. Znajdują się w niej reinterpretacje twórczości opisywanej już w tym kontekście (Gałczyńskiego, Tuwima czy Białoszewskiego), interpretacje „rzeczy” u Różewicza, Szymborskiej i Hartwig, ale też polemiki oparte na przesłankach środowiskowych (spór Czernika ze skamandrytami) lub estetyczno-ideologicznych (spór młodszych poetów z Herbertowskim ...

  Promocja
  okładka Ekranowe życie mitu Powstanie warszawskie w polskim flmie fabularnym, Książka | Czaja Justyna
  Promocja
  okładka Ekranowe życie mitu Powstanie warszawskie w polskim flmie fabularnym, Książka | Czaja Justyna

  W społecznej świadomości powstanie warszawskie funkcjonuje w dużej mierze jako mit heroiczno-martyrologiczny – zespół określonych symboli, sensów i znaczeń przypisywanych temu wydarzeniu. Kino o tematyce powstańczej z jednej strony sytuuje się wobec mitu powstania, stworzonego przez zbiorową wyobraźnię i utrwalanego w społecznej świadomości kolejnych pokoleń Polaków, mitu w określony, zmienny historycznie sposób podlegającego presji, modyfikacjom na skutek zewnętrznych uwarun...

  Promocja
  okładka Wzorce wyrazowe w Dionysiaca Nonnosa, Książka | Stępień Piotr
  Promocja
  okładka Wzorce wyrazowe w Dionysiaca Nonnosa, Książka | Stępień Piotr

  Książka prezentuje wyniki badań nad stylem poety z Panopolis. W celu objaśnienia cech charakterystycznych tego stylu wprowadzono pionierskie pojęcie określane jako wzorzec wyrazowy. Pozwala ono na obserwację relacji wewnątrztekstowych, które wynikają z operowania przez poetę określonym szykiem części mowy. Na podstawie licznych przykładów autor wskazuje na funkcje wzorców wyrazowych, które odpowiadają za estetyczne aspekty poematu Nonnosa oraz ujawniają związki kompozycyjne p...

  Promocja
  okładka Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2, Książka |
  Promocja
  okładka Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2, Książka |

  Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją Magdaleny Piorunek). Książka została podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy z nich...

  Promocja
  okładka Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa Tom 1, Książka |
  Promocja
  okładka Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa Tom 1, Książka |

  Problematyka podjęta w książce koncentruje się wokół działań pomocowych i interwencyjnych adresowanych do różnych grup potrzebujących. W warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej naturalne wydaje się szukanie wsparcia, pomocy, poradnictwa. W każdej niemal dziedzinie życia obserwujemy przejawy aktywności specjalistów od pomagania – doradców, konsultantów, trenerów, terapeutów, mentorów, tutorów, coachów, zarówno profesjonalistów, jak i osób działających ...

  Promocja
  okładka Z polskich studiów slawistycznych, Książka |
  Promocja
  okładka Z polskich studiów slawistycznych, Książka |

  Utopia w literaturze chorwackiej a idea postępu. Studium z historii idei doby nowoczesności Polski wpływ na rosyjskie dziennikarstwo w latach 20.-30. XIX wieku Polska poezja kobiet XX wieku - próba porządkowania doświadczeń Słowiańszczyzna jako temat polskiego romantyzmu O użyteczności schematów periodyzacyjnych. Zarys problemu na przykładzie staroserbskiej literatury Solidarność z życiem w kulturze tradycyjnej - od zasady do postulatu Słowiańskość w dziewiętnastowiecznych po...

  Promocja
  okładka Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku, Książka | Umerle Tomasz
  Promocja
  okładka Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku, Książka | Umerle Tomasz

  W książce podjęto refleksję nad tym, jak literaturoznawstwo zajmować może się codziennymi praktykami literackimi, które autor rozumie jako praktyki łączące to, co artystycznie literackie i to, co społeczne. Proponuje on, aby do takich badań stosować model twórczości godzący literackość (tropy, strategie twórcze) i codzienność (relacje między ludźmi, zachowania społeczne) we wspólnej poszerzonej przestrzeni literackiej. Literatura pojmowana jako praktyka codzienności byłaby ba...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.