Czytaj PL

Katalog

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Filtry:
  Promocja
  okładka Zemsta emancypacji Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie, Książka |
  Promocja
  okładka Zemsta emancypacji Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie, Książka |

  Zemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie. Zagrożenia i wyzwania kryzysu uchodźczego. Pomysł napisania tej książki zrodził się z bezsilności, przerażenia, wściekłości i niezgody na zjawiska, które europejskie media określają mianem kryzysu uchodźczego. Od sierpnia 2015 roku zaczęliśmy się uważnie przyglądać wydarzeniom opisywanym w dyskursie publicznym przy użyciu tego terminu. Momentem decydującym o powstaniu książki i systematycznym gromadzeniu materiałów empir...

  Promocja
  okładka Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Książka | Kramkowska Emilia
  Promocja
  okładka Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Książka | Kramkowska Emilia

  Jeszcze do niedawna tematy związane z zagadnieniem funkcjonowaniem ludzi starych rzadko były podejmowane przez badaczy społecznych. Sytuacja zaczęła się zmieniać w ostatnich dekadach […]. Nie wszyscy jednak socjologowie nadążają za dynamizmem przeobrażeń, które wokół nich się dokonują. […] Nie każdemu jest dana wrażliwość śledzenia ważnych przemian domagających się opisu, wyjaśnienia, często także rozwiązania, które okazują się kluczowe z punktu widzenia spraw globalnych. Aut...

  Promocja
  okładka Europejski wymiar w edukacji młodzieży akademickiej Studium porównawcze, Książka | Żyłkiewicz-Płońska Emilia
  Promocja
  okładka Europejski wymiar w edukacji młodzieży akademickiej Studium porównawcze, Książka | Żyłkiewicz-Płońska Emilia

  Publikacja ta to interesujące, osadzone zarówno w teorii, jak i w praktyce badawczej studium porównawcze, dotyczące postrzegania przez młodzież akademicką z wybranych krajów europejskich europejskiego wymiaru w edukacji. Walorem badań przeprowadzonych przez autorkę jest uchwycenie zmian zachodzących w postrzeganiu Europy i poczuciu tożsamości uczących się młodych dorosłych w warunkach integracji europejskiej. [...] Uzyskane rezultaty badań skłaniają do wniosku, że dobrze by b...

  Promocja
  okładka Zagrożenia ze strony mediów, Książka |
  Promocja
  okładka Zagrożenia ze strony mediów, Książka |

  „Książka porusza problemy aktualne i ważne społecznie. Jest głosem w dyskusji nad nowymi wyzwaniami – szczególnie dla pedagogiki – związanymi z ekspansją informatyczną w różnych dziedzinach życia społecznego”. (prof. Anna Wasilewska) „Wiek XXI charakteryzuje się burzliwym rozwojem mediów na całym świecie, a ma to związek z gigantycznym ożywieniem tech...

  Promocja
  okładka Rzeczywistość z aspektami Realizm bezpośredni wobec wielości obrazów świata, Książka | Werner Konrad
  Promocja
  okładka Rzeczywistość z aspektami Realizm bezpośredni wobec wielości obrazów świata, Książka | Werner Konrad

  „W książce tej zajmuję się […] relacją wielości zjawiskowych odsłon do jedności tego, co się odsłania, czyli domniemanej rzeczywistości samej. Można dla tego zagadnienia tworzyć rozmaite nazwy i podchodzić doń z rozmaitych stron. Ja zajmuję się tu problemem tzw. aspektowości, w szczególności aspektowości percepcji. Aspektowość znaczy – w skrócie – iż zawsze gdy mam do czynienia z jakimś przedmiotem, w szczególności gdy go postrzegam, to ujmuję go jako to czy tamto […]. Książk...

  Promocja
  okładka Przymus kreatywności jako źródło cierpień Życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania, Książka | Jakub Piotr Barszczewski
  Promocja
  okładka Przymus kreatywności jako źródło cierpień Życie i praca w obliczu neoliberalnej polityki zarządzania, Książka | Jakub Piotr Barszczewski

  Przymus kreatywności jako źródło cierpień Jakuba P. Barszczewskiego dotyczy ważnego tematu, jakim jest ideologia kreatywności we współczesnym społeczeństwie i współczesnej gospodarce kapitalistycznej. Ten problem, od pewnego czasu dyskutowany w krytycznej filozofii społecznej, przede wszystkim francuskiej i włoskiej, w Polsce jest niemal nieznany i całkowicie nieobecny w debacie publicznej. Publikacja ta stanowi istotne wypełnienie tej luki. (prof. dr hab. W. Małgorzata Kowa...

  Promocja
  okładka Praca w XXI wieku Wymiary formalne i nieformalne, Książka |
  Promocja
  okładka Praca w XXI wieku Wymiary formalne i nieformalne, Książka |

  „W książce tej podejmowane są niezmiernie ważne, a zarazem bardzo aktualne dwa wiodące zagadnienia dotyczące współczesnej pracy i jej kontekstu, formalnego i nieformalnego. Pierwsze z tych zagadnień dotyczy szeroko pojętego przewartościowania zarówno treści pracy, jak i coraz bardziej różnicujących się form jej wykonywania. Drugie zagadnienie dotyczy specyfiki pracy współczesnych kobiet, które nadal wykonują nieodpłatną pracę na rzecz własnej rodziny; pracę, której ze względ...

  Promocja
  okładka A fe! społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości, Książka |
  Promocja
  okładka A fe! społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości, Książka |

  Podstawową zaletą monografii A fe!, przygotowanej pod redakcją Aleksandry Drzał-Sierockiej oraz Małgorzaty Kowalewskiej, jest panoramiczność ujęcia. Mówi się więc o „wstręcie” i „obrzydliwości” jako narzędziach dystynkcji językowych i poznawczych oraz kulturowych przejawach i konsekwencjach tych dystynkcji. Mówi się o rzeczonych kategoriach jako wyznacznikach współczesnych strategii artystycznych, ich związkach ze współczesną obsesją cielesności (czy wręcz: somatyzacją kultur...

  Promocja
  okładka Sporne postaci polskiej krytyki feministycznej po 1989 roku, Książka |
  Promocja
  okładka Sporne postaci polskiej krytyki feministycznej po 1989 roku, Książka |

  W niniejszej książce autorzy mieli zamiar pokazać, jak bardzo polska krytyka feministyczna jest „uparcie wielowątkowa, wątpiąca, mająca świadomość umowności i zmienności swoich politycznych celów. Pełna pasji, zaskakująca i nieprzewidywalna, bogata intelektualnie. Niemęcząca (czytelniczek i czytelników) i nieumęczająca (literatury), porzucająca stereotypy, niedzieląca świata na kobiety i mężczyzn, burząca granice i niezasłaniająca się jedyną prawdą czyjegoś osobistego doświad...

  Promocja
  okładka Trickster Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała, Książka |
  Promocja
  okładka Trickster Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała, Książka |

  „Namysł nad rozmaitymi aspektami ludzkiego wcielenia i (nie)obecności ciała w codziennym doświadczaniu jest coraz częściej obecny w obszarze współczesnych nauk humanistycznych i społecznych. Im więcej wiemy o ludzkim ciele, tym bardziej jesteśmy świadomi, że jest złożoną i skomplikowaną całością; zarazem organizmem biologicznym, przeżywanym doświadczeniem wpływającym na relacje społeczne i systemem reprezentacji. Nie daje się go jednoznacznie umieścić ani po stronie społeczne...

  Promocja
  okładka Więcej niż obraz Tom 2 Przestrzenie wizualne, Książka |
  Promocja
  okładka Więcej niż obraz Tom 2 Przestrzenie wizualne, Książka |

  Niniejszy tom dopełnia publikację „Więcej niż obraz” (Gdańsk, 2015), prezentując artykuły skupione wokół szeroko rozumianych przestrzeni wizualnych. Polscy kulturoznawcy, akceptując hasło programowe II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego: „Więcej niż obraz”, dali wyraz przekonaniu, że współczesna kultura w coraz większym stopniu poddana jest znaczącemu wpływowi obrazu. Ten nieuchronny proces ujawnia się zarówno w samej rzeczywistości kulturowej, jak i w humanistyce...

  Promocja
  okładka Wspólnota symboliczna W stronę antropologii nacjonalizmu, Książka | Jaskułowski Krzysztof
  Promocja
  okładka Wspólnota symboliczna W stronę antropologii nacjonalizmu, Książka | Jaskułowski Krzysztof

  "Wspólnota symboliczna winna wzbudzić zainteresowanie czytelników z kilku powodów. Pierwszy to problematyka. Drugim jest świetna kompozycja rozważań. Trzecim – język książki, maksymalnie przejrzysty, unikający żargonu nauk humanistycznych i społecznych, pełen odwołań do soczystych, niekiedy absurdalnych, niekiedy porażających wypowiedzi i faktów. Autor perswaduje umiejętnie – zobaczcie, tacy także jesteśmy, my, Polacy XXI wieku. Obiektem rozważań Krzysztofa Jaskułowskiego są ...

  Promocja
  okładka Opór kulturowy między teorią a praktykami społecznymi, Książka | Drozda Jacek
  Promocja
  okładka Opór kulturowy między teorią a praktykami społecznymi, Książka | Drozda Jacek

  Promocja
  okładka Uległość w bliskich relacjach, Książka | Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk
  Promocja
  okładka Uległość w bliskich relacjach, Książka | Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk

  Promocja
  okładka Kino afroamerykańskie Twórcy, dzieła, zjawiska, Książka |
  Promocja
  okładka Kino afroamerykańskie Twórcy, dzieła, zjawiska, Książka |

  Promocja
  okładka Materie kultury Heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast, Książka | Piotr Jakub Fereński
  Promocja
  okładka Materie kultury Heteronomie życia mieszkańców współczesnych miast, Książka | Piotr Jakub Fereński

  W swej najnowszej książce Piotr Jakub Fereński ukazuje relacje zachodzące pomiędzy kulturą, miastem i życiem jego mieszkańców. Autor proponuje specyficzny sposób czytania nakładających się na siebie w przestrzeni miejskiej kodów. Stara się pokazać, jak można interpretować zawarte w niej przekazy i znaczenia. Interesuje go zarówno to, co materialne, namacalne, bezpośrednio obserwowalne, jak i to, co niewidzialne, ukryte, a co zarazem stanowi klucz do zrozumienia sposobów myśle...

  Promocja
  okładka Cyborg w ogrodzie Wprowadzenie do ekokrytyki, Książka | Fiedorczuk Julia
  Promocja
  okładka Cyborg w ogrodzie Wprowadzenie do ekokrytyki, Książka | Fiedorczuk Julia

  Promocja
  okładka Fenomen Facebooka Społeczne konteksty edukacji, Książka |
  Promocja
  okładka Fenomen Facebooka Społeczne konteksty edukacji, Książka |

  Promocja
  okładka Zapiski semiotyczne, Książka | Rychlewski Marcin
  Promocja
  okładka Zapiski semiotyczne, Książka | Rychlewski Marcin

  Promocja
  okładka Homo frajer Nieświadome wymiary kultury, Książka | Rauszer Michał
  Promocja
  okładka Homo frajer Nieświadome wymiary kultury, Książka | Rauszer Michał

  Promocja
  okładka Japonizacja Anime i jego polscy fani, Książka | Piotr Siuda, Anna Koralewska
  Promocja
  okładka Japonizacja Anime i jego polscy fani, Książka | Piotr Siuda, Anna Koralewska

  "Książka Piotra Siudy i Anny Koralewskiej to próba wyjaśnienia fenomenu seriali anime w kontekście popularności, jaką cieszą się w samej Japonii, ale przede wszystkim w świecie Zachodu, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Popularność ta przekłada się na wytworzenie się specyficznej subkultury fanów, którzy aktywnie włączają się w promocję poszczególnych seriali oraz w ich jakościowe oblicze, tłumacząc we własnym zakresie ścieżki dialogowe i tworząc napisy do filmów (często ...

  Promocja
  okładka Mała przestrzeń duży komfort, Książka | Szymańska Beata
  Promocja
  okładka Mała przestrzeń duży komfort, Książka | Szymańska Beata

  Fundamentem rzeczy większych jest to, co małe i niepozorne. Skupianie się na konkrecie bywa ucieczką od spraw ogólnych, ale i zaangażowanie w sprawy ogólne bywa równie często ucieczką od konkretu. Rzecz zaś w tym, aby poprzez pochylenie się nad drobiazgiem, dostrzec ogół. Analiza poszczególnych elementów przestrzeni zamieszkiwania w historii cywilizacji zachodniej uświadamia nam, iż podobnie jak o trwaniu łańcucha nie decyduje jego ogniwo najmocniejsze, lecz to najsłabsze, ta...

Co znajdziesz w katalogu?

W katalogu znajduje się cała oferta dostępna w serwisie Woblink.com obejmująca książki drukowane, ebooki oraz audiobooki. W katalogu można szukać książek z uwzględnieniem wszystkich aktualnych promocji, cen, formatów czy wydawcy. Można również wybrać dowolną kategorię, na przykład horror, klasykę literatury, kryminał i sensację czy komiks, i zawęzić wyszukiwanie w jej obrębie. Katalog jest na bieżąco aktualizowany i poszerzany o najnowsze publikacje.