Sposób wyłączenia cookies jest różny w zależności od używanej przeglądarki. Wybierz swoją przeglądarkę z poniższej listy by dowiedzieć się jak to zrobić:

 

 

Mozilla Firefox

1. Wybierz narzędzia -> Opcje.

 

2. W opcjach wybierz zakładkę "Prywatność".

 

3. Przy liście "Historia" wybierz "będzie używał ustawień użytkownika" i odznacz opcję "Akceptuj ciasteczka". Zatwierdź operację przyciskiem "Ok".

 

Jeśli chcesz, możesz pozostawić włączoną opcję „Akceptuj ciasteczka” ale zablokować je dla konkretnej witrynie. W tym celu należy wybrać „Wyjątki” (widoczne na powyższym screenie) i w nowootwartym oknie w polu "Adres witryny" wpisz adres witryny. Zatwierdź przyciskiem "Blokuj".

 

Jeśli chcesz wyczyścić wszystkie dotychczas zgromadzone ciasteczka musisz:

1. W głównym menu wybrać „Narzędzia”, a następnie „Wyczyść historię przeglądania”.

2. Zaznaczyć opcje jak na poniższym screenie i zatwierdzić przyciskiem "Wyczyść teraz".

 

 

Google Chrome

1. W prawym górnym rogu kliknij przycisk opcji

 

2. Z wyświetlonej listy wybierz "Ustawienia".

 

3. W otwartym oknie wybierz "Pokaż ustawienia zaawansowane...".

4. Kolejno wybierz "Ustawienia treści...".

 

5. Wybierz opcję "Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn". Zatwierdź przyciskiem "Gotowe".

 

Możesz również zablokować obsługę ciasteczek dla określonej witryny. W tym celu w powyżej przedstawionym screenie pozostaw zaznaczoną opcję „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”, ale kliknij w przycisk „Zarządzaj wyjątkami”. W nowootwartym oknie wpisz część adresu witryny i wybierz opcję „blokuj”. Na zakończenie zatwierdź przyciskiem "Gotowe".

 

Opera

1. Kliknij „Opera” znajdujący się w lewym górnym rogu okna przeglądarki. W otwartym menu wybierz opcję „Ustawienia”, a następnie „Preferencje…”.

 

2. W otwartym oknie wybierz zakładkę "Zaawansowane", a następnie z listy po lewej stronie "Ciasteczka".

 

3. Zaznacz opcję "Nigdy nie akceptuj ciasteczek" i zatwierdź przyciskiem "OK".

 

Możesz również wyczyścić wszystkie dotychczas zebrane ciasteczka. W tym celu musisz wybrać opcję „Zarządzaj ciasteczkami”. W nowo otwartym oknie musisz wybrać daną pozycję i kliknąć przycisk "Usuń".

 

 

Internet Explorer

1. Z paska menu wybierz opcję "Narzędzia", a następnie "Opcje internetowe".

 

2. Przejdź do zakładki "Prywatność", a następnie kliknij przycisk "Ustawienia".

 

3. W otwartym oknie zaznacz opcje tak jak na poniższym screenie i zatwierdź przyciskiem "OK".

 

Możesz również wykasować wszystkie dotychczas zapisane ciasteczka. W tym celu musisz:

1.W otwartym wcześniej oknie „Ustawienia internetowe” kliknąć zakładkę „Ogólne” i wybierać opcję „Usuń”.

 

2. W otwartym oknie zaznacz opcje jak na poniższym screenie i zatwierdź przyciskiem "Usuń".