Wrocław, stolica Dolnego Śląska, to drugie, po Krakowie, miasto uhonorowane tytułem Miasta Literatury. Wczoraj, 30 października, Audrey Azoulay, dyrektor generalna UNESCO ogłosiła listę nowych miast, które otrzymały tytuł miasta kreatywnego.

Wrocław Miastem Kreatywnym UNESCO

Właśnie na tej liście 66 nowych miast znalazł się Wrocław. Został on Miastem Kreatywnym UNESCO w dziedzinie literatury. Nowe miasta zostały doceniane za pasję do czytania, troskę o zrównoważony rozwój miast budowany w oparciu o umacnianie uczestnictwa mieszkańców w kulturze oraz rozbudzanie ich kreatywności. Na liście znalazły się między innymi wymieniony już Wrocław, Odessa (Ukraina), Slemani (Irak), Wonju (Korea Południowa), Bejrut (Liban), Kuhmo, (Finlandia), Lahore (Pakistan), Angoulême (Francja) czy Nanjing (Chiny).

Sam program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został stworzony w 2004 roku. Jego cel to rozszerzanie społecznej świadomości dotyczącej kultury, jej znaczenia oraz potencjału dla społeczeństwa, a także dla gospodarki. Tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO to dla miasta gwarancja prestiżu.

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO

Na sieć Miast Kreatywnych UNESCO składa się siedem dziedzin – rzemiosła oraz sztuki ludowej, wzornictwa, filmu, literatury, muzyki, gastronomii i sztuki mediów.

Polskimi Miastami Kreatywnymi UNESCO są: Kraków, uhonorowany w 2013 roku w dziedzinie literatury, Katowice wyróżnione w 2015 roku w dziedzinie muzyki, Łódź nagrodzona w 2017 roku w dziedzinie filmu i w tym roku Wrocław w dziedzinie literatury.