Nagroda Conrada to wyróżnienie, które ma na celu zarówno wspieranie młodych autorów, jak i zachęcanie wydawnictw do publikowania książek twórców rozpoczynających swoją pisarską karierę. Tradycyjnie w ostatni dzień Festiwalu Conrada poznamy laureatkę bądź laureata konkursu. 

Zgłoszenia do 7. edycji Nagrody Conrada

Do 30 kwietnia 2021 roku czekamy na zgłoszenia książek prozatorskich debiutujących w 2020 roku autorów.

Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę, nagrodę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych, miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie oraz kampanię promocyjną wyróżnionej książki na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Publikacje mogą zgłaszać zarówno sami autorzy, jak i wydawcy.

Spośród nadesłanych kandydatur jury w składzie: Michał Paweł Markowski (przewodniczący), Urszula Chwalba, Inga Iwasiów, Grzegorz Jankowicz, Krzysztof Koehler, Zofia Król, Michał Nogaś oraz Joanna Szulborska-Łukaszewicz (sekretarz) wyłoni pięciu nominowanych. Ostatecznie o wyborze zwycięzcy zadecydują czytelnicy podczas głosowania za pośrednictwem strony internetowej.

Dotychczasowe laureatki Nagrody Conrada.

Dotychczasowe laureatki Nagrody Conrada to Liliana Hermetz za książkę Alicyjka (Nisza 2015), Żanna Słoniowska za Dom z witrażem (Znak Literanova 2016), Anna Cieplak za Ma być czysto (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2017), Weronika Gogola za Po trochu (Wydawnictwo Książkowe Klimaty 2018), Olga Hund za Psy ras drobnych (Korporacja Ha!art 2019) i Dorota Kotas za Pustostany (Niebieska Studnia 2020).

Zgłoszenie powinno zawierać: 

tytuł książki, imię i nazwisko autorki/autora, nazwę wydawcy, rok wydania, numer ISBN. 

Uwaga! Do zgłoszenia należy dołączyć 7 egzemplarzy książki. Mile widziana także jej wersja elektroniczna przesłana równolegle drogą mailową na adres sekretarza Nagrody [joanna.szulborska@um.krakow.pl ].

Zgłoszenia można składać drogą pocztową na adres: 

KBF, Kraków Miasto Literatury UNESCO

Ul. Wygrana 2

30-311 Kraków

(z dopiskiem „Nagroda Conrada”).

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2021 roku. O przyjęciu decyduje data stempla pocztowego. 

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, można znaleźć na stronach: www.conradfestival.com oraz  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=71440 

Dodatkowe informacje tel.: 12 6161917

Nagroda Conrada jest częścią miejskiego programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO i stanowi wspólne przedsięwzięcie Miasta Krakowa, KBF, Instytutu Książki oraz Fundacji Tygodnika Powszechnego.