Jak informuje Fundacja Wisławy Szymborskiej, Wydawnictwo Znak oraz Piql Polska, wszystkie dzieła Wisławy Szymborskiej zostaną zdeponowane w Światowym Archiwum Arktycznym na Spitsbergenie. Przekazanie cyfrowych wersji dzieł noblistki do „Biblioteki Końca Świata” nastąpi 8 kwietnia 2021 roku.

Wisława Szymborska w Bibliotece Końca Świata

Nośnik, na którym zapisane zostały wszystkie dzieła Wisławy Szymborskiej, może przetrwać ponad 500 lat! Obecnie dysk znajduje się w Fundacji Wisławy Szymborskiej w Krakowie. Zarejestrowane na nim zostały wszystkie teksty poetyckie, prozatorskie, felietony i listy, które wyszły spod pióra noblistki i zostały opublikowane do tej pory.  Dzieła zapisano na specjalistycznej taśmie światłoczułej – piqlFilm. Obecnie jest to najbezpieczniejszy i najtrwalszy nośnik danych na świecie.

wisława szymborska biblioteka końca świata
Książki Wisławy Szymborskiej w formie papierowej znajdziecie na Woblink.com

Światowe Archiwum Arktyczne

Światowe Archiwum Arktyczne zostało założone w 2017 roku przez norweską firmę Piql, która opracowała tę innowacyjną technologię zapisu danych na analogowym nośniku. Misją firmy jest zapewnienie ochrony ważnym dziełom kultury. Jeśli archiwa narodowe ulegną zniszczeniu, np. w wyniku konfliktów zbrojnych czy katastrof klimatycznych, najważniejsze dzieła ludzkości będzie można odzyskać ze spitsbergeńskiej biblioteki.

Przez cztery lata istnienia Światowego Archiwum Arktycznego pozyskano do niego dane między innymi z Europejskiej Agencji Kosmicznej, Muzeum Narodowego Norwegii, a także z Biblioteki Watykańskiej. Od października 2020 roku jest tu również zdeponowana twórczość Olgi Tokarczuk.

Fotografie użyte w artykule wykonał Michał Lichtański

Kicz, Woody Allen i KFC – ciekawostki o Wisławie Szymborskiej