20 stycznia, nakładem Wydawnictwa Bellona, ukaże się w Polsce wznowienie „Mein Kampf”, jednej z najbardziej kontrowersyjnych książek w historii. Wydanie zostanie poszerzone o specjalnie przygotowany, krytyczny komentarz naukowy.

„Mein Kampf” – wznowienie kontrowersyjnej książki

20 stycznia na polskim rynku ukaże się wznowienie „Mein Kampf”, na którą składają się przemyślenia Adolfa Hitlera, spisane na początku lat 20. XX wieku. Książka ukaże się pod szyldem Wydawnictwa Bellona. Pierwotnie miał ją wydać Instytut Studiów Politycznych PAN, jednak pod wpływem sprzeciwu środowiska akademickiego, nie doszło do publikacji. Co ciekawe będzie to drugie na świecie wydanie „Mein Kampf” okraszone komentarzem krytycznym wzbogacone licznymi przypisami, w liczbie blisko 2 tysięcy, które mają pomóc w lepszym zrozumieniu treści.

Jak zapowiadają wydawcy, książka dostępna będzie w zaporowej cenie, przez co nie stanie się łatwym łupem dla „niedzielnego czytelnika”.

„Mein Kampf. Edycja krytyczna” – wydanie okraszone rzetelnym komentarzym

Autorem tłumaczenia i krytycznego opracowania książki jest profesor Eugeniusz Cezary Król – historyk, pełniący w latach 2012-2016 funkcję dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Król specjalizuje się w relacjach polsko-niemieckich, historii I połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii III Rzeszy, Generalnej Gubernii oraz teorii propagandy. Tym tematom poświęcił swoje prace doktorskie i habilitacyjne. Prace nad przygotowaniem opracowania „Mein Kampf” zajęły profesorowi blisko trzy lata. Wcześniej Król tłumaczył i edytował m.in. trzytomowy zbiór „Dzienników” Josepha Goebbelsa, ministra propagandy w rządzie Hitlera.

mein kampf edycja krytyczna

„Mein Kampf” – jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek w historii

W „Mein Kampf” (pol. „Moja walka”) Adolf Hitler, przyszły przywódca III Rzeszy spisał swoje przemyślenia, które stały się kanwą pod budowę ideologii nazistowskiej. Hitler zawarł w niej swoje poglądy na temat wyższości rasy aryjskiej, potrzebę stworzenia Wielkich Niemiec w oparciu o wartości narodowo-socjalistyczne. Publikacja „Mein Kampf” w bezpośredni sposób przyczyniła się do rozwoju w Niemczech tendencji ksenofobicznych, w tym antysemityzmu i homofobii. Konsekwencją głoszonych przez Hitlera poglądów, a zawartych wcześniej w „Mein Kampf”, była masowa eksterminacja ludzi oraz inwazja na kraje ościenne. Hitler w swojej publikacji podzielił ludzkość na kategorie. Do pierwszej zaliczał „rasę panów” i twórców kultury, czyli rasę aryjską – tak Hitler nazywał Niemców i narody pokrewne, wchodzące w skład kultury germańskiej. W drugiej kategorii znajdowali się ludzie, których jednym przeznaczeniem jest praca (np. Polacy), bez których wkładu nie powstałaby potęga Niemiec. Do trzeciej grupy zaliczał zaś ludzi, jego zdaniem, niezdolnych do pracy i tworzenia kultury – m.in. Żydów, Romów i niepełnosprawnych.

„Mein Kampf” zostało wydane w dwóch tomach, w 1925 i 1927 roku. Książka szybko stała się najważniejsza lekturą nazistów. Do 1939 roku książkę sprzedano w liczbie przeszło 5 milionów egzemplarzy. Za darmo otrzymywały ją pary nowożeńców oraz każdy żołnierz kierowany do walki na froncie.

Kontrowersje związane z publikacją „Mein Kampf”

Prawa autorskie do książki wygasły przeszło pięć lat temu. Wcześniej zdarzało się, że Kraj Związkowy Bawaria wnioskował o zaprzestanie publikacji książki, bowiem do 2015 roku uznawał się za wyłącznego posiadacza praw do „Mein Kampf”. Do dziś w wielu krajach świata publikacja i dystrybucja „Mein Kampf” są regulowana prawnie. W Meksyku, Hiszpanii, czy Argentynie publikowanie, handel, a nawet posiadanie książki są zabronione i podlegają karze.