BHP w firmie, wydanie maj 2014 r. (ebook) –	Praca ZbiorowaPromocja

E-book

BHP w firmie, wydanie maj 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis publikacji

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:  KALENDARIUM1.Ruszyła kampania „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 2.Producenci wyrobów aerozolowych poniosą dodatkowe koszty 3.Utrzymywanie pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowej nadal bez zmian 4.Elastyczny czas pracy to rozwiązanie sprawdzone w czasie kryzysu  TEMAT NUMERU5.Operator ciężkich maszyn drogowych narażony jest na działanie narkotyczne oparów z asfaltu 6.Wymagania dotyczące ciężkich maszyn do robót drogowych7.Widoczność i sygnały ostrzegawcze8.Niekontrolowane wyrzucanie materiałów9.Gorące części maszyny 10.Dojścia do stanowisk pracy 11.Poparzenia i porażenia – ochrona pracowników 12.Uprawnienia do obsługi ciężkich maszyn drogowych 13.Prace wymagające szczególnej sprawności fizycznej 14.Zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przy użyciu maszyn do robót drogowych 15.Strefa niebezpieczna 16.Podstawowe wymagania bezpiecznej obsługi maszyn do robót drogowych 17.Czynności przed rozpoczęciem prac ziemnych szczególnie niebezpiecznych 18.Zagrożenia występujące na stanowisku pracy operatora maszyn drogowych 19.Środki ochrony indywidualnej 20.Odzież i obuwie robocze 21.Wypadki przy pracy podczas użytkowania maszyn do robót drogowych  TEMAT BRANŻOWY22.Rękawice antywibracyjne uchronią pracowników przed chorobą białych palców23.Wartości progów działania drgań miejscowych 24.Wartości progów działania drgań ogólnych 25.Kogo w praktyce dotyczy problem drgań mechanicznych?26.Negatywne skutki zdrowotne drgań miejscowych 27.Negatywne skutki zdrowotne drgań ogólnych28.Ochrona przed drganiami mechanicznymi 29.Środki ochrony indywidualnej – rękawice antywibracyjne  MAGAZYN30.Zasady bhp konieczne do zastosowania podczas transportu magazynowego31.Ręczne prace transportowe32.Obowiązki pracodawcy przy ręcznych pracach transportowych 33.Sytuacje unikania i zakazu ręcznego przemieszczania przedmiotów 34.Analiza nieprawidłowości przy podnoszeniu i przenoszeniu ładunków 35.Zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ładunków 36.Zasady postępowania przy podnoszeniu i przenoszeniu ciężaru 37.Zespołowe przenoszenie przedmiotów 38.Ręczne przemieszczanie i przetaczanie ładunków 39.Rodzaje sprzętu pomocniczego do podnoszenia i przenoszenia ładunków 40.Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic  ELEKTROTECHNIKA41.Osobę porażoną prądem elektrycznym trzeba poddać badaniom szpitalnym 42.Szkolenia pracowników 43.Instrukcje bhp 44.Udzielanie pierwszej pomocy osobom porażonym prądem 45.„Odłączanie” porażonego od prądu 46.Dodatkowa izolacja 47.Zabezpieczenie miejsca wypadku 48.Ocena obrażeń poszkodowanego 49.Brak przytomności50.Uszkodzenia i oparzenia skóry 51.Wstrząs pourazowy  SPAWALNICTWO52.Spawacze są narażeni na zagrożenia szkodliwymi czynnikami chemicznymi i fizycznymi53.Urządzenia i osprzęt spawalniczy 54.Zagrożenia przy pracach spawalniczych 55.Zagrożenia szkodliwymi czynnikami i ochrona przed nimi 56.Wymagania bhp w procesach spawania 57.Kabiny spawalnicze 58.Stanowiska spawalnicze 59.Stosowanie gazów spawalniczych 60.Reduktor ciśnienia61.Węże spawalnicze 62.Gazowe urządzenia spawalnicze 63.Elektryczne urządzenia spawalnicze 64.Transport wewnątrzzakładowy butli 65.Szczególnie niebezpieczne prace spawalnicze66.Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 67.Kwalifikacje spawalnicze68.Ochrona przeciwpożarowa 69.Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej 70.Ocena zagrożenia wybuchem  ORZECZNICTWO SĄDOWE 71.Ubezpieczony straci prawo do świadczeń wypadkowych, gdy zdarzenie wystąpiło z jego winy ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW 72.Stałe stanowisko spawalnicze powinno posiadać pojemnik na resztki elektrod 73.Kserokopiarki wydzielają ozon w stężeniu niebezpiecznym dla człowieka 74.Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego warto jeszcze raz przejrzeć ustalenia 75.Traser jest szczególnie narażony na uraz rąk i nóg 76.Nie ma definicji rażącego niedbalstwa 77.Wydatek energetyczny, obciążenie statyczne i monotypowość ruchów konieczne przy szacowaniu obciążenia pracą pracowników biurowych

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

104

Typ produktu

E-book w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

1.71 MB (MOBI), 1.63 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję