Nowości Ebooki

Typ publikacji

Cena

Serie wydawnicze

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Nowości
Wybrane filtry:
  Nowość
  okładka Słownik terminologii prawniczej. Polsko-francuski (pdf), Ebook | Aleksandra Machowska
  Nowość
  okładka Słownik terminologii prawniczej. Polsko-francuski (pdf), Ebook | Aleksandra Machowska

  Słownik zawiera hasła z zakresu terminologii prawniczej, w tym wiele haseł z prawa europejskiego, oraz hasła z pogranicza prawa i innych dziedzin (rachunkowość, ekonomia, prawo rynków finansowych).Z uwagi na różnice między polskim i francuskim systemem prawa, niektórym hasłom towarzyszą definicje i wyjaśnienia, a także przykłady zastosowań mające źródło w autentycznych tekstach normatywnych i prawniczych.Obecne wydanie zostało zaktualizowane oraz poszerzone o nowe hasła i obj...

  Nowość
  okładka Ilustrowane prawo reklamy (pdf), Ebook | Katarzyna Grzybczyk
  Nowość
  okładka Ilustrowane prawo reklamy (pdf), Ebook | Katarzyna Grzybczyk

  W książce zostały omówione najważniejsze regulacje z zakresu prawa reklamy, w tym:ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,ustawa - Prawo własności przemysłowej.W najnowszym wydaniu publikacja została wzbogacona o liczne ilustracje, dzięki czemu czytelnicy mogą łatwiej zapoznać się z różnymi postaciami reklamy i mechanizmami wykorzystywanymi w działalności reklamowe...

  Nowość
  okładka Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie (pdf), Ebook | Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki
  Nowość
  okładka Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie (pdf), Ebook | Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki

  Osiemnaste wydanie podręcznika zostało zmienione, uzupełnione i poszerzone. Uszczegółowiono kwestie funkcji wewnętrznych prawa międzynarodowego. Pozwalają one bowiem państwu przenieść jego zobowiązania międzynarodowe na grunt krajowy, aby po ich implementacji mogły stać się częścią wewnętrznego porządku prawnego. Uzupełniono rozważania na temat pozycji prawnej głowy państwa w stosunkach międzynarodowych. Podkreślono, że owa sytuacja nie jest uregulowa...

  Nowość
  okładka Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Marek Bojarski
  Nowość
  okładka Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Marek Bojarski

  Podręcznik prezentuje pełny wykład części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego z uwzględnieniem dużej liczby praktycznych przykładów z orzecznictwa.W opracowaniu omówiono szczegółowo naukę o przestępstwie, naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. Przedstawiono także konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi ...

  Nowość
  okładka Praca zdalna. Praktyczny przewodnik (pdf), Ebook | Monika Krzyszkowska-Dąbrowska
  Nowość
  okładka Praca zdalna. Praktyczny przewodnik (pdf), Ebook | Monika Krzyszkowska-Dąbrowska

  Publikacja stanowi praktyczny przewodnik po zagadnieniach szeroko pojętej pracy zdalnej. Przedstawia ramy prawne:pracy zdalnej w warunkach przeciwdziałania COVID-19 (o ograniczonym obecnie okresie obowiązywania),telepracy,sporadycznej pracy w ramach tzw. „home office”, „homeworking” i „pracy z domu”.W poradniku w sposób przystępny omówiono aktualne przepisy prawa, opisano także jak krok po kroku wdrożyć pracę zdalną, a także zamieszczono&nbs...

  Nowość
  okładka Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Krzemień, Kazimierz Pawelec
  Nowość
  okładka Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Piotr Krzemień, Kazimierz Pawelec

   W publikacji szczegółowo omówiono m.in:dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych, znaczenie dowodowe opinii pozaprocesowej, zasady oceny opinii;użycie nowoczesnych technik w opiniowaniu w sprawach wypadków drogowych, w tym: wykorzystanie odbiorników GPS, kamer samochodowych, tachografów, „czarnych skrzynek” i sterowników pojazdów;zasady sporządzanie opinii biegłego do spraw techniki samochodowej. W opracowaniu wyczerpująco zaprezentowano również:przestęps...

  Nowość
  okładka Prewencja indywidualna w procesie karnym (pdf), Ebook | Arkadiusz Lach
  Nowość
  okładka Prewencja indywidualna w procesie karnym (pdf), Ebook | Arkadiusz Lach

  Jest to kompleksowa publikacja prezentująca wykorzystanie procesu karnego i instytucji karnoprocesowych do zapobiegania popełnianiu przestępstw. Głównym przedmiotem analizy jest stosowanie środków przymusu, zwłaszcza izolacyjnych (zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie), dla celów prewencji indywidualnej. Autor omówił w szczególności:pojęcie prewencji, kształtowania się jej koncepcji i współczesnego jej zastosowania w prawie polskim i wybranych państwach obcych;p...

  Nowość
  okładka Prawo gospodarcze i handlowe (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Wojciech J. Katner
  Nowość
  okładka Prawo gospodarcze i handlowe (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Wojciech J. Katner

  W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.W opracowaniu przedstawiono:prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek ha...

  Nowość
  okładka Logika dla prawników (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Andrzej Malinowski
  Nowość
  okładka Logika dla prawników (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Andrzej Malinowski

  Logika dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z dziedziny prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej – z zakresu semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk – omówiono problemy interpretacji wypowiedzi modalnyc...

  Nowość
  okładka Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Paweł Borszowski, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Witold Srokosz, Patrycja Zawadzka
  Nowość
  okładka Regulacje prawa finansów publicznych i prawa podatkowego. Podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Wiesławie Miemiec (pdf), Ebook | Opracowanie zbiorowe, Redakcja naukowa: Paweł Borszowski, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Witold Srokosz, Patrycja Zawadzka

  "Recenzowana publikacja posiada wyjątkowy charakter, wynikający z faktu, iż jest ona księgą jubileuszową dedykowaną Pani prof. dr hab. Wiesławie Miemiec. Pani Profesor jest cenioną badaczką prawa finansowego, autorką licznych prac z zakresu prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, lokalnego prawa podatkowego i finansowania zamówień publicznych. Celem pracy jest uhonorowanie dotychczasowego dorobku Pa...

  Nowość
  okładka FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych (pdf), Ebook | Nowakowski Michał
  Nowość
  okładka FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych (pdf), Ebook | Nowakowski Michał

  Książka nagrodzona w konkursie eDukaty 2021 w kategorii „Najciekawsze opracowanie naukowe na temat płatności bezgotówkowych”Regulacje dotyczące innowacji finansowych (fintech) zmieniają się bardzo dynamicznie, a największe przyśpieszenie nastąpiło głównie za sprawą unijnej dyrektywy o usługach płatniczych (Payment Services Directive – PSD2). Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja i wykorzystanie metod biometrycznych z jednej strony zwiększają zadowolenie klienta, a z d...

  Nowość
  okładka Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej (pdf), Ebook | Marlena Sakowska-Baryła
  Nowość
  okładka Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej (pdf), Ebook | Marlena Sakowska-Baryła

  W publikacji omówiono problemy pracy zdalnej, które istotnie rzutują na system ochrony danych osobowych w poszczególnych organizacjach. Autorka koncentruje się na zagadnieniach praktycznych i omawia przepisy ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, technicznego i organizacyjnego, a także rozliczalności przetwarzania zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).Poradnik zawiera liczne wskazówki i rekomendacje dotyczące procedur ...

  Nowość
  okładka Prawo pracy (pdf), Ebook | Teresa Liszcz
  Nowość
  okładka Prawo pracy (pdf), Ebook | Teresa Liszcz

  W podręczniku całościowo zaprezentowano problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, a także regulacji wynikających z przepisów unijnych. Obecne wydanie zostało wzbogacone o aneks zawierający omówienie przepisów wynikających z tzw. tarcz antykryzysowych, dotyczących m.in.:pracy zdalnej,możliwości przenoszenia pracowników samorządowych do innej pracy,redukcji zatrudnienia i wprowadzenia mniej korzystnych warunków pracy w jednostkach sektora fin...

  Nowość
  okładka Ochrona powietrza. Poradnik dla gmin i ich mieszkańców (pdf), Ebook | Martyna Sługocka
  Nowość
  okładka Ochrona powietrza. Poradnik dla gmin i ich mieszkańców (pdf), Ebook | Martyna Sługocka

  Większość zadań związanych z rzeczywistym ograniczaniem zanieczyszczeń powietrza została scedowana na samorządy. Warto więc wyjaśnić, w jaki sposób urzędnicy oraz mieszkańcy gminy mogą dbać o jakość powietrza.W publikacji znajdują się odpowiedzi m.in. na pytania:jakie możliwości walki ze smogiem mają urzędnicy;jak prawidłowo wydać uchwałę wprowadzającą ograniczenia lub zakazy w zakresie utrzymania poziomów substancji w powietrzu;jak wyglądają przykładowe akty prawa miejscoweg...

  Nowość
  okładka Rachunkowość jednostek oświatowych (pdf), Ebook | Monika Kaczurak-Kozak
  Nowość
  okładka Rachunkowość jednostek oświatowych (pdf), Ebook | Monika Kaczurak-Kozak

  W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych, pozwalającej na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej.Publikacja pomaga opracować plan kont dostosowany do potrzeb jednostki oświatowej, a także:przedstawia sposoby ewidencji typowych zdarzeń zachodzących w jednostkach oświatowych umożliwiające szybkie rozwiązanie wątpliwości ewidencyjnej;zawier...

  Nowość
  okładka Prawo miejscowe (pdf), Ebook | Dorota Dąbek
  Nowość
  okładka Prawo miejscowe (pdf), Ebook | Dorota Dąbek

  Książka stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących prawa miejscowego w polskim porządku prawnym.W publikacji omówiono m.in.:podstawy prawne aktów prawa miejscowego i ich pozycję w hierarchii źródeł prawa,cechy aktów prawa miejscowego, ich rodzaje oraz warunki legalności,procedurę stanowienia prawa miejscowego oraz wymogi techniki prawodawczej,skutki niezgodności z prawem aktów prawa miejscowego oraz bezczynności prawodawczej,zasady sprawowania nadzoru i s...

  Nowość
  okładka Przemiana. Ajurwedyjski sposób na piękno i zdrowie, Ebook | Kate O'Donnell
  Nowość
  okładka Przemiana. Ajurwedyjski sposób na piękno i zdrowie, Ebook | Kate O'Donnell

  ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE NA LEPSZE, KIERUJĄC SIĘ ZASADAMI AJURWEDY  Ajurweda to idealne połączenie nawyków, pokarmów i ziół, które pomagają przywrócić utraconą równowagę. To najlepsze, co możesz podarować swojemu ciału i duszy. WHO uznało ją za najstarszy system opieki zdrowotnej na świecie. Tradycyjna medycyna indyjska wciąż pozostaje najlepszym sposobem dbania o siebie. Sięgnij po ajurwedyjskie supermoce!Dzięki tej książce: · zmienisz styl życia i dopasujesz go do swojeg...

  Nowość
  okładka WYSPA, Ebook | Victoria Hislop
  Nowość
  okładka WYSPA, Ebook | Victoria Hislop

  Autorkę wyróżniono British Book Award za debiut literacki, a jej powieść „Wyspa” była mocną kandydatką do tytułu brytyjskiej książki roku.„Wyspa” zachwyci miłośniczki sag rodzinnych i twórczości Lucindy Riley.Sofia Fielding nigdy nie mówiła o swojej przeszłości, wspominała jedynie, że zanim w wieku osiemnastu lat przyjechała do Londynu, wychowywała się na Krecie, w małej wiosce o nazwie Plaka. Gdy jej córka Alexis, stojąca przed poważną życiową decyzją, postanawia poznać rodz...

  Nowość
  okładka Lato, gdy mama miała zielone oczy, Ebook | Tatiana Țîbuleac
  Nowość
  okładka Lato, gdy mama miała zielone oczy, Ebook | Tatiana Țîbuleac

  Aleksy, kipiący gniewem nastolatek, po ukończeniu szkoły zamierza pojechać z kolegami do Amsterdamu, zamiast tego jednak udaje się z matką na wieś do Francji. Mają spędzić razem lato. Ich trudna relacja powoli się odmienia, aż w końcu – na krótko – przechodzi w autentyczną bliskość.Po latach, już jako uznany artysta, Aleksy powraca do tamtych wydarzeń i w swoim wściekło-lirycznym monologu stopniowo – w serii chaotycznych wspomnień i narkotycznych malarskich wizji – docie...

  Nowość
  okładka Skazane na poniewierkę, Ebook | Casteloe Diney
  Nowość
  okładka Skazane na poniewierkę, Ebook | Casteloe Diney

  Historia dwóch sióstr, których losy podzieliły tysiące dzieci ocalałych z horroru II wojny światowej. Wojna się skończyła, ale koszmar nadal trwa… Rita Stevens ma dziewięć lat, a jej siostrzyczka Rosie zaledwie pięć, gdy ich matka, wdowa po lotniku poległym w czasie II wojny światowej, wychodzi ponownie za mąż. Jej nowy partner okazuje się tyranem, który tylko szuka okazji, by pozbyć się pasierbic. Pod wpływem presji kobieta decyduje się oddać dziewczynki do sierocińca ...

  Nowość
  okładka Hiszpański zawrót głowy, Ebook | Kim Lawrence
  Nowość
  okładka Hiszpański zawrót głowy, Ebook | Kim Lawrence

  Gwen Meredith wyjechała do Nowego Jorku, by zrobić karierę. Cały czas poświęca pracy i nauce. Jednak pewnego dnia poznaje hiszpańskiego milionera Ria Bardalesa i traci dla niego głowę. Ma nadzieję na trwały związek, ale Rio ma inne plany. Gwen nie mówi mu, że jest w ciąży, i ze złamanym sercem wraca do Anglii, zdecydowana na samotne macierzyństwo. Po trzech latach ponownie się spotykają. Widząc ciemnooką Ellie, Rio natychmiast się domyśla, że dziewczynka jest je...

  Nowość
  okładka Ziemia nieświęta, Ebook | Lavie Tidhar
  Nowość
  okładka Ziemia nieświęta, Ebook | Lavie Tidhar

  Pasjonujące połączenie mrocznego thrillera i science fiction o podróżach w czasie w realiach alternatywnej wizji świata Gdy autor pulpowych powieści kryminalnych Lior Tirosh wraca do ojczyzny, przekonuje się, że wiele się tam zmieniło. Palestyna – żydowskie państwo powstałe w początkach XX wieku na pograniczu Kenii i Ugandy – buduje potężny mur, mający odgrodzić je od afrykańskich uchodźców. W stolicy, Ararat City, dochodzi do gwałtownych napięć społecznych i zamieszek.....

  Nowość
  okładka Historia ich miłości, Ebook | Diana Palmer
  Nowość
  okładka Historia ich miłości, Ebook | Diana Palmer

  Michelle nigdy nie zapomni, jak wiele zawdzięcza Gabrielowi. Ten przystojny ranczer wziął ją pod swoje opiekuńcze skrzydła, gdy tego najbardziej potrzebowała. Zawsze traktował ją jak siostrę, ona od dawna go kocha. Jednak to właśnie jemu nieświadomie wyrządziła wielką krzywdę i nawet naraziła go na śmiertelne niebezpieczeństwo. Urażony i zraniony Gabriel zrywa z nią wszelkie kontakty. To zrozumiałe, ale może postąpił zbyt pochopnie? Przecież nawet nie zdążył pow...

  Nowość
  okładka Kropla magii, Ebook | Oliwia Tybulewicz
  Nowość
  okładka Kropla magii, Ebook | Oliwia Tybulewicz

  Bywa, że jedno błahe wydarzenie potrafi zaważyć na całym życiu – zmienić wszystko na dobre lub na złe. Ale czy na pewno? Może determinacja i upór czasem wystarczą, by pokonać przeszkody na pierwszy rzut oka niemożliwe do sforsowania?Wioletta wiedzie dość niezwykłą egzystencję, pracując jako kelnerka w pubie dla istot nadprzyrodzonych. Jednak jej życie jest niekompletne i wyraźnie czuje, że czegoś jej w nim brakuje. Jak się okazuje, intuicja jej nie zawodzi, bowiem pewnego dni...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.