BHP w firmie, wydanie sierpień 2014 r. (ebook) –	Praca Zbiorowa

E-book

BHP w firmie, wydanie sierpień 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis ebooka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:  KALENDARIUM1.Bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy oraz bezpieczeństwo techniczne to wspólne cele CIOP i UDT 2.Nowe wymagania bhp i ppoż. w otworowych zakładach górniczych 3.Obowiązuje nowy wykaz chorób i oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu służb mundurowych 4.Urządzenia NO można dostosować w zakresie budowy jeszcze przez 1,5 roku 5.Komisja Europejska określiła nową strategię bhp na lata 2014-2020 6.Hipermarkety mają przewagę nad małymi sklepami pod względem bhp  TEMAT NUMERU 7.Niski poziom ryzyka resztkowego nie gwarantuje braku wypadków przy pracy8.Środki zabezpieczające 9.Ryzyko resztkowe lub końcowe 10.Prawidłowa ocena ryzyka zawodowego a wypadki przy pracy 11.Błędy w ocenie ryzyka zawodowego 12.100% bezpieczeństwa pracy 13.Ocena ryzyka zawodowego a czynnik ludzki  TEMAT BRANŻOWY 14.Bhp przy magazynowaniu gazów technicznych 15.Oznakowanie butli 16.Kwalifikacje obsługi 17.Sposoby magazynowania 18.Oznakowanie magazynu gazów technicznych 19.Pozostałe wymagania 20.Ogrzewanie pomieszczeń 21.Zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi 22.Wymagania ppoż. 23.Pozostałe wymagania dotyczące magazynowania 24.Zakazy 25.Podstawowe zasady transportu gazów technicznych w butlach 26.Transport – zakazy 27.Zagrożenia występujące przy magazynowaniu, transporcie butli z gazami technicznymi  BIURO 28.Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy biurowej na podstawie list kontrolnych 29.Listy kontrolne 30.Lista Dortmundzka 31.Stanowisko pracy  ODPOWIEDZI NA LISTY OD CZYTELNIKÓW 32.Uprawnienia II WJO są wystarczające do sztaplowania wózkiem jezdniowym podnośnikowym bez dodatkowego osprzętu33.Polska Norma PN-EN 365:2006 reguluje szkolenie osób z zakresu kontroli urządzeń zabezpieczających34.Badania okresowe elektronarzędzi trzeba wykonywać w zależności od jego zakwalifikowania do właściwej kategorii użytkowania

Szczegóły

Język ebooka

polski

Liczba stron wydania papierowego

104

Format ebooka

Ebook w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

0.89 MB (MOBI), 1.45 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie