Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych Poradnik dla elektryka. Wydanie drugie. uaktualnione (ebook) –	Fryderyk Łasak
Twoja cena:

"Tematyka Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas prowadzenia badań ipomiarów elektrycznych. Wybrane zagadnienia z treści obejmują: o bezpieczeństwo prac pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych o rodzaje i zakres badań i pomiarów ochronnych o błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji o błędy popełniane przy podłączaniu urządzeń wukładzie sieci TN-C o pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych i przyczyny niezadziałania wyłączników różnicowoprądowych o pomiary rezystancji izolacji wraz z popełnianymi błędami prawidłowe wykonywanie Korzyści dowiesz się jak poprawnie wykonywać pomiary elektryczne unikniesz najczęściej występujących błędów poznasz wymagania prawne przedstawimy ci rodzaje przyrządów pomiarowych Spis treści 1. Wstęp 2. Wymagania przepisów techniczno - budowlanych 3. Wymagania norm 4. Urządzenia pomiarowe 5. Rodzaje i zakres badań i pomiarów ochronnych 6. Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych 7. Pomiary rezystancji izolacji 8. Pomiary uziemień 9. Pomiary eksploatacyjne 10. Ocena wyników 11. Podsumowanie i wnioski 12. Czasokresy badań i pomiarów 13. Badania i pomiary odbiorcze a pomiary eksploatacyjne 14. Dokumentowanie prac pomiarowo-kontrolnych 15. Błędy w dokumentowaniu pomiarów 16. Wzory protokołów (załączniki) Literatura Autorzy mgr inż. Fryderyk Łasak – absolwent Wydziału Elektrotechniki GiH AGH. Opracowuje i wygłasza referaty związane z ochroną przeciwporażeniową, wykonywaniem pomiarów ochronnych i szkoleniem elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w Oddziale Nowa Huta."

Język publikacjipolski
Typ produktuE-book w formacie PDF
Rozmiary plików
Typ zabezpieczeniaznak wodny
Warunki dostępunielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione
Wymagania sprzętoweaby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF.

Wyświetlane oceny zawierają oceny
z Lubimy Czytać