Dokumentacja kadrowa, wydanie lipiec-sierpień 2014 r. część I (ebook) –	Praca zbiorowa

E-book

Dokumentacja kadrowa, wydanie lipiec-sierpień 2014 r. część I

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis publikacji

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Czas na udzielenie zaległych urlopów 1.Dlaczego warto stosować w firmie pisemne informacje dla pracowników o konieczności wykonania zaległych urlopów wypoczynkowych 2.Jakie dane powinny się znaleźć w takim dokumencie 3.Jakie sankcje można zastosować wobec pracowników, którzy zwlekają z wykorzystaniem zaległych urlopów 4.W jakim terminie pracownicy mogą wykorzystywać zaległe urlopy na żądanie z zeszłego roku 5.Czy można na piśmie poinformować pracowników, że w razie niewykorzystania zaległego urlopu do końca września następnego roku pracodawca sam wyznaczy termin tego urlopu 6.Czy egzemplarz informacji o konieczności wykorzystania zaległego urlopu przechowuje się w aktach osobowych pracowników   Kontrola dostępu do pomieszczeń służbowych – jak ją prowadzić 7.Jakie korzyści wiążą się z wprowadzeniem w firmie specjalnej procedury dostępu do pomieszczeń służbowych 8.Jakie metody kontroli dostępu do pomieszczeń służbowych może w praktyce stosować pracodawca 9.Czy jest obowiązkiem pracodawcy w niektórych przypadkach stosować szczególne zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń 10.Czy można kontrolować przemieszczanie się po pomieszczeniach służbowych wszystkich zatrudnionych osób np. na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia 11.Kiedy stosowanie nowoczesnych technologii kontroli, takich jak monitoring wizyjny lub czytniki linii papilarnych, jest zgodne z prawem   Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę – konieczne dokumenty 12.Kiedy pracodawca ma obowiązek konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę 13.Jak się dowiedzieć, czy dany związek reprezentuje zwalnianego pracownika 14.W jakiej formie ma nastąpić konsultacja związkowa wypowiedzenia 15.Czy może się zdarzyć sytuacja, gdy tę samą przyczynę wypowiedzenia trzeba będzie skonsultować ze związkiem zawodowym po raz drugi 16.Czy pisma dotyczące konsultacji z organizacjami związkowymi w sprawie zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę muszą być przechowywane w aktach osobowych pracownika   Premia regulaminowa – sposób na efektywne wynagradzanie 17.Jaki jest cel wprowadzenia premii regulaminowej 18.Jakie są różnice między premią regulaminową a uznaniową 19.Gdzie można zapisać zasady przyznawania premii 20.Jakie zapisy zawrzeć na początku regulaminu 21.W jaki sposób wyliczać premię i okres, za który przysługuje 22.Jak poprawnie ustalić zasady nabycia prawa do premii 23.Czy obniżać premię za czas choroby 24.Kiedy pracownik może dochodzić prawa do premii 25.Jakie zapisy końcowe zawrzeć w regulaminie premiowania 26.W jaki sposób można zmienić treść regulaminu (zasad premiowania) 27.Kiedy decyzję o przyznaniu premii można cofnąć 28.Gdzie przechowywać regulamin premiowania 29.Jakie grożą sankcje   Skrócenie okresu wypowiedzenia – na dwa sposoby 30.Czy pracodawca potrzebuje zgody pracownika na skrócenie okresu wypowiedzenia 31.O ile można skrócić ten okres? Czy okres wypowiedzenia może zostać skrócony nawet do 1 dnia 32.Jak w takim przypadku przygotować oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę 33.Co na temat skróconego okresu wypowiedzenia wpisać w świadectwie pracy 34.Czy za okres, o który zostało skrócone wypowiedzenie, trzeba pracownikowi zapłacić   Urlopy wypoczynkowe – najważniejsze dokumenty związane z ich udzielaniem 35.Co musi zawierać wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy? Kiedy pracodawca musi go zaakceptować? 36.Jak potwierdzić złożenie przez pracownika w formie ustnej żądania urlopu? 37.W jakich sytuacjach możliwe jest przesunięcie terminu urlopu na wniosek pracownika? 38.Co ma się znaleźć w piśmie pracodawcy o odwołaniu pracownika z urlopu wypoczynkowego? 39.Porozumienie o niewypłaceniu pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który pracownik będzie wykorzystywał w trakcie trwania kolejnej umowy o pracę – jakie sankcje mogą spotkać pracodawcę ze strony PIP, gdy lekceważy konieczność sporządzania tego dokumentu   Umowa o zakazie konkurencji – w trakcie stosunku pracy i po jego ustaniu 40.Kiedy mamy do czynienia z działalnością konkurencyjną, czego dokładnie można zakazać pracownikowi 41.W jakiej formie należy zawrzeć umowę o zakazie konkurencji 42.Czym różni się zakaz konkurencji w czasie zatrudnienia od zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy 43.Czy w czasie urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, choroby czy w okresie wypowiedzenia również obowiązuje pracownika zakaz konkurencji 44.Kiedy można wprowadzić do umowy o zakazie konkurencji karę umowną, a kiedy jest to niedozwolone 45.Jakie będą sankcje za złamanie zakazu konkurencji 46.Czy można wówczas pracownika zwolnić 47.W której części akt osobowych należy przechowywać umowy o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy i po jego ustaniu   Umowa zlecenia – dozwolone i zakazane zapisy 48.Jakich zapisów nie należy umieszczać w umowie zlecenia, aby nie narazić się na zarzut, że jest to ukryty stosunek pracy 49.Czy można zaznaczyć w umowie, aby zlecone czynności były wykonywane przez zleceniobiorcę w określonych dniach i godzinach 50.Czy zleceniobiorcy można przyznać płatny urlop, czy wynagrodzenie za nadgodziny 51.Jakie będą konsekwencje uznania umowy zlecenia za stosunek pracy 52.Czy zlecone czynności mogą być wykonywane przez zleceniobiorcę nieodpłatnie 53.Jak zapisać w umowie zlecenia system kar umownych w różny sposób wartościujących poszczególne naruszenia tej umowy przez zleceniobiorcę 

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

168

Typ produktu

E-book w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

0.69 MB (MOBI), 1.37 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI