Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie czerwiec 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowaPromocja

E-book

Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie czerwiec 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis publikacji

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   Listy od Czytelników 1.Niedobory zawinione pokryte przez pracownika należy rozliczyć na koncie 760 2.Pożyczkę od gminy ujmuje się jako zobowiązanie w momencie jej otrzymania 3.Zatrudnienie sekretarki nie wymaga przeprowadzania konkursu na wolne stanowisko 4.Obowiązek stosowania kontroli zarządczej nie zależy od liczby pracowników 5.Skarbnik może żądać od księgowej jednostki organizacyjnej przedłożenia bieżących faktur   Rozliczenia   Jednostki państwowe część wyegzekwowanych kwot powinny przeznaczyć na opłatę komorniczą 6.Potrącanie opłaty komorniczej 7.Opłata w klasyfikacji i sprawozdawczości 8.Ewidencja księgowa opłat związanych z egzekucją 9.Opłata komornicza w sprawozdaniu Rb-27S   Zasady obliczania urlopów proporcjonalnych nie mają zastosowania do pierwszego zatrudnienia 10.Zatrudnienie w kilku zakładach 11.Kolejny urlop wypoczynkowy 12.Zaliczanie okresu nauki 13.Wykorzystanie urlopu uzupełniającego 14.Niepełny wymiar czasu pracy i urlop proporcjonalny 15.Zasady obliczania urlopu proporcjonalnego 16.Urlop uzupełniający przy niepełnym etacie 17.Zaokrąglenia w przypadku niepełnego wymiaru 18.Prawo do wypoczynku osoby niepełnosprawnej 19.Obliczanie proporcji 20.Przyznawanie dni wolnych 21.Nierozpoczęcie lub przerwanie wypoczynku 22.Przesunięcie terminu 23.Wynagrodzenie urlopowe 24.Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy   Ewidencja majątku trwałego wymaga wcześniejszej wyceny jego składników 25.Rzeczowy majątek trwały 26.Inwestycje 27.Wyłączenia z kosztów wytworzenia 28.Ewidencja szczegółowa inwestycji 29.Środki w trwałym zarządzie 30.Wyksięgowanie gruntów 31.Grunty w użytkowaniu wieczystym 32.Przekształcenie w prawo własności 33.Przekazanie majątku w formie aportu ?34.?Przejęcie majątku za zaległości podatkowe 35.Wartość godziwa składnika majątku 36.Nabycie nieruchomości z mocy prawa 37.Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych   Dokumentacja   Realizując kontrolę zarządczą, jednostki nie muszą tworzyć nowej dokumentacji 38.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 39.Środowisko wewnętrzne 40.Cele i ryzyko 41.Mechanizmy kontroli ?42.?Informacja i komunikacja 43.Monitorowanie i ocena 44.Kontrola w praktyce   Kalendarium – Lipiec 2014 45.W zakresie budżetu państwa 46.W zakresie budżetu środków europejskich 47.W zakresie budżetów JST 48.W zakresie jednostek samorządowych posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek 

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

96

Typ produktu

E-book w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

0.75 MB (MOBI), 1.12 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję