Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie maj 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowa

ebook Finanse publiczne. Księgowania, dokumentacja, sprawozdania, wydanie maj 2014 r.

Autor:

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Format: EPUB, MOBI

Ocena czytelników

0,0
Nie ma jeszcze ocen.
Dodaj pierwszą!

Zaloguj się, by ocenić:

0
Twoja cena:

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   Listy od Czytelników 1.Kierownik jednostki nie musi kierować pracownika na dodatkowe badania profi laktyczne 2.Wartość świadczeń w ramach imprezy integracyjnej jest zwolniona z PIT, o ile ma charakter socjalny 3.Błędny przelew środków do jednostki nadrzędnej należy ująć w księgach, stosując symbol 4990 4.Kary za nieterminowy zwrot książek do biblioteki pedagogicznej nie podlegają opodatkowaniu VAT 5.Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy powoduje rozwiązanie umowy 6.Zryczałtowane opłaty za media stanowią przychody jednostki budżetowej   Rozliczenia   Nową politykę rachunkowości jednostka może przyjąć od pierwszego dnia roku obrotowego 7.Modyfikacja przyjętych zasad rachunkowych 8.Termin wprowadzenia modyfikacji 9.Zmiana polityki rachunkowości od początku roku 10.Zarządzenie w sprawie zmiany przyjętych zasad rachunkowości   Dokumentacja   Udostępniając dokumenty urzędowe, należy pamiętać o usunięciu danych osobowych petenta 11.Dane osobowe 12.Osoby pełniące funkcje publiczne 13.Dane w Biuletynie Informacji Publicznej 14.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek 15.Odmowa udostępnienia informacji   Sprawozdania   Sprawozdanie Rb-30S zakłady budżetowe muszą opracowywać co kwartał 16.Terminy składania sprawozdania Rb-30S 17.Dział A – Przychody 18.Dział B – Koszty i inne obciążenia 19.Dział C – Dane dotyczące stanu środków 20.Dział D – Dane uzupełniające 21.Uchwała zwalniająca zakład budżetowy z wpłaty nadwyżki środków obrotowych 22.Wzór wypełnionego sprawozdania Rb-30S   Opracowując bilans skonsolidowany, warto korzystać z dokumentacji roboczej 23.Wyłączenia transakcyjne 24.Dokumentacja konsolidacyjna 25.Sposób przygotowania zbiorczego zestawienia rozrachunków 26.Zestawienie zbiorcze należności i zobowiązań jednostek objętych procedurą konsolidacyjną 27.Zestawienie zbiorcze odpisów aktualizujących 28.Ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami 29.Dekretacja dotycząca wzajemnych rozliczeń 30.Wyłączenia przychodów i kosztów 31.Dokumentacja konsolidacyjna dotycząca przychodów i kosztów 32.Korekty związane ze sprzedażą środka trwałego   Kalendarium – Czerwiec 2014 33.W zakresie budżetu państwa 34.W zakresie budżetu środków europejskich 35.W zakresie budżetów JST

Język publikacjipolski
Typ produktuE-book w formatach: EPUB, MOBI
Rozmiary plików 0.98 MB (MOBI), 1.65 MB (EPUB)
Typ zabezpieczeniaznak wodny
Warunki dostępunielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione
Wymagania sprzętoweaby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI.

Wyświetlane oceny zawierają oceny
z Lubimy Czytać