Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie sierpień 2014 r. (ebook) –	Praca zbiorowaPromocja

E-book

Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie sierpień 2014 r.

Pobierz bezpłatny fragment:

EPUBMOBI

Opis publikacji

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   TERMINARZ ZADAŃ NA SIERPIEŃ 2014 ROKU 1.Zadania dyrektora 2.Zadania kadrowo – płacowe   AKTUALNOŚCI KADROWE 3.Karta Nauczyciela jednak zostanie znowelizowana 4.Pensum specjalistów nadal w rękach organów prowadzących 5.Uprawnienia rodzicielskie dłuższe niż rok skutkują powtórzeniem stażu 6.Pracownik niepełnosprawny może pracować krócej bez orzeczenia 7.Dodatek na urlopie wychowawczym przysługuje na każde dziecko   PRAKTYKI SZKOLNEJ 8.Regulamin ZFŚS powinien określać, kogo zalicza się do członka rodziny i jakie dochody uwzględnia się w oświadczeniu PORADY KADROWE – NAUCZYCIELE CZAS PRACY 9.Nauczyciel z niepełnym wymiarem godzin nie uzupełni pensum 10.Obniżanie wymiaru czasu pracy z powodu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela nie dotyczy nauczycieli STOSUNEK PRACY 11.Kwalifikacje do prowadzenia zajęć artystycznych i innych przedmiotów uzupełniających 12.Kwalifikacje w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 13.Nauczyciel z prawem do emerytury może przejść w stan nieczynny 14.Umowa na zastępstwo może się rozwiązać w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 15.Zaświadczenie o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy skutkuje rozwiązaniem umowy 16.Zmniejszenie wymiaru etatu na wniosek nauczyciela zamienia akt mianowania w umowę o pracę PORADY KADROWE PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI CZAS PRACY 17.Nie ma obowiązku odznaczania prywatnych wyjść na liście obecności   DOKUMENTACJA KADROWA 18.Brak świadectwa pracy uniemożliwia wystawienie jego odpisu 19.Pracę w gospodarstwie rolnym potwierdza zaświadczenie z gminy lub zeznania świadków STOSUNEK PRACY 20.Na danym stanowisku pracy nie musi być ciągłości zatrudnienia 21.Niepotwierdzenie kwalifikacji zawodowych grozi utratą pracy 22.Pracownika w wieku emerytalnym nie można zmusić do rozwiązania umowy 23.Za prywatne rozmowy z telefonu służbowego – kara i zwrot kosztów   PORADY PŁACOWE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 24.Przyznanie pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej 25.Zasady ewidencji zwrotu wydatków powinny być uregulowane w przepisach wewnętrznych placówki   SKŁADKI, UBEZPIECZENIA 26.Dwa rodzaje ograniczeń przy potrąceniach z zasiłku chorobowego 27.Zwolnienie ze składek na FP przez okres 36 miesięcy po powrocie z urlopów związanych z macierzyństwem   WYNAGRODZENIA I DODATKI 28.W okresie urlopu macierzyńskiego przypadającego w wakacje przysługuje zasiłek macierzyński, a nie wynagrodzenie urlopowe   ZFŚS 29.Zapomoga losowa i dofinansowanie wypoczynku dla emeryta korzystają z odrębnych zwolnień podatkowych   NARZĘDZIA KADROWE 30.DOBOWA I TYGODNIOWA NORMA CZASU PRACY NAUCZYCIELA I PRACOWNIKA NIEPEDAGOGICZNEGO   WZORY DOKUMENTÓW, PISM, WNIOSKÓW 31.REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015   TEMATY NUMERU 32.INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA W SZKOLE 33.ZATRUDNIENIE ASYSTENTA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

108

Typ produktu

E-book w formatach: EPUB, MOBI

Rozmiary plików

1.13 MB (MOBI), 1.75 MB (EPUB)

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące któryś z wymienionych formatów: EPUB, MOBI

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję