Współczesna rodzina w Polsce i na świecie (ebook) –	Sławomir  Cudak, Eulalia  AdasiewiczPromocja

E-book

Współczesna rodzina w Polsce i na świecie

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis publikacji

Opracowanie zbiorowe dotyczące „Współczesnej rodziny w Polsce i na świecie”, zawiera treści niezwykle istotne w nowej subdyscyplinie pedagogicznej – pedagogice rodziny. Zakres treściowy artykułów jest wielostronny i obejmuje sferę aksjologiczną, społeczną, opiekuńczą i wychowawczą w rodzinie a także różne dysfunkcje środowiska rodzinnego i ich negatywne konsekwencje. Zamieszczone w książce artykuły zostały więc zgrupowane w 6 rozdziałach. Pierwszy z nich jest poświęcony modelowi funkcjonowania współczesnej rodziny. W drugim rozdziale znajdują się rozważania dotyczące wpływu wartości na charakter przeobrażeń współczesnej rodziny. Tematyka trzeciego rozdziału skupia się wokół zagadnień związanych z pełnieniem ról ojca i matki we współczesnej rodzinie i ich ewolucją. W czwartym rozdziale omawiane są dysfunkcje występujące we współczesnych rodzinach i ich skutki. Rozdział piąty natomiast porusza zagadnienia dotyczące współpracy środowisk wychowawczych, jakimi są rodzina i szkoła. Problematyka związana ze wsparciem i pomocą rodzinie, jaką świadczą różnego rodzaju podmioty działające na jej rzecz, jest przedmiotem rozważań w rozdziale szóstym. Treści prezentowane w niniejszym opracowaniu zbiorowym mogą posłużyć zarówno rodzicom, pedagogom jak i instytucjom i stowarzyszeniom zajmującym się pracą na rzecz rodziny, a także przyczynić się do uaktywnienia polityki społecznej wobec warunków i sposobów funkcjonowania współczesnej rodziny.

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Liczba stron wydania papierowego

458

Typ produktu

E-book w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF

Opinie czytelników:

Dodaj komentarz

Dodaj recenzję