Zarządzanie pracownikami wiedzy w procesach lifelong learning (ebook) –	Halina  Sobocka-Szczapa

Zarządzanie pracownikami wiedzy w procesach lifelong learning

Ocena czytelników:

0,0 Nie ma jeszcze ocen.
Dodaj pierwszą!

Pobierz bezpłatny fragment:

PDF

Opis publikacji

Celem głównym niniejszego opracowania jest prezentacja problematyki zarządzania wiedzą oraz jego powiązań z zarządzaniem personelem. Wydaje się, że w XXI w. niezbędne jest wewnętrznie spójne realizowanie działań, mieszczących się w obu


zakresach zarządzania. Osiągnięciu celu głównego służy zrealizowanie następujących celów szczegółowych, polegających na identyfikacji:


– związków zarządzania wiedzą z funkcją personalną,


– determinant zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach,


– skłonności pracodawców do uczestnictwa w procesach kształcenia


pracowników,zakresu stosowania instrumentów, wspomagających kształcenie


ustawiczne pracowników.


W trakcie przeprowadzonych analiz, weryfikacji zostaną poddane następujące hipotezy badawcze:


1. W funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych prowadzenie działań z zakresu zarządzania wiedzą jest obiektywną koniecznością z uwagi na występujące trudności w doborze kadr na oferowane stanowiska pracy.


2. Działania realizowane w ramach zarządzania personelem powinny/muszą uwzględniać zarządzanie wiedzą, ponieważ pojawia się ono w wielu elementach funkcji personalnej.


3. Determinanty zarządzania wiedzą mają charakter zróżnicowany i obejmują czynniki związane zarówno z otoczeniem, jak i sytuacją, występującą w samej organizacji.


4. Kształcenie pracowników, jako element zarządzania wiedzą, nie jest działaniem powszechnym wśród pracodawców, tym niemniej uznawane jest za główny czynnik kształtujący przewagę konkurencyjną organizacji.


5. Pracodawcy w ograniczonym stopniu korzystają z instrumentów wspierających kształcenie pracowników.

Informacje szczegółowe

Język publikacji

polski

Typ produktu

E-book w formacie PDF

Rozmiary plików

Typ zabezpieczenia

znak wodny

Warunki dostępu

nielimitowany użytek własny, kopiowanie i udostępnianie zabronione

Wymagania sprzętowe

aby otworzyć plik, należy posiadać urządzenie (czytnik e-ink, smartfon, tablet) obsługujące format PDF