Józef Augustyn SJ

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Integracja seksualna Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności, Książka | Józef Augustyn SJ
  Promocja
  okładka Integracja seksualna Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności, Książka | Józef Augustyn SJ

  Są takie dziedziny ludzkiego życia, w których nie można uczyć się żyć „metodą prób i błędów”. Z pewnością należy do nich ludzka seksualność. Pewne jednorazowe błędy w tej dziedzinie często nie dają się już naprawić: jako dotkliwe poranienie zostają na całe życie. Można je leczyć, ale nawet wówczas pozostaje blizna. Książka Integracja seksualna. Przewodnik w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności nie chce zastępować innych pozycji na ten temat. Jej autor nie ...

  Promocja
  okładka Jak się modlić Przewodnik, Książka | Józef Augustyn SJ
  Promocja
  okładka Jak się modlić Przewodnik, Książka | Józef Augustyn SJ

  Autor pomaga w znalezieniu odpowiedzi na podstawowe dla każdego wierzącego pytania: Dlaczego mamy się modlić? Jakie są warunki, metody i treści modlitwy? Jaki sens i cel ma modlitwa w naszym życiu? Jaka forma modlitwy jest dla nas najbardziej odpowiednia? O. Józef Augustyn podzielił się też swoim doświadczeniem modlitwy osobistej oraz doświadczeniem duszpasterskim związanym z pomaganiem innym w rozwoju modlitwy poprzez kierownictwo duchowe. To są zwyczajne, proste refleksje ...

  Promocja
  okładka Jak zgadzać się na własne życie?, Książka | Józef Augustyn SJ, Lucyna Słup
  Promocja
  okładka Jak zgadzać się na własne życie?, Książka | Józef Augustyn SJ, Lucyna Słup

  Odpowiedzi na pytanie zadane w tytule książki: Jak zgadzać się na własne życie? szukać należy najpierw w głębi własnego serca, stając przed sobą samym i przed Bogiem z własnymi obawami i lękami, pragnieniami i nadziejami. Publikacja ma charakteru poradnika duchowego – egzystencjalnego i odwołuje się nie tylko do sfery ducha i religii, ale także do psychologii. Człowiek jest bowiem jednością duchową, psychiczną i fizyczną. Stąd też nie można mówić o ludzkiej egzystencji bez o...

  okładka Wola Boża w naszej codzienności, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Wola Boża w naszej codzienności, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Sesja wygłoszona w Jezuickim Centrum Milenijnym w Chicago, w której o. Józef Augustyn proponuje nam refleksję nad naszymi codziennymi trudnościami i kryzysami, które są nieodłącznym elementem ludzkiego doświadczenia. Wewnętrzny rozwój człowieka oraz przemijanie życia wiążą się z trudnościami, cierpieniami i wewnętrzną walką. Autor podpowiada nam, jak przemieniać codzienne trudności w życiową szansę. Rozważania, inspirowane duchowością ignacjańską, ofiarują nam praktyczną, egz...

  okładka Ból krzywdy radość przebaczenia, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Ból krzywdy radość przebaczenia, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  "...Któż z nas nie doświadczył bólu krzywdy z powodu niesprawiedliwego potraktowania przez bliźnich w domu rodzinnym, w szkole, na studiach, w miejscu pracy, przy konfesjonale, na ulicy i w innych sytuacjach życiowych, które trudno tutaj wyliczyć? Krzywda nie musi nas jednak niszczyć. Traci ona swoją destrukcyjną moc, jeżeli wraz z Jezusem ofiarujemy ją Ojcu. To Chrystus daje nam bowiem odwagę i radość przebaczenia, kiedy razem z Nim modlimy się za naszych krzywdzicieli: Ojc...

  okładka Śladami Jezusa na Ziemi Świętej. Rekolekcje jerozolimskie, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Śladami Jezusa na Ziemi Świętej. Rekolekcje jerozolimskie, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  "Ziemia Święta - zauważa o. Augustyn - jest milczącym Słowem Bożym. Opowiada ona o Bogu, który się na niej stał Człowiekiem, żył, głosił królestwo niebieskie, modlił się, cierpiał, został zabity i trzeciego dnia zmartwychwstał. Ziemia Święta jest «niezmiennym» świadkiem Objawienia Bożego. Ludzie jako świadkowie umierają, a ona jedna żyje i trwa od tysiącleci. Ziemia Święta świadczy o miłości Boga trwalej niż człowiek". Rekolekcje jerozolimskie o. Augustyna - to doskonała szk...

  okładka Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Synteza, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Synteza, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Kazanie na Górze nie jest najpierw kodeksem moralnym. Nie należy go też traktować wyłącznie jako mądrościowy zbiór pouczeń. Trzeba nam je medytować przede wszystkim jako autoportret Jezusa, opis Jego własnego sposobu życia. Oddają one bowiem najgłębsze postawy jezusowego serca. Stąd w prezentowanych rozważaniach autor łączy Kazanie na Górze z całym życiem Chrystusa: Jego modlitwą, głoszeniem Dobrej Nowiny, budowaniem więzi z Apostołami, a przede wszystkim z Jego męką, śmierci...

  okładka Spragnieni ojcowskiej miłości, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Spragnieni ojcowskiej miłości, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Spragnieni ojcowskiej miłości to zapis skupienia rekolekcyjnego Józefa Augustyna SJ, wygłoszonego w Centrum Duchowości w Częstochowie. Autor przedstawia problem ojcostwa zarówno od strony duchowo-moralnej, jak też egzystencjalno- psychologicznej. Ideą przewodnią skupienia jest myśl, że dojrzałe ojcostwo rodzi się w relacji mężczyzny do kobiety. Stąd też skupienie skierowane jest zarówno do mężczyzn, jak i kobiet. W rozważaniach podkreślona została wielka rola kobiety, żony i...

  okładka Trud i zmaganie. Miłość i szczęście Skupienie rekolekcyjne o miłości samego siebie, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Trud i zmaganie. Miłość i szczęście Skupienie rekolekcyjne o miłości samego siebie, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  W rozważaniach Trud i zmaganie - miłość i szczęście Józef Augustyn SJ ukazuje, że autentyczna miłość siebie, zawsze trudna i wymagająca, wpływa z doświadczenia miłości Boga. To sam Stwórca sprawia, że człowiek, Jego stworzenie, staje się zdolny kochać siebie także w chwilach cierpienia i życiowych doświadczeń. Miłość siebie pokazana jest przez Autora jako fundament każdej ludzkiej miłości: przyjacielskiej, narzeczeńskiej, małżeńskiej i rodzicielskiej. To ona jest gwarancją lu...

  okładka Maryja Mistrzynią modlitwy. Medytacja słów Maryi. Skupienie rekolekcyjne, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Maryja Mistrzynią modlitwy. Medytacja słów Maryi. Skupienie rekolekcyjne, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Wychodząc od medytacji słów Maryi zapisanych na kartach Ewangelii, Józef Augustyn SJ ukazuje Matkę Jezusa jako najlepszą Mistrzynię modlitwy oraz walki duchowej. Ona bowiempragnie uczyć nas modlitwy we wszystkich naszych sytuacjach życiowych, także tych najtrudniejszych. Z Nią i dzięki Jej wstawiennictwumożemy zwracać się do Boga Jej słowami: "Niechmi się stanie według Słowa Twego".

  okładka Codzienny rachunek sumienia według metody św. Ignacego Loyoli, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Codzienny rachunek sumienia według metody św. Ignacego Loyoli, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  W prezentowanym skupieniu rekolekcyjnym Autor ukazujeistotę ignacjańskiego rachunku sumienia. Zwraca uwagę,że jest on przede wszystkim szkołą dojrzałości duchoweji moralnej oraz wyrazem codziennego, wewnętrznego zmaganiao ludzkie szczęście: doczesne i wieczne. Rozważania mającharakter świadectwa.

  okładka Piękna miłość do Jezusa, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Piękna miłość do Jezusa, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Nagranie to zapis rekolekcji. Autor odwołując się do swojego kapłańskiego życia oraz pracy duszpasterskiej, dzieli się troską o jakość życia duchownych i ich posługi. W centrum rozważań jest myśl, iż poziom posługi księży zależy najpierw od szukania intymnej więzi z Jezusem, troski o czystość serca oraz hojności w modlitwie. Rozważania, choć wygłoszone dla osób duchownych, nie są przeznaczone jedynie dla nich. Klimat ludzki i duchowy, jaki panuje w duszpasterstwie, zależy ta...

  okładka Miłość jest wszystkim. Skupienie rekolekcyjne o adoracji Najświętszego Sakramentu, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Miłość jest wszystkim. Skupienie rekolekcyjne o adoracji Najświętszego Sakramentu, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Nagranie Miłość jest wszystkim. Skupienie rekolekcyjneo adoracji Najświętszego Sakramentu i uzdrowieniu z poczuciakrzywdy to zapis sesji, jaką ojciec Józef Augustyn, jezuita, przeprowadziłw Parafii Niskowa, w której trwa wieczysta adoracjaNajświętszego Sakramentu. Nawiązując do słów CyprianaK. Norwida: "Kto pracował na Miłość, ten z miłością pracowaćpotem będzie", Autor ukazuje adorację jako walkę duchowąo pełne otwarcie się na przebaczającą i uzdrawiającą MiłośćBoga, by "pot...

  okładka Droga do szczęśliwego życia. Medytacje Kazania na Górze, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Droga do szczęśliwego życia. Medytacje Kazania na Górze, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Prezentowane nagranie "Droga do szczęśliwego życia. Medytacje Kazania na Górze" to zapis skupienia rekolekcyjnego, które Józef Augustyn, prowadził w jezuickim Domu Rekolekcyjnym w Zakopanem w grudniu 2013 roku. Autor przedstawia Kazanie na Górze jako opis życia samego Jezusa, który zaprasza uczniów do naśladowania Go w tym, co jest dla Niego najpiękniejsze, najważniejsze, ale jednocześnie najtrudniejsze. Ojciec Augustyn podkreśla, że Kazanie na Górze to nie tylko swoisty podr...

  okładka Myśli na każdy dzień. Minuta duchowości, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Myśli na każdy dzień. Minuta duchowości, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Św. Ignacy Loyola mówił, że "nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadowala i nasyca duszę". Odwołując się do tych słów, Józef Augustyn SJ proponuje w niniejszym nagraniu zbiór zwięzłych refleksji na temat życia duchowego. Ponieważ wysłuchanie każdej z nich nie zabierze nam więcej niż minuty, stąd Autor określił je "minutą duchowości". Myślą przewodnią rozważań jest hojność, otwartość, szczerość oraz ofiarne zaangażowanie człowieka w relacje z Bog...

  okładka Pasja życia dla Jezusa. Skupienie rekolekcyjne, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Pasja życia dla Jezusa. Skupienie rekolekcyjne, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Jak zmagać się i walczyć o autentyczne życie duchowe, modlitwę i miłość do Jezusa pośród naszej codziennej kruchości - oto zasadniczy problem i pytanie, jakie w niniejszych rozważaniach stawia Józef Augustyn SJ zarówno sobie, jak i słuchaczom. Wygłoszone nauki mają bowiem charakter pewnego świadectwa osobistego i duszpasterskiego. Autor sięga też do świadectwa mistyków i myślicieli: Ewagriusza z Pontu, Ignacego Loyoli, Julianny z Norwich, Abrahama J. Heschela, Etty Hillesum, ...

  okładka Niepokalanie Poczęta najlepsza uczennica Jezusa, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Niepokalanie Poczęta najlepsza uczennica Jezusa, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Odwołując się do Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (12, 1-18), Autor ukazuje Matkę Najświętszą jako najpiękniejszy wzór duchowego zmagania i walki. Maryja była nie tylko Matką Jezusa, ale także Jego Najlepszą Uczennicą. Ona, Niepokalanie Poczęta, Pocieszycielka strapionych, Wspomożenie wiernych, jest nam dana jako Mistrzyni medytacji Słowa Bożego, Przewodniczka w naszym naśladowaniu Jezusa, jako nasza Najlepsza Matka. "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn" - oto is...

  okładka Słowo Boże w walce przeciw ośmiu złym myślom, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Słowo Boże w walce przeciw ośmiu złym myślom, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Leon Nieścior OMI, doskonały znawca Ojców Pustyni, omawia "antyrretyczną" metodę walki ze złymi myślami, odwołując się do Ewagriusza z Pontu i jego dzieła O sporze z myślami. Złe myśli, które powiązane są z działaniem złego ducha, można zwalczać jedynie za pomocą Słowa Bożego, jak czynił to Jezus na pustyni w czasie czterdziestodniowego postu. Trzy homilie Józefa Augustyna SJ w nagraniu stanowią praktyczne wprowadzenie do walki ze złymi myślami, przedstawionej przez Ewagriusz...

  okładka Modlitwa czysta. O hojności w modlitwie oraz o walce ze złymi myślami. Z inspiracji Ewagriusza z Pontu, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Modlitwa czysta. O hojności w modlitwie oraz o walce ze złymi myślami. Z inspiracji Ewagriusza z Pontu, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Niniejsze nagranie to druga już sesja rekolekcyjna prowadzona wspólnie przez Józefa Augustyna SJ oraz Piotra Słabka. Autorzy, dzieląc się własnym doświadczeniem oraz sięgając do mądrości Ojców Pustyni, wprowadzają nas w klimat szczerej i hojnej modlitwy oraz w sztukę badania i przezwyciężania „złych myśli”. „Modlitwa czysta” wymaga bowiem codziennego zmagania się z demonami obżarstwa, nieczystości, chciwości, smutku, gniewu, acedii, wyniosłości i pychy (Ewagriusz z Pontu)....

  okładka Walka duchowa, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Walka duchowa, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Odwołując się do Ewangelii, Dzienniczka Siostry Faustyny (1905-1938) oraz rozważań Walka duchowa, teatyńskiego mnicha Wawrzyńca Scrupolego (1530-1610), Autor ukazuje, że potrzeba wewnętrznego zmagania i walki wpisana jest w ludzką egzystencję. Serce człowieka bowiem, choć zranione grzechem, nieustannie tęskni za miłością i szczęściem - doczesnym i wiecznym. Ojciec Augustyn daje nam żywe świadectwo, że możemy walczyć i zwyciężać, ponieważ sam Jezus walczy razem z nami i w nas....

  okładka O uporządkowaniu naszych uczuć, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka O uporządkowaniu naszych uczuć, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  "Odwołując się do rozważań Ewagriusza z Pontu ""o ośmiu duchach zła"" ojciec Józef Augustyn SJ proponuje nam skupienie rekolekcyjne o warunkach i metodach pracy nad światem naszych uczuć. Wszystkie nasze uczucia, także te ""najgorsze"" - jak podkreśla Autor - winny stawać się dla nas okazją do powierzania naszego życia Bogu. Im trudniejsze bywają nasze stany uczuciowe, tym bardziej możemy przecież liczyć na miłosierdzie i łaskę Boga. Celem pracy nad światem naszych uczuć jes...

  okładka Modlitwa, która leczy duszę. Według Ojców Pustyni, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Modlitwa, która leczy duszę. Według Ojców Pustyni, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Odwołując się o Apoftegmatów Ojców Pustyni Autor przedstawia najważniejsze zasady i praktyki życia duchowego, kładąc szczególny nacisk na codzienną wytrwałą modlitwę, która - według jeden ze starców - "leczy nasze dusze". Z Apoftegmatów Ojców pustyni - mówi o. Augustyn - bije blask wiary, pokory, hojnej miłości i czystej modlitwy.

  okładka Jak szukać i znajdować wolę Bożą, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Jak szukać i znajdować wolę Bożą, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  """Jak szukać i znajdować wolę Bożą?"" to poważne postawienie zagadnienia istotnego w życiu duchowym, a nie jedynie tania reklama. Józef Augustyn SJ w swoich rozważaniach ukazuje konsekwentnie, że szukanie i pełnienie woli Bożej łączy się z zaangażowaniem, trudem i duchowym zmaganiem. Jest to jednak trud celowy. Istota woli Bożej to nasze uczestnictwo w nieskończonej miłości Boga, która jest źródłem naszego szczęścia - doczesnego i wiecznego. Rozważania o. Augustyna o szuka...

  okładka Uzdrowienie wewnętrzne drogą pokoju i zgody na życie, Audiobook | Józef Augustyn SJ
  okładka Uzdrowienie wewnętrzne drogą pokoju i zgody na życie, Audiobook | Józef Augustyn SJ

  Sesja podejmuje popularny dziś temat wewnętrznego uzdrowienia. Autorzy, odwołując się do Ewagriusza z Pontu i innych mistrzów życia duchowego, a także do własnego doświadczenia osobistego i duszpasterskiego, wskazują, że obok modlitwy osobistej i wspólnotowej uzdrowienie wewnętrzne wymaga codziennego zmagania się z wszelkimi złymi myślami, odczuciami i pokusami z pomocą oręża, jakim jest Słowo Boże.