O nas

Kim jesteśmy?

Woblink jest najpopularniejszą w Polsce platformą z e‑bookami i czytnikami. W swojej ofercie ma ponad 20 000 e‑booków od ponad 270 najlepszych polskich wydawnictw oraz naj­po­pu­lar­niej­sze na świecie czytniki.

Co robimy?

Woblink umożliwia zakup książek i ich czytanie na wielu urzą­dze­niach, takich jak czyt­ni­ki, tablety, laptopy czy smartfony. Od 2010 roku, dzięki swoim nowo­czes­nym roz­wią­za­niom, dos­tar­cza e-booki setkom tysięcy czy­tel­ni­ków w Polsce i za granicą. Inicjatywa w działaniu i kreatywne akcje promocyjne to znak roz­poz­na­wczy firmy, dzięki któremu coraz więcej czytelników może kupować interesującą ich literaturę w dobrej cenie i najlepszej jakości.

Innowacyjne możliwości platformy Woblink zaowocowały zdobyciem pozycji lidera na polskim rynku oraz za­u­fa­niem wśród odbiorców. Celem dzia­łal­noś­ci platformy jest za­pew­nie­nie czytelnikom możliwości nowo­czes­ne­go i kom­for­to­we­go cyfrowego czytania w przystępnej cenie, do­stęp­ne­go na wielu systemach operacyjnych i urzą­dze­niach. Do czy­tel­ni­ków kieruje szeroką ofertę publikacji z wszystkich dziedzin literatury oraz no­wa­tor­skie roz­wią­za­nia tech­no­lo­gi­czne.

Oferujemy najwyższej jakości książki elektroniczne na:

 • czytniki EPUB e-booków oraz najpopularniejszy
  na świecie czytnik Kindle
 • tablety i smartfony z systemami: iOS, Android,
  Black­ber­ry
 • laptopy (Windows)

Dlaczego warto czytać e-booki z Woblinkiem?

 • najbardziej za­a­wan­so­wa­na platforma z e-bookami
 • największa społeczność e-czytelników na Facebooku
 • ponad 12000 najlepszych książek (przed­pre­mie­ry, nowości, best­sel­le­ry)
 • ponad 270 wydawców
 • unikalne pionierskie projekty w obszarze kultury,
  roz­ryw­ki i technologii
 • współpraca z międzynarodowymi markami i partnerami
 • zaufanie i obecność w największych ogól­no­pol­skich mediach

Dołącz do nas!

Facebok   Twitter   Google+   YouTube   Skontaktuj się z nami.

Dane firmy

eCom Group Sp. z o.o. 
ul. Madalińskiego 9, 30-303 Kraków

eCom Group Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przed­się­bior­ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577375. NIP: 6772392776, REGON: 362557481.

Dane do faktur

eCom Group Sp. z o.o. 
ul. Madalińskiego 9, 30-303 Kraków

eCom Group Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przed­się­bior­ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577375. NIP: 6772392776, REGON: 362557481.

 

Woblink jest częścią Grupy Wydawniczej ZNAK, w skład której wchodzą m.in.: