Regulamin

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozszerzeniem listy Dostawców Systemu Płatności oraz wprowadzeniem możliwości realizowania szybkich płatności za pomocą karty płatniczej (usługa OneClick), od dnia 27 marca 2017 r. zmianie ulega część regulaminu.

Najnowsze zmiany pozostają bez wpływu na jakiekolwiek prawa lub zobowiązania Użytkowników nabyte lub zaciągnięte przed wejściem zmian w życie.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Pobierz obowiązujący regulamin

Poprzednie wersje regulaminu dostępne są tutaj:

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy