Radosław Więckowski Ebooki

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
  Promocja
  okładka Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół i słów mylących, Ebook | Radosław Więckowski

  • Ponad 5000 fałszywych przyjaciół i słów mylących wraz z wymową:discrete [dɪ'skri:t] - odrębny, oddzielny (np. kategoria) discreet [dɪ'skri:t] - dyskretny (np. rozmowa)  effective [ɪ'fektɪv] - efektywny (wydajny) spectacular [spekˈtækjʊlə] - efektowny (zwracający na siebie uwagę oryginalnością, pięknem) • Pomocne wyjaśnienia:dialogue - dialogi (w filmach) vs dialogues - dialogi (w podręcznikach)sb’s studies - studia (gdy mówimy o czyjiś studiach) vs degree courses ...

  Promocja
  okładka English prepositions. Exercises, Ebook | Radosław Więckowski

  • The most comprehensive and definitive overview with a key of English prepositions ever written (538 pages) • An innovative method for getting a feel for preposition usage  • Focus on enhancing the minutest differences:at home vs in the home vs in the house vs on the housetake the advice of sb vs take the advice from sb • Thousands of bracketed prompts in italics:a moderator for the site (the main or only moderator) a moderator of the site (one of many moderat...

  Promocja
  okładka Pytania i twierdzenia w języku angielskim nowatorską metodą, Ebook | Radosław Więckowski

  • Nacisk na najważniejszą umiejętność językową, jaką jest formułowanie pytań • Obszerna i syntetyczna prezentacja pytań we wszystkich czasach w szerokiej palecie kontekstów, w tym pytania z czasownikami modalnymi   • Ciekawa metoda nauki z wykorzystaniem kropek:Co • ona przeczytała? What did she read?Co • ona czytała? What was she reading? • Zestawienie pytań w ćwiczeniach kontrastujących:Who danced with you? Kate did.Who did you dance with? I danced with ...

  Promocja
  okładka What I need is books czy What I need are books czyli jak to powiedzieć po angielsku, Ebook | Radosław Więckowski

  • Obszerna prezentacja poparta licznymi przykładami z pozoru prostego zagadnienia, kiedy wstawiamy is czy are, was czy were, have been czy has been:  The conductor, with the soloists, was pleased with the concert. The conductor, with the soloists, were pleased with the concert.  Neither of us is a cardplayer. Neither of us are cardplayers. • Kontekstowe zestawienie czasowników w ćwiczeniach kontrastujących • Trudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych p...

  Promocja
  okładka Wszystko o as, so i such, Ebook | Radosław Więckowski

  • Obszerna prezentacja słów as, so i such w szerokim spektrum ciekawych kontekstów • Różnice znaczeniowe w ćwiczeniach kontrastujących między zwrotami:as much as vs as little as as such vs such as such and such vs so-so vs so-and-so • Tłumaczenia dokładnie oddające sens zdań:He is as good a player as any in the team.Lepszego gracza nie ma w tej drużynie. The idea was as splendid as its realization was inefficient.Jak pomysł był wspaniały, tak jego wykonanie był...

  Promocja
  okładka Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika wish  • Poprawne tłumaczenia czasownika wish, które nie podają dostępne podręczniki i słowniki,np.:I wish I had known. Szkoda, że (wtedy) nie wiedziałem.I wish I had known, but I didn’t. Żebym to (wtedy) wiedział, ale nie wiedziałem. • Zestawienie czasownika wish i zwrotu if only w ćwiczeniach kontrastujących, np.:If only I had been here yesterday. Żałuję, że mnie tu wczoraj nie było.I wish I had been he...

  Promocja
  okładka Wszystko o angielskich zaimkach, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najobszerniejsza i najbardziej syntetyczna na rynku wydawniczym prezentacja zaimków • Przykłady zaczerpnięte z życia codziennego • Zestawienie zaimków w oryginalnych ćwiczeniach kontrastujących:There is a birthday party today. vs. Today is the birthday party.Is it/that true? vs. Is it true that you are leaving?There is time to go. vs. It is time to go.A friend of yours told me that.vs. Some friend of yours told me that. • Zaimki w ciekawych kontekstach:Czyje ...

  Promocja
  okładka Wszystko o angielskich czasownikach, Ebook | Radosław Więckowski

  • Publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku  • Prezentacja angielskich czasowników najczęściej stosowanych w języku codziennym  • Unikalne zestawienie porównawcze z tłumaczeniami, pomocne dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania:He started them doing it. On doprowadził do tego, że zaczęli to robić.He kept them doing it. Ciągle pozwalał/kazał im to robić.  • Różnice w ujęciu myśli między językiem polskim i angielskim:I see him sleeping. Widzę, że...

  Promocja
  okładka Question tags i zwroty ja też, ja też nie, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja question tags i comment questions • Zaimki I i me w ciekawych kontekstach:A: Which of you doesn’t like coffee? B: Me. C: Me neither. = Me either. = Nor me.A: Kto z was nie lubi kawy? B: Ja (nie lubię). C: Ja też nie. • Question tags pomijane w innych publikacjach:A: I really like her music. B: So don't I. (=So do I; I do too)Whoever said that must be an idiot, mustn’t they? • Zestawienie question tags w ćwicze...

  Promocja
  okładka Angielsko-polski słownik idiomów, Ebook | Radosław Więckowski

  • Kompleksowy i obszerny słownik angielskich idiomów  • Aktualne znaczenia stylistyczne:be (right) over one’s head go (right) over one’s head nie ogarniać czegoś • Idiomy nieodnotowane w innych słownikach:sb’s legs turn to custard - mieć nogi jak z watypull an all-nighter - zarywać noc (przed egzaminem)get aboard the train - ulec powszechnemu trendowislam on the brakes - mocno ograniczać wydatki • Idiomy osadzone w ciekawych kontekstach:We haven’t done the math...

  Promocja
  okładka Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach, Ebook | Radosław Więckowski

  • Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku  • Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, które niedawno weszły do angielszczyzny:selfie, smartphone, soundscape, Scrabbler, wikitorial • Najnowsza leksyka polska: digicam - cyfrówkaplayability - grywalnośćself-service parcel machine - paczkomat • Nowe znaczenia znanych wyrazów i zwrotów: self-destruct - ponieść porażkę na własne życzenieno-look - na pamięć (podanie)marketability - obiegowość (papierów war...

  Promocja
  okładka Następstwo czasów i mowa zależna oryginalną metodą, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja następstwa czasów • Oryginalna próba systematyzacji wszystkich czasów, włączając wszystkie czasowniki modalne  • Zestawienie czasów w ćwiczeniach kontrastujących • Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach • Testy z kluczem, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał • Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania   &...

  Promocja
  okładka Last week czy the last week. Angielskie okoliczniki czasu, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich okoliczników czasu  • Liczne przykłady zaczerpnięte z życia codziennego:A: What’s the time? B: I make it 5.A: Którą masz godzinę? B: U mnie jest piąta. • Zestawienie okoliczników obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących:at Tom’s birthday party vs. on Tom’s Birthdayon the morning of the conference vs. in the morningevery evening vs. every other evening vs. the other evening • Uwydatnienie najdrobni...

  Promocja
  okładka Angielski bezokolicznik i gerund, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskiego bezokolicznika • Formy bezokolicznikowe i rzeczownika odsłownego najczęściej stosowane w języku codziennym, pisanym jak i mówionym • Zestawienie czasowników obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących:She agreed to write it. vs She agreed to writing it. • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic:When did she start losing weight? Kiedy zaczęła tracić wagę? (działanie zamierzone)When did she start to lose...

  Promocja
  okładka Formy czasownikowe w języku angielskim, Ebook | Radosław Więckowski

  • Publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku  • Prezentacja wszystkich angielskich form czasownikowych najczęściej stosowanych w języku codziennym  • Proste i bardziej skomplikowane formy w jednej publikacji z uwzględnieniem najdrobniejszych różnic:He not having received his passport, he couldn’t fly to the USA.Ponieważ on jeszcze nie dostał paszportu, nie mógł lecieć do USA. His not having received his passport was an unpleasant surprise.To, że o...

  Promocja
  okładka Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych, Ebook | Radosław Więckowski

  • Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku  • Ponad 4000 wyrazów bliskoznacznych, których szczegółowe znaczenia nie podają dostępne słowniki:frankness - szczerość (mówienie tego, co się myśli, i przywiązywanie wagi do odczuć innych ludzi) sincerity - szczerość (mówienie tego, co się myśli, nawet jeśli w ten sposób można kogoś urazić) adviser - doradca/doradczyni (służący/a radą, doradzający/a)advisor - doradca/doradczyni (udzielający/a fachowych/specjalistyc...

  Promocja
  okładka Angielskie zdania z elipsą, Ebook | Radosław Więckowski

  • Obszerna prezentacja najbardziej pomijanego zagadnienia w publikacjach dot. języka angielskiego  • Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:A: Would you like to do it? B: I would be a fool not to.A: Czy chciałbyś to zrobić? B: Byłbym głupcem (gdybym tego nie zrobił). She is a fantastic daughter to have.Mieć taką córkę to rzecz wspaniała. It is a great place to be.To miejsce jest wspaniałe. • Szeroka paleta ciekawych kontekstów:It had made things more diff...

  Promocja
  okładka Angielskie zdania typu cleft, Ebook | Radosław Więckowski

  • Obszerna prezentacja najbardziej pomijanego zagadnienia w publikacjach dot. języka angielskiego  • Zdania często stosowane w języku mówionym wraz z tłumaczeniami:It is me that is responsible for the company.It is I who am responsible for the company.To ja odpowiadam za firmę. • Szeroka paleta ciekawych kontekstów:Meet him at the station was the only thing I did.The only thing I did was (to) meet him at the station.Jedyną rzeczą, którą zrobiłem, był przyjazd po nie...

  Promocja
  okładka Angielskie przymiotniki i przysłówki, Ebook | Radosław Więckowski

  • Angielskie przysłówki i przymiotniki osadzone w codziennych kontekstach i dialogach • Różnice znaczeniowe tych samych przysłówków: Your essay is quite good. (= fairly good - it could be better)Twój esej jest dosyć dobry. (= mogłby być lepszy) Your essay is quite good. (= very good, especially when this is unexpected)Twój esej jest bardzo dobry.  • Przysłówki stopniaw szerokiej palecie ciekawych kontekstów:I did not expect it the least.I did not expect it in t...

  Promocja
  okładka Angielskie rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej, Ebook | Radosław Więckowski

  • Obszerna prezentacja angielskich rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej • Nowe rzeczowniki w liczbie mnogiej: dox - dokumenty, pix - zdjęcia, tix - bilety • Odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, jak należy mówić:Media is important. czy Media are important.iPad 2s are cool. czy iPads 2 are cool. • Kontekstowe zestawienie rzeczowników w ćwiczeniach kontrastujących:The dialogue in the film is interesting. Dialogi w tym filmie są interesujące. (dot. ...

  Promocja
  okładka Angielskie przyimki. Super test, Ebook | Radosław Więckowski

  • Uniwersalna publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku  • Test inny niż zwykle z kluczem, pomocnymi wyjaśnieniami oraz punktacją  • Ciekawe zestawienia i porównania użycia przyimków osadzonych w starannie wyselekcjonowanych kontekstach:She is staying at the Smiths’. vs She is staying with the Smiths.It is for sale. vs It is on sale.I wonder what’s on her mind? vs I wonder what’s in her mind?I’m sorry about the damage. vs I’m sorry for the damage. • U...

  Promocja
  okładka Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najobszerniejszy w Polsce przegląd angielskich przyimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań • Tysiące podpowiedzi w nawiasach:in a blog post (we wpisie na blogu) ≠ on a blog post (przy wpisie na blogu)a moderator for the site (jedyny moderator strony) ≠ a moderator of the site (moderator strony - jeden z wielu moderatorów) • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic znaczeniowych:at home vs in the home vs in the house vs on the housetake the advice of sb vs take...

  Promocja
  okładka Angielskie przedimki. Super test, Ebook | Radosław Więckowski

  • Uniwersalna publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku  • Test inny niż zwykle z kluczem, pomocnymi wyjaśnieniami oraz punktacją  • Kontrastowe zestawienia użycia przedimków:a slight chance vs slight chance Birmingham Airport vs The Birmingham Ethnic Festivalfootball’s 20th World Cup = the 20th football World Cup • Ciekawe, starannie wyselekcjonowane konteksty:Elephants are big, but the elephant in the zoo is small for an elephant.We are used to the ...

  Promocja
  okładka Angielskie przedimki nowatorską i oryginalną metodą, Ebook | Radosław Więckowski

  • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich przedimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań:a slight chance vs slight chance football’s 20th World Cup= the 20th football World Cup • Wszystkie ćwiczenia opatrzone kluczem odpowiedzi • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic znaczeniowych:an angel of a girl - anioł a nie dziewczynathe angel of a girl - anioł, jakim jest ta dziewczyna • Zestawienie najważniejszych kontekstów, z którymi Polacy ...

Czym są ebooki?

Ebooki to książki, których treść została zapisana w formie elektronicznej. Są nazywane również e-książkami, publikacjami elektronicznymi czy książkami elektronicznymi. Ebooki można odczytywać na komputerach i laptopach, ale są one przeznaczone głównie do czytania na urządzeniach przenośnych takich jak smartfony, tablety i przede wszystkim czytniki książek elektronicznych. Ebooki posiadające swoje pierwowzory w formie papierowej są jej odwzorowaniem. Posiadają wszystkie elementy obecne w „tradycyjnej” wersji, takie jak okładkę, ilustracje, spis treści, przypisy itp.

Niepodważalną zaletą ebooków jest to, że w odróżnieniu od drukowanej książki można w nich zmieniać rodzaj oraz wielkość czcionki, formatować tekst, a w zależności od posiadanego czytnika istnieje też możliwość wyszukiwania pojedynczych słów w tekście, dodawania zakładek i robienia notatek.

Formaty ebooków

Ebooki są dostępne w wielu formatach. Najpopularniejsze z nich, będące standardem dla publikacji elektronicznych, to EPUB, MOBI i PDF.

Epub

To nowoczesny format będący standardem publikacji ebooków. Format EPUB umożliwia zmienianie wielkości fontu, co pomaga dopasować jego rozmiar do ekranu. Ebooki w tym formacie najlepiej odczytywać na urządzeniach posiadających ekran eINK (elektroniczny papier), chociaż można je odczytać także na smartfonie czy tablecie. Format EPUB jest możliwy do odczytania na komputerze, jednak do tego celu konieczne jest zainstalowanie właściwego oprogramowania.

Mobi

Jest formatem ebooków wykorzystywanym przez czytniki firmy Amazon – Kindle (oraz na innych urządzeniach i programach dostępnych na rynku). Publikacje MOBI są zapisane w formacie Mobipocket, można więc pobrać je na dowolny sprzęt elektroniczny posiadający oprogramowanie umożliwiające odczytanie plików MOBI. Format ten jest oparty na języku HTML, dlatego jego wyświetlanie jest możliwe na urządzeniach mobilnych.

PDF

To format zapewniający taki sam wygląd strony jak w wersji papierowej – w tym formacie podział na strony jest sztywny. PDF służy do długoterminowego archiwizowania elektronicznych danych i może być odczytywany na większości komputerów, laptopów, smartfonów, czytników czy tabletów.