Robert Poklek

Typ publikacji

Cena

Format

Wydawcy

Sortuj według:
Zyskujące popularność
Wybrane filtry:
  okładka Negocjacje policyjne i więzienne, Książka | Robert Poklek, Magdalena Chojnacka
  okładka Negocjacje policyjne i więzienne, Książka | Robert Poklek, Magdalena Chojnacka

  Książka zawiera teoretyczne i praktyczne podstawy działań negocjacyjnych podejmowanych w środowisku więziennym. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat stał się system negocjacji policyjnych scharakteryzowany w pierwszym rozdziale podręcznika. W dalszej części omówiono specyfikę instytucji penitencjarnej i wynikające z jej charakteru ograniczenia i możliwości podejmowania negocjacji w warunkach więziennych. Książka zawiera również rozdział traktujący o stresie zawodowym pers...

  okładka Psychologia penitencjarna. Rozdział 15-16, Ebook | Łukasz Wirkus, Robert Poklek
  okładka Psychologia penitencjarna. Rozdział 15-16, Ebook | Łukasz Wirkus, Robert Poklek

  Rozdziały 15-16 z publikacji pt. "Psychologia Penitencjarna"- redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Rozdział 15. W kierunku nieizolacyjnych kar kryminalnych. Kary alternatywne i system dozoru elektronicznego. Rozdział 16. Pomoc postpenitencjarna a readaptacja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne. Psychologia i prawo to rozległe dziedziny wiedzy, które dokonują oglądu zachowania człowieka z dwóch punktów widzenia: pierws...

  okładka Zarys psychologii penitencjarnej Pomiędzy teorią a praktyką, Książka | Robert Poklek
  okładka Zarys psychologii penitencjarnej Pomiędzy teorią a praktyką, Książka | Robert Poklek

  Osoby pozbawione wolności pozostają dalej ludźmi i posiadają niezbywalne prawa przynależne każdemu człowiekowi, jednak ich sposób postrzegania rzeczywistości na skutek umieszczenia w więzieniu się zmienia, a pobyt w izolacji pozostawia trwały ślad w ich psychice. Psychologia penitencjarna próbuje opisać życie umysłowe osób poddanych izolacji więziennej, sposób ich myślenia i odczuwania, wyjaśnić psychospołeczne przyczyny zachowań oraz motywy, jakimi kierują się, podejmując ta...