okładka DIGITAL EDUCATION. Jak kształcić kompetencje przyszłości?ebook | epub, mobi | Plebańska Marlena

Pobierz za darmo fragment ebooka

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

DIGITAL EDUCATION. Jak kształcić kompetencje przyszłości? ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Unikalna książka poświęcona tematyce kompetencji przyszłości niezbędnych do pracy w dynamicznie zmieniającej się gospodarce opartej na wiedzy i kompetencjach oraz postępującej cyfryzacji. 

W publikacji przedstawiona została rola kompetencji przyszłości w kontekście rozwoju współczesnego świata, postępującej cyfryzacji oraz automatyzacji pracy. Szczególne miejsce poświęcone zostało roli oraz sposobom rozwoju kompetencji cyfrowych już od najmłodszych lat w edukacji szkolnej. Książka jest pierwszą na rynku polskim książką funkcjonującą w dwóch przestrzeniach tradycyjnej oraz wirtualnej, została bowiem opracowana jako publikacja interaktywna zintegrowana ze stroną internetową stanowiącą rozszerzenie książki oraz dostęp do praktycznych przykładów rozwijających warstwę teoretyczną przedstawioną w publikacji. Książka przedstawia wyniki trzech badań autorskich prowadzonych w latach 2017-2018, opinie ekspertów, dyrektorów wiodących placówek w kontekście cyfryzacji w Polsce. 

Publikacja składa się z 11 rozdziałów stanowiących spójną całość. W rozdziale pierwszym nakreślona została wizja przyszłego świata oraz potrzeb pracodawców i rynku pracy, przedstawiony został również globalny świat kompetencji przyszłości oraz rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce i na świecie. W rozdziale drugim opisane zostały wyniki międzynarodowych badań autorskich „Kompetencje przyszłości w świetle opinii młodych pracowników” prowadzonych w roku 2018 na grupie ponad 2000 studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula pochodzących z 29 krajów. Poruszone zostały m.in. takie kwestie jak: Jakie kompetencje są ważne dla młodego pokolenia? Jak kompetencje przyszłości wpływają na rynek pracy? Które kompetencje należy kształtować u młodych ludzi? Co jest dla nich cenne? Rozdział drugi prezentuje również autorski model kompetencji przyszłości opracowany przez autorkę. W rozdziale trzecim poruszona została kwestia kompetencji cyfrowych jako jednych z najistotniejszych kompetencji przyszłości i ich rola w gospodarce. Przedstawiona została typologia kompetencji przyszłości oraz kluczowe światowe modele kompetencji przyszłości: DIGCOMP, BASIC DIGITAL SKILLS, European e-Competence Framework ECF, Ramowy katalog Kompetencji Cyfrowych. W rozdziale czwartym publikacji przedstawiony został kontekst konieczności kształcenia kompetencji cyfrowych w edukacji już od najmłodszych lat wśród uczniów oraz studentów. Ponadto przedstawione zostały modele i narzędzia cyfrowej edukacji, a także realia funkcjonowania cyfrowej edukacji na różnych poziomach kształcenia oraz w różnego typu instytucjach. W rozdziale piątym przedstawione zostały zasady działania cyfrowej szkoły oraz zasady transformacji szkoły analogowej do szkoły cyfrowej. Rozdział piąty zawiera również wyniki drugiego badania zrealizowanego przez autorkę w 2018 roku „Cyfryzacja edukacji w opinii dyrektorów placówek edukacyjnych” – jakościowego badania, w ramach którego dyrektorzy szkół przedstawili drogę transformacji swoich placówek od placówek analogowych do placówek cyfrowych. W rozdziale piątym przedstawiony został również model budowania strategii cyfrowej szkoły oraz przykłady Case Study realizacji takich strategii. W rozdziale szóstym opisana została rola kompetencji cyfrowych w edukacji oraz autorskie modele kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów stworzone na podstawie badań oraz wieloletnich doświadczeń w sektorze edukacyjnym przez autorkę. W rozdziale siódmym przedstawiona została rola cyfrowych zasobów edukacyjnych w edukacji, jak również szereg wskazówek prezentujących w jaki sposób korzystać z cyfrowych zasobów edukacyjnych. Rozdział ósmy zawiera również typologię e-podręczników. Ponadto w rozdziale siódmym przedstawiony został autorski model cyfrowego podręcznika środowiskowego zaproponowany przez autorkę. W rozdziale ósmym przedstawione zostały metody oraz formy pracy edukacji cyfrowej oraz innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem cyfrowych technologii. Ponadto w rozdziale ósmym opisane zostały wyniki trzeciego badania zrealizowanego przez autorkę w 2018 roku w 20 szkołach diagnozujące poziom oraz jakość wykorzystania innowacyjnych metod edukacji cyfrowej takich jak: Grywalizacja, Webquest, Praca projektowa, Eksperyment, Odwrócona lekcja. Rozdział dziewiąty to przestawienie różnorodnych obliczy realizacji cyfrowej lekcji, jak również przykłady scenariuszy. Rozdział dziesiąty poświęcony zastał przestrzeni edukacyjnej oraz jej roli w kształtowaniu kompetencji przyszłości, jak również roli przestrzeni dydaktycznej w edukacji cyfrowej. Przedstawione zostały kwestie budowania pracowni rozwoju kompetencji przyszłości CreativeLab oraz laboratorium kreatywności STEAMLab. Ostatni rozdział jedenasty prezentuje Case Study wiodących placówek edukacyjnych kształcących kompetencje przyszłości w Polsce i na świecie. Całość publikacji podsumowana została wnioskami oraz prognozami rozwoju kompetencji przyszłości oraz kompetencji cyfrowych w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat ebooka DIGITAL EDUCATION. Jak kształcić kompetencje przyszłości?

Opinie i oceny ebooka DIGITAL EDUCATION. Jak kształcić kompetencje przyszłości?

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
DIGITAL EDUCATION. Jak kształcić kompetencje przyszłości?

DIGITAL EDUCATION. Jak kształcić kompetencje przyszłości?

Plebańska Marlena,

Moja ocena:
full