okładka Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019ebook | epub, mobi | Kochaniak Katarzyna

Pobierz za darmo fragment ebooka

Promocja -40%

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019 ebook

Moja ocena:

Sprzedaje i dostarcza: Woblink

Dodano do koszyka

Koszyk

Opis treści

Monografia jest poświęcona obciążeniom podatkowo-składkowym oraz regulacjom kapitałowym sektora bankowego w Polsce w latach 2015-2019.

MONOGRAFIA NAUKOWA

Monografia jest poświęcona obciążeniom podatkowo-składkowym oraz regulacjom kapitałowym sektora bankowego w Polsce w latach 2015–2019. Koszty podatku bankowego, składek na BFG, wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz wpłat na pokrycie kosztów nadzoru były ponoszone w badanym okresie na niespotykaną wcześniej skalę i negatywnie oddziaływały na funkcjonowanie banków. Ich skutki łagodziła jednak ogólnie dobra sytuacja kapitałowa podmiotów sektora.

W publikacji zostały scharakteryzowane poszczególne obciążenia podatkowo-składkowe oraz zmiany zachodzące w wymogach kapitałowych dla banków. Ocenie poddano znaczenie największych obciążeń dla kształtowania działalności kredytowej w sektorze. Ponadto zweryfikowano siłę ich oddziaływania na rozwój i rentowność banków ogółem, uwzględniając przy tym konsekwencje gospodarcze. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły sformułować wnioski i rekomendacje dla sektora bankowego oraz instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie otoczenia regulacyjnego odnoszące się do rozwoju banków, w tym ich działalności kredytowej, a także rentowności, w nowych warunkach, współkształtowanych przez pandemię COVID-19.

***

Monografia jest pełnym i – jak się wydaje – jedynym tak wielowymiarowym studium ilustrującym wpływ obciążeń finansowych, tj. składkowo-podatkowych, oraz wymogów kapitałowych na kondycję polskiego sektora bankowego, jego politykę kredytową, z uwzględnieniem siły oddziaływania determinant makro- i mikroekonomicznych. Na wyróżnienie zasługują przeprowadzone badania empiryczne, będące wyrazem nie tylko dociekliwości badawczej Zespołu i jego głębokiej wiedzy metodycznej, ale przede wszystkim rzeczywistego zapotrzebowania ze strony środowiska bankowego,

w tym głównie osób zarządzających bankami oraz decydentów odpowiedzialnych za implementowanie regulacji.

Jestem głęboko przekonana, że recenzowana monografia zostanie dostrzeżona w szczególności (oczywiście nie tylko) przez osoby zarządzające instytucjami sieci bezpieczeństwa, bankami. Zaprezentowane wyniki analiz staną się polem do dyskusji, źródłem inspiracji do dalszych badań oraz do wyznaczenia kierunku potencjalnych zmian w polskich regulacjach nadzorczych.

 - z recenzji dr hab. Agnieszki Wójcik-Mazur, prof. PCz

***

Katarzyna Kochaniak – doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Katedry Finansów i Polityki Finansowej. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości i finansów, w szczególności zarządzania ryzykiem w banku, regulacyjnych uwarunkowań funkcjonowania instytucji kredytowych w krajach strefy euro,

a także finansów gospodarstw domowych.

Katarzyna Mikołajczyk – adiunkt w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorka publikacji naukowych z obszaru finansów i bankowości. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie struktury

i efektywności sektora bankowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz bankowych fuzji i przejęć.

Magdalena Ulrichs – adiunkt w Katedrze Ekonometrii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, autorka bądź współautorka publikacji dotyczących modelowania makroekonometrycznego, w szczególności

z zakresu oceny wzajemnych zależności pomiędzy rynkiem finansowym a sferą realną gospodarki.

Szczegółowe informacje na temat ebooka Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019

    • Sektor bankowy w...

      Ebook

      39,90 zł  

    • bumerang

Opinie i oceny ebooka Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019

0,0

0 ocen / 0 opinii

razem z Lubimy Czytać
Oceń
Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019

Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019

Kochaniak Katarzyna,

Moja ocena: